Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1325
City and Library Barcelona Ateneu Barcelonès
Collection: Call number I | Antic 4t pis, 553-IV-5
Title of volume Cançoner del segle XV ( al teixell)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 249 (= 3 + I + 1-236 + VI + 3)
Collation 1-320 420-5 516 6-1020 1110 [?] 1220-2 1316 (Rodríguez Risquete)
Page Layout 26 línies (f. 2)
Size pàgina 212 × 142 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 130 × 110 mm (Beltran)
Hand gòtica diverses mans del segle XV i XVI, o bé, com suggereix P. Cátedra, la mateixa mà, envellida pel pas dels anys
gòtica cursiva (ff. 1-60v, 72v-77v, 78, 79v, 80-172v, 174v-212v, 217v-220v; als ff. 173-174 sembla aquest) (Beltran)
gòtica cursiva més regular i menuda que l'anterior (ff. 60v-62v i 67)
semigòtica una mica cursiva però força regular (ff. 62v-66v)
gòtica cursiva de mòdul ample, irregular (ff. 68-72)
bastarda quasi librària, força rodona (ff. 78-79v)
gòtica cursiva (ff. 213v-217)
humanística diverses mans del s. XVI (ff. 221-236v)
Watermark escala (quart quadern) (Briquet 5910, Firenze: 1473-4, Venezia: 1472-3 i 1477, Roma: 1469;)
muntanya de tres cims coronada amb una lluna i amb una creu (quaderns 1-3 i 9-12) (Briquet 11734, Napoli: 1463, var. Palermo: 1466, Itàlia del Nord: 1466-68, Lucca: 1482;)
basilisc (cinquè quadern) (Briquet 2651, Lucca: 1477 i Briquet 2653, Ferrara: 1417, s'assembla també a Piccard X II 536, Ferrara: 1418;)
cap de brau coronat amb creu grega (sisè quadern) (semblant a Briquet 15037, Sud de França: ca. 1518-22;)
corn de caça penjat d'un cordill (setè-vuitè quaderns) (semblant a Briquet 7799, Sanona: 1466;)
mà (quart quadern) (semblant a Briquet 11081, Aix-en-Provence: 1400;)
muntanya de tres cims dins d'un cercle, amb creu (quart i cinquè quaderns) (Briquet 11852, 11853 i 11859, totes del s. XIV i Valls 1688 Wat. doc. el 1356;)
cap amb estel (13è quadern) (semblant a Briquet 15674-8, des de 1466 a 1505 esp. dècada de 1480 a França i Itàlia i Valls Wat. 1581-2)
Other features Reclam: horitzontals
Condition paper menjat pels corcs; alguns folis, aparentment perduts de l'original, han estat restaurats per una mà del segle XVI; són en blanc els ff. 45v-47v, 54v, 55v-56v i 76; s'han tallat 2 ff. entre els 66-67, 1 f. entre 68-9 i 2 ff. entre 75-6. Els folis 45v-47v i 56 són en blanc, també ho eren els ff. 54-55r, però aquests han estat omplerts parcialment per una lletra dels ss. XVI-XVII
Binding moderna, en pergamí
Previous owners (oldest first) Miquel Victorià Amer, poeta
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. I de la BIblioteca de l'Ateneu de Barcelona. Cançoner de l'Ateneu (2002)
Descrit per: Massó Torrents (1901), “Manuscrits de la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonés”, Revista de Bibliografia Catalana 1-56
Descrit per: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 III III:431-46
Tractat a: Conca et al. (2003), “Un joc poètic en proverbis. Edició i estudi paremiològic de Refranys rimats”, Catalan Review
Tractat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, lxxxiv-xc
Tractat a: Conca et al. (1996), Els primers reculls de proverbis catalans 69-76
Descrit per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991), “Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines”, 69-91
Tractat a: Cátedra (1983), Poemas castellanos en cancioneros bilingües y otros manuscritos barceloneses ix-xv i 41-59
Tractat a: Dutton (1982), Catálogo-Indice de la poesía cancioneril del siglo XV , n. BA1
Tractat a: González Cuenca (1978), “Cancioneros manuscritos del Prerrenacimiento”, Revista de Literatura
Tractat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 158-9
Tractat a: Steunou et al. (1975-78), Bibliografía de los cancioneros castellanos del siglo XV y repertorio de sus géneros poéticos , n. 001
Tractat a: Solá-Solé (1972), “Una composición bilingüe hispano-árabe en un cancionero catalán del s. XV”, Hispanic Review
Tractat a: Aramon i Serra (1961), “Algunes poesies bilingües en cançoners catalans”, Estudis Romànics, 9 = Estudis de llatí medieval i de filologia romànica dedicats a la memòria de Lluís Nicolau d'Olwer, 2 85-126
Tractat a: March et al. (1952-59), Poesies 160 , n. M
Tractat a: Aramon i Serra (1947-48), “Dues cançons populars italianes en un manuscrit català quatrecentista”, Estudis Romànics
Descrit per: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 17-8 i 265 , n. N
Descrit per: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 126-42 , n. N
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritAB/id/1499 reproducció digital vist 2014-12-10
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/manuscritAB/id/1985 reproducció digital vist 2022-02-02

Internal Description
Number of texts in volume: 223
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 455
Location in volume ff. 1-236v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1364
Col·lectiu. Cançoner de l'Ateneu
Language català
Date compilat 1455 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Mossen Leonart sos alias de Valsequa ssobre la pacio de Jhesu Christ
text: Vuy gran mayti auzib uotz duna trompa … [ 236v] … Dolor ans al cor
References (most recent first) Aramon i Serra (1964), Cançoner de l'Ateneu
Note hi ha també els ff. 237-242, amb una taula escrita per una mà molt moderna
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3677
Location in volume ff. 1-3
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4150
Lleonard Vallseca. Vuy gran maytí auzí votz d'una trompa
Language català [?]
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Mossen Leonard sos alias de valsequa ssobre la pacio de Jhesu christ
text: Vuy gran maytj / auzib votz duna trompa … [ 3] … Nous recordas / lora quen vos pensaua
Poetic Stanza 13 x 8, 1 x 4
Language of witness catalanitzat
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2254
Location in volume ff. 3-4v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1248
Desconegut. De gran dolor cruzel ab mortal pena
Language català [?]
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3] Altra obra sobre la pasio de jhesu christ molt deuota ffeta per
text: De gran dolor / cruzel ab mortal pena … [ 4v] … En clinal cap / e larma ret al payre
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Language of witness catalanitzat
References (most recent first) Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. A
Aramon i Serra (1962-63), “De gran dolor cruzel ab mortal pena. Assaig d'edició crítica”, Homenaje a Johannes Vincke para el 11 de mayo de 1962
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8342
Location in volume ff. 5-6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3602
Desconegut. A, Senyor meu! com és gran pietat
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5] Sobre la pacio de nostre Redemtor Obra molt deuota
text: A Senyor meu / com es gran pietat … [ 6] … Per sa merce / nos vulla perdonar | AMEN
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Endresa anostra dona” i “Endressa a sant johan”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3791
Location in volume ff. 6v-7
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4255
Desconegut. Ador-te, Creu verísima e sancta
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6v] Altra obra feta per la ✠
text: Adorte creu / uerisima e sancta … [ 7] … Guardas djnfern / hon ha gran catjuerj
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Endresa a nostra dona” i “Endressa”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3676
Location in volume ff. 7v-8
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4149
Desconegut. Estant prostat axí com adorava
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7v] Seguex se lacontemplacio dela vmil Verga marja
text: Estant prostat / axi com adoraua … [ 8] … en laltre mon / hon a molta fulgura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 4872
Location in volume ff. 8v-9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4499
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Vos sou sens par Verje, dona polida
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8v] Obra denostra dona cabcuada e marjdada ffeta per mossen johan baranger de mas douelles caualler
text: Vos sou sens par / verje dona polida … [ 9] … Visit me donchs / ho feu que plor emeta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 4873
Location in volume ff. 9v-10v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4339
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ans Déu creas enjelical natura
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9v] Lo dit mossen johan baranguer demas douelles caualler
text: Ans deu creas / enjelical natura … [ 10v] … E serem sans / sjn sou vos preguadora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues estrofes van precedides respectivament de la rúbrica “Tornada” i “Endresa a nostra dona”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4874
Location in volume f. 11r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4333
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Alguns han dit e volgut sostenir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11] Altra obra ffeta per lo dit mossen johan baranguer de mas doueles caualler ahonor de nostra dona sobre lo peccat horjginal
text: Alguns andit / euolgut sostenjr … [ 11v] … Als peccadors / quj uan contrells arant
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 4875
Location in volume ff. 12r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4416
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mon Creador, incompres dreturer
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] Obra feta per lo dit mossen johan Baranguer demas douelles Caualler sobre los sinch senys Corporals
text: M2on creador / jncompres dreturer … [ 12r-v] … E quens eret / a tots del seu tresor
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 4876
Location in volume ff. 13-14v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4433
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Per gran rao, Verga dona, digist
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13] Lo dit mossen Johan baranguer de mas douelles sobre lo magnificat
rubr.: Magnificat anima mea domini
text: Per gran rao / uerga dona digist … [ 14v] … Vn deu tot sol / persones tres ensemps
Poetic Stanza 10 x 8
Note les estrofes van precedides de rúbriques amb la cites llatines
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 4877
Location in volume ff. 14v-18
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4412
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Merce de mí ajes, mon sol Senyor
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14v] Lo dit mossen johan baranguer demas douelles sobre lo mjserere
rubr.: Misserere mei deus secundum magnam misericordiam tuam
text: Merce demj / ajes mon sol senyor … [ 18] … Al teu loch sant / trasts sjngulars e bells
Poetic Stanza 20 x 8
Note les estrofes van precedides de rúbriques amb la cites llatines
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 4878
Location in volume ff. 18-20v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4439
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Permès a Déu haver feta presó
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18] Obra feta per lo dit mossen johan baranguer de mas douelles caualler sobre la preso de costanti noble e laors de la creu
text: Permes adeu / hauer feta preso … [ 20v] … cel coregjr / si ujcis hi trobau
Poetic Stanza 13 x 8, 2 x 4
Note segons Massó: “En acabat d'una Endressa als jutges, se llegeix: Per honor J. B. de Masdouelles
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 4879
Location in volume ff. 20v-22
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3252
Joan Fogassot. Dels doctes fels congregat per posible
Language català
Date escrit 1450 ca. - 1480 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20v] Obra feta per enjohan fogasot notari en laors dela creu e anjmant los christians de anar contra lo gran turch per la presa de constantinoble
text: Dels doctes fels / congregat per posible … [ 22] … E tal qual es / no prengau anujosa
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note tal com indica Massó, al f. 21 hi ha l'anotació següent: “Aço dich per quant en lo mes de juliol del any MCCCCCLiii. trobant me jo Johan Foguasot notari en Napols en companyia del honrat mossen Thomas Pujades consol de la mar de Barcelona e misatger trames per lo stament mercantivol dela dita Ciutat al S.R. Alfonso viu los enbaxadors de Constantinoble vestits de dol ab molta dolor e congoxa dir la noua de la dita preso a la prefata M. a la qual eren venguts per demanar socos contra lo Gran Turch”. Les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada a nostra dona” i “Andressa alls mantenjdors”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 4880
Location in volume ff. 22-23v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3257
Joan Fogassot. Per lo camí breu sens peril, dresera
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22] Obra ffiguratiua tractant de penjtencia ffeta per lo dit johan ffogasot notari en les dues cobles primeres | de la qual es posada la ffigura e en les restans es declarada
text: Per lo cami / breu sens peril dresera … [ 23v] … del seruey seu / vnit jndiuisible
Poetic Stanza 8 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada a nostra dona dirjgida”
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3678
Location in volume ff. 23v-24v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3259
Joan Fogassot. Qual orador te lengu 'axi diserta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23v] Obra capcoada marjdada ffeta per lo dit Johan Fogasot notari tractant de laors de nostra dona per quant en edat pueril munta los xv. graons / del monte syon e suplicant la quens tornas lo Rey alfonso quj era en napols / ela Reyna marja quj era En valencia per la qual obra lo dit johan ffoguasot gonya la joja enla esglesia de sancta anna de barchelona enlo mes de Mayg any M cccc Liiij. la qual yoya era vna stola de seda ab una gerilla dor ab vn robi encastat la qual Estola ab la dita gerilla lo dit Rey alfonso per honor e deuocio de nostra dona feya per empressa
text: [ 24] QVAL orador / te lengua xi disserta … [ 24v] … Casat / acj / feu uejam font djujna
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. Es veu dibuixada una corona entre la rúbrica i la composició i una altra corona al damunt de la caplletra “Q”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 4881
Location in volume ff. 25-29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4288
Francesc Ferrer. Qui veu present lo que mai no à vist
Language català
Date escrit 1425 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25] Romans dela armada del Solda contra Rodes ffet per ffrancesch ffarrer
text: Qui ueu present / lo que may no auist … [ 29v] … Est pplam [sic] diguem / de male diccio | Quit gloriaris / Jn malicia qui potens es Jniquitate. | AMEN
Poetic Stanza 10 x 24
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 4882
Location in volume ff. 30-34v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1561
Joan Fogassot. Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals
Language català
Date escrit 1461-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30] Romans fet Per Johan fogua sot notari sobre la preso o detencio del illustrissimo S. don karles Princep de Viana e primojenit darago etc. lo qual feu en la vila de bruxelles del ducat de barbant en lomes de fabrer any Mcccc lx.j.
text: A3b gemechs grans / plors e sospirs mortals … [ 34v] … Lo cantich sant / molt sjngular e bell. | Hec est dies quam fecit dominus exultemus et letemur in ea
Poetic Stanza 10 x 20
Note la darrera tirada va precedida de la rúbrica “Recors a nostra dona”
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 4883
Location in volume ff. 35-36
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3254
Joan Fogassot. Infinits mals divisio·ns aporta
Language català
Date escrit 1450 ca. - 1480 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] Obra feta per lo dit johan foguassot notari sobre laliberracio del dit Senyor primogenjt
rubr.: Ecce quam bonum et quam jocundum Habitare fratres jn vnum
text: Jnfinits mals / diuisions aporta … [ 36] … Cantem contents / lo gran Alleluya | Ffi
Poetic Stanza 16 x 4
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 4884
Location in volume ff. 36v-37
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4293
Jaume March. Quan eu cossir en los fets mundanals
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 36v] Cobles de fortuna ffetes per mossen jach me march
text: Q5uan eucosir / en los fets mundenals … [ 37] … Ques guaig sens fi / E complida rjquesa | Ffi
Poetic Stanza 3 x 10, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de le rúbriques “Tornada” i “Altra tornada a nostra dona”
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 7748
Location in volume ff. 37v-38
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3511
Pere Tresfort. Gran carech han huy tuyt l'om de paratge
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37v] Tresfort notarj
text: Gran carech han / huy tuyt lom deparatge … [ 38] … Mas quels perdon / com fech adjmas layre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 4885
Location in volume ff. 38v-41v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4554
Pere de Torroella. Qui volrà veur'un pobre'stat
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38v] Lay den Pere torroella
text: Qui uolra veurun pobrestat | Dun pus leyal anemorat … [ 41v] … Si muyr djent deu lj perdo | Lans vn suspir | Fi
Poetic Stanza 192 vv.
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 4886
Location in volume ff. 42-45
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3413
Francí Joan Puculull. Qual voleu mes, e sou de bon acort
Joan Fogassot. Qual voleu mes, e sou de bon acort
Language català
Date escrit 1400 - 1470
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42] Tenço moguda per franci johan puculull a johan ffoguassot scriuent a xvj de ffabrer any Mccccl. e es tota vnissonant
text: Qual uoleu mes / esou de bon acort … [ 45] … A mossen sos / quj be sabra trjar
Poetic Stanza 10 x 8
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 6811
Location in volume ff. 42-45
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5406
Joan Fogassot. Lo prepossat, per que·m par que sit fort
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 42] Lo prepossat / per quem par quesit fort … [ 45] … Com siatal / lo dret volra xalsar
Poetic Stanza 10 x 8
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 4887
Location in volume ff. 48-53
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3513
Antoni de Vallmanya. En Ffogassot, pus sou enamorat
Language català
Date escrit 1454-05-31 - 1458-06-27
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48] Tenço menada entre Nanthoni vallmanya notari en nom e per part de huna donzella de huna part e en johan fogassot notarj de la part altra / sobre tal cars Si la dita donzella A pendre marit ab quals de aquests dos sera mjlls maridada. ab home veyll rich e de gran estat o ab home Joue pobre e de gentjl estat
text: En ffogassot / pus sou enamorat … [ 53] … So es mjser / johan de bella filla | Vallamanya per part de la donzella
Poetic Stanza 13 x 12, 1 x 8
Note als folis deixats en blanc pel copista, al final d'aquesta tensó, una mà de mitjans s. XVI va afegir uns goigs a Santa Maria de Queralt (1520) i una altres a sant Magí
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 6813
Location in volume ff. 48-53v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5407
Joan Fogassot. Contra·l voler lo seny arremorat
Language català
Date escrit 1454-05-31
Incipits & explicits in MS text: [ 48] Contral voler / Lo seny arremorat … [ 53v] … Donant lo dret / aquj mjllor part tria | J. fogassot
Poetic Stanza 10 x 12
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 7749
Location in volume ff. 54-55rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5468
Sense identificar. Glòria teniu infinida
Language català
Date escrit 1525
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54] Jhesus maria fillius
rubr.: Cobles ha honor y gloria de nostro Senyor deu Jhesus Christ y de la Sacratisima Verge maria y del glorios martir sant magj dictades en la vila de santa coloma de quaralt ha xxviij dies del mes de abrill en lany mdxxv
text: Gloria
rubr.: [ 55] Jhesus maria fillius
rubr.: Cobles ha honor y gloria de nostro Senyor deu jesu Christ y dela sacratissima Verge maria y del glorios martir sant magj dictades en la vila de santa coloma de queralt ha […]viij dies del mes abrilll en lany mdxxv
text: [ 55ra] Gloria teniu jnfinida | per la vostra santa fj … [ 55rb] … feu miracles cadel [?] dia | benauenturat magj
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8
Note la primera octava ocupa nou línies d'escriptura. Al f. 54 s'ha copiat tan sols la rúbrica i el la primera paraula del poema. Al f. 55 es transcriuen íntegramen tant les rúbriques com el poema. Noti's que aquesta composició ha estat copiada per una mà posterior a la del copista del cançoner, i ha aprofitat uns folis que restaven en blanc
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 4888
Location in volume ff. 57-59
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3576
Pere Vilaspinosa. Tant fort treball me dóna·l pensament
Language català
Date escrit 1458 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57] Tenço menada entre pere vjlaspinosa escriuent de valencia de vna part E Johan fogassot / notari dela part altra sobre tal cars qual dona deu esser amada dona letje de bon seny o jentil sens compliment de seny
text: Tant fort treball / me donal pensament … [ 59] … Vostra bondat / pendra semblant affany | P. vilaspinosa
Poetic Stanza 6 x 8
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 6815
Location in volume ff. 57-59
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5409
Joan Fogassot. Mon bon amich, a mi par avident
Language català
Date escrit 1458 a.
Incipits & explicits in MS text: [ 57] Mon bon amich / amj par aujdent … [ 59] … Noguardant qual / esprjuat o estrany | J. foguassot
Poetic Stanza 6 x 8
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 6816
Location in volume ff. 59v-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4526
Joan Salom. Pere gentil e de bona manera
Language català
Date escrit 1458 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59v] Resposta feta per Lo dit jutge al dit Pera vilaspinosa
text: Pere gentil / e debona manera … [ 60v] … De tals afers / haia lamjllorja | Johan çalom
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 11
Note al peu del darrer full, una quarteta en castellà transcrita per una altra mà: “Vos en cuyas manos vyene”; segueixen quatre obres en vers en castellà, la darrera de les quals és el Maldezir de las donas d'en Torroella
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 4889
Location in volume f. 67r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4204
Desconegut. No·s cos huma qui bastas a comprendre
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 67] Nos cos huma / quj bastas a compendre … [ 67v] … De tal honor / ellas merexedora | fi
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 4890
Location in volume ff. 68-72
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4208
Desconegut. O! be puch dir que mala sort
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 68] O be puch dir que mala sort … [ 72] … Tant que amor nous puga dar | Reprencio | fi
Poetic Stanza 35 x 4
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 8343
Location in volume f. 72
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4209
Desconegut. Si de la dolor d'absencia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 72] Si dela dolor dabsencia … ffarieu pocha differencia
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 4891
Location in volume f. 72v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4186
Desconegut. Força·m destreny, molt discreta senyora
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72v] Questio del amant
text: fforçem destreny / molt discreta senyora … E donchs per quem donau / tal passio | fi
Condition fragment
Poetic Stanza 3 x 8
Note vv. 1-24 de la composició. Les estrofes segona i tercera van precedides respectivament de les rúbriques “Respon la senyora” i “Replica la mant”. Les cobles estan lleugerament ratllades
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 4892
Location in volume f. 73r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3891
Ausiàs March, Cavaller. Molt he tardat en descobrir ma falta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 73] Obra feta per mossen auzias march
text: M3olt e tardat / en des cobrir ma falta … [ 73v] … Ma voluntat / faent damor serventa
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 4893
Location in volume f. 74
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4260
Desconegut. Jerma Rafel, lo nom d'aquella dama
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] Cobla adiuinatiua tramesa an an rafel
text: Jerma rafel / lo nom daquella dama … Al cap efi / primer letra hauran
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 6817
Location in volume ff. 74
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3415
Rafel. Los dos primers del vostre nom molt hama
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] Resposta
text: Los dos primers / del vostre nom molt hama … Segons ma pens / simajut sant johan
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 4894
Location in volume ff. 74-75v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4261
Desconegut. Jo de vós saber volria
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74v] Altra demanda ffeta al dit Rafel
text: Jo de uos ssaber volria … [ 75v] … Que replicar esqujueu
Poetic Stanza 2 x 9, 1 x 5, 2 x 9, 1 x 5, 1 x 9
Note cadascuna de les dues cobles de cinc versos van precedides de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 4895
Location in volume f. 74v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3414
Rafel. Jo no pens que·n res no sia
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74v] Resposta feta per lo dit Rafel
text: Jo no pens quentes no sia … [ 75v] … Torn atras lo parer teu
Poetic Stanza 2 x 9, 1 x 5, 2 x 9, 1 x 5
Note cadascuna de le dues cobles de cinc versos van precedides de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 4896
Location in volume ff. 84v-85
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4205
Desconegut. No·m sé si s'és mon servell
Language català
Date escrit 1458 - 1461
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 84v] Maldit
text: Nom se si ses mon seruell | tresportat dalla hon era … [ 85] … Ja la cort seglar laspera | la panadera
Poetic Stanza 8 x 9
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 4898
Location in volume f. 77r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4284
Francesc Ferrer. Enamorats, doleu-vos de ma vida
Language català
Date escrit 1425 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 77] ffrancesch farrer
text: Anemorats / doleu vos de ma vida … [ 77v] … Que tal haura / vn pago dels millors | fi dela obra
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 9, 1 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Cobla diuinatiua” i “Tornada” respectivament
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 6818
Location in volume f. 78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4237
Desconegut. Un fermall se ab nou perles molt belles
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78] Cobla adiuinitiua
text: Vn fermall se / ab nou perles molt belles … soccors hauer / non siau ignorant
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 6819
Location in volume f. 78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4377
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Encalssant fuig del c'atenyer volrria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78] Cobla sparça
rubr.: feta per mossen johan berenguer de mas douelles
text: Encalçant fuig / Delque attenyer volria … Gran fusta \moch/ / ab vn molt petit rem
Poetic Stanza 1 x 8
Note la segona rúbrica ha estat transcrita al marge
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 4899
Location in volume f. 78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4240
Desconegut. Vida e mort me donen molt sovent
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78v] Cobla diuinatiua
text: Vida e mort / me donen molt souent … Siu deujnau / haureu vn bell cordo
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 4900
Location in volume f. 78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4507
Pere Joan de Masdovelles. Tot ignorant se pense molt saber
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78v] Cobla asparça
text: Tot ignorant / se pense molt saber … Si ab parlar / lo sentit lo repren
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 3769
Location in volume f. 79r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4200
Desconegut. Mossén Joan, pus sou desnaturat
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79] Latouari
text: Mossen Johan / pus sou desnaturat … [ 79v] … Mesclant ho tot / ab terra descu \de/ lles
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 4901
Location in volume f. 79v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4503
Pere Joan de Masdovelles. L'ome d'onor qui trenque sa peraula
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79v] Cobla sparça
text: Lome donor / qui trenca sa paraula … Mon car cosi / queus par dest mercader
Poetic Stanza 1 x 8
Note segueixen, fins al f. 80v, sis composicions en castellà
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 3777
Location in volume f. 81
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4210
Desconegut. O cruel ventura mia!
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 81] O cruel ventura mia | Per quem fas axi penar … Ara fos lo derrer die | Que cessas mon cor suspirar | fi
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Note segueix una cobla en castellà: “E desque a vos me venci”
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 3790
Location in volume f. 81r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4238
Desconegut. Una senyora que ací ha
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81] Scorreguda
text: Una senyora que açi ha | JO laure om costara … [ 81v] … Sens pietat penar me fa | Jo laure hom costara | fi
Poetic Stanza 1 x 2, 2 x 4
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 3774
Location in volume f. 81v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4187
Desconegut. Galana sou tant
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 81v] Galana sou tant | Que nous puc dir quant … Discretan parlar | Siau me ajudant
Poetic Stanza 1 x 2, 2 x 4
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 3787
Location in volume f. 81v-82
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4229
Desconegut. Senyora, cors magniffich
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81v] Altra
text: Senyora cors magniffich | Pus bella sou que nous dic … [ 82] … Que sens dir vos ficcio | Pus bella sou que nous dic
Poetic Stanza 1 x 2, 1 x 4
Note segueix una cançó en castellà: “Encara que non te la digo”
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 3776
Location in volume f. 82v-84
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4206
Desconegut. No·us vullau metr'en amar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 82v] Maldit
text: Nous vullau metrenamar | Galans sius do deu salut … [ 84] … Ypocrit en la carrera | La panadera | fi
Poetic Stanza 11 x 9
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 3785
Location in volume f. 85v-87
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4221
Desconegut. Pus que vostre fonament
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85v] Maldit
text: Pus que vostro fonament | Es de reble y de terra … [ 87] … Per linimich disolut | Ne de paradis priuat | fi
Poetic Stanza 10 x 9, 2 x 5
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornade” i “Endreça”. La tercera estrofa està escrita en el marge, al costat d'uns versos ratllats que comencen “Bem sembla de ca…”. Entre la tercera i quarta estrofa també es veuen altres versos ratllats, que de fet corresponen a la setena estrofa: “pus que nous voleu retraure | De fer tants pecats mortals | vos deuen metreb dos pals | Lo couent ab grans destrals”
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 4902
Location in volume f. 87r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4318
Joan de Masdovelles. Senyora molt singular
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87] Canso feta per johan de masdouelles per vna dama que seruja / quj li demanaue quala ere la sua dona
text: Senyora molt singular | Pus queus tinch lamor ten bona … [ 97v] … Donchs nom vullau demanar | Quala es la mia dona | Fi
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8
Note segueixen poemes en castellà: 1) cançó castellana “Dexat me pardios star”, que segons Massó el Cancionero de Stúñiga atribueix a Carvajales; 2) “Y aquella del sancierro”; 3) “Senyores que li dire”; 4) “Si viuo con mal”; 5) “A vos graciosa donzella”
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 3771
Location in volume f. 89v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4172
Desconegut. Bé puch penar e vós voler-me mal
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89v] Canço
text: Be puch penar | E vos voler me mal | Que nous puch desamar … Tant a mon grat | Vos ha creada deu | Que nous puch desamar | fi
Poetic Stanza 1 x 3, 2 x 7
Note segueixen un poema en italià al f. 90 “Ora may que fforanço” i un en sicilià al f. 91v “Adxo visto lo mapamundi”
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 3773
Location in volume f. 91v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4180
Desconegut. D'una vella scaxalada
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 91v] Duna vella scaxalada … que li garbell la ciuade
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 3775
Location in volume f. 92
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4196
Desconegut. Ma voluntat he donada
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92] Canso
text: Ma voluntat e donada … Pus tant be le esmercada | Fi
Poetic Stanza 1 x 4, 2 x 8
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 3784
Location in volume f. 92v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4220
Desconegut. Pus que sou de mi amada
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92v] Canco
text: Pus que sou demi amada | Enla fforma que ssabeu … Senyora no modireu | Per quem donau cantonada | fi
Poetic Stanza 1 x 4, 2 x 8
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 4903
Location in volume f. 93
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3567
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Comens de cas m'aporta pensament
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 93] Luys deuila rassa les .v. ballades la prjmera ab rjms uniconants croats ab vn re troyng
rubr.: La primera
text: Començ decas / maporta pensament … Per quem sforc / a tots jorns mils amar
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 7114
Location in volume f. 93v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3570
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Sobres d'amor m'a tret de libertat
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 93v] La segona ballada ab rimes totes vniconants quatre bordons croats dos estramps dos dares apariats eab vn retroing
text: Sobres damor / matret de libertat … Mes qui pot dir / que mon uoler nocreu
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 7115
Location in volume f. 94
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3568
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. No's pus amor sino ço que jo sent
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94] Terca ballada vniconant ab rims croats dos biochs dos bordons estramps e un retrony
text: Nospus amor / sino soque jo sent … pens en tot lals de que no gos parlar
Poetic Stanza 3 x 9
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 7116
Location in volume f. 94v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3569
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94v] Quarta ballada tota vniconant ab rims corats eab retrony
text: Ci com lo flach / quyn brega nosestat … Li parle dals / e call me de mon cas
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 7117
Location in volume f. 95
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3566
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Com l'om posat en l'estrem de la mort
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95] Qinta ballada ab cobles soltes eab rims croats ab vn retrony
text: Com lo posat / en lestrem dela mort … Pus so content / damar tan bel aymja
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 3818
Location in volume f. 95v-96
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4502
Pere Joan de Masdovelles. Dona d'onor qui viure vol honesta
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95v] ffeta per pera johan demas douelles vniçonant mig croada e mig encadenada
text: dona donor / qui vjure vol onesta … [ 96] … Mara dedeu / les vullats conseruar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 4904
Location in volume f. 96
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4403
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. L'enemorat qu'en temps antich amava
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 96] Cobla sparca
text: Lanemorat / quen temps entich amaua … E prest hoir lo mot ab ques deporta
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 4905
Location in volume ff. 96v-101v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4347
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Be saps, Amor, que volentat avia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 96v] Debat de mosen mas douelles ab amor
rubr.: Parla primer lo dit masdouelles
text: Be sabs amor que voluntat auia … [ 101v] … jaldarer / los port atrabucança
Poetic Stanza 30 x 8, 2 x 4
Note a partir de la segona estrofa, a les octaves alternen les rúbriques “Parla amor” i “Parla masdouelles”, mentre que les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de “Tornada de mas douelles” i “Tornada damor”
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 4906
Location in volume f. 101v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4444
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Poderos Déu ez hom incomprensible
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 101v] Cobla sparca feta per mossen johan baranguer de mas douelles
text: P2oderos deu / ehom jncomprensible … E co tot fell / ab ueritat decora
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 584
Location in volume ff. 102-118v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1452
Alain Chartier. Requesta d'amor de Madama Sense Mercè
Language català
Date traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
Title(s) in witness Requesta d amor
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 102] Raquesta damor de madama sens merce. treta de frances en cathala per fra Ffrancesch Oliuer
text: No a gran temps / caualcant yo pensaua … [ 118v] … labella cert / dama sense mercj | Ffi
Poetic Stanza 100 x 8
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 4907
Location in volume f. 118v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4349
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Car fort teniu, dona, virtut sens frau
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118v] Cobla sparça feta per mossen johan berenguer de mas douelles es retrogradada // per bordons e diccions e es de rims croats e legint la pla diu be e retrogradant la diu mal/
text: Car fort tenju / dona vjrtut sens frau … Espeyn vos molt / tostemps / djr be sens mal
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 4908
Location in volume f. 118v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4425
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mossen Guarau: pus lo temps es vengut
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118v] Altra feta perlo dit masdouelles quant ffou novj mossen guarau de seruello \ala torra de mossen Sacalm en lo mes de maig any M cccc xxxxiij/
text: Mossen guarau / pus lo temps es vangut … Pensant lo dan / que segujr vos porja
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 4909
Location in volume f. 119r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4493
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Un jorn, mirant, axi com ffer solia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119] Complants per depertiments mas douelles
text: Un jorn mirant / axi com fer solia … [ 119v] … beusabeu vos / epersona cascuna
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 4910
Location in volume f. 120
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4294
Jaume March. Sus en lo mig de la costa
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 120] Cobla equjuocada feta per mossen jacme march a mossen pera March
text: Pus en lo mig / duna costa … Ne qujn senyal fay encosta
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 4911
Location in volume f. 120r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3803
Pere March. Blanxa y bella n'és la costa
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 120] Resposta feta per mossen .pe. march amossen jaume march
text: Blanxay bella nes la costa … [ 120v] … Quj creix quant hom loy acosta
Poetic Stanza 1 x 10, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 4912
Location in volume f. 120v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4461
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Qui de mi·us dix que ffos anamorat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 120v] Cobla sparca
rubr.: mossen johan berenguer de masdouelles
text: Qui de mius dix / que fos anamorat … Que tot o fas / ab engan e barat
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 4913
Location in volume ff. 121-122
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3346
Arnau March. Presumptuos Cors, ple de vanitats
Language català
Date escrit 1410 - 1430
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 121] Canco damor tanconada ffeta per mossen arnau march
rubr.: Parle lo seyn
text: Presumtuos / cor ple de uanjtats … [ 122] … Perque mes bo / soferir tals afants [sic]
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les estrofes van precedides de diverses rúbriques: “Parle lo seyn” abans de les cobles primera, segona, quarta i sisena; “Parle lo cor” abans de les cobles tercera, cinquena i setena. Les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada del seyn” i “Tornada del cor”
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 4914
Location in volume f. 122
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4475
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Sostenir pot dona, secretament
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 122] Cobla sparca
rubr.: johan berenguer de masdouelles
text: Sostenjr pot / dona secretament … En amar mi / ab ferm cor e senser
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7
Note manca el v. 8 de l'edició d'Aramon i Serra
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 4915
Location in volume ff. 122v-123
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3571
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Per ben amar io pas lo derrer dan
Language català
Date escrit 1408 [?] - 1429 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 122v] Luys deujla Rasa
text: Per ben amar / jo pas lo derer dan … [ 123] … Digats per mj tots jorns de qui auan | Requj escat Jn pace
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 4916
Location in volume ff. 123-124
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3808
Pere March. Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123] Mossen pera march
text: Jom marauell / com no ueu qui vlls ha … [ 124] … Quen tot be ffer / me dogran fortallesa
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 4917
Location in volume ff. 124v-125v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3802
Pere March. Al punt c·om naix comensa de morir
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124v] Mossen .p. march
text: Lo punt com naix / comence de morir … [ 125v] … E sens ergull / lo be que breument passa
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 6820
Location in volume f. 126r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3805
Pere March. Cest qui ço fay d'on li deu seguir dan
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126] Mossen p. march
text: Cest quj so ffay / don li deu sagir dan … [ 126v] … ffa mal trencar / atal Rey omenatge
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 4918
Location in volume f. 127r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3465
Blai Seselles. Dona gentil e d'accellent natura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 127] Blay casselles obra encaudenada [sic]
text: Dona gentjl / e daccellent natura … [ 127v] … Caltre non port / djns mos senys fjgurada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 3809
Location in volume f. 128r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4365
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dins un gran prat, a totes parts e cayre
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 128] ffeta per mossen \joan berenguer/ mas douelles
text: Dins vn gran prat a totes parts a cayre … [ 128v] … Deu quant / sames djns lauostra clausura
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 4919
Location in volume ff. 129-130v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4397
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Increat Déu, sol creador
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129] obra feta per mossen johan baranger demas douelles sobre les morts
text: Jncreat deu sol creador | Quj per amor … [ 130v] … Donchs Saluador la mortaldat | Vulles lauar per piatat
Poetic Stanza 5 x 23
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 4920
Location in volume f. 131r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3452
Jordi de Sant Jordi. En mal poders, enqueres en mal loch
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 131] Altra obra feta per mossen jordi de sant jordi vnjconant aperiada la maytat
text: En mal podiers / enqueres en mal loch … [ 131v] … Aquell uos pert / qujus vol tostemps serujr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 4921
Location in volume ff. 132-145
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1555
Francesc Ferrer. O, bé·s despit e gran dolor
Language català
Date escrit 1425 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 132] Conort den ffransesch ffarer
text: O bes despit e gran dollor | Oir perlar amolts damor … [ 145] … Esta ujda eser bona | Dir tostemps mal demala dona | Ffi
Poetic Stanza 730 vv.
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 7751
Location in volume f. 135
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3565
Berenguer de Vilaregut. A Dieu prey me fira l'am
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135] Mossen baranguer de vilaragut
text: Adieu prjeu mafira lam … Axils nepren verament
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 7752
Location in volume f. 135v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3340
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Trasit m'avets, dona desconaxent
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135v] Mossen proxida
text: Trait maueu / dona desconaxent … Queus eportat / sens fer uos jamay ffalla
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 7753
Location in volume f. 136v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5371
Jaume Escrivà. Amor, Amor, quisvulla us don lausor
Language català
Date escrit 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136v] Mossen jaume escrjua
text: Amor qujs vullaus dolaor … E per foll tinch / quius vol servjr
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 7754
Location in volume f. 137
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1906
Jordi de Sant Jordi. Pus que tan be sabetz de cambiar
Language català
Date escrit 1401 - 1424
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137] Mossen jordj
text: Pus axj be / sabeu de cambiar … Ab mos fflorjns / dapes benconaguts
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 7755
Location in volume f. 137v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3437
Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Concentaina. Gens no cregau que la vostr·onor
Language català
Date escrit 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137v] Mossen corella
text: Gens no creguau / quela vostrahonor … Quel pudent corp / feu cenar desparuer
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 7756
Location in volume f. 138v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3393
Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt. Sens pus tardar me ve de vos partir
Language català
Date escrit 1407 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138v] Mossen pere de quaralt
text: Sis pogues fer / quetot quant neagut … Pus de tal drap / me feu semblant rebasta
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 7758
Location in volume f. 139
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3031
Joan Basset. Per gran raysó, cruel dona malvada
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 139] Ffrare basset
text: Pergran rao / cruel dona maluada … Vostre cors falc / al diables coman
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 7759
Location in volume ff. 139v-140
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4734
Bernat de Palaol. Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz
Language català [?]
Date escrit 1386 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 139v] Lo marcader mallorquj
text: Certes duymay / jasiats belle pros … [ 140] … E tjndrecar / samor quaxis coue
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 10
Note aquest fragment es correspon als vv. 1-8 de l'edició d'Archer et al., però ocupa 10 línies d'escriptura; com que aquest testimoni forma part del Conhort, hem optat per respectar el número de versos tal com apareix en aquesta extensa obra, de Francesc Ferrer
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 7757
Location in volume f. 141
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4297
Guillem de Masdovelles. Diats, midoncs, cuydau-vos que·us servescha
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 141] Masdouelles
text: Digau me donchs / pencats vos queus seruescha … Ffins per amor / vos ueja ab dol vjure
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 7763
Location in volume f. 142
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3963
Ausiàs March, Cavaller. Vós qui sabeu de la tortra·l costum
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142] Mossen auzias march
text: Quant hoireu / alcauota prouada … Sjus njnformau / axj hotro bareu
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 7760
Location in volume f. 142v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3201
Francesc Centelles. Donosa sou, bella, sens gens offana
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142v] Mossen santelles
text: Donossa sou / bella sens jens hufana … Ques ljuratots / quj volen sa desfera
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 7761
Location in volume f. 143r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3160
Pau de Bellviure. Per fembre fo Salamó enganat
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143] Pau de bell vjure
text: Per fembrafo / Salamo enganat … [ 143v] … Noesmajar / tanjr tal companyia
Poetic Stanza 1 x 9
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 4922
Location in volume f. 145
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3473
Lleonard de Sos. Çell qui mal diu daltri ne sa delita
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145] Sparca mossen sors
text: Al quj maldiu / daltrj nj sabilita … Sos auols fets / clarament vamostrant
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 4923
Location in volume f. 145v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3236
Estanya. Rich so denuyts e pobre de conort
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145v] Mossen Stanya. Canco
text: Rich so denuygs e pobre de conort … E sent jouju / vos dich que ja somort
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 4924
Location in volume f. 145v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3427
Lluís de Requesens. Si us par, Amor, que hagués prou durat
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145v] Sparca Mossen Luys daraquassens
text: Sius par amor / que agues prou durat … Mespantara / siuostramor maljgua
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 4925
Location in volume f. 146
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3478
Lleonard de Sos. Enemorats qui teniu prim sentit
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146] Sparça mossen Sors. Leonard de Sos
text: Enamorats / quj tanju prou sentit … E sereseu / pus aja sa paria
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 4926
Location in volume f. 146
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3439
Jaume Safont. En leonard si be mon spirit
Language català
Date escrit 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146] Resposta den Jaume Safont a la cobla de mossen Leonard de Sors
text: En Leonard // si be mon spirit … vostre sera / si en Sos lom hen vja
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”. Aquesta poesia està escrita en un marge lateral del foli
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 4927
Location in volume f. 146
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3521
Antoni de Vallmanya. Mort me donau Senyora vida mia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146] Sparca Valmanya
text: Mort me donau / senyora vidamja … No se quem fas digaumob confianca
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 4929
Location in volume f. 146v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3524
Antoni de Vallmanya. Per lo que veig de vos tot me reprench
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146v] Sparca Valmanya
text: Perlo que ueig / deuos tot me reprench … Pus vostre fat / vos fa sser variable
Poetic Stanza 1 x 14
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 4928
Location in volume f. 146v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3955
Ausiàs March, Cavaller. Tot laurador es pagat del jornal
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146v] Sparca mossen auzias march
text: Tot laurador / es paguat del jornal … Encontra quell / quj vostre no uol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 4930
Location in volume f. 147
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3940
Ausiàs March, Cavaller. Si com lo taur s'en va fuyt pel desert
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147] Sparca mossen auzias march
text: Si com lo táur / seua fuy pel desert … los pensaments / qujm porten les paors
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 4931
Location in volume f. 147
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3843
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui·s veu prop de la mort
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147] Sparca
text: Axi com sell / quis ueu prop dela mort … Jre pel mon / vostrergul racitant
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 4932
Location in volume f. 147
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3520
Antoni de Vallmanya. Los d'amar fals mereixen portar mal
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147] Sparca Valmanya
text: Vos damar fals / merexeu portar mal … Ab gran desalt / del mjllor be saparta
Poetic Stanza 1 x 14
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 4897
Location in volume f. 147v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3522
Antoni de Vallmanya. No·m plau lo tall que teniu, ne manera
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147v] Sparça Valmanya
text: Nom plau lo tal / que tanju ne manera … he comensas / contramjn gran jouent
Poetic Stanza 1 x 14
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 4933
Location in volume f. 147v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3109
Pere d' Abella. Pus axit plau ta bandera estendre
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147v] Sparca P. dabella
text: Pus axit plau / ta ban dera stendre … Entaneube / la coble la tornada
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 4934
Location in volume f. 148
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3424
Lluís de Requesens. No vull saber de res ne vull aprendre
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148] Sparca mossen luys dara quasens
text: No uull saber / da res ne uull apendre … E guard uos be / quj gordar uos pora
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 4935
Location in volume f. 148
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3107
Vilagut. Certes dich, pus que la millor
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148] Sparca ffra Vilaragut
text: Certes dich pus / quelamjllor … Pencau sies / digna donor
Poetic Stanza 1 x 7, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 4936
Location in volume f. 148v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4462
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Qui pert lo temps detrás sso que no val
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148v] Cobla sparca feta per mossen johan baranguer de mas douelles e tramesa ha son frare en pere johan de mas douelles
text: Qui pert lo temps / datras so que no val … ab tot son cert / menjara meyns de sal
Poetic Stanza 2 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Replicacio”
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 4937
Location in volume f. 148v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4505
Pere Joan de Masdovelles. No penseu gens que metre hun jornal
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148v] Resposta
text: No penseu jens / que metre vn jornal … Ans ueure deu / la fj de be omal
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 4938
Location in volume ff. 149-150v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3529
Antoni de Vallmanya. Quala vuy és que per amar lenguescha?
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149] Obra feta per en ualmanya per vna senyora quj repta son anamorat de desconaxenca
text: Quala es vuy / que per amar languescha … [ 150v] … Noura durada
Poetic Stanza 10 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 4939
Location in volume ff. 150v-152v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3525
Antoni de Vallmanya. ¨Qual és aquell envejós qu'à bastat
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149v] Altra obra feta per lo dit \a/ Valmanya apellat escondit ab la qual obra lenamorat demunt dit colpat se escusa dela colpa aell jmposada per sa namorada. es la dita obra vniconant e maridat compas
text: Qual es aquell / anuajos qua bastat … [ 152v] … Si nous content / dal quamor vol eser
Poetic Stanza 10 x 12, 1 x 8
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 4940
Location in volume f. 152v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4362
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Despuixs parti de vos, ma bell'aymia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152v] Cobla sparca
rubr.: Johan berenguer de masdouelles
text: Depuys pertj / deuos mabellaymja … Tostemps mete / ab pacio com plida
Poetic Stanza 1 x 8
Note la segona rúbrica ha estat copiada al marge
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 4941
Location in volume f. 153-154
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3389
Simó Pastor. Per divulgar la pratica dampnada
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153] Maldit fet per Simon pastor
text: Per diuullgar la praticha dampnada … [ 154] … seras translat / del hostal de namengua
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 4942
Location in volume f. 154r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3480
Lleonard de Sos. Lo meu deport es poder vos mirar
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 154] Canco ffeta per mossen Sors
text: Lomeu daport es poder uos mjrar … [ 154v] … Matau me tost / enom fesau penar
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 4943
Location in volume f. 154v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4368
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dona del món no·m pot jens enguenar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 154v] Cobla sparca \johan berenguer de masdouelles/
text: Dona del mon / nom pot jens enganar … Ma tots jorns mes / si de mal costreny
Poetic Stanza 1 x 8
Note el nom del poeta ha estat afegit, per una mà diferent, a la rúbrica inicial “cobla sparça”
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 4944
Location in volume f. 155r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3963
Ausiàs March, Cavaller. Vós qui sabeu de la tortra·l costum
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 155] mossen auzias march mal dit
text: Vos quj sabeu / dela tortral costum … [ 155v] … No spot saber / lan dres quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 4945
Location in volume f. 155v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4322
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. A mi mateix cove que digua: “Ffora”
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 155v] Sparca
rubr.: feta per mossen Johan berenguer de mas douelles de rjms marjtats semjsonants / e plenjsonants
text: A mi mateix / coue que digua fora … Quj ma de be / lunyat etret deffora
Poetic Stanza 1 x 8
Note aquest testimoni presenta divergéncies notables en relació a l'edició d'Aramon i Serra. La segona de les rúbriques s'ha escrit en el marge
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 4946
Location in volume f. 156r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3531
Antoni de Vallmanya. Si tardas veus he fallit en respondre
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 156] Valmanya ma feta per una monya qujm trames a hun seu anemorat
text: Si tardas veus / e ffallit en respondre … [ 156v] … O quant ne puys / al panadjr alljsa
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 4947
Location in volume f. 157r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3530
Antoni de Vallmanya. Sentir no pot, un'amor tan encesa
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 157] Valmanya ma feta per vna monya Quim trames aun seu anamorat
text: Sentir no pot / vn amor tan encessa … [ 157v] … Que mort aura / comprel namorament
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 4948
Location in volume f. 157v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4400
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ja volgués Déu que posques abstenir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 157v] Sparca johan berenguer de masdouelles
text: Ja uolgues deu / que pusques abstenjr … Nem tornara / part de ma ljbertat
Poetic Stanza 1 x 8
Note el nom del poeta ha estat afegit, per una mà diferent, a la rúbrica
Specific witness ID no. 126 BITECA cnum 4949
Location in volume ff. 158-159v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3528
Antoni de Vallmanya. Qual un de tants dir porà qu'ell no senta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 158] Obra feta contra fortuna aduersa per lo dit valmanya
text: Qual vn de tants / pora djr quel no senta … [ 159v] … E de uos prop / tingam tots alagrja
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 127 BITECA cnum 4950
Location in volume ff. 159v-161
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1410
Ferran d' Ayerbe. Tal indispost qual so novell e tendre
Language català
Date escrit 1457
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159v] Altra obra feta contra fortuna aduersa ffeta per mestre ffarando metge
text: Tal jndispost / qual so nouell etendre … [ 161] … E notrjgueu / enlo seu adgutorj [sic]
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 128 BITECA cnum 4951
Location in volume f. 161
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4488
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 161] Cobla sparca \johan berenguer de masdouelles/
text: Tres anygs [sic] tinch / qujm fan pensju star … Apres daquell / dos nj poden mes clar
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 129 BITECA cnum 4952
Location in volume ff. 161v-162
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3572
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. L'enuig és meu e vostre·l dan
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 161v] Vilarasa
text: Lanuyg es meu / e uostrel dan … [ 162] … Daco quenats / ara burlan
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 130 BITECA cnum 4953
Location in volume f. 162
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3300
Francí Guerau. De mi·us record, senyora, mia vida
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 162] Cobla sparca ffeta per ffranci guarau
text: De mius recort senyora vjda mja … Hajau merce / demj quem cuyt morjr
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 131 BITECA cnum 4954
Location in volume ff. 162v-163v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3242
Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega. Reyna de pretz, doctrina dels saubens
Language català
Date escrit 1410 ca. - 1440 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 162v] Raquesta damor ab rims croats / e encadenats / ab empelt ebioch tot solt e cab finjt feta per en gabrjell ffaruix
rubr.: Parle lanamorat
text: Reyna de pris / doctrina dels sabents … [ 163v] … Vostra hoferta
Poetic Stanza 5 x 11, 2 x 6
Note abans de cadascuna de les cinc cobles d'onze versos, alternen les rúbriques “Parle lanamorat” i “Resposta de lanemorada”, amb algunes variants. Les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Resposta”
Specific witness ID no. 132 BITECA cnum 4955
Location in volume f. 163v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4330
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ay llas, catiu!, be fonch maleyt lo dia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 163v] Cobla sparca johan berenguer de masdovelles
text: AY las catju / be fonch maleit lo dia … Quj ma de be lunyat e tret enfora
Poetic Stanza 1 x 8
Note el nom del poeta fou afegit per una altra mà
Specific witness ID no. 133 BITECA cnum 4956
Location in volume f. 164
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3299
Francí Guerau. Cert, com no·us veig, senyora de mon cor
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 164] Cobla sparca franci garau
text: Cert com nous veig / senyora de mon cor … Per tant amar / auos aquj ador
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 134 BITECA cnum 3783
Location in volume f. 164
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4219
Desconegut. Pus que d'amar vós fets merxanderia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 164] Cobla sparca
text: Pus que damar / vos fets marxandarja … los uostres fets / vos jutgen per mjjona
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 135 BITECA cnum 4957
Location in volume f. 164v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3303
Francí Guerau. Un gran espant de tots espants major
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 164v] Cobla sparca ffranci garau
text: Un gran spant / de tots spants major … E feu de mj / com dun jerma manor
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 136 BITECA cnum 4958
Location in volume f. 164v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4338
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anar-me'n vull. Per so prench comiat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 164v] Cobla sparça johan berenguer de masdouelles
text: Anar men vull / perco prench comjat … E jauangut / en strema flaquesa
Poetic Stanza 1 x 8
Note el nom del poeta fou afegit per una altra mà
Specific witness ID no. 137 BITECA cnum 4959
Location in volume f. 165
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4551
Pere de Torroella. Preneu conort e no us doneu tristura
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 165] Conort e notjficasio dela mort dela senyora
text: Preneu conort e nous doneu tristura … Lo qual soste / totumana natura
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 138 BITECA cnum 8344
Location in volume f. 165v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4541
Pere de Torroella. Ivó, car fill continuu per tu plor
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 165v] Complanta de la mort
text: O mon fill / continuu per tu plor … Que lanemjch / no lj pugua fer guera
Poetic Stanza 3 x 7, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreca”
Specific witness ID no. 139 BITECA cnum 3810
Location in volume f. 166r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4373
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Elienor, per tant com fos m·aymia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 166] ffeta per lo dit mas douelles comjat
text: Elianor / per tant com fos maymja … [ 166v] … E per quj fas / deuos breu de pertenca
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 140 BITECA cnum 4960
Location in volume f. 166v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4192
Desconegut. La mi'amor, pus no us puch dar entendre
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 166v] Altra sparca
text: La mjamor / pus nous puch darentendre … Al desus dit sens fer gran merauella
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 141 BITECA cnum 4961
Location in volume f. 167
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3423
Lluís de Requesens. No vull anar en loch on dones sien
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167] Cobla sparca mossen Luys de requesens
text: No uull anar / han loch hon dones sien … Quenun queus ues / tostemps vos vull serujr
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 142 BITECA cnum 4962
Location in volume f. 167
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3425
Lluís de Requesens. Nunque dire qui es la que io ham
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167] Cobla sparca
text: Nunqua dire / quj es la que joam … Queno digueu / sertes axo uaxj
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 143 BITECA cnum 4963
Location in volume f. 167v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3452
Jordi de Sant Jordi. En mal poders, enqueres en mal loch (V-VI)
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167v] Cobla sparca
text: Ja donal mon / nom fara de blanch groch … Aquell vos pert / quius vol tots jorns serujr
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note vv. 33-44 de l'edició de Riquer et al. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 144 BITECA cnum 4964
Location in volume f. 167v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4443
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pobre de joy e malestruch d'aymia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167v] Altra \johan berenguer de masdouelles
text: Pobre de joy maluolgut daymia … Jo ueia uos / per amor en presura
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. El nom de l'autor ha estat escrit per una mà diferent de la del copista
Specific witness ID no. 145 BITECA cnum 4965
Location in volume f. 168
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4490
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tu·m fas partir, per qui jo romendria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 168] Altra sparca
text: Pertir me feu / per quj jo romandrja … E sera prest / fet lo per vos manat
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 146 BITECA cnum 4966
Location in volume f. 168
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3161
Bartomeu. En lo món trop molts hómens relladors
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 168] Altra
text: En lo mon trop / molts homens ralladors … perqueual mes / ferlos afers calant
Poetic Stanza 1 x 7
Specific witness ID no. 147 BITECA cnum 4967
Location in volume f. 168
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3162
Bartomeu. Enamorats de sentiment grosser
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 168] Altra
text: Enamorats / de sentjment groser … Per so cascu / vjuab son sentjment
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 148 BITECA cnum 4968
Location in volume f. 168v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3163
Bartomeu. No stà bon seny a home qui molt fia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 168v] Altra
text: No sta bon seyn / a home quj molt fia … E difamant / dju so que no deurja
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 149 BITECA cnum 4969
Location in volume f. 168v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3426
Lluís de Requesens. Retorn, retorn nostra bona mistat
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 168v] Altra
text: Retorn retorn / nostra bona mjstat … loques estat esia stat que sia
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 150 BITECA cnum 4970
Location in volume f. 168v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3298
Francí Guerau. Bellesa gran vostre cors il·lumina
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 168v] Cobla sparca ffranci garau
text: Bellesa gran / vostre cors jllumjna … No consentau fer me vjure nujos
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 151 BITECA cnum 4971
Location in volume f. 169r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3212
Pere Despuig, Cavaller. Pus que bondats ne·ç abtesa
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 169] Siruentesch fet per mossen P. dez puig caualler
text: Pus que bondat ne abtesa … [ 169v] … E pell mon crjdar fauor
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8
Specific witness ID no. 152 BITECA cnum 4972
Location in volume ff. 169v-170v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3445
Jordi de Sant Jordi. Ajustat vey d'amor tot lo poder
Language català
Date escrit 1420 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 169v] Setia damor ffet per mossen jordi
text: Aiustat ueig / damor tot lo poder … [ 170v] … ffinss com es mort / quen algun temps se renda | Fi
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
Specific witness ID no. 153 BITECA cnum 3826
Location in volume f. 171r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4506
Pere Joan de Masdovelles. Temps és stat que m'anàveu pastar
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 171] Maldit fet per en .p. johan demas douelles ab pauses tornades vni conant mig croada / emig en cadenada
text: Temps es stat / quem anauau paschar … [ 171v] … Jnfern prech deu gra vostre repos
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 154 BITECA cnum 3822
Location in volume f. 172r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4504
Pere Joan de Masdovelles. Liurada·us sou a mi no per amor
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 172] Maldit fer per lo dit .p. johan de mas douelles vnj conant mig croat emig encadenat
text: Liuradeus sou / amj no per amor … [ 172v] … Tant malay ueu / nous podeu castigar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 155 BITECA cnum 4973
Location in volume f. 172v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3533
Antoni de Vallmanya. Vostres viltats me foren manifestes
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 172v] Cobla sparca ualmanya
text: Vostres ujltats / me fforen manjfestas … Car nous vull / pus veure hun patjt dje
Poetic Stanza 1 x 8
Note segueix un poema de Simon Pastor en llatí i castellà: “Omne rarum preciossum”
Specific witness ID no. 156 BITECA cnum 4974
Location in volume ff. 174v-175v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3419
Lluís de Requesens. Ans de molt temps veureu los confesós
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS tit.: [ 174v] Cobbles ffetes per mossen Luys de Requesens
text: Ans de molt temps / veureu los confesos … [ 175v] … Mas lunyant vos / gran tros depuig dalfj
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note aquesta composició ha estat ratllada a ploma, i just abans de la darrera estrofa duu la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 157 BITECA cnum 4975
Location in volume ff. 175v-177v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3458
Jordi de Sant Jordi. Enuig, enemich de jovent
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 175v] Los anuygs de mossen jordi
text: Anuig anamich daiouent … [ 177v] … Quel jorn quel vey / nom pot falljr en re
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 18, 1 x 19, 1 x 20, 2 x 19, 1 x 18, 1 x 19, 1 x 18, 1 x 19, 1 x 2
Note manquen els vv. 14 i 113 de l'edició de Riquer et al., i entre les línies corresponents als vv. 50 i 51 de l'esmentada edició s'interpola el vers “Com dela mort”, que ha estat ratllat. Molts versos ratllats i esmenats. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 158 BITECA cnum 4976
Location in volume ff. 178-179v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3391
Pastrana. A vós, mon cor, me cové descobrir
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 178] Debat del cor ab lo cors tot Encadenat e unjsonant ffet per en Pestrana
rubr.: Lo cors
text: Auos mon cor / me coue descobrir … [ 179v] … Dar meu lo yoy / que tots amats a cura
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note les onze primeres cobles van precedides, d'una manera alternada, de les rúbriques “Lo cors” o “Lo cor”, mentre que la darrera estrofa va precedida de “Tornada”
Specific witness ID no. 159 BITECA cnum 4977
Location in volume f. 179v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4356
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. De ben servir no son llas ni cançat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 179v] Cobla sparca \johan berenguer de mas douelles
text: De ben serujr / no som las nj cansat … De son seruey / car pot men breu valler
Poetic Stanza 1 x 8
Note a la rúbrica, el nom del poeta fou afegit per una altra mà
Specific witness ID no. 160 BITECA cnum 4978
Location in volume f. 180r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3457
Jordi de Sant Jordi. Tots jorns aprench e desaprench ensemps
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 180] Mossen jordi de ssent jordi
text: Tots jorns aprench / e desaprench ensemps … [ 180v] … Traura poreu / del auol cars dretura | fi
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 161 BITECA cnum 4979
Location in volume f. 181r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3431
Joan de Rocafort. Enamorat no fon més de Isolda
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS tit.: [ 181] Johan roquafort Solta e croada
text: Anamorat / no ffou mes de jsolda … [ 181v] … Quel gujus coneix / voste per mes sentida
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
Specific witness ID no. 162 BITECA cnum 4980
Location in volume f. 182r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3453
Jordi de Sant Jordi. Un cors gentil m'a tant enamorat
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 182] Mossen jordi de ssent jordi
text: Vn cors gentil / ma tant anamorat … [ 182v] … Quen breu de temps / me faran dur all uas
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Altra”
Specific witness ID no. 163 BITECA cnum 4981
Location in volume f. 183r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4380
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anuig mostrau aver que·us vulla bé
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 183] Mas douelles
text: Anuyg mostrau / auer queus vulla be … [ 183v] … Dare deuos / queus naureu aleuar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 164 BITECA cnum 4983
Location in volume f. 183v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3526
Antoni de Vallmanya. Pus que tots jorns no sessau fer gabella
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 183v] Cobla sparca ualmanya
text: Pus que tots jorns / no ssesau fer gabella … Que may nous ues / nomj darja gayre
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 165 BITECA cnum 4982
Location in volume ff. 184-185
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3941
Ausiàs March, Cavaller. Si com rictat no porta bens ab si
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 184] ffeta per mossen auzias march
text: Si com rictat / no porte bens ab si … [ 185] … Laygua corent / amunt se puguestendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 166 BITECA cnum 4984
Location in volume ff. 185v-186
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3604
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. A vós, qui sou de complida ballesa
Language català
Date escrit 1451-04-01
Incipits & explicits in MS tit.: [ 185v] Obra feta Per mossen Johan berenguer de mas douelles Caualler per dona Alianor de Cardona Marquesa doristany e en los caps dels bordons deles primeres quatre cobles es son nom o titol de signat
text: A3 vos qui sou / de complida bellesa … [ 186] … Lo Regnetot / portogal .e. Castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 167 BITECA cnum 4985
Location in volume ff. 186v-187v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4463
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Regne divis es desolat, perdut
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 186v] Mossen Johan baranguer demas douelles obra pressentada al S.R. a vila francha de penades en Lany M ccccLviiij
text: Regne diuis / es desolat perdut … [ 187v] … Ey fareu tant / com los quj mes hian | Senyor deuostra senyoria humjl vassall Johan baranguer de masdouelles
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreca”
Specific witness ID no. 168 BITECA cnum 4986
Location in volume f. 188r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3261
Joan Fogassot. Si bé mo·m sent en res lo foch d'amor
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 188] Johan foguasot Obra unissonat [sic]
text: Si be nom sent / en res lo foch damor … [ 188v] … Com dels mjllors / mon fet prengue naxensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 169 BITECA cnum 4987
Location in volume f. 189r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3258
Joan Fogassot. Ploren mos ulls llàgrimes no lensants
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 189] Johan foguasot obra feta per vna senyora la qual per rao de les morts ssen hauje hanar ffora Ciutat e no sabia dretament hon jrja
text: Ploren mos vlls / lagremes no lensants … [ 189v] … Ab titol just / feu per vos port lo groch
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreca”
Specific witness ID no. 170 BITECA cnum 4988
Location in volume f. 190r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3260
Joan Fogassot. Rey virtuós, senyor d'insigne terra
Language català
Date escrit 1453
Incipits & explicits in MS tit.: [ 190] Obra feta per en Johan foguasot notari edirigida al illustrisim S.R. alfonso Rex darago etc. estant en napols sobre la molta absensia del dit S.
text: R6ey virtuos senyor din signa tera … [ 190v] … Merce merce / pus que tenju lo septre
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 171 BITECA cnum 4989
Location in volume f. 191
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4555
Pere de Torroella. Si volreu enamorats
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 191] ffeta per Pere torroella
text: Si uolreu anemorats … Sibe conech ques ffollja
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8
Specific witness ID no. 172 BITECA cnum 4990
Location in volume ff. 191v-192
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3580
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Tant jo no pens que ja no puch entendre
Language català
Date escrit 1408 [?] - 1428 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 191v] Luys de vila rassa obra uniçonant
text: Tant jo no pens / que ja no puch entendre … [ 192] … Mes ja duymes / leixar no sen porja
Poetic Stanza 4 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreca”
Specific witness ID no. 173 BITECA cnum 4991
Location in volume f. 192
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4545
Pere de Torroella. Los frets [e]strems que'l temporal [e]sforça
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 192] Sparca de pere torroella
text: Los frets estremps / quel temporal esforca … Mon vjure molt / nos posible que ssia
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 174 BITECA cnum 4992
Location in volume f. 192v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4737
Pere Lluís Valta. Un castell scé, no fet per mans de hom
Language català
Date escrit 1450 a quo - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 192v] Un castell sce / no fet per mans de hom … Mos jnpolits / bordons qual nom
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note aquesta composició ha estat ratllada a ploma, i els seus quatre darrers versos van precedits de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 175 BITECA cnum 8345
Location in volume f. 192v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4321
Joan de Masdovelles. Un fermall sé de cinc perles hornat
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 192v] Un fermall sce / ab sinch perles hornat … Merce u[s daman]
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 176 BITECA cnum 3799
Location in volume f. 192v-193
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4314
Joan de Masdovelles. Famós, gentil, imitant bons estils
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 192v] Resposta per Johan demas douelles feta ala cobla demunt que lo .p. luys valta hauja tramesa
text: ffamos gentil : imitant bons estils … [ 193] … Sia lo mal : que portau que molts tenen
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note els quatre darrers versos han estat escrits al marge inferior del foli, fora de la caixa d'escriptura. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 177 BITECA cnum 4993
Location in volume f. 193
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3539
Pere Lluís Valta. Un castell scé ab nou torres gentils
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 193] Cobla adiuinatiua per pera luys de valta feta a johan de mas douelles tramesa
text: Un castell sce / ab nou torres gentils … Meuullau dir / las torres que con tenen
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 178 BITECA cnum 4994
Location in volume f. 193
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4553
Pere de Torroella. Pus no us dement ignorança l'entendre
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 193] Sonet de p. Torroella
text: Pus nous desment / ignoran cal entendre … Prouablament merits damor replegua
Poetic Stanza 2 x 4, 2 x 3
Note segueixen poemes en castellà: 1) “Onesta dama sentida”; 2) Pues que non soys por a mi” i 3) “Sano es a mi querer”
Specific witness ID no. 179 BITECA cnum 4995
Location in volume f. 194
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4550
Pere de Torroella. Per tres mitgans son poder abilita
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194] pere torroella sparca
text: Per tres mit jans / son poder abilita … Per amar donchs / la mjllor part de mostra
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 180 BITECA cnum 4996
Location in volume f. 194v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3541
Francesc Ferrer. Huyt letras són e la meytat vocals
Language català
Date escrit 1425 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194v] Cobla deujnadora de fransesch ffarer aualltera
text: Buyt letres son / e la maytat vocals … Que sinou feu ma ujda sen de cljna
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 181 BITECA cnum 4997
Location in volume f. 194v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3542
Valterra. Les letres huyt, pertidas per eguals
Language català
Date escrit 1425 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194v] Resposta de vall terra
text: Les letres vuyt / pertides per aguals … Del infern dur / que tant bon hom domjna
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 182 BITECA cnum 4998
Location in volume f. 194v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3455
Jordi de Sant Jordi. No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194v] Cobla sparca de mossen jordi de sent jordi
text: Nom agrat dhom / quen tots afers no sia … car de tot past / fa gorgua com sagonya
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 183 BITECA cnum 4999
Location in volume f. 195
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1832
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar
Language català
Date promulgat 1350 - 1387
Incipits & explicits in MS text: [ 195] Mas liuern glot / quj nos pot sadollar … ffigues malons / ne presechs no us darja | La con dempnatio del hiuern
Condition acèfal
Poetic Stanza 1 x 9
Note transcriu només la darrera cobla, de la qual cosa es dedueix que s'han perdut alguns folis precedents
Specific witness ID no. 184 BITECA cnum 5000
Location in volume f. 195
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3122
Pere Antoní. Nou perles scé qui són molt stimades
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 195] Feta per p. anthoni tramesa a mossen miralles
text: Nou perles sce qui son molt stimades … E deuinau / donchs ma cobla primera
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 185 BITECA cnum 5001
Location in volume f. 195
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3372
Miralles. Les perles nou que vós haveu triades
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 195] Resposta feta perlo dit miralles
text: Les perles nou / que vos aueu triades … Sino deuin / lauaume lasimera
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 186 BITECA cnum 5002
Location in volume ff. 195v-196
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3421
Lluís de Requesens. No ha molts iorns parlant ab vna dona
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 195v] Mossen Luys de requesens
text: No a molts jorns / parlant ab vna dona … La amjstat / e que mon fet seffassa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 187 BITECA cnum 5003
Location in volume ff. 196v-197
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3549
Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona. Sí com l'infant quant aprent de perlar
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 196v] ffrancesch de lauia
text: Si com ljnfant / com apren de parlar … [ 197] … Per mer ceus prech / sia per vos defes
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 188 BITECA cnum 5004
Location in volume f. 197r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3469
Lleonard de Sos. A volentat a consentir molt presta
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 197] Leonart de Sos
text: A uoluntat / aconsentir molt presta … [ 197v] … Com en tal fet / lo seny nos es coltat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 189 BITECA cnum 5005
Location in volume f. 197v-198
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3492
Lleonard de Sos. Pus amant muyr e mon pler se cambia
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 197v] Leonart de Sos
text: Pus amant muyr / e mon pler se cambia … [ 198] … Si fos de vos / una crjdan faria
Poetic Stanza 3 x 9, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 190 BITECA cnum 5006
Location in volume f. 198
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3482
Lleonard de Sos. Passionat tench lo meu spirit
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198] Sors
text: Pasionat / tench lo meu spirit … Axistich yo / com mjr mon pensament
Poetic Stanza 2 x 8
Specific witness ID no. 191 BITECA cnum 8346
Location in volume ff. 198v-199
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3495
Lleonard de Sos. Si tot lo temps despenia'n pensar
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198v] Leonart desos
text: Si tot lo temps / despenjen pensar … [ 199] … ssino gran fe / a ma saluasio
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 192 BITECA cnum 5007
Location in volume f. 199r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3287
Martí Garcia. No puix forçar tan lo voler
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 199] Marti garcia
text: No puch forcar tant lo voler … [ 199v] … Sol que siau de mj menbran
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 193 BITECA cnum 5008
Location in volume f. 200r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1906
Jordi de Sant Jordi. Pus que tan be sabetz de cambiar
Language català
Date escrit 1401 - 1424
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200] Mossen jordi de sent jordi
text: Pus que tanbe / sabeu de cambiar … [ 200v] … Ab mos florjns / de pes ben conagut
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 194 BITECA cnum 3803
Location in volume f. 200v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4319
Joan de Masdovelles. Si los burlats voleu, burlats, burlar
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200v] Cobla sparça feta per Johan de mas douelles
text: Si los burlats / voleu burlats burlar … Si burla be / lo burlador sivjl
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 8
Note aquesta composició ha estat ratllada. Segueixen, en castellà, les “Coblas quien deue ser El galan: Non teniendo que façer”. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 195 BITECA cnum 5009
Location in volume f. 202v-203
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3392
Lluís de Peguera. No crec sapiau la casa
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 202v] luys de paguera
text: Ja crech sapiau la casa … [ 203] … En hunora sols estant | ffi
Poetic Stanza 12 x 9, 1 x 4, 1 x 9
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”. Segueix un poema en castellà: “Para mientes a mis ojos”
Specific witness ID no. 196 BITECA cnum 5010
Location in volume ff. 203v-204
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3484
Lleonard de Sos. Per quels demes homens naturalment
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 203v] ffeta per mossen leonart de Sos caualler la qual […] en lo quart capitol de la hobra de la nau
text: Vos feu amor / lanemorat amar … [ 204] … Par me tostemps / veure lacosa mada
Condition fragment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note vv. 748-791 de la composició tal com és editada per Baselga, a les pp. 100-102. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 197 BITECA cnum 5011
Location in volume ff. 204v-205
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3289
Martí Garcia. Per gran desir, Dona, que·m ve de vos
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 204v] Marti garcia
text: per gran desir / \Dona/ quem ve deuos … [ 205] … Per gran desir / quem ve dona deuos
Poetic Stanza 1 x 5, 5 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 198 BITECA cnum 5012
Location in volume ff. 205v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3538
Pere Lluís Valta. Si lo sentit de vós, qui sou sentit
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 205v] Cobla sparca feta per pere Luys valta
rubr.: Ihesus cum beatissimo Hieronimo
text: Si lo sentit / deuos qui sou sentit … Sera sentit / que sent segons sentiu | P. L. V.
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 8
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 199 BITECA cnum 5013
Location in volume f. 206
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3375
Miralles. Un rich joiel natur'à produït
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206] Cobla deujnetjua feta per mossen mjralles
text: Un Rich joyel / natura produjt … Treu ma lo nom / cubert de questa manta
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 200 BITECA cnum 3798
Location in volume f. 206
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4313
Joan de Masdovelles. En tres parts és vòstron nom dividit
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206] Resposta feta per johan de masdouelles
text: Een [sic] tres parts es / vostron nom djujsit … singvlar sou / del cap fins ala planta
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va prededida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 201 BITECA cnum 3805
Location in volume f. 206v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4321
Joan de Masdovelles. Un fermall sé de cinc perles hornat
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206v] Cobla adiuinatiua feta per johan de mas douelles tramesa a mossen miralles
text: Vn fermall sce / de sinch perles hornat … Daclareu prest / pus be sou estilat
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 202 BITECA cnum 5014
Location in volume f. 206v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3373
Miralles. Los sants pastors, en la nativitat
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206v] Resposta feta per lo dit mossen miralles
text: Los sants pastors / de lana tiuitat … Mercem fareu / yo sie decorat
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 203 BITECA cnum 3801
Location in volume f. 207
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4317
Joan de Masdovelles. Per lletres vuit se confix lo gran nom
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 207] Cobla adiuinatiua feta per johan de mas douelles tramesa
text: Per letres vuyt / se confix lo gran nom … E feu demj / com de seruicial
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 204 BITECA cnum 3802
Location in volume f. 207v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3374
Miralles. Quan yo bé pens lo que jamés pensava
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 207v] Cobla sparça tramesa a .p. luys valta feta per mossen mjralles
text: Quant yo be pens / lo que james pensaua … E sens pensar / per que mj plau pensar
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 205 BITECA cnum 5015
Location in volume f. 207v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3305
Pere Lluís Valta. Ara recort lo qui no recordava
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 207v] Resposta feta per lo dit p. luys valta ala desus dita cobla
rubr.: ihesus cum beatissimo // iheronimo: p. l. v.
text: Ara recort / lo quj no recordaua … Lo qujn recort / sab Laltre recordar
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 206 BITECA cnum 5016
Location in volume ff. 208-209
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4186
Desconegut. Força·m destreny, molt discreta senyora
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 208] Clamor dun anemorat desa nemorada
text: fforçam destreny / molt discreta senyora … [ 209] … Digna donor / ab virtuosa s[…]
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 1
Specific witness ID no. 207 BITECA cnum 3804
Location in volume f. 209v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4320
Joan de Masdovelles. Sol era jo de treballs abundant
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 209v] ffeta per johan de mas douelles Cobla esparca sobre hun nom de vna senyora quis troba en lo primer \cap/ del primer bordo e prjncjpal per dita S. feta
text: Sol era yo / de trebals abundat … pogues d[…] complit dalegrja
Poetic Stanza 1 x 13, 1 x 8
Note a la versificació, hem fet constar les línies escrites que té aquest poema, ratllat íntegrament. Gómez edita el poema segons l'esquema mètric 1 x 11, 1 x 6. La darrera estrofa del poema va precedida de la rúbrica “Tornada”. Segueixen, al f. 210, poemes en castellà: 1) “Cansion de Siluera”, “Pena pesar ni plazer”; 2) “Otra suya” “No puedo servir”; 3) “Otra” “Ya senyora bien seria”; 4) “Esta cobla fue enuiada a una dama por que daua muchas loores al escriuir de un jentil hombre mas no queria satisfacerlo segundo el su mereser” “Si fuesen bien fauoridas” i 5) “Otra sparsa hadonde sse falla el nombre della en la cabesa de los siete bordones principales da copla prasiente” “Bien que te plasen mis males”
Specific witness ID no. 208 BITECA cnum 5017
Location in volume f. 210v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3296
Guàrdia. Per dos estrems tinch l'espirit destret
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 210v] Demanda
text: Per dos estrems / tinch lespirit destret … E nagu dells / aso no vull com prena | Lo seruidor mal guardonat guardia
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 209 BITECA cnum 5018
Location in volume f. 210v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3121
Pere Antoní. Dels dos combats, me sembla pus estret
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 210v] Resposta
text: Dels dos combats / me sembla pus estret … Carragos feix / portau sobre lasquena | Del mes de tots paçionat P. A.
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 210 BITECA cnum 5019
Location in volume f. 211
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4169
Desconegut. Armem-nos, vers crestians
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 211] Armem nos vers crestians … ffels crestians
Poetic Stanza 1 x 5, 3 x 9, 2 x 5
Note les estrofes penúltima i darrera, que han estat copiades en el marge del foli, van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 211 BITECA cnum 5020
Location in volume ff. 211v-212
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3537
Pere Lluís Valta. Com no pensau que·us ám extremament
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 211v] Obra feta per P. luys Valta per vna dama qui no volia satisfer al voler seu e mostraualj amor
text: Com no pensau / queus am extremament … [ 212] … Me declareu / prest vostre bon jntent | ffy
Poetic Stanza 8 x 8
Specific witness ID no. 212 BITECA cnum 3796
Location in volume f. 212v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4311
Joan de Masdovelles. Claredat gran de continu reté
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 212v] ffeta per johan de masdouelles tramesa a .p. anthonj
text: Claradat gran / de continuu rate … y de lamor / queus port tenantjcada
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 10
Note la segona cobla va precedida de la següent rúbrica: “apres li trameta la dejus per que tardaua a respondre”
Specific witness ID no. 213 BITECA cnum 5021
Location in volume f. 212v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3119
Pere Antoní. Del “sol” calor sovint a mi deté
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 212v] Resposta
text: Del sol calor / soujnt a mj dete … te mes virtuts / que no prjnj terensi
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 214 BITECA cnum 5022
Location in volume f. 212v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3120
Pere Antoní. Lo meu senyor, bé veig que res no costa
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 212v] Resposta
text: Lo meu senyor / be ueig que res no costa … La vostra mor / abans mes declarada
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 215 BITECA cnum 3794
Location in volume ff. 213v-215
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4258
Desconegut. Rar no és tu a donar benefici
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 213v] Rar no es tu / adonar benifici … [ 215] … Car yo no so / per tal afer molt destre
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 216 BITECA cnum 3793
Location in volume ff. 215v-216v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4257
Desconegut. Per lo gran pes de la manta bastida
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 215v] Per lo gran pes / dela manta bastida … [ 216v] … Que preguardeu / jamay sabi apendre
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 217 BITECA cnum 3792
Location in volume ff. 216v-217
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4256
Desconegut. Dins un castell edificat en roca
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 216v] Altra obra
text: Dins vn castell / hedificat sus rocha … [ 217] … Pus deujrtus / ede ualor sou basta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 218 BITECA cnum 3770
Location in volume f. 217v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3123
Pere Antoní. Trepodion baracasín xacundi
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 217v] Cobla feta per .p. anthoni a .j. de masdouelles
text: Trepodion / baracasin xaxundj … Repudian / farum estudj fendj
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 219 BITECA cnum 3800
Location in volume f. 217v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4315
Joan de Masdovelles. Quipadanam farup damiracundi
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 217v] Resposta feta per lo dit johan demas douelles al dit .p. anthonj
text: Qujpadanam / farup / dami racundj … Tuest aquell / saluatge parrapap
Poetic Stanza 2 x 8
Note la segona cobla ha estat ratllada
Specific witness ID no. 220 BITECA cnum 5023
Location in volume ff. 218-220v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5063
Pere de Torroella. Resposta a una letra que li fa Francesc Ferrer
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 218] Resposta de pere torroella a huna letra que li ffa ffransech ffarrer demanant lj que es grat
text: Pasat e fins asi sens respondre a uostra letra fransesch ffarrer no per que la mia voluntat defugis … [ 220v] … qujtj ab los remeys ten e es[…]
Condition incomplet
Note després del f. 220, on acabava l'epístola de Pere Torroella. Per altra banda, als ff. 221-223 es copien poemes en castellà: 1) “Cancion” “Quando acabara tristura”; 2) “Otra” “No puedo apartar me”; 3) “Feta per Johan de Masdouelles” “Sin causa me days tal pena”; 4) “Estas dos coplas fizo un gentil hombre de casa del senyor Almirante por la fija de miser Falcon” “Ante vuestra senyoria” i 5) “Cansion” “Dizen que faguo follia”
Specific witness ID no. 221 BITECA cnum 3680
Location in volume ff. 223v-225v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4151
Desconegut. Pater noster poderós
Language català
Date escrit 1487 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 223v] Coblas sobre lo pater noster fetas en barchelona per causa dela jnquisicio
text: Pater noster poderos | Qui tots jorns fas marauellas … [ 225v] … Ans te sos fills abraçats | Seruant so que ley ordona: | Deo gratias
Poetic Stanza 11 x 8
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “ffy”. Segueixen dos poemes en castellà: 1) “Cansion” “Pues me parto no partiendo” i 2) “Otra” “Quanto mas miro las bellas”
Specific witness ID no. 222 BITECA cnum 1413
Location in volume ff. 226v-235
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1960
Anselm Turmeda. Llibre dels bons amonestaments
Language català
Date escrit 1398-04
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 226v] En nom dedeu totauia quens vulla gordar e la Verga maria Libre compost en tonis per frare en selm turmeda en altra manera apellat ab dela de alguns bons nudriments encara que ell los aja malseguits
text: En nom dedeu omnipotent | Vull comencar mon perlament | Qui apendre vol bon nudrjment | Aquest seguescha … [ 235] … Yo prech a deu molt humilment | Rey eternal omnjpotent | Que lo nostro abitament | En paradis sia: | Amen
Poetic Stanza 104 x 4
Specific witness ID no. 223 BITECA cnum 3772
Location in volume f. 235v-236v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4177
Desconegut. D'aquell poc espai que tristor consent
Language català
Date escrit 1475 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 235v] Daquell poch espay / que tristor consent … [ 236v] … tenir li deus por | Dolor ans al cor
Poetic Stanza 1 x 10, 75 x 2
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-02-02