Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1330
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 992
Title of volume CANCONER ( coberta, escrit a ploma)
Copied 1491 - 1500
1480 Martí

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 200 (= 1-200) (fol. moderna a llapis, en xifres aràbigues)
Collation 1-1020
Page Layout 35 línies (f. 2)
24/40 línies
37 línies (136v)
Size pàgina 219 × 146 mm (f. 2)
caixa 185 × 90 mm (text en prosa)
Hand humanística (ff. 2-3 text castellà)
humanística una segona mà (ff. 3v-23v, 100v-101 i 157-161)
gòtica més cursiva (ff. 24-61v, i potser també fins al f. 80v, amb una lletra menys angulosa i més gran; la més angulosa es troba als ff. 81v-83 i la meny)
gòtica catalana (ff. 136v-150 i 164-193 als textos en prosa)
Watermark carro (Briquet 3540, Pistoia: 1470, var. Palermo: 1471, Venezia: 1490, Fabriano: 1470 i Valls Wat. 2339 doc. el 1471)
Pictorial elements Altres: escrit tot amb una sola tinta
Other features Justificació: pauta tabeliònica, fent-ne tres plecs perpendiculars per aconseguir els marges
Condition en blanc els ff. 23r-v, 62v-80r, 81r, 85r-100r, 104v-136r, 137v, 150v-156v, 160v, 161v-163v i 193v-200v. Bon estat dels quaderns que resten
Binding antiga, amb forma de cartera, en pergamí, amb restes d'una tira de pell trencada i decorada amb tires de pell vermella; probablement és la relligadura original; es conserva en bon estat, malgrat que els quaders estan mig descosits del llom
Previous owners (oldest first) Francesc Galceran de Pinós, noble 1490 ca. (copista i primer posseïdor segons S. Martí)
Jeroni de Pinós Santcliment i Mai, 1r. Senyor de Santa Maria de Barberà
Josep Galceran de Pinós i de Rocabertí, 1r. Marquès de Santa Maria de Barberà [1702]
Maria Josefa de Pinós, Marquesa de Santa Maria de Barberà
Barcelona: Biblioteca de Catalunya 1936 - 1940-05-18
Marquès de Santa Maria de Barberà 1956 ad quem
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2009-14)
Facsímil: Microfilm del ms. 992 de la Biblioteca del Monestir de Montserrat. Cançoner del Marqués de Barberà (1990)
Tractat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, xcv
Tractat a: Martí (2002), “Escolios sobre impaginación y variantes redaccionales en Montserrat 992”, Proceedings of the Eleventh Colloquium
Tractat a: Martos (2002), “Los espacios en blanco y la estructura del Cançoner del Marquès de Barberà”, Proceedings of the Eleventh Colloquium
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Tractat a: Martí (1998), “Fonts i problemes del Cançoner del Marquès de Barberà (S1/ BM1)”, Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Centro di studi filologici e linguistici siciliani (Università di Palermo 18-24 settembre 1995)
Descrit per: Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Descrit per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Catalogat a: Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 296
Tractat a: Aramon i Serra (1964), “Una cançó i tretze cobles esparses inèdites”, Mélanges de linguistique romane et de philologie médiévale offerts à M. Maurice Delbouille 21-38
Tractat a: Carbonell (1955-56), “Sobre la correspondència literària entre Rois de Corella i el Príncep de Viana”, Estudis Romànics 127-39
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. S1
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 184-89
Tractat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza , n. apèndix E
Note aquest manuscrit també ha estat conegut amb el nom de Cançoner de Pero Martines. S'aprecien canvis en la tonalitat de la tinta, coincidint sempre amb els canvis de lletra, que poden assenyalar aportacions separades per intervals de temps; no es pot descartar que es tracti sempre de la mateixa mà. La mà no deixa mai de ser una mà personal, sense aspecte de copista professional, tot i ésser acurada. Massó ha notat com molt probablement el manuscrit ha perdut un plec. El manuscrit ingressà a la Biblioteca de Montserrat entre 1946 i 1956 segons S. Martí. Aquest mateix estudiós situa la còpia del manuscrit durant la dècada dels setanta, o potser una mica abans. Per altra banda, Baselga i Massó donen una foliació diferent del còdex, deguda a F. de Bofarrull, que numerà tan sols els folis escrits
Internet http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/canconer-del-marques-de-barbera-manuscrit--0/html/

Internal Description
Number of texts in volume: 58
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 462
Location in volume ff. 1-193
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1371
Col·lectiu. Cançoner del Marquès de Barberà
Language català
Date compilat 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 1] Cobles fetes per don […] dela fuyta del castell de fragua en lo temps del infurtunj del illustre don Karles primogenit darago … [ 193] … remuneracio de tals obres : Miquel de dons Finjs
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3537
Location in volume f. 1r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3353
Pero Martines. Meravellat estich de ço que hoig
Language català
Date escrit 1461-02-25 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Cobles fetes per don […] dela fuyta del castell de fragua en lo temps del infurtunj del illustre don Karles primogenit darago
text: Meruellat estich de ço que hoig … [ 1v] … nol accepten : si de fragans recorde es | P. M.
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 484
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3538
Location in volume f. 100v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3994
Desconegut. Pus conexeu vos ám ab fermetat
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 100v] Pus conexeu vos : am ab fermetat … e de virtut : e de gran pietat
Poetic Stanza 1 x 4
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 489
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3539
Location in volume f. 101
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3561
Francesco Vitale de Noja. Si·ls trebals que dóna amor
Language català
Date escrit 1450 ca. [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 101] Francisco Vidal de Voyo
text: Sils trebals que dona amor | E vergonya no temia … e repos no sen perdia | jose qui festaieria
Poetic Stanza 1 x 3, 1 x 4, 1 x 3
Associated Persons Autor (var.): Francesc Vidal de Voyo
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 490
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3540
Location in volume ff. 101v-102v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3441
Joan de Sant Climent. Los fats cruels, per migà de Fortuna
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 101v] Johan de Sencliment
text: Los fats cruels : per miga de fortuna … [ 102v] … de luis march : e gordo abla luyta | Fin
colofó: Fin
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 490
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada a nostra dona”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3541
Location in volume f. 103
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4167
Pere de Torroella. No m'ajut Déu si vos no m'ajudau (vv. 19-27)
Language català
Date escrit 1462 a quo - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 103] Si vos moriu el jutgeus condempnant … Tanqueu els ulls sim volen turmentar | Fin
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 9
Note cobla esparsa corresponent als vv. 19-27 de l'edició de Bach y Rita
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1487
Location in volume ff. 103-104
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1452
Alain Chartier. Requesta d'amor de Madama Sense Mercè
Language català
Date traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103] La Bella dama sens merçe
text: No ha gran temps : Caualcant yo pensant … [ 104] … Grans ministres // dins en hun bell verger
Condition fragment
Poetic Stanza 7 x 8
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 490
Note vv. 1-56 de l'edició de Riquer
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1123
Location in volume ff. 136v-137
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1749
Pero Martines. Lletra al princep de Viana
Language català
Date escrit 1460-02-14 - 1460-02-25
Title(s) in witness Letra de frare Pero martinez al jllustre don Karles primogenit dArago, f. 136v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136v] Letre de frare Pero Martines al jllustre don Karles primogenit darago quant fou detengut per lo Senyor Rey son pare eportat en lo castel de Morella la qual fo feta en Barchinone
text: Si la present mia ta excellentia Veura dela honrade vestidura … [ 137] … que en la libertat de ta excellentie sens james cançar treballe. etc.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 490-1
Martínez et al. (1946), Obras de Pero Martinez. Escritor catalán del siglo XV 95-6
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1486
Location in volume f. 138
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1879
Joan Roís de Corella, Cavaller. Jardí d'amor (paràgraf final)
Language català
Date escrit 1471 - 1486
Incipits & explicits in MS text: [ 138] Vosaltres Jouens en la pensa dels quals … equj de sos delits vol sentir siu ab maior dolor
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 491
Rocabertí i d'Erill et al. (1916), The “Gloria d'Amor” of Fra Rocaberti. A Catalan vision-poem of the 15th Century. Edited with introduction, notes and glossary by H. C. Heaton 23
Note Aquest passatge de Corella és la font del paràgraf inicial de la Glòria d'amor de Bernat Hug de Rocabertí
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3542
Location in volume ff. 138-140
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2129
Joan Roís de Corella, Cavaller. Lletra fingida que Aquiles escriu a Policena i resposta d'ella
Language català
Date escrit 1471 ca. - 1497 ad quem
Title(s) in witness Letra de Exilles que fa a poliçena, f. 138
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138] Letra de Exilles que fa apoliçena
text: Si sobres gran amor fent ma report destrema pena … [ 140] … no meta en perill La vida tua etc.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 491
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3543
Location in volume ff. 140-145
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1885
Joan Roís de Corella, Cavaller. Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia
Language català
Date escrit 1471 ca.
Title(s) in witness Contencio de Aiax Talamon e Ulixes, f. 140
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 140] Contencio de aiax talamon e vlixes
text: Ligen aquells los quals menyspresant les nobles uirtuts … [ 145] … a exilles del esforçat hereu de ses armes
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 491
Note Als ff. 145v-150 es trascriu una Oracio facta per materia de complanctu amoris Anno dominj .M.CCCC trisesimo octauo in sancto justo Barchinone en llatí
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3924
Location in volume ff. 145v-150
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4769
Desconegut. Oracio facta per materia de complanctu amoris
Language català
Date pronunciat 1438
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145v] Oracio facta per maeria de complanctu amoris Anno domjnus.M.cccco. trisesimo ottauo jn sancto iusto barchinone
exordi: Tam espectabili quoque preclaro isto in consistorio … nostrum expandatur exordium
text: Com primerament yo interrogare amor e dir li e digau amor … [ 150] … plato porfirj elos altres quals apresent anomenar no affreturs
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 491
Note a l'explicit anotat segueix un passatge ratllat i també se n'ha ratllat una línia a la rúbrica
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3544
Location in volume f. 157
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3996
Desconegut. La cruel fortuna mia
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 157] Canso
text: La cruel fortuna mia | Es benamant vos esperar … donaume per Cortesia | lo quem feu tant disigiar
Poetic Stanza 3 x 4
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 491
Note al f. 157r es copia un poema castellà, la canción “Pues me teneys soiugado” ID3639
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3545
Location in volume ff. 157v-158
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3997
Desconegut. Jamés degú ama lo que no veu
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 157v] James degu : ama lo que no veu … [ 158] … temprant amor : segons que vol temprança
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3546
Location in volume f. 158v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3998
Desconegut. No pug dir, sert, virtut o gentilesa
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 158v] No pug dir sert : virtut o gentilesa … e que ballem : en semps en vna festa
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3547
Location in volume f. 158v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3999
Desconegut. La virtut sou en pròpria forma
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 158v] Esparsa
text: La virtut sou : en propria forma … Foragitant : lingratitut maligna
Poetic Stanza 8 vv.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 3548
Location in volume ff. 158v-159
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4000
Desconegut. No crech al món sia tant linda dama
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 158v] esparsa
text: No crech al mon : sia tant linda dama … E amant vos : atot altre desama
Poetic Stanza 8 vv.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 3549
Location in volume f. 159
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4001
Desconegut. Per què·m dieu que no·us vull, ma senyora
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159] esparsa
text: Per quem dieu : que nous vull ma senýo/ra … Complint me prest : lo quem es atorgat
Poetic Stanza 8 vv.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3550
Location in volume f. 159
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4002
Desconegut. Ab pena gran mos dèbils sentiments
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159] esparsa
text: Ab pena gran : mos debils sentiments … E ro mandra : delit enper tostemps
Poetic Stanza 1 x 8
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3551
Location in volume f. 159
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4003
Desconegut. Ja no tench res que tot vostra no sia
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159] esparsa
text: Ja no tench res : quetot vostra no sia … vent se fuyr : de tanta senýo/rja
Poetic Stanza 8 vv.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3552
Location in volume f. 159v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4004
Desconegut. Esper, esper de vostra senyoria
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159v] Esparsa
text: Esper esper : de vostra senyoria … esper sper : lo que yo mes volria
Poetic Stanza 8 vv.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 3553
Location in volume f. 159v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4005
Desconegut. Com fel amant, pris vida d'asperansa
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159v] esparsa
text: Com fel amant : pris vida dasperansa … acollir ma : en vostra plasent dansa
Poetic Stanza 8 vv.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 3554
Location in volume f. 159v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4006
Desconegut. Del ja promès no tench més avant cura
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159v] esparsa
text: Del ja promes : no tench mes auant cura … Sino a vos : spill de fermosura
Poetic Stanza 1 x 8
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492-3
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 3555
Location in volume ff. 159v-160
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4007
Desconegut. Si·m trop abssent de vostra gentilesa
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159v] esparsa
text: Sim trop abssent : de vostra gentilesa … [ 160] … per queus suplich : me doneu fortelesa
Poetic Stanza 8 vv.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 493
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 3556
Location in volume f. 160
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4008
Desconegut. No·m sé si só en mar, cel o en terra
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 160] No se si so :/ en mar cel o enterra … deliurant me :/ del dolor qujm aterra
Poetic Stanza 8 vv.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 493
Note no es veu cap rúbrica que separi aquesta esparsa de l'anterior
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 3557
Location in volume f. 161
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4009
Desconegut. En aquell jorn que·us fiu de mi senyora
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 161] En aquell Jorn : queus fiu de mj senyora … liberal ment : de vostre gentilesa
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 493
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 3558
Location in volume f. 161
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4010
Desconegut. Cercant camí de poder esmerçar
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 161] Cercant cami : de poder esmerçar … Lo sol amant : de vos com fa la luna
Poetic Stanza 8 vv.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 493
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 3559
Location in volume f. 164r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4011
Pere Pou, Cavaller. En lo temps de la desliberació mia
Language català
Date escrit 1458-03-25 ca.
Title(s) in witness Aquesta es la letra que fa mossen Pere Pou als enamorats e enamorades emprant los de valença contra lo falç amor, f. 164
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 164] Aquesta es la letra que fa mossen pere pou als enamorats e enamorades emprant los de valença contra lo falç amor de quis desig segons se veura per los deseximens dauall escrits
text: En lo temps de la desliberacio mja e dells … [ 164v] … per mj quem digau qual es la occasio quins atura
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 493
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 3560
Location in volume ff. 164v-165v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1842
Pere Pou, Cavaller. Deseximents, deseximents
Language català
Date escrit 1458-03-25
Incipits & explicits in MS text: [ 164v] Deseximents deseximents | A uos amor ab vostrestar … [ 165v] … nunque sere | fins que a vos vensut aure
Poetic Stanza 4 x 10, 1 x 9, 1 x 10, 1 x 9, 2 x 6
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 493
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 3561
Location in volume f. 166r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4012
Francesc Galceran de Pinós. Resposta del noble don Francesc de Pinós a Mossèn Pou
Language català
Date escrit 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 166] Resposta del noble don franchesch de pinos A mossen pou
text: La força de vostres pregaries ab la bona voluntat … [ 166v] … ab les mjes forçes. don francesc [?] de pinos
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 493-94
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 3562
Location in volume f. 167r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4013
Pere Pou, Cavaller. Rèplica de mossèn Pou a Don Francesc
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Replica de Mossen Pou a Don Francesc, f. 167
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167] Replica de mossen pou adon francesch
text: Serie deguda cosa de vostre respondre nos segujs … [ 167v] … so que desigau siau reposat. Pere pou
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 494
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 3563
Location in volume ff. 167v-168
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4014
Vilademany. Resposta de Vilademany a Mossèn Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Resposta de Vilademany a Mossen Pou, f. 167v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167v] Resposta de vilademany a mossen pou
text: Pus les obres vostres pere pou monstren tenju … [ 168] … gracies solament age. etc Vilademany
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 494
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 3564
Location in volume ff. 168v-169
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4015
Joan Almugàver. Resposta de Mossèn Almugàver a Mossèn Pere Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Resposte de Mossen Almugauer a Mossen Pere Pou, f. 168v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 168v] Resposte de mossen Almugauer a mossen pere pou
text: Aquella bona voluntat quem obliga en uos … [ 169] … fer vos la acabat posseydor etc Johan almugauer
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 494
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 3565
Location in volume f. 169r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4016
Pere Pou, Cavaller. Rèplica de mossèn Pou a Mossèn Almugàver
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Replica de mossen pou a mossen Almugauer, f. 169
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 169] Replica de mossen pou a mossen almugauer
text: Encara que vos discret Caualler conegau … [ 169v] … entrels anamorats isquo tal renom etc. pere pou caualler
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 494
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 3566
Location in volume ff. 169v-170
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4017
Joan Almugàver. Segona resposta de Mossèn Almugàver
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Segona resposta de mossen almugauer, f. 169v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 169v] Segona resposta de mossen almugauer
text: Qual fi deles coses entrels entenents se spera … [ 170] … contra affectio desordonade. Johan almugauer
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 494
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 3567
Location in volume ff. 170-171
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4018
Pere Pou, Cavaller. Segona rèplica d'en Pou a Mossèn Almugàver
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Segona replica den pou a mossen almugauer, f. 170
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170] Segona replica den pou a mossen almugauer
text: Esi los dits dels passats tant fan per vostre part … [ 171] … fan esser algun tant excutats etc pere pou
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 494
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 3568
Location in volume f. 171r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4019
Joan Almugàver. Terça resposta de Mossèn Almugàver
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Terça resposta a de mossen almugauer, f. 171
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 171] Terça resposta de mossen almugauer
text: Si yo he be entes vostre derrera letre me par … [ 171v] … en aquesta e atotes les altres. Almugauer
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 494
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 3569
Location in volume ff. 171v-173
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4020
Pere Joan Ferrer, Cavaller. Resposta d'en Pere Joan Ferrer a Mossèn Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Resposta den pere Johan ferrer amossen pou, f. 171v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 171v] Resposta den pere Johan ferrer amosseen pou
text: Per esser de molt defalt als quj voluntat tenen … [ 173] … molta raho quj men atura etc. pere Johan ferrer
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 494
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 3570
Location in volume ff. 173v-174
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4022
Pere Pou, Cavaller. Rèplica d'en Pou a Pere Joan Ferrer
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Replica den pou apere Johan ferrer, f. 173v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 173v] Replica den pou apere Johan ferrer
text: PVS lo vostre rahonar ab gracios estil e delicade … [ 174] … lealtat me consent vos fare glorios vençedor: pere pou
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 494
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 3571
Location in volume ff. 174-175v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4021
Pere Joan Ferrer, Cavaller. Segona resposta de Pere Joan Ferrer a Pere Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Segona resposta de pere iohan ferrer a pere pou, f. 174
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 174] Segona resposta de pereiohan ferrer a pere pou
text: Fiant que les poques rahons mjes … [ 175v] … quen lo ben dir delles se guanya: pere Johan ferrer
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 494
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 3572
Location in volume ff. 175v-177v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4023
Pere Pou, Cavaller. Segona rèplica de Pou a Pere Joan Ferrer
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Segona Replica de pou a pere Johan ferrer, f. 175v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 175v] Segona Replica de pou a pere Johan ferrer
text: Encara per la differencia del saber uostre he meu … [ 177v] … de ueritat se mostrarie conexedor etc. Pere pou
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 494
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 3573
Location in volume ff. 177v-178v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4024
Bernat Turell, Veguer de Barcelona. Resposte d'en Bernat Turell a Mossèn Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Resposte den bernat turell a mossen pou, f. 177v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 177v] Resposte den bernat turell a mossen pou
text: ENCARA com la disposicio del esser en quem trobe … [ 178v] … que deguna altre occasio. bernat turell
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 495
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 3574
Location in volume ff. 178v-179
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4026
Pere Pou, Cavaller. Rèplica d'en Pou a Bernat Turell
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Replica den pou a bernat turell, f. 178v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 178v] Replica den pou a bernat turell
text: SENS replicar avostre letre callara yo bernat turell … [ 179] … negun cas Jnculpat etc Pere pou
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 495
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 3575
Location in volume ff. 179v-180v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4025
Bernat Turell, Veguer de Barcelona. Segona resposta d'en Bernat Turell a Mossèn Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness segona resposte den bernat turell a mossen pou, f. 179v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 179v] segona resposte den bernat turell a mossen pou
text: LO VOLER satisfer ala obligacio qie emtemdre vostre … [ 180v] … causat tenja etc. bernat turell
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 495
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 3576
Location in volume ff. 181-182
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4027
Pere Pou, Cavaller. Segona rèplica d'en Pou a Bernat Turell
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Segona replica den pou abernat turell, f. 181
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 181] Segona replica den pou abernat turell
text: NO ES TAN POC lo benifici quem fan vostres singulars letres … [ 182] … saber los secrets de vostre entendre etc. pere pou
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 495
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 3577
Location in volume ff. 182-183v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4028
Joan de Cruïlles, Cavaller. Resposta d'en Joan de Cruïlles a Mossèn Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Resposta den Johan de cruhilles amossen pou, f. 182
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 182] Resposta den Johan de cruhilles amossen pou
text: PER ESSER ver que en los ferms amichs … [ 183v] … de veritad exida. Johan de cruhilles
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 495
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 3578
Location in volume f. 183v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4029
Joan de Cruïlles, Cavaller. Letre de Joan de Cruïlles a Mossèn Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Letre de Johan de cruhilles a mossen pou, f. 183v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 183v] Letre de Johan de cruhilles a mossen pou
text: MOSSEN pou pER quant si measter fos faria molt per lo merexer … e so tot vostre etc Johan cruhilles
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 495
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 3579
Location in volume ff. 183v-184
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4030
Joan de Cruïlles, Cavaller. Altre letre de Joan de Cruïlles a Mossèn Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Altre Letre de Johan de cruhilles a mossen pou, f. 183v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 183v] Altre Letre de Johan de cruhilles a mossen pou
text: PERQVE sabeu aprechs de amada persona complaure … [ 184] … la honor e complarencio vostre etc.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 495
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 3580
Location in volume ff. 184-185
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4032
Pere Pou, Cavaller. Replica de Mossèn Pou a en Joan de Cruïlles
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Replica de mossen pou anan Johan de cruhilles, f. 184
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 184] Replica d emossen pou anan Johan de cruhilles
text: AQVELLS son verdedes amichs quj ab reprehencio … [ 185] … opinjo de aquelles. Pere pou
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 495
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 3581
Location in volume ff. 185v-186v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4031
Joan de Cruïlles, Cavaller. Segona resposte de Joan de Cruïlles a Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Segona resposte de Johan de Cruhilles a pou, f. 185v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 185v] Segona resposte de Johan de Cruhilles a pou
text: NO PODENT negu apartar so que natura dona … [ 186v] … lo del ver edel falç etc. Johan de cruhilles
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 495
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 3582
Location in volume ff. 186v-188
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4034
Joan Francesc Boscà. Resposta d'en Joan Boscà
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Resposta den Johan Boscha, f. 186v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 186v] Resposta den Johan Boscha
text: APARTAT de aquell saber que per ben aconsellar … [ 188] … verteder conexedor etc. Johan boscha
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 495
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 3583
Location in volume f. 188r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4033
Pere Pou, Cavaller. Rèplica d'en Pou a en Joan Boscà
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Replica den pou anan Johan boscha, f. 188
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 188] Replica den pou anan Johan boscha
text: NOTANT com rehonau boscha mereuellat dell … [ 188v] … sian perticipant etc. pere pou
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 495
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 3584
Location in volume f. 189
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4035
Francí Desvalls, Cavaller. Resposta de Francí Desvalls
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Resposte de Franci Desvalls, f. 189
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 189] RESPOSTE DE FRANCI DESVALS
text: SI POCCHA experiencie e falte de subtil enginy … de quj comet la erra
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 496
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 3585
Location in volume ff. 189v-190
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4036
Pere Pou, Cavaller. Rèplica de mossèn Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Replica de Mossen Pov, f. 189v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 189v] REPLICA DE MOSSEN POV
text: MOLT so culpant yo franci desuals si axi es … [ 190] … Leugera que pesada : pere pou
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 496
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 3586
Location in volume ff. 190-191
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4038
Jaume Civaller, Cavaller. Resposta de Jachme Civaller a Mossèn Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Resposta de Jachme ciualler amossen pou, f. 190
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 190] Resposta de Jachme ciualler amossen la qual feu en nom de bernat turell sens que ell noy fou demanat ables cobles
text: PER ALGUN cas nos deu algu dometre abans … [ 191] … que per virtuos obrar aconsegujrien. Jacme Cjualler
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 496
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 3925
Location in volume f. 191
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3205
Jaume Civaller, Cavaller. Amors, amors, jo us atorch senyoria
Language català
Date escrit 1458 [?] - 1464 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 191] Amor amor : jous atorch senyoria … que de tals dells : sia content mon cor
Poetic Stanza 8 vv.
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 496
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 3587
Location in volume ff. 191-192v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4037
Pere Pou, Cavaller. Rèplica d'en Pou a Mossèn Jaume Civaller
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Replica den pou amosen Jauchme Ciualler, f. 191
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 191] Replica den pou amosen Jauchme Ciualler
text: SIEN AQVESTS jorns passats en lo repartir de … [ 192v] … que uos ignorau. Pere pou
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 496
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 3588
Location in volume ff. 192v-193
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4039
Miquel de Dons, Cavaller. Resposte de Miquel de Dons a Mossèn Pou
Language català
Date escrit 1458
Title(s) in witness Resposte de Miquel de dons amossen pou, f. 192v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 192v] Resposte de Miquel de dons amossen pou
text: Quant son virtuosos aquells quj per linteres … [ 193] … remuneracio de tals obres: Miquel de dons. Finjs
References (most recent first) Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 496
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04