Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1328
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 3
Title of volume cobles | a diversos | sants ( al teixell)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 91 (= 1-91) (foliació moderna)
Collation la part central del volum està formada per quaderns de vuit bifolis, l'estat de la relligadura no permet jutjar amb precisió la constitució de les parts inicial i final
Page Layout 20 línies (f. 3)
Size pàgina 200 × 132 mm (f. 3)
caixa 160 × 85 mm
Hand gòtica cursiva força regular ca. 1450-1475
Watermark flor de magraner (semblant a Briquet 6648, Pisa: 1466-67, Palermo: 1470)
Pictorial elements Calderons al començament d'estrofa
Caplletres: majúscules al començament d'estrofa
Rúbriques lde la mateixa mà, tinta i modalitat de lletra
Other features Justificació: plegat tabeliònic
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: volum sense reclams
Condition els ff. 8r, 12v, 21v, 34v, 38v, 42v i 52v són en blanc, coincidint sempre amb l'espai d'acabament d'un poema i començament del següent; així mateix, sovint romangueren en blanc parts de foli entre la fi d'una composició i el començament de la següent, que és copiada sempre en la part alta d'un nou foli; volum amb algunes taques d'humitat, gens severes, als ff. 13-15
Binding pell de vedella groguenca, amb la marca de Pere Salvà
History of volume Adquirit 1909-09
Previous owners (oldest first) Miquel Ortigues, notari (Miquel i Planas)
Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781) 1699 a quo - 1781 ad quem (nota al foli 1r: “De la libreria Mayansiana”)
Vicent Salvà i Pérez, llibreter 1849 ad quem
Pere Salvà i Mallén, llibreter 1870 ad quem
Bernard Quaritch, llibreter (1819-03-23 - 1899-12-17) London 1879 ad quem
Desconegut London 1907
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans Paris 1907
Associated persons Firma duu notes signades per Vicent Català, Cavaller de Castelló de la Plana
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Continuat en manid 1329 MS: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6519-18-8. València[?]:, 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner de vides de sants (València), compilat 1400 - 1500.
manid 1329 MS: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6519-18-8. València[?]:, 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner de vides de sants (València), compilat 1400 - 1500.
References (most recent first) Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:2-5
Tractat a: Mateu Ibars (1970), “San Vicente Mártir en las Cobles fetes en laors de diversos sants”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 31-45
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 44 , n. za
Tractat a: Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1914), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 1:24-6
Note Es tracta, segons recerques de Miquel i Planas, del cançoner autògraf del notari valencià Miquel Ortigues. Té correccions de la mateixa mà que copià el text. Conté 25 composicions poètiques en honor de diversos sants, essent la primera part del manuscrit de la Biblioteca Municipal de València, 1.
Internet http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+3/cms+3/1%2C1720%2C1805%2CB/frameset&FF=cms+3&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 50
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 460
Location in volume ff. 1-91v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1369
Col·lectiu. Cançoner de vides de sants (Barcelona)
Language català
Date compilat 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Cobles fetes en laor de senta Maria egipciaqua
text: Reuerent egipciaqua | santa qui lo mon dexas … [ 91v] … pregant a jhesus / quens vulla fer dignes | dels goigs que vos ara / fenyu tan jnsignes | Amen
References (most recent first) Mateu Ibars (1970), “San Vicente Mártir en las Cobles fetes en laors de diversos sants”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 31-45
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3274
Location in volume ff. 1-3v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3745
Desconegut. Reuerent Egipciaqua
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Cobles fetes en laor de senta Maria egipciaqua
text: Reverent Egipciaqua … [ 3v] … que pugem al regne seu | Amen
Poetic Stanza 1 x 4, 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3761
Location in volume f. 3v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4615
Desconegut. O excellent Egipciaqua digne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] oracio
text: O excellent / egipciaqua digne … ver penjdents / finixqua los meus dies | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3275
Location in volume ff. 4-7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3746
Desconegut. Puix que mare tan honrada
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Cobles fetes en laor dela gloriosa verge maria jntitulada de monserrat
text: Puix que mare tan honrada … [ 7v] … tota la crestiandat
Poetic Stanza 1 x 4, 15 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3829
Location in volume f. 7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4616
Desconegut. Senyora del cel, qui stau collocada
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7v] Oracio
text: Senyora del cel / quistau collocada … donau me alanjma / salut verdadera | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3830
Location in volume ff. 8v-11v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4617
Desconegut. Puix sou sacerdot y bisbe tan digne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8v] Cobles fetes en laor del confessor / e bisbe Sent Marti
rubr.: Jhesus Christus
text: Puix sou sacerdot / y bisbe tan digne … [ 11v] … hon sempre viureu / regnant en lo cel
Poetic Stanza 11 x 10
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8365
Location in volume ff. 11v-12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5094
Desconegut. O gran sacerdot humil y benigne
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11v] Oracio
text: O gran sacerdot / humil y benigne … [ 12] … que vos laus podeu / de deu recaptar | Amen
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3276
Location in volume ff. 13-16
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3747
Desconegut. Sent Johan Euangeliste
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13] Cobles fetes en laor del glorios sent Johan euangeliste
text: Sent johan euangeliste | digne sou desser loat … [ 16] … puix tal gracia guanyareu | siau de tots recordant
Poetic Stanza 1 x 4, 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3827
Location in volume f. 16v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4618
Desconegut. Apòstol sant y subiran doctor
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16v] oracio
text: Apostol sant / y subiran doctor … pugam loar / aquell eternament | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3277
Location in volume ff. 17-21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3748
Desconegut. Puix que tanta reuerencia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17] Cobles fetes en laor del beneyt sent gil
text: Puix de tanta reuerencia | sou estat beneyt sent gil … [ 21] … feu nos fer vos tal pujada | que guanyem / dels sants lo prjs
Poetic Stanza 1 x 4, 19 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3831
Location in volume f. 21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4673
Desconegut. Beneït confessor per Déu molt amat
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21] oracio
text: Beneyt confessor / per deu molt amat … per ço quen lo cel / siam collocats | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3278
Location in volume ff. 22-24v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3749
Desconegut. Apòstol molt sant de gran sapiència
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22] Cobles fetes en laor del glorios apostol sent Jaume
text: Apostol molt sant / de gran sapiencia … [ 24v] … que sou dels apostols / lo martre prjmer
Poetic Stanza 12 x 8
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3832
Location in volume ff. 24v-25
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4619
Desconegut. Apòstol de Déu molt alt e insigne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24v] oracio
text: Apostol de deu / molt alt e jnsigne … [ 25] … quens haia merce / per lo miga vostre | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Note just després de la transcripció, una ploma més tardana ha escrit a ploma: “moneqnsis [?] catallà caualler dela plana”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3279
Location in volume ff. 25v-28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3750
Desconegut. Ornat sou de virtuts tantes
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25v] Cobles fetes en laor del glorios Sent agosti
text: Ornat sou de virtuts tantes | Agosti sant glorios … [ 28v] … feu tingam per vos guanyada | la Ciutat hon regna deu
Poetic Stanza 1 x 4, 15 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3833
Location in volume ff. 28v-29
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4662
Desconegut. Doctor excellent de vera doctrina
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28v] oracio
text: Doctor excellent / de vera doctrjna … [ 29] … de nostres deffalts / ab vera crehença | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3280
Location in volume ff. 29v-30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3751
Desconegut. Puix per vos, Verge Maria
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29v] La salue regina ordenada en cobles
text: Puix per vos verge maria | en lo cel regnam sens fi … [ 30v] … contrals enemjchs malignes | dela vostra sanctedat | Amen
Poetic Stanza 12 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7237
Location in volume ff. 31-34
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3752
Desconegut. Antorcha de fe, apòstol benigne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31] Cobles fetes en laor del glorios sent berthomeu C
text: Antorcha de fe / apostol benigne … [ 34] … yab molts prjujlegis / segons merexeu
Poetic Stanza 11 x 10
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 3281
Location in volume f. 34
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4612
Desconegut. Apòstol insigne y molt venerable
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34] oracio
text: Apostol jnsigne / y molt venerable … per ço quens pugam / sens erra saluar nos | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3282
Location in volume ff. 35-38
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3753
Desconegut. Puix vostra virtut lo mon tot esmalta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] Cobles fetes en laor del glorios sent thomas apostol
text: Puix vostra virtut / lo mon tot esmalta … [ 38] … noy poden estar / jnfels nj juheus
Poetic Stanza 11 x 10
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3834
Location in volume f. 38
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4688
Desconegut. O ciri de fe y clara lanterna
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38] oracio
text: O ciri de fe / y clara lanterna … feu vos quels vejam / fent obres molt dignes | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3283
Location in volume ff. 39-41v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3754
Desconegut. Puix vostra virtut a tots nos conuida
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39] Cobles fetes en laor del glorios apostol sent Andreu
text: Puix vostra virtut / atots nos conuida … [ 41v] … y axi en lo cel / regnau exalçat
Poetic Stanza 11 x 10
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 3835
Location in volume f. 42
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4687
Desconegut. Columpna de fe molt fort y sancera
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42] oracio
text: Columpna de fe / molt fort y sancera … façam en est mon / dels crjms penjtencia | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 3284
Location in volume ff. 43-46
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3755
Desconegut. O ver prothomartir de molta constancia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43] Cobles fetes en laor del glorios prothomartir sent Esteue
text: O ver prothomartir / de molta constancia … [ 46] … y festa solempne / la sgleya de deu
Poetic Stanza 12 x 10
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 3836
Location in volume f. 46
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4661
Desconegut. O ver prothomartir de fe admirable
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46] oracio
text: O ber prothomartir / de fe admjrable … nos vulla remetre / los nostres demerjts | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 3285
Location in volume ff. 47-49
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3756
Desconegut. Puix veig sou dotat de gracia tanta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47] Cobles fetes en laor del glorios martir sent ypolit
text: Puix veig sou dotat / de gracia tanta … [ 49] … molt fort caualler / perfet y leal
Poetic Stanza 1 x 4, 11 x 8
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 3837
Location in volume f. 49v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4685
Desconegut. O sant glorios, Ypolit insigne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49v] oracio
text: O sant glorios / ypolit jnsigne … que may deneguem / la sua fe santa | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 3286
Location in volume ff. 50-53
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3757
Desconegut. Martir molt sant, fortissim y admirable
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50] Cobles fetes en laor del glorios sent vicent martir
text: Martir molt sant / fortissim y admjrable … [ 53] … la qual vos feu / molt digne sepultura
Poetic Stanza 15 x 8
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 3838
Location in volume f. 53
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4653
Desconegut. O martir sant y pur ab gran mundicia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53] Oracio
text: O martir sant / y pur ab gran mundicia … que dels seus bens / james no siam pobres | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 3287
Location in volume ff. 54-57
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3758
Desconegut. Puix entre'ls sants sou vos de valor tanta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54] Cobles fetes en laor del glorios sent ffrances
text: Puix entrels sants / sou vos de valor tanta … [ 57] … tostemps pregant / adeu per tot lo poble
Poetic Stanza 14 x 8
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 3839
Location in volume f. 57
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4676
Desconegut. Oh sant excellent de vida molt pura
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57] oracio
text: O sant excellent / de vida molt pura … vos feu quel amem / ab fermasperança | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Note es veu una nota al f. 57v, d'un antic posseïdor
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 3288
Location in volume ff. 58-62
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3759
Desconegut. Puix sou sant tan venerable
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 58] Cobles fetes en laor del glorios confessor sent domjngo
text: Puix sou sant tan venerable | sent domjngo glorios … [ 62] … y en la vida transitorja | feu guanyem la eternal
Poetic Stanza 1 x 4, 18 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 3840
Location in volume f. 62v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4683
Desconegut. O sant glorios, perfet y molt digne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62v] Oracio
text: O sant glorios / perfet y molt digne … volgue passar penes / per nostres errades | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 3289
Location in volume ff. 63-65v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3760
Desconegut. De tantes virtuts portau vestidura
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 63] Cobles fetes en laor del glorios sent breç
text: De tantes virtuts / portau vestidura … [ 65v] … que molt satisfer / seguau entrels sants
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8
References (most recent first) Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:47-48
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 3841
Location in volume f. 65v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4628
Desconegut. Oh digne prelat de gran reuerencia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65v] oracio
text: O digne prelat / de gran reuerencia … feu vos quens herete / de vida perfeta | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 3290
Location in volume ff. 66-68v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3761
Desconegut. O sant excellent Thomas Conturberi
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 66] Cobles fetes en laor del glorios arquebisbe sent thomas de conturberi
text: O sant excellent / thomas conturberi … [ 68v] … hon ara regnau / ab molta honor
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 3842
Location in volume f. 68v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4660
Desconegut. O gran arquebisbe qui'l mon tot enrama
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 68v] oracio
text: O gran arquebisbe / qujl mon tot enrama … que dels enemjchs / nos done victorja | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 3291
Location in volume ff. 69-71
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3762
Desconegut. Apostols insignes de gran reuerencia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69] Cobles fetes en laor dels gloriosos apostols sent felip / e sent jacme
text: Apostols jnsignes / de gran reuerencia … [ 71] … queus daua lo premj / de tanta valor
Poetic Stanza 11 x 8
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 3843
Location in volume f. 71v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4621
Desconegut. Apostols insignes y molt gloriosos
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 71v] Oracio
text: Apostols jnsignes / y molt gloriosos … dels bens dela gracia / mos cobra hins vista | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 3292
Location in volume ff. 72-74v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3763
Desconegut. Puix vostra valor tan gran es y tanta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72] Cobles fetes en laor del glorios sent march euangeliste
text: Puix vostra valor / tan gran es y tanta … [ 74v] … senyals y mjracles / de molt perfet sant
Poetic Stanza 12 x 8
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 3844
Location in volume f. 74v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4686
Desconegut. Sent March glorios, dexeble insigne
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74v] Oracio
text: Sent march glorios / dexeble jnsigne … per quen lo seu regne / ab ell pugam viure | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 3293
Location in volume ff. 75-77v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3764
Desconegut. Apostols beneyts Simo y sent Judes
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75] Cobles fetes en laor dels gloriosos Sent Simo y sent judes apostols les quals son estades ja fetes en laor de sent felip y sent jacme
text: Apostols beneyts / Simo y sent judes … [ 77v] … queus daua lo premj / de tanta valor
Poetic Stanza 11 x 8
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 8097
Location in volume f. 77v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4621
Desconegut. Apostols insignes y molt gloriosos
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 77v] Oracio
text: Apostols jnsignes / y molt gloriosos … Dels bens dela gracia / nos cobra hins vista | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 3294
Location in volume ff. 78-80v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3765
Desconegut. Puix sou lum de la fe nostra
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78] Cobles fetes en laor del glorios sent luch euangeliste
text: Puix sou lum / dela fe nostra | vos luch sant per deu amat … [ 80v] … feu nos viure sens errada | y regnar en parais
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 3846
Location in volume f. 80v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4682
Desconegut. O sant excellent que'l mon illumina
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 80v] Oracio
text: O sant excellent / quel mon jllumjna … que no pugam perdre / la ques jnfinjda | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 3295
Location in volume ff. 81-84v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3766
Desconegut. Puix seruis ab amor tanta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81] Cobles fetes en laor de la beneyta senta marta
text: Puix seruis ab amor tanta | en st mon lo fill de deu … [ 84v] … feu quen esta vall mundana | obtingam ver saluament
Poetic Stanza 1 x 4, 17 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 3847
Location in volume f. 84v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4680
Desconegut. O Marta beneyta, per Déu molt amada
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 84v] Oracio
text: O marta beneyta / per deu molt amada … feu vos quen lo cel / pugam benehir lo | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 3296
Location in volume ff. 85-88v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4696
Desconegut. Puix molt clarament se mostra
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85] Cobles fetes en laor del glorios sent thomas de aquj
text: Puix tan / clarament se mostra | que adeu seruieu tant … [ 88v] … delliurau nos de tristura | sant beneyt per deu amat
Poetic Stanza 1 x 4, 18 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 3897
Location in volume f. 88v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4678
Desconegut. Angelich doctor de noble linatge
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 88v] Oracio
text: Angelich doctor / de noble ljnatge … nos faça guanyar / lo be perdurable | amen
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 3297
Location in volume ff. 89-91v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3768
Desconegut. Loar vull la vida de vos, sent Basili
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89] Cobles fetes en laor del glorios bisbe sent basili
text: Loar vull la vida / de vos sent basili … [ 91v] … daquells bens de gloria / jnsignes quey son
Poetic Stanza 1 x 4, 13 x 8
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 3848
Location in volume f. 91v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4645
Desconegut. Beneït sent Basili, doctor qui esmalta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91v] oracio
text: Beneyt sent basili / doctor qui esmalta … dels goigs que vos ara / fenyiu tan jnsignes | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-20