Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1322
Authors Desconegut
Titles Usatici Barchinona
Usatges de Barcelona
Incipit & Explicits text: Abans que els usatges fossen messes … que el culpable sia jutjat
Date / Place traduït 1250 - 1300
promulgat Barcelona 1058 - 1250 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts cnum 1337 MS: Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Z.II.12, 1459
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.48.1
Editat a: Bastardas i Parera (1984), Els Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII
Tractat en: García y García (1981), “La canonística Ibérica (1150-1250) en la investigación reciente”, Bulletin of Medieval Canon Law. New Series
Tractat en: Bastardas i Parera (1977), Sobre la problemàtica dels Usatges de Barcelona
Editat a: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 7-38, 51-137
Tractat en: Ficker et al. (1928), “Sobre el íntimo parentesco entre el derecho godo-hispánico y el noruego-islándico”,
Tractat en: Ficker et al. (1926), Sobre los Usatges de Barcelona y sus afinidades con las Exceptions Legum Romanorum
Tractat en: Valls i Taberner (1925), “El problema de la formació dels Usatges (1)”, Revista de Catalunya
Tractat en: Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 1:184-91
Tractat en: Brocà i de Montagut (1913-14), “Usatges de Barcelona”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 418 , n. 27
Tractat en: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia I/2:731-58 i 793-803
Note existia un exemplar en poder del rei Martí l'Humà que començava: “Açi començen los vsatges de Barchinona” i acabava “Explicit liber Deo gracias”
Subject Barcelona
USATGES
DRET
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 471
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 157, núm. inventari 7087 (BITECA manid 1005)
Copied 1251 - 1300 (Ed. Rovira, p. 33)
1301 - 1400 (Massó)
Location in witness ff. 3-18v
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits text: [ 3] [ho]menatge axi con per mixa caual … [ 18v] … nol deu mantener de son seynor de sos drets
Condition acèfal
References Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 185
Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 4:409-435
Gudiol i Cunill (1907), “Traducció dels Usatges, les més antigues Constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 287-311
Note Comença amb l'usatge “Qui fallerit: Qui falra de ost ho de cavalcada a son senyor a qui aquelles deu feu de tot danpnatge e perdues e messions les quals lo senyor…”, seguit d'altres constitucions totes anteriors a 1253
ID no. of Witness 2 cnum 2888
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca de la Família Pueyo, 8 (BITECA manid 1234)
Copied Mallorca (illa / illes): Pere Torrella, Veguer de Ciutat de Mallorca, 1291
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
ID no. of Witness 3 cnum 398
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Caixa “Legislación”, 1 (BITECA manid 1279)
Copied 1291 - 1300
Location in witness ff. 26-37v
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits text: [ 26] Ans que usatges fossen meses … [ 37v] … lurs senyors mas assats par esdavinent […]
Condition incomplet
Note incomplet per estar mutilat, el darrer usatge es “Stabliren los demunt dit princeps en pleit”. Text molt semblant al del manuscrit de Vic
ID no. of Witness 4 cnum 399
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.III.14 (BITECA manid 1006)
Copied 1301 - 1333
Location in witness ff. 7-23v
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits acc.: [ 7] Sancti Spiritus ad sit nobis Gracia
rubr.: Comencen los husatges de barçelona
text: A3bans quels usatges fossen messes solien los jutges … [ 23v] … e colpablement sia jutyat
References Fita (1890), “Cortes y usajes de Barcelona en 1061. Textos inéditos”, Boletín de la Real Academia de la Historia 424-8 , n. (ed. part d'aquest text, a partir del f. 20v CXIIII. De pau ques confermada de bisbes e d'abats, fins al final)
ID no. of Witness 5 cnum 2828
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 17 (BITECA manid 2367)
Copied 1301 - 1400
1301 - 1350 (J. Roudil)
Location in witness ff. iii-xiiv
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits text: [ iii] feyt li aura e nol penra sia esmenat axi que tant li do … [ xiiv] … qui preuere .dc. solus qui bisbe .Dccc. solus qui monge .cccc. compona e culpablement sia
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803
Note La primera rúbrica que es llegeix és: “Si negu feria a altre en la faç”; la darrera: “Qui ociura subdiaque
ID no. of Witness 6 cnum 400
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12 (BITECA manid 1018)
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 12ra-34ra
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 12ra] En nom de deu e de nostra dona sancta .Maria. Comenssen los Vsatges dela Cjutat de barchinona
pream.: A5bans quels usatges fossen meses solien los jutges jutyar que totes coses fossen esmenades … [ 12rb] … per ligs oper custumes
tit.: Açi comença lo prolech dels vsatges de catalunya
prol.: C3on lo senyor .R. berenguer uescomte e marques de barchinona apoderador despana hac honor e uju e conech … e pladeyats jutyats e hordonats esmenats ho uenyats
tit.: Altre prolech
prol.: A2ço fo lo comte per actorjtat del libre jutge qui dju … [ 12va] … en totes coses qual que pena man esser enplet els usatges comenssen axi
tit.: De cuy los vsatges foren establits
text: A2quests son los vsatges de les custumes de cort … [ 34ra] … e el colpable sia jutyat
References Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 409-35
Note Brocá assenyalà que als ff. 12-34 es copien usatges i constitucions de pau i treva
ID no. of Witness 7 cnum 401
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 6 (BITECA manid 1281)
Copied 1331 ca. - 1360 ca. (GEM)
Location in witness ff. 129-155v
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 129] Assi comensen los usatges … jutgar
text: A6Bans quels usatges … [ 155v] … et ipso anno currebat littera docalis .6. et xix qujntus
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803
Note folis finals en llatí
ID no. of Witness 8 cnum 403
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 1 (BITECA manid 1283)
Copied Romeu des Poal, 1334-10-10 - 1339 (f. 13 i GEM)
Location in witness ff. 176ra-202vb
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits tit.: [ 176ra] A6ssi comenssen les robriques dels husatges de la cort de barchelona
índex: Abans quels husatges fossen meses … [ 179vb] … e la pena d'aquel qui hociura en .xxi. cartes
rubr.: [ 182ra] A2ssi començen los husatges de la cort de barcelona con solien jutiar
text: A5bans quels husatges fossen meses solien les jutges jutyar que totes les malafetes fossen esmenades … [ 202vb] … el colpable sia jutgat
epíleg: E son esplegats los husatges de barchelona
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803
ID no. of Witness 9 cnum 407
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs Casa Reial, 8 (BITECA manid 1285)
Copied Ciutat de Mallorca: Bernat Blanquer para Jaume III, Rei de Mallorca, 1339 - 1340
Location in witness ff. cxlviiiv-clxxxiiv
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlviiiv] Assi comencen los usatges de la cort de barcelona con solien jutiar
text: [A]5bans quels usatges fossen meses [s]olien los juties iutiar … [ clxxxiiv] … el colpable sia iutiat. E son esplegats los usatges de barcelona
ID no. of Witness 10 cnum 402
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 8 (BITECA manid 2297)
Copied 1341 ca. - 1450 ca.
Location in witness ff. 95-116 ff. xlix-lxx
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 95] Assi comencen los usatges dela cort de barchelona con solien jutgar de primer
text: A4bans quels usatges fossen meses … [ 115] … Qin monge occiura .CCC. sol compona el colpable sia jutgat
colofó: E son esplegats los usatges de barchelona
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803
Note als ff. 115-116 Cronicó del Rey Robert en llatí. Al f. 116, anotació amb mà del s. XV sobre eclipsis en llatí: “Anno dominj Mo. ccco lxx viijo die mercuri xxviiijo mensis julij sol jn tenebris conuersus est (…)”; i sobre festes que celebren les victories de Ferran II sobre Granada [petites notes històriques]: “En lany M cccc lxxxx Lo jorn de sant sabestia que comtam xx del mes de janer se comensaren afer les aljmares en la Cjutat per la glorjosa victorja que lo Sor. Rey En ferrando rey de castella e de arago ha aguda dela Cjutat de granada e de tot lo regna lo quell ha acabat de conqujstar deu per sa marçe li do vjctorja”. Segueixen documents en llatí i català de mans posteriors
ID no. of Witness 11 cnum 2878
City, library, collection & call number Bunyola: Biblioteca Família Zaforteza, Còdex Burgues-Zaforteza (BITECA manid 2361)
Copied 1391 - 1400 (primera part)
1351 - 1650 ca. (documents afegits la major part als ss. XIV-XV)
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
ID no. of Witness 12 cnum 409
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 5 (BITECA manid 1287)
Copied 1391 ca. - 1450 ca. (catàleg)
Location in witness ff. 171-202 ff. clxxi-ccxi
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 171] Assi comencen los usatges de la cort de barcelona con solien jutjar
text: A3bans quels usatges fosen … [ 202] … et in ipso anno currebat litera dominicelis b. et .xix. qujntus
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803
ID no. of Witness 13 cnum 1956
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-1 (BITECA manid 2075)
Copied 1400 ca.
Location in witness ff. 1-23v
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Comensen los vsatges de la cort de Barchinona
text: A3bans quels usatges fossen mesos solien los iutges iutgar … [ 23v] … el colpable sia iutgat
colofó: E splegats son los usatges de Barchinona
Note El text d'aquesta traducció és diferent del que publicà Bastardas, que no sembla conèixer aquest manuscrit. Al f. 20 hom pot llegir Bastardas it. 117, usatge 138, seguit dels usatges 139 i 140 (apèndix D de Bastardas) als ff. 20r-v
ID no. of Witness 14 cnum 3536
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-1 (BITECA manid 2075)
Copied 1400 ca.
Location in witness ff. 20v-22v
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits tit.: [ 20v] de pau comfermada de bisbes e dabats
text: P2au comfermada es aquesta dels bisbes e dels abats … [ 21v] … la qual dobla aya lo bisbe elcomte qui esmenar o fara
tit.: de treua de senyor com sia fermament tinguda
text: T2reua de senyor comfermaren fortment los sobredits bisbes … [ 22v] … sien tenguts per trencadors de la treua de deu
References Tractat a: Gonzalvo i Bou (1995), “Versions en català de constitucions de Pau i Treva”, Medievalia
Note Al f. 20 hom pot llegir Bastardas it. 117, usatge 138, seguit dels usatges 139 i 140 (apèndix D de Bastardas) als ff. 20r-v. Segueixen aquestes dues disposicions de pau i treva, que són un resum de les publicades per G. Gonzalvo i Bou
ID no. of Witness 15 cnum 15
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. ij, vj-xxijv
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300 4-84
Incipit & Explicits text: [ v] E huc dalmau de ceruerra e a. mjrro de sent marti … [ xxijv] … E los senyors dells assats es vist avjnent esperar los homens lurs tro ha hora nona
Condition acèfal i incomplet
References Bastardas i Parera (1984), Els Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII 25
Note opina Bastardas que “la traducció, independent de les conegudes, és dolentíssima i sovint no fa sentit (…) L'ordre dels usatges és essencialment el mateix que ofereix el K (…) Solament és útil per a l'establiment de l'ordre originari dels capítols” (p. 25)
ID no. of Witness 16 cnum 1524
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 12, 11, 2 núm. 28 (BITECA manid 1928)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 57-80v
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Associated MSS/editions manid 1006 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Z.III.14. 1301 - 1333. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
ID no. of Witness 17 cnum 404
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 174-192
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Incipit & Explicits pream.: [ 174] [A3]bans quels vsatges fossen meses solien los jutges jutgar que totes les coses malafetes fosen esmenades … per leys o per costumes
prol.: [C3]on lo senyor .R. berenguer vescomte e marches de barchinona apoderador o subiugador despannya [sic] ac honor … E los vsatges que mes lo Senyor Comte comencen axj
text: [A3]quests son los vsatges deles costumes dela cort … [ 192] … Esplegats son los vsatges de Barcelona deo gracias
Note hi havia desordre en aquesta part, com ho assenyala la nota al peu del f. 185, però avui està posat al seu lloc
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-09-13