Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1332
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 146
Copied 1301 - 1400

External description
Writing surface Pergamí
Leaf Analysis ff.: 129 (= 1-127 + II) (Avenoza)
Page Layout 36 línies
Size pàgina 332 × 230 mm (3r) (Avenoza)
caixa 230 × 160 mm
Pictorial elements algunes caplletres il·luminades; texts poètics escrits com prosa, amb calderons marcant les cobles en vermell i punts separant els versos, rúbriques en vermell, caplletres decorades
Binding moderna, en pell, de l'Institut d'Estudis Catalans
History of volume Adquirit 1910
Previous owners (oldest first) Pablo Gil y Gil, fe catòlica romana
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1910
References (most recent first) Ventura (2006), “Intavulare”. Tavole di canzonieri romanzi. Serie coordinata da Anna Ferrari. I. Canzonieri provenzali. 10. Barcelona, Biblioteca de Catalunya Sg. (146)
Avenoza (1991), “Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines”, 136-232
Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:271-96
Zufferey (1987), Recherches linguistiques sur les chansonniers provençaux
Zufferey (1981), Bibliographie des poètes provençaux des XIVe et XVe siècles
Jeanroy (1966), Bibliographie sommarie des chansonniers provençaux (manuscrits et éditions) 14-5 , n. Sg
Anglade (1927), “Chansonniers provençaux en Espagne”, Romania
Massó Torrents et al. (1920-22), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (núms. 100-146)”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 287
Pagès (1890), “Notes sur le chansonnier provençal de Saragosse”, Annales du Midi
Milà i Fontanals (1876), “Notes sur trois manuscrits. I. Un chansonnier provençal”, Revue des Langues Romanes
Note La tercera part de les obres que es copien són de Cerverí de Girona, conté també obres dels trobadors de l'escola de Tolosa i dels del període anomenat clàssic
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/260043 reproducció digital vist 2017-05-18
http://cataleg.bnc.cat/record=b1524693~S13*cat catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 15
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 464
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1373
Col·lectiu. Cançoner Gil
Language català
Date compilat 1301 [?] - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 1r] uos toylla amors pus gelos uos desacoylla … [ 127v] … simphiar say la yeur viciesa
Condition acèfal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10179
Location in volume f. 97r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4272
Joan de Castellnou. Tot claramen vol e mostra natura
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 97] Vers lo primer que feu Johan de castell nou
text: [T]11Ot claramen uol e mostra natura … [ 97v] … del uostre cors amoros car ebel
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note testimoni escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10180
Location in volume ff. 97v-98
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4264
Joan de Castellnou. Axí·m te dins el gran briu
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 97v] Dança de Johan de castel nou
text: [A]4Xim te dins el gran briu … [ 98] … uuyla madanse grasir
Poetic Stanza 1 x 5, 3 x 11, 1 x 5
Note testimoni escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10182
Location in volume ff. 98v-99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4269
Joan de Castellnou. Si com de cauza vedada
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 98v] Vers den Johan de castel nou
text: [S]4J com de cauza uedada … [ 99] … Eus sabetz de ley guardar
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 4
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10183
Location in volume f. 99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4268
Joan de Castellnou. Si co·l soleyls, per son cors acomplir
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 99] Canso den iohan de castell nou
text: [S]4J col soleys per son cors acomplir … e prezimen car fau ço ques parte
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note testimoni escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10184
Location in volume ff. 99v-100
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4271
Joan de Castellnou. Tan soi leyals envas ma bel·aymia
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 99v] Canço den Johan de castell nou
text: [T]4An soi leyals en uas ma belaymia … [ 100] … dona de uos seruir e car tener
Poetic Stanza 5 x 11, 1 x 5
Note testimoni escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10185
Location in volume f. 100r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4263
Joan de Castellnou. Al gay coven vuyl far aquest deman
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 100] Conseyl quen Johan de castell nou demandech al gay couen de Tolosa
text: [A]4L gay couen uuyl far aquest deman … [ 100v] … Lo uostre cors que sabetz ben regir
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note testimoni escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10186
Location in volume ff. 100v-101v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4273
Joan de Castellnou. Valor ses frau, dona, tenetz en car
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 100v] Canço retrogradada per diccios e per bordos e per coblas e quant hom la lig tot dretg ditz be e regrogradan las diccios ditz mal la qual fetz en Johan de castell nou
text: [V]5Alor ses frau dona tenetz en car … [ 101v] … Plazer no mal de uos ditz ma xanços
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10187
Location in volume ff. 101v-102
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4266
Joan de Castellnou. Pus mi dons val tant, si Déus m'enantischa
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 101v] Canso den Johan de castell nou
text: [V]2Os mi dons ual tant si deus menantischa … [ 102] … aixi pero que de uos nom partischa
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10188
Location in volume f. 102r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4265
Joan de Castellnou. Dieus! e com soy alegres e joyos
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 102] Canço den Johan de castell nou
text: [D]4Jeus e com soy alegres e ioyos … [ 102v] … per uostre pretz solamen espandir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10189
Location in volume ff. 102v-103
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4267
Joan de Castellnou. Qui de complir tot son plazer assaya
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 102v] Vers den Johan de castell nou que feu al rey darago
text: [Q]4Vj de complir tot son plazer assaya … [ 103] … fay lin prezen aley de bon missatge
Poetic Stanza 5 x 9, 2 x 5
Note testimoni escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10190
Location in volume ff. 103-104v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4270
Joan de Castellnou. Tant es lo mons ples d'amor descorteza
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103] Siruentes den Johan de castell nou
text: [T]4Ant es lo mons ples damor descorteza … [ 104v] … que degus homs no sofres daut coratge
Poetic Stanza 12 x 10, 2 x 5
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10191
Location in volume f. 116r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4515
Tomas Periz de Fozes. [S]i co·l vassayl can servex longamen
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 116] [S]10J col uassayl can seruer longamen … [ 116v] … ses gran acort foram dunacordança
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note testimoni escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10192
Location in volume ff. 116v-117
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4516
Tomas Periz de Fozes. Trop me desplay can vey falir
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116v] Vers den thomas periz de fozes … [ 117] … Nous pren dese pecatz faitz criminal
text: [T]4Rop me desplay can uey falir
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Note testimoni escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10193
Location in volume ff. 121v-122
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3164
Joan Blanc. [B]en hay razo quez yeu mos xans espanda
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 121v] Johan blanch catala gazaynet la uioleta per aquesta canso
text: [B]4En hay razo quez ieu mos xans espanda … [ 122] … Per queus daray ma xanco capcoada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note testimoni escrit a línia seguida
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-18