Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1324
Format art. de llibre. edició. imprés
Author Isabel de Riquer Permanyer
Title Alba trobadoresca inédita
Source Studia in honorem prof. M. de Riquer
Source associated persons Carlos Alvar (Ed.)
Lola Badia (Ed.)
Pedro M. Cátedra (Ed.)
Jaume Vallcorba (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Quaderns Crema
Date / Location 2 1987: pp. 596-601
Volumes 4
Source of Data for Works texid 3815 Desconegut, E quant m'és greu quant no remir, escrit 1440 ad quem
Source of Data for References bibid 2692 Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa
Record Status Created 1990-10-05
Updated 2012-03-01