Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1329
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call number Fons Serrano Morales: 6519-18-8
Title of volume Poesies | Valencia[…] ( al teixell, a tinta)
Copied València [?]: 1491 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 118 + I (no numerats)
Collation 13/6 24 310 424 510 611/10 713/11 84 95/7; sense reclams
Page Layout 23 línies (f. [2])
Size pàgina 197 × 135 mm (f. [2])
caixa 174 × 95 mm
Hand gòtico-humanística cursiva
Watermark mà amb estel de cinc puntes (f. [4],) (per les dimensions s'assembla a Piccard XVII IV 1290, Córdoba: 1526)
flor en forma de tulipa amb dues fulles (folis del final i interior del volum)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: tabel·liònica
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no s'observen perforacions
Condition guardes en blanc, llom desprès del cos del volum. Marges menjats pels corcs, que rarament afecten al text. Volum sense foliar (ni antic ni modern); en blanc els ff. 17v, 43v, 64v, 68v, 72v, 91v i 109v.
Binding antiga, en pergamí sobre cartó, segons el catàleg és l'original; talls jaspiats en blau
Previous owners (oldest first) Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781) 1699 a quo - 1781 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Originàriament part de manid 1328 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3. València:, 1491 - 1500.
manid 1328 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3. València:, 1491 - 1500.
manid 1328 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3. València:, 1491 - 1500.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Giner Sánchez (1983), “Descripció dels manuscrits dels fons Serrano i Morales [tesina]”, I:160 , n. 176
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 44 , n. z
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 235-238 , n. z
Tractat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:238-47 , n. I
Note Sembla ésser la primera part del ms. 3 de la Biblioteca de Catalunya. No hi ha anotacions de lectura; sí ratllats en alguns versos, i esmenes i fins i tot estrofes afegides en alguns marges.

Internal Description
Number of texts in volume: 67
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 461
Location in volume ff. [1]-[118]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1370
Col·lectiu. Cançoner de vides de sants (València)
Language català
Date compilat 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [1]] Cobles fetes en laor del glorios sent pau prjmer hermjta
text: Dels sants hermjtans / puix sou la bandera | Sent pau glorios / prjmer hermjta … [ [118]v] … la salut nostra / deffenans donchs / tostemps
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8295
Location in volume f. [109]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5714
Desconegut. O pare sant, de Déu vera factura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [109]] Oracio
text: O pare sant / de deu vera factura … contemplarem / aquell ab alegrja | Amen
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 7
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3857
Location in volume ff. [1]-[3]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4631
Desconegut. Dels sants hermitans puix sou la bandera
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [1]] Cobles fetes en laor del glorios sent pau prjmer hermjta
text: Dels sants hermjtans / puix sou la bandera … [ [3]v] … quius ha heretat / de glorja tal
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3858
Location in volume f. [3]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4632
Desconegut. O sant excellent, molt clara lanterna
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [3]v] Oracio
text: O sant excellent / molt clara lanterna … ab deu jnfinjt / y ab goig sens fallença
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3893
Location in volume ff. [4]-[6]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4693
Desconegut. Puix entre les vergens sou verge stimada
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [4]] Cobles fetes en laor dela gloriosa senta barbera
text: Puix entre les vergens / sou vergestimada … [ [6]v] … puix fos de Jhesus / seruenta molt fel
Poetic Stanza 13 x 8
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3894
Location in volume ff. [6]v-[7]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4675
Desconegut. O Barbera santa, de fe digne ciri
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [6]v] Oracio
text: O barbera santa / de fe digne ciri … [ [7]] … vullau delliurar nos / vos santa molt digna | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3908
Location in volume ff. [7]v-[10]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4702
Desconegut. Tecla, verge gloriosa
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [7]v] Cobles fetes en laor de la beneyta senta Tecla
text: Tecla verge gloriosa | fel seruenta del senyor … [ [10]] … endreçau les nostres vies | en hauer los goigs complits
Poetic Stanza 1 x 4, 13 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8291
Location in volume f. [10]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4691
Desconegut. O maire primera per Déu elegida
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [10]] Oracio
text: O maire primera / per deu elegida … [ [10]v] … pugam adqujrir / la glorja santa | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3904
Location in volume ff. [11-13]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4700
Desconegut. Qui pot loar molt la gran valor vostra
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [11]] Cobles fetes en laor del glorios sent macia
text: Qui pot loar molt la gran valor vostra … [ [13]] … lo qual vos hauia / Jhesus preparat
Poetic Stanza 9 x 10
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3905
Location in volume f. [13]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4689
Desconegut. O ciri de fe perfet y molt digne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [13]] Oracio
text: [Vexell de virtuts ratllat] \O ciri de fe/ perfet y molt digne … [ [13]v] … suplixcay lo vostre / qui tant deu seruia | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3828
Location in volume ff. [14]-[16]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4613
Desconegut. Apòstol insigne y molt venerable
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [14]] Cobles fetes en laor del glorios apostol y euangeliste sent matheu
text: Apostol jnsigne / y molt venerable … [ [16]v] … puix vos en lo mon / axiu merjtas
Poetic Stanza 11 x 10
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 1855
Location in volume ff. [16]v-[17]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4614
Desconegut. Columna de fe y lum del món clara
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [16]v] Oracio
text: Columpna de fe / y lum del mon clara … [ [17]] … sentam de Jhesus la sua clemencia | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3888
Location in volume ff. [18-21]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4670
Desconegut. Puix als cels amb tanta gloria
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [18]] Cobles fetes en laor del beneyt apostol sent bernabeu
text: Puix als cels ab tanta gloria | vostra sanctedat huy seu … [ [21]] … feu que no sentam sa plaga | y guardau nos de ses mans
Poetic Stanza 1 x 4, 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8292
Location in volume f. [21]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4665
Desconegut. Insigne apòstol de vida perfeta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [21]] Oracio
text: Jnsigne apostol / de vida perfeta … [ [21]v] … yls angels jnsignes / ab goig lo seruexen | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3902
Location in volume ff. [22]-[24v]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4699
Desconegut. Puix veig que dels fels portau la bandera
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [22]] Cobles fetes en laor del sant ladre appellat djmas
text: Puix veig que dels fels / portau la bandera … [ [24v]] … puix fos de aquell / tan fel caualler
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3903
Location in volume f. [24]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4684
Desconegut. O Dimas beneyt, antorcha encesa
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [24]v] Oracio
text: O djmas beneyt / antorcha encesa … morjnt atenygam / la fi gloriosa | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 3849
Location in volume ff. [25-27]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4622
Desconegut. Beneyta Eularia, qui dins Barcelona
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [25]] Cobles fetes en laor de la beneyta senta Eularia
text: Beneyta eularia / qui dins barcelona … [ [27]] … dels bens diujnals / puix tant lo seruis
Poetic Stanza 1 x 4, 10 x 8
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 3850
Location in volume f. [27]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4623
Desconegut. O verge molt digna, per Déu molt amada
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [27]] Oracio
text: O verge molt digna / per deu molt amada … [ [27]v] … quens haia merce / segons sa clemencia | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3906
Location in volume ff. [28]-[31]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4701
Desconegut. Sant de molta reverencia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [28]] Cobles fetes en laor del glorios sent blay
text: Sant de molta reuerencia | sent blay bisbe glorios … [ [31]v] … tenju nos vos en memorja | guardant nos de mort cruel
Poetic Stanza 1 x 4, 17 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3907
Location in volume f. [31]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4690
Desconegut. O bisbe molt sant, de vida perfeta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [31]v] Oracio
text: O bisbe molt sant / de vida perfeta … vullau nos guardar / de greus malalties | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3863
Location in volume ff. [32-35]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4637
Desconegut. Entre·ls sants puix sou tan digne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [32]] Cobles fetes en laor del glorios sent honorat
text: Entrels sants puix sou tan digne | glorios sent honorat … [ [35]] … del jnfern qui tant espanta | vos beneyt nos deslliurau
Poetic Stanza 1 x 4, 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 3864
Location in volume f. [35]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4638
Desconegut. O sant arquebisbe, de grans laors digne!
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [35]v] Oracio
text: O sant arquebisbe / de grans laors digne … atenyer pugam / la fi gloriosa | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 8293
Location in volume ff. [36]-[39]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4671
Desconegut. Puix, apòstol tan insigne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [36]] Cobles fetes en laor del glorios apostol sent pau
text: Puix apostol tan jnsigne | sobrels cels ab deu regnau … [ [39]v] … donchs haiau nos en memorja | vos apostol excellent
Poetic Stanza 1 x 4, 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 3889
Location in volume f. [39]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4666
Desconegut. Sent Pau gloriós, de gran reverencia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [39]v] Oracio
text: Sent pau glorios / de gran reuerencia … nos faça delliures / dels greus peccats nostres | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 3861
Location in volume ff. [40-43]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4635
Desconegut. Entre·ls cavallers insignes
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [40]] Cobles fetes en laor del glorios sent Jordi
text: Entrels cauallers jnsignes | puix que sou tan valeros … [ [43]] … deffensau nos del maligne | y del seu maleyt \molt gran/ poder
Poetic Stanza 1 x 4, 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 3862
Location in volume f. [43]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4636
Desconegut. O sant excel·lent, perfet y digníssim!
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [43]] Oracio
text: O sant excellent / perfet y dignissim … per que daquest mon / haiam la victorja | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 3900
Location in volume ff. [44-46]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4698
Desconegut. Puix sou de Jesús servent tan dignissim
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [44]] Cobles fetes en laor del benauenturat sent anthonj de padua
text: Puix fos de Jhesus / seruent tan dignissim … que deu acostuma / als sants coronar
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 3901
Location in volume f. [46]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4681
Desconegut. O sant gloriós, qui·l món tot enrama
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [46]v] Oracio
text: O sant glorios / quil mon tot enrama … per que nol pugam / en res may offendre | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 3853
Location in volume ff. [47-49]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4626
Desconegut. De tanta valor, beneyta, us contemple
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [47]] Cobles fetes en laor dela gloriosa verge senta apollonja
text: De tanta valor / beneytaus contemple … del regne del cel / loant al senyor
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 7, 3 x 8
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 3854
Location in volume f. [49]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4627
Desconegut. Humil Apol·lonia, perfeta serventa
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [49]] Oracio
text: Humjl apollonja / perfeta seruenta … [ [49]v] … quens faça segujr dels cels la carrera | amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 3878
Location in volume ff. [50-52]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4654
Desconegut. Mirant que del rey Jesús, ver Messies
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [50]] Cobles fetes en laor del glorios caualler sent lazer
text: Mjrant que del rey / Jhesus ver messies … [ [52]] … hon vos trjunfau / ab deu subiran
Poetic Stanza 1 x 4, 13 x 8
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 3879
Location in volume f. [52]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4655
Desconegut. O Lazer insigne, perfet y molt noble
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [52]v] Oracio
text: O lazer jnsigne perfet y molt noble … yls prechs yls serueys / lj sien acceptes | amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 3855
Location in volume ff. [53-57]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4629
Desconegut. Del gran rey Jesús puix fos tan amada
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [53]] Cobles fetes en laor dela gloriosa senta magdalena en altra manera ordenades
text: Del gran rey Jhesus / puix fos tan amada … daquell quius uol esser / deuot y seruent
Poetic Stanza 1 x 4, 20 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 3856
Location in volume f. [57]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4630
Desconegut. O santa [molt] digna, humil Magdalena
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [57]] Oracio
text: humjl magdalena / per deu molt amada \Santa molt digna humjl magdalena/ … [per vos atenygam ratllat] \pugam tots atenyer/ / dels crjms perdonança | amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 3895
Location in volume ff. [58]-[60]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4695
Desconegut. Puix fos vencedor d'aquell adversari
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [58]] Cobles fetes en laor del glorios abat sent machari
text: Puix fos vencedor / daquell aduersari … [ [60]v] … per ells fon pujat / a deu jnfinjt
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 3896
Location in volume f. [60]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4677
Desconegut. O sant gloriós, beneyt sant Machari
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [60]v] Oracio
text: O sant glorios / beneyt sent machari … per que atenygam lo premj de glorja | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 3865
Location in volume ff. [61-64]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4639
Desconegut. Gaspar, rei de gran prudència
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [61]] Cobles fetes en laor dels gloriosos tres reys de orient
text: Gaspar rey de gran prudencia | balthasar y melchior … [ [64]] … reys [jnsignes ratllat] \humjls/ piadosos | delliurau nos de tot mal
Poetic Stanza 1 x 4, 18 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 3866
Location in volume f. [64]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4640
Desconegut. O dignes reys de molt gran excel·lencia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [64]v] Oracio
text: O [reys beneyts ratllat] \dignes reys/ / de molt gran excellencia … per que haiam / sa gracia complida | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 3884
Location in volume ff. [65-68]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4668
Desconegut. Pare sou tan venerable
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [65]] Cobles fetes en laor del benauenturat Sent anthonj
text: Pare sou tan venerable | sent Anthonj glorios … [ [68]] … sant beneyt siau nos guja | quant deu nos appellara
Poetic Stanza 1 x 4, 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 3885
Location in volume f. [68]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4663
Desconegut. O pare benigne y molt venerable
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [68]] Oracio
text: O pare benigne / y molt venerable … pregau al senyor / que ell nos deffena | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 3891
Location in volume ff. [69-72]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4692
Desconegut. Puix del poble sou defensa
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [69]] Cobles fetes en laor del glorios martir sent Sabastia
text: Puix del poble sou deffensa … Sant de molta reuerencia | [guardau nos de tot peccat ratllat] \deffensau nos del peccat/
Poetic Stanza 1 x 4, 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 3892
Location in volume f. [72]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4674
Desconegut. O gran cavaller, molt fel e insigne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [72]] Oracio
text: O gran caualler / molt fel ejnsigne … nos salue yns guart / de greu pestilencia | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 3871
Location in volume ff. [73-76]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4646
Desconegut. Loem vostra virtut santa
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [73]] Cobles fetes en laor del beneyt sent lois Bisbe
text: Loem vostra virtut santa | excellent prjncep lois … [ [76]] … feu quens sia perdonada | nostra culpa greu \tan/ mortal
Poetic Stanza 1 x 4, 14 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 3872
Location in volume f. [76]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4647
Desconegut. O sant confessor de gran reverencia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [76]] Oracio
text: O sant confessor / de gran reuerencia … nons vulla punjr / segons los crjms nostres | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 3880
Location in volume ff. [77]-[79]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4656
Desconegut. Mirant que vencés la fort gent pagana
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [77]] Cobles fetes en laor dela gloriosa verge senta juliana
text: Mirant que vences / la fort gent pagana … [ [79]v] … ab deu jnfinjt / regnant dignament
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 3881
Location in volume f. [79]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4657
Desconegut. O verge prudent, humil Juliana
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [79]v] Oracio
text: O verge prudent / humjl juliana … y nostres peccats / per vos perdonar nos | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 3859
Location in volume ff. [80-83]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4633
Desconegut. Dotat vos contemple de gràcia tanta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [80]] Cobles fetes en laor del benauenturat Sent amador
text: Dotat vos contemple / de gracia tanta … [ [83]] … dels fels qui no cessen / james deu loar
Poetic Stanza 1 x 4, 16 x 8
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 3860
Location in volume f. [83]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4634
Desconegut. O sant gloriós, vexell y retreta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [83]] Oracio
text: O sant glorios / vexell y retreta … que vos de tal gracia / façau siam dignes | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 8294
Location in volume ff. [84]-[87]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4672
Desconegut. Puix de Déu sou tan amada
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [84]] Cobles fetes en laor dela beneyta senta Agnes
text: Puix de deu sou tan amada | humjl verge setagnes … [ [87]v] … ensenyau nos la carrera | puray santa sens peccat
Poetic Stanza 1 x 4, 17 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 3890
Location in volume f. [87]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4667
Desconegut. Agnès molt benigna y santa perfeta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [87]v] Oracio
text: Agnes molt benigna / y santa perfeta … merexquam gustar / dels sants la pastura | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 3876
Location in volume ff. [88-91]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4651
Desconegut. Margarita molt benigna
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [88]] Cobles fetes en laor dela beneyta Senta margarita
text: Margarita molt benigna | de virtuts ver exemplar … [ [91]] … feu puix tant vos alegraren | quens alegren lesperit
Poetic Stanza 1 x 4, 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 3877
Location in volume f. [91]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4652
Desconegut. O verge beneyta y martir insigne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [91]] oracio
text: O verge beneyta / y martir jnsigne … [ [91]v] … nos guarde yns reba / en sa companyia | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 3873
Location in volume ff. [92-95]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4648
Desconegut. Lucia, verge molt pura
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [92]] Cobles fetes en laor dela beneyta senta lucia
text: Lucia verge molt pura | digna sou de grans laors … [ [95]] … tenju nos vos en memoria | deffenent nos diay njt
Poetic Stanza 1 x 4, 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 3874
Location in volume f. [95]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4649
Desconegut. O Lucia sancta, per Déu molt amada!
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [95]] Oracio
text: O lucia sancta / per deu molt amada … nos vulla guardar la lum dela vista | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 3869
Location in volume ff. [96-99]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4643
Desconegut. Les virtuts de vós són tantes
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [96]] Cobles fetes en laor dela gloriosa senta catharjna de Çena
text: Les virtuts de vos son tantes | Catharina molt prudent … [ [99]] … siau nos tal aduocada | quens haiau lo regne seu
Poetic Stanza 1 x 4, 17 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 3870
Location in volume f. [99]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4644
Desconegut. O santa molt digna de gran reverencia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [99]] Oracio
text: O santa molt digna / de gran reuerencia … [ [99]v] … feu net lo cor nostre y lanima sana | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 3898
Location in volume ff. [100-103]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4697
Desconegut. Puix sant tan insigne y tan comendable
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [100]] Cobles fetes en laor del benauenturat Sent Gujllem
text: Puix sant tan jnsigne / y tant comendable … [ [103]] … los quals fruyu ara / ab goig eternal
Poetic Stanza 1 x 4, 15 x 8
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 3899
Location in volume f. [103]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4679
Desconegut. Estel resplendent donant llum divina
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [103]] Oracio
text: Estel resplandent / donant lum diujna … [ [103]v] … quens vulla fer dignes / de gracia tanta | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 3886
Location in volume ff. [104-106]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4669
Desconegut. Per obtenir salvació
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [104]] Lo credo jn deum ordenat en pla per obres rjmades
text: P2er obtenir saluacio | y dels peccats remissio … [ [106]] … qui regnay viu en trjnjtat | alt en lo cel // amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 115 vv.
Note manquen els vv. 104-147 de l'edició de Miquel i Planas
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 3887
Location in volume f. [106]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4664
Desconegut. O Déu eternal, virtut infinida
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [106]] Oracio e protestacio
text: O deu eternal / virtut jnfinjda … virtut tal y tanta / que puga saluarme | amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 3868
Location in volume ff. [106]v-[108]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4642
Desconegut. Les grans laors qui recitar poria
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [106]v] Cobles fetes en laor dels gloriosos nostre pare Adam y nostra mare eua
text: Les grans laors / qui recitar poria … [ [108]v] … la qujns ha dat / la gracia complida
Poetic Stanza 8 x 12
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 3875
Location in volume ff. [110-113]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4650
Desconegut. Los navegants en mar de crims molt alta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [110]] Cobles fetes en laor dela gloriosa verge maria de pietat ab set virtuts contraries als set peccats mortals ab les quals aquella per pietat nos deslliura de aquells. ordenades \metaforicament/ sobre lo exercici dela mar e art dels nauegants en aquella
rubr.: Exordi
text: Los nauegants / en mar de crjms molt alta … [ [113]] … tots surgirem / als cels prenent posada | Amen
Poetic Stanza 8 x 12, 2 x 7
Note deixada de banda la cobla inicial, a les cobles successives es veuen les següents rúbriques: “Humjlitat contra superbia”, “Liberalitat contra auaricia”, “Castedat contra luxuria”, “Mansuetut contra jra”, “Abstinencia contra gola”, “Amor contra enueja”, “Solicitut contra perea”, “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 3867
Location in volume ff. [113]v-[114]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4641
Desconegut. Ja consumat aquell tan gran misteri
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [113]v] Cobles fetes sobre la aparicio que feu nostre senyor Deu Jhesu christ ala sua beneyta mare lo jorn de pasqua quant fonch resucitat
text: Ja consumat / aquell tan gran misteri … [ [114]v] … Vos adorant / lo ver deu y messies
Poetic Stanza 4 x 12, 1 x 1
Note d'aquesta composició tan sols n'han quedat quatre cobles inicials més un vers, perquè se n'ha perdut un foli
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 3851
Location in volume f. [115]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4624
Desconegut. D'aquest món trist, que stava de lum pobre
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ [115]] Daquest mon trist / questaua de lum pobre … [ [115]v] … yls sants al cel / trjunfen sense fi
Poetic Stanza 4 x 8
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 3852
Location in volume f. [115]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4625
Desconegut. O salvador de natura humana
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [115]v] Oracio
text: O saluador / de natura humana … per quen los cels / loem lo sant nom vostre | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 3882
Location in volume ff. [116]-[118]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4658
Desconegut. O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [116]] Cobles fetes en laor dela santa vera creu
text: O arbre sant / qujns dau lo fruyt de vida … [ [118]v] … vent al senyor / quj cel y terra feu
Poetic Stanza 12 x 10
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 3883
Location in volume f. [118]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4659
Desconegut. O Vera Creu, de grans laors molt digna
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [118]v] Oracio
text: o vera creu / de grans laors molt digna … la salut nostra | deffenans donchs / tostemps
Poetic Stanza 1 x 12
Note composició escrita a línia seguida, i mutilada pel relligador
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-09-03