Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1331
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles Vida de Sant Honorat
Date / Place traduït 1290 ? - 1320 ?
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 293
Editat a: Feraud et al. (1943), La Vida de sant Honorat. Poème provençal de Raimond Feraud. Publié d'après tous els manuscrits
Ed. del original: Meyer (1879), “La vie latine de saint Honorat et Raimond Féraut”, Romania
Editat a: Sardou (1875), “La vida de sant Honorat, légende en vers provençaux par Raymond Féraut, troubadour niçois du XIIIe siècle”, Annales de la Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-Maritimes
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 11535
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccccxxxix-cccclx
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Sant Honorat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ ccccxxxix] De la vida de sent Honorat
text: En aquell temps com lo diable envejos e anamich de humana natura fos entrat en lo coratge den Johan Gini … [ cccclx] … les gracies de mossenyer sent Honorat les quals Jhesuchrist fa per merits seus a tots aquells qui de bon cor li reclamen
ID no. of Witness 2 cnum 418
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 154 (BITECA manid 1294)
Copied 1351 [?] - 1400 [?] (cos del volum)
1491 - 1500 (ff. 1 i 26 Morel-Fatio, Aramon ed. Fill del senescal i Honorat Resurrecció)
Location in witness ff. 1ra-62va
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Sant Honorat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits text: [ 1ra] [e]4En aquest temps com lo diable enic e coratios enemich dels homens al linatge fos entrat en lo coratge den johan gauj e ensemps ab mahomet … [ 62va] … E significaren al sant pare apostoli / la mort el destroyment dels sants mongets [sic] e del monestir de lirin. Açi fenex la vida els miracles de sent honorat placiali que en aquesta present vida ell vulla esser auocat per nosaltres en tal manera que per les sues pregaries E per los seus sants merits puscham venir al gog de paradis. Amen
escat.: [Te]mpus sempiterne deus bonorum … honoribus condonemus per dominum
Note segons Meyer no procedeix de la versió provençal de Raimon Feraut sinó d'un text llatí
ID no. of Witness 3 cnum 419
City, library, collection & call number València: Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos], Sant Joan de Ribera (V) 35 (BITECA manid 1295)
Imprint València: Lope de la Roca, 1495-12-09 (colofó)
Location in witness ff. a i-l xv
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Sant Honorat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
vida del benauenturat sant honorat, f. a i
Incipit & Explicits tit.: [ [1]] La vida de sant honorat
rubr.: [ a i] Aci comenca [sic] la vida del benauenturat sant honorat.
text: [e]5N aquell temps com lo diable encli e coratjos enemich del humanal linatge fos entrat en lo coratge den Johan gaui ensems abMafomet encantador hagues peruertida tota la terra de Africa … [ [l vii]] … E recitaren al sanct Papa la mort e destruccio dels sancts pares e dela santa ylla de Lirin. Amen. deo gracias
colofó: Fonch estampada la present obra per manament de miçer Andria de Uenecia cego.
tit.: [ [l vii]v] Aquesta esla taula del present libre de sent Honorat ab la sua vida e ab diuersos miracles que ell ha fets axi en vida com apres mort
índex: Primerament la vida del benauenturat sent Honorat … [ l[x]v] … Aquest es lo darrer miracle en lo qual se contenen molts e diuersos miracles.
colofó: Fonch estampada la present obra a .viiij. dies del mes de Dehembre [sic] enla Insigne Ciutat de Ualencia per Lope dela Roca Alamany en lany dela Incarnacio del nostre redemptor jesu crist Mil.cccc.Lxxxxv.
Note transcrivim el títol a partir de l'exemplar d'Stuttgart
ID no. of Witness 4 cnum 10706
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VI-52 (BITECA manid 2109)
Imprint València: Joan Jofré, 1513-10-31
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Sant Honorat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-30