Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1330
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Christophoro
Vida de sant Cristòfol
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:663-69
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11915
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxixrb-cxxvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Cristòfol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxixrb] Dela entrepretacio del nom de sent christofol
text: C2ristofol ans que fo batayat auja nom reprouat … eper deuocio enlabocha
tit.: De sent christofol
text: C2ristofol fo de linatge de cananeus efo molt alt de perssona e auia molt terrible care … [ cxxvb] … que si nagun deya mal de deu ne de sent christofol que mantinent moris aglay
Note text proper al de l’incunable de Barcelona, sembla diferent del de París, però coincideixen en el final
ID no. of Witness 2 cnum 12034
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 174ra-175vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Cristòfol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 174ra] Del nom de sant cristau prolech
text: C3ristau auja nom ans que fos bateyat en reprouat … [ 174rb] … E per pausament en pensa E per deuocio en laboca per confessio
rubr.: Del nom de sant cristau
text: C3ristau fo de ljnatge de cananeus. E fo molt alt de persona … [ 175vb] … E fe manament que si negu disia mal de deus nj de sent cristau que mantenent moris de glasi
ID no. of Witness 3 cnum 11161
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 145va-147ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Cristòfol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 145va] De Sent Cristan
text: C4Ristan auja nom ans que fos bateyat en reprouat … en pensa e per deuocio en la boca e per confessi
rubr.: Miracle
text: C4Ristau fo de linatye de cananeus e fo molt aut de persona … [ 147ra] … E fe manament que si negu disia mal de deus ni de sent Cristau que mantenent morjs aglasi
ID no. of Witness 4 cnum 11454
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxxvi-ccxxviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Cristòfol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxvi] La interpretacio del nom
text: Christofol ans que fos batejat avie nom reprovat … e per devocio en la boca
tit.: De la vida de sent Christofol
text: Christofol fo de linatge de cananaeus e fo molt alt de presona e avia molt terrible cara avia ell xii coldes dalt … [ ccxxviii] … e feu manament que si nagu deya mal de Deu ne de sent Christofol que mantinent moris a glay
ID no. of Witness 5 cnum 10941
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxira-clxiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Cristòfol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxira] De sent cristofol
text: C3ristan fo de linatge de cananeus e fo molt alt de presona [sic] … [ clxiivb] … e feu mantinent manament que si nagun dayia mal de deu ni de sant cristan que mantinent muris
ID no. of Witness 6 cnum 417
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.II.3 (BITECA manid 1131)
Copied Cardona: Jacobus de Prato, 1401 - 1430 (J. Riera)
Location in witness ff. 119v-121
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Cristòfol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 119v] Aci comença la vida de sent christofoll
text: [C]4Ristofol fo de linatge de chananeus e fo molt alt e gran depersona e auja molt terrible cara e auja .xij. colzades de longuea … [ 121] … e feu manament que si negu deya mal de deu ne de sent christofol que mantinent morjs aglay .I.
ID no. of Witness 7 cnum 11208
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxxxviirb-cxxxviiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Cristòfol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviirb] La interpretacio de sant Cristofol
text: [c]4Ristofol hauia nom abans que fos bateiat reprouat … e enla boca per confessio
tit.: De sant Cristofol
text: [ cxxxviiva] [c]4Ristofol fon de linatge de cananeus. e fon molt alt de persona. e hauia molt terrible cara e tenia dotze colzades de persona en alt … [ cxxxviiiva] … E feu manament que si negun dehia mal de deu ne de sant christofol que tan tost moris. E apres lo rey se conuerti
ID no. of Witness 8 cnum 10023
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxxxvivb-clxxxviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Cristòfol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvivb] La interpretacio de sanct Cristofol
text: C5Ristofol hauia nom abans que fos bateiat reprouat … en la pença per deuocio: e en la boca per confessio
rubr.: La vida de sanct cristofol
text: [C]5Ristofol fonch de linatge de cananeus. e fonch molt alt de persona … [ clxxxviiirb] … E feu manament que si negu deya de deu mal ne de sanct cristofol: que tantost moris. E apres lo rey se conuerti
ID no. of Witness 9 cnum 10686
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxxviirb-cxxxviiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Cristòfol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviirb] La interpretacio de sanct Cristofol
text: C4Ristofol hauia nom abans que fos batejat reprouat … enla pensa: per deuocio: e enla boca per confessio
rubr.: De sanct Cristofol
text: [ cxxxviiva] C4Ristofolfon de linatge de Cananeus.e fon molt alt de persona … [ cxxxviiiva] … E feu manament que si negun dehia mal de deu ne de sanct Cristofol que tantost moris. E apres lo rey se conuerti
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02