Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1322
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 225 | Antic Anc. fonds, 7699
Title of volume CANÇONER | D'AMOR ( al teixell de paper)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: A-T + i-ccxxxxv + ccxxxxvi-ccxxxxviii
ff.: III mod. + 1 + 3 ant. + A-T + i-ccxxxxv + ccxxxxvi + ccxxxxvii-ccxxxxviii + II mod.
Collation 110 212 314 412 514 618 710 816 922 1016 1118 12-1516 1718 1814 199/8; no queda clara l'estructura dels quaderns segon a quart, car no es veu bé la posició del cosit
Page Layout 34 línies (f. Ar)
35 línies (f. xx)
34 línies (f. clx)
Size pàgina 290 × 214 mm
caixa 153 × 110 mm (f. Ar)
caixa 206 × 80 mm (f. xx primera unitat)
caixa 208 × 172 mm (f. clx segona unitat)
caixa 185 × 90 mm (f. clxv tercera unitat)
caixa 177 × 90 mm (f. clxviii quarta unitat)
caixa 215 × 90 mm (f. ccxxxxvv)
Hand semblant a la dels registres de la canceleria de Ferran II (Bohigas)
humanística s. XV (ff. A-Bv) (Beltran)
humanística catalana més cursiva que l'anterior (ff. E-J)
humanística també cursiva i diferent de la primera (K-Lr)
humanística més desacurada que la del començament, però acurada com totes les del volum, lleuregament inclinada a la dreta (M-Pv, i-clviii)
humanística (Qv-Tv)
semigòtica catalana amb restes de bastarda (ff. clviiii-clxiiiiv)
humanística cursiva altres mans (una al f. ccxlvi i ccxlviii i una altra al f. ccxlvii)
Watermark tenalles (quaderns 1-2, 11, f. cxxi, cxxii, cxxviii, cxxxi,) (Briquet 14089, Pisa: 1454, var. Roma: 1454-5, Lucca: 1456-7, St. Martijnsdijck: 1458; Pisa 1461; Bruges 1474 i Fabriano 1443-45;)
espasa (quaderns 6, 8, 10 i f. S, xxxxviii,) (no figura a Briquet;)
flor clavell / flor de magraner (quaderns 3-4, 13-16, f. cl-cliii, clviii, clx, clxi, ccxxxv-ccxxxvii,) (Briquet 6647, Pisa: 1461;)
tisores (quadern 17, part exterior,) (semblant a Briquet 3756, però la part inferior sembla diferent, Vicenza: 1450;)
carro (quadern 7, 9, f. cxii, cxxv, cxxvii, cxlviii, cxlviiii,) (Briquet 3540, Pistoia: 1470, var. Firenze: 1463-78, Palermo: 1471, Venezia: 1490, Fabriano: 1470;)
muntanya de tres cims amb creu (f. cv,) (Briquet 11726, Savoia: 1428-9, var. Sienna: 1428-40, Genova: 1429, Firenze: 1432-33)
Pictorial elements Caplletres: de cada poema, gran format, tipus humanístic, ombrejades, amb decoració vegetal, a quatre tintes, semblants a les del cançoner de Roma?
Caplletres: Les inicials de cada vers tenen tocs grocs i les d'estrofa, van en vermell, al marge. A partir del f. xxviiii la decoració se simplifica: inicials majúscules en tinta negra, però decorades amb petits tocs vermells
Rúbriques en vermell, a partir del f. xxviiii en vermell i negre
Other features Justificació: primera unitat (ff. iii-clviii) a punta seca; aproximadament des del f. xx i fins al f. clviii, una sola línia de justificació vertical que serveix a recto i verso de límit exterior de la columna, ocupant el vers l'amplada que li cal. Segona unitat (ff. clviiii-clxiiii), pauta tabeliònica de tres plecs verticals. Tercera unitat (ff. clxv-clxxvii), a punta seca. Quarta unitat (ff. clxviiv-clxxxiiir), com l'anterior però amb tres estrofes per foli en lloc de quatre
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: en la primera unitat, rodones visibles a les línies verticals a prop del tall inferior i a les horitzontals, les primeres delimiten dues petites columnetes per encabir la inicial de vers; aquestes perforacions desapareixen a partir del f. xxv. Sense perforacions en la segona i tercera unitat
Reclams: horitzontals, centrats i decorats en vermell als quaderns vuitè a l'onzè, la resta sense reclam, llevat del f. E, cinquè del primer quadern i darrer de la primera part del plec, que duu un reclam on no li correspon
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition en molt bon estat, malgrat que la humitat ha afectat els marges deixant-ne taques. Els folis preliminars A-T duen una foliació diferent, moderna; la resta del cançoner va foliat per la mateixa mà que feu les rúbriques. Són en blanc les guardes preliminars menys la que duu la nota de la biblioteca i la de la nota del posséidor, els ff. C-Dv que separen dues obres, el f. Lv i el Qr per error del copista que l'ha saltat. Els ff. ccxxxxvii-ccxxxxviii són de paper modern sobre els que s'han enganxat dos bocins de paper antic
Binding mitja relligadura en pasta amb el llom de pergamí
History of volume Adquirit 1668 d.
Previous owners (oldest first) Joan Fogassot, notari
Antoni del Codony Menor, mercader 1624 [?] (price: 31 ll.) (ex-libris al f. de guardes 5è, al centre: “Anthony del Codony, menor. 1624 / Costa 31 l. 12 s. 7 ll. 10 s.” mots finals ratllats, transcrivim de la fitxa de l'IRHT)
Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal 1661
Paris: Bibliothèque Royale 461; 7688 1688
Associated Texts Conté conté els mateixos textos que texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Copiat en manid 1323 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10. 1491 - 1510. Col·lectiu, Cançoner d'obres enamorades (Barcelona), compilat 1401 [?] - 1450 [?].
manid 1323 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10. 1491 - 1510. Col·lectiu, Cançoner d'obres enamorades (Barcelona), compilat 1401 [?] - 1450 [?].
References (most recent first) Facsímil: Reproducció del ms. esp. 225 de la Biblioteca Nacional de París. Cançoner d'Amor (2010)
Tractat a: Beltran i Pepió (2006), Poesia, escriptura i societat. Els camins de March 91-126
Tractat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Tractat a: Beltran i Pepió (2003), “Copisti e canzonieri: i canzonieri di corte”, Cultura Neolatina
Tractat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”,
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Beltran i Pepió (2000), “Tipologia i gènesi dels cançoners. La reordenació de J i K”, Llengua & Literatura
Tractat a: Beltran i Pepió (1999), “Tipología y génesis de los cancioneros. La organización de los materiales”, Estudios sobre poesía de cancionero
Tractat a: Beltran i Pepió (1999), “Tipologia i gènesi del cançoner J, ms. esp. 225 de la Bibliothèque Nationale de Paris”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Descrit per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Tractat a: Auferil (1986), “La Sort d'Antoni de Vallmanya i el cercle literari de Valldonzella”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 40 i ss.
Tractat a: Black (1985), Texts and Concordances of Manuscript Esp. 226 of the Bibliothèque Nationale, Paris. Cancionero Castellano y Catalán de París
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 152
Tractat a: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:637
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 126 , n. 142
Catalogat a: Samaran et al. (1981), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 4.1. Bibliothèque Nationale, fonds latin (supplément), Nouvelles acquisitions latines, petits fonds divers 4, 1:277
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 14-5 , n. J
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:299
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 195 , n. 595
Catalogat a: Ochoa (1844), Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca Real de París, seguido de un suplemento que contiene los de las otras tres bibliotecas públicas (Del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina) 286-374
Note conegut com Cançoner d'obres enamorades o Cançoner de París. Massó indica que fou copiat per dues mans del segle XV, la segona de les darreries. L'analisi de Vicenç Beltran individua altres mans. Conté obres de Joan de Fogaçot, Guillem Gibert, Francesc Ferrer, Antoni de Valmanya, Ausiàs March i d'altres. Serví d'original al manuscrit de Barcelona. El f. ccxxxxvi anava plegat en quatre parts. El f. cxxxxvii (168 x 111 mm) anava plegat en vuit parts originalment, i avui el que en resta està enganxat damunt d'un foli signat per “Jo R. F. hu dels man[te]nidor del Gay saber”, dirigit als mantenidors; al f. ccxxxxviii un altre poema signat: “Vidit [?] Johannes Fogassot Judex”

Internal Description
Number of texts in volume: 302
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12213
Location in volume f. A
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2028
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegi de la gaia sciencia
Language llatí
Date promulgat 1403-03-17
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 790
Location in volume ff. E-Iv (fol. antiga)
ff. 5-[9]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1561
Joan Fogassot. Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals
Language català
Date escrit 1461-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5] IHESUS
rubr.: Romanç fet per Johan fogassot notari sobre la preso o detencio del illustrissimo Senyor don Karles princep de Viana e Primogenit Darago etch. lo qual fou fet en la vila de Bruxelles del Ducat de Barbant en lo mes de ffabrer any Mil CCCCLx.Hii
text: Ab gemechs grans / plors e sospirs mortals … [ 9v] … Lo cantich sant / molt singular e bell | Hec est dies quam fecit dominus exultemus et letemur jn ea | finjs
Poetic Stanza 10 x 20
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5735
Location in volume ff. Iv-Jv (fol. antiga)
ff. [9]v-10v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3254
Joan Fogassot. Infinits mals divisio·ns aporta
Language català
Date escrit 1450 ca. - 1480 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ Iv] Obra feta per lo dit Johan fogassot sobre la liberacio del dit Senyor Primogenit
rubr.: Ecce quam bonum et quam jocundum Habitare fratres Jn Vnum
text: Jnfinits mals / diuisions aporta … [ Jv] … Cantem contents / lo gran alleluya
Poetic Stanza 8 x 8
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 804
Location in volume ff. K-L (fol. antiga)
ff. 11-[12]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1570
Guillem Gibert. Ab dolor gran e fora de mesura
Language català
Date escrit 1461-09-23 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11] Complant fet per Guillem gibert en la Ciutat de Barchelona Sobre la mort del primogenit Darago don Carles
text: Ab dolor gran / e fora de mesura … [ 12] … Quen paradis / nos vulla collocar
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”. Després de la transcripció del poema, hi ha una nota escrita per la mateixa mà del copista: “A xxiij de Satembre \festa de Sancta tecla/ Any MccccLxj rete la anima adeu omnipotent: lo princep don Carles de gloriosa memoria en lo palau \real/ dela Ciutat de Barchelona”; al costat de la rúbrica inicial, una ploma ha escrit: “obra encadenada solta”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 452
Location in volume ff. M-Tv + i-ccxxxxviii (fol. ant.)
ff. 13-20v + [i-ccxxxxviii] (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1361
Col·lectiu. Cançoner d'obres enamorades (París)
Language català
Date compilat 1351 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ M] T3Aula del present cançoner damor
índex: A uosaltres Jouens enla memorja dels quals .i. … [ Pv] … Nouellament / he sentida lampresa ccxxxxviiij
text: [ Qv] O banch segur / en qui lo preu se pague … [ ccxxxxviii] … Goig sens fi / be jnfinit
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 5736
Location in volume ff. Qv-Rv (fol. ant.)
ff. 17v-18v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2264
Pero Martines. ­O banch segur en que lo preu se paga
Language català
Date escrit 1453 - 1463
Incipits & explicits in MS text: [ Qv] O banch segur / en qui lo preu se pague … [ Rv] … pus vostra zel / los fatigats empara
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 5737
Location in volume ff. S-Tv (fol. ant.)
ff. 19-20v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2267
Pero Martines. Al rei Jesús donada la sentença
Language català
Date escrit 1453 - 1463
Incipits & explicits in MS text: [ S] AL Rey ihesus / donada la sentença … [ Tv] … per tals turments / sia ma uida solta
Poetic Stanza 13 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1283
Location in volume ff. i-xxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1867
Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill, Baró de Maella. De tot delit privat e d'alagria
Language català
Date escrit 1438 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Cançoner de obres enamorades. e. segueix se primer la gloria damor de fra Rocaberti
prol.: A9 uosaltres Jouens en la memoria dels quals amor continuament habita … [ ijv] … aquest dictat piedosament per vosaltres legit sia
rubr.: Cant dela primera comedia dela gloria damor en la qual lector descriu lo temps e lora / e les dolors / e final recomendacio a Apollo / e Mercuri per virtut dels quals entra en delliberat pençament
text: [ iij] D6e tot delit / priuat e delagria | Ple de tristor / enuig e pençament | Ab dolor gran me retrobi vn dia … [ xxiiijv] … Tant etan fort cuytadament anauen | Qual fonch la fi damor no la sabem | Be viu gonyar qui damor se Lunyauen
colofó: Ffina aci la gloria damor
Poetic Stanza 1543 vv.
References (most recent first) Rocabertí i d'Erill et al. (1916), The “Gloria d'Amor” of Fra Rocaberti. A Catalan vision-poem of the 15th Century. Edited with introduction, notes and glossary by H. C. Heaton
Rocabertí et al. (1893), “[Edició de] Bernardo de Rocaberti. La Comedia de la gloria de amor. 1461-1462”, Poesie di mille autori intorno a Dante Alighieri 5-62
Note els vv. 337-339 ocupen al ms. dues línies d'escriptura. El títol i les primeres paraules van en gòtica fracta de mòdul més gran
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 5738
Location in volume ff. xxv-xxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3925
Ausiàs March, Cavaller. Qui es aquell qui en Amor contemple
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxv] Mossen auzias march
text: Q6Val sera quell / qui en amor contemple … [ xxvj] … la raho pert / qui es en ell princessa
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 5739
Location in volume f. xxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3943
Ausiàs March, Cavaller. Si Déu del cors la mi·arma sostrau
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvj] Mossen auzias march
text: S6J deu del cors / la miarma sostrau … [ xxvjv] … per mon parlar no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 5740
Location in volume f. xxvijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3871
Ausiàs March, Cavaller. Junt es lo temps que mon goig es complit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvij] Mossen auzias march
text: J6Vnt es lo temps / que mon goig es complit … [ xxvijv] … Daquest gran vol / la raho ne murmura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 5741
Location in volume ff. xxvijv-xxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3888
Ausiàs March, Cavaller. Malventurós no deu cerquar Ventura
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvijv] Mossen auzias march
text: M6Al venturos / no deu sercar ventura … [ xxviij] … Ab lo desig / qui li dona punctura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 5742
Location in volume f. xxviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3932
Ausiàs March, Cavaller. Quins tan segurs consells vas encerquant
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviij] Altra
rubr.: Mossen auzias march
text: Q10Vins tants segurs / consells vas ensercant … [ xxviijv] … Marma roman / en aquest mon dampnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 5743
Location in volume f. xxviiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3848
Ausiàs March, Cavaller. Amor se dol com breument yo no muyr
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviiij] Mossen auzias march
text: A6mor se dol / com breument Jo no muyr … [ xxviiijv] … E per tornar / Ja trob la via torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 5744
Location in volume ff. xxviiijv-xxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3864
Ausiàs March, Cavaller. Entre Amor sso portat he Fortuna
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviiijv] Altra
rubr.: Mossen auzias march
text: E8Ntre amor / son portat e fortuna … [ xxxiij] … Lo poch hel molt / cascu per si lancolpa | ffy
Poetic Stanza 29 x 8
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 5745
Location in volume f. xxxiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2213
Jaume March. Dos són los alts, segons lo meu parer
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiij] Mossen Jaucme march
text: D6Os son los alts / segons lo meu parer … [ xxxiijv] … Ne guardeu Jo / si maresch tant de be
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 5746
Location in volume ff. xxxiiij-xxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3851
Ausiàs March, Cavaller. Aquesta és perdurable dolor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiiij] Mossen auzias march
text: A6questa es / perdurable dolor … [ xxxv] … A quatre peus / deu anar qui nou creu
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 5747
Location in volume ff. xxxvv-xxxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3912
Ausiàs March, Cavaller. Per lo camí de mort e cercat vida
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvv] Mossen auzias march
text: P16Er lo cami / de mort he cercat vida … [ xxxvjv] … Donchs perquequest hus mist arranque | ffy
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 65-72 de l'edició de Pagés La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 5748
Location in volume ff. xxxvjv-xxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3872
Ausiàs March, Cavaller. La gran dolor, que llengua no pot dir
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvjv] Mossen Auzias march
text: L6A gran dolor / que lengua no pot dir … [ xxxvij] … Lo teu esguard / nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 5749
Location in volume ff. xxxvij-xxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3946
Ausiàs March, Cavaller. Si per null temps creguí ser amador
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvij] Mossen auzias march
text: S8J per null temps / cregui scer amador … [ xxxviij] … Que solament / haia nom de resclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 5750
Location in volume ff. xxxviij-xxxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3924
Ausiàs March, Cavaller. Que val delit, puys no es conegut
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviij] Mossen auzias march
text: Q6Ve val delit / pus no es conagut … [ xxxviiij] … Ffes me saber / si pregar per tu val
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 5751
Location in volume ff. xxxviiijv-xxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3918
Ausiàs March, Cavaller. Puys me trob sol en amor, a mi sembla
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiijv] Mossen auzias march
text: P16Us me trop sol / en amor ami semble … [ xxxxj] … Mas lla hon van / mos paccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 5752
Location in volume ff. xxxxjv-xxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3850
Ausiàs March, Cavaller. Aquelles mans, que jamés perdonaren
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxjv] Mossen auzias march
text: A6quellas mans / que James perdonaren … [ xxxxiijv] … Mescladament partirem nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
Note cinc estrofes (de la sisena a la desena) estan anotades en els marges, en lletra més petita
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 5753
Location in volume ff. xxxxiiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4295
Jaume March. Un sobrespler m'és vengut per lo veure
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxiiij] Mossen iacme march
text: U6N sobres pler / mes vengut per lo veure … [ xxxxiiijv] … Aquella es la quim pot fer morir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 5754
Location in volume ff. xxxxiiijv-xxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3884
Ausiàs March, Cavaller. Los ignorants Amor e sos exemples
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxiiijv] Mossen auzias march Estrampa
text: L6Os ignorants / amor e sos exemples … [ xxxxvj] … E laltra es / natural ignorança
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “ffy”
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 5755
Location in volume f. xxxxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3913
Ausiàs March, Cavaller. Per molt amar ma vida es en dupte
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxvj] Mossen auzias march
text: P8Er molt amar / ma vida es en dupte … [ xxxxvjv] … Dich ho daquell / quj mor desig finit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 5756
Location in volume f. xxxxvijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3931
Ausiàs March, Cavaller. Qui, sino foll, demana si m'enyor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxvij] Mossen auzias march
text: Q6Ui sino foll / demana sim anyor … [ xxxxvijv] … E guay daquells quentre seus [sic] mans stan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa, que va precedida de la rúbrica “Tornada”, està escrita en el marge, amb lletra més petita
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 5757
Location in volume f. xxxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3847
Ausiàs March, Cavaller. Alt e amor, d'on gran desig s'engendra
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxvijv] Mossen auzias march
text: A6Lt he amor / don gran desig sengendre … Cella per qui / amor es desagual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 5758
Location in volume f. xxxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3570
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Sobres d'amor m'a tret de libertat
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxviij] Mossen auzias march
text: S6Obres damor / ma Ja del tot sobrat … Mes qui pot dir / que mon voler no creu | ffy
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8
Associated Persons Atribució autoria: Ausiàs March, Cavaller
Note manquen els vv. 1-8 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 5759
Location in volume f. xxxxviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4292
Jaume March. Las, treballat e fora de mesura
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxviij] Mossen Jacme march
text: L16As treballat / e fora de mesura … [ xxxxviijv] … Ans ne mjllor / del tot amon parer
Poetic Stanza 1 x 7, 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 5760
Location in volume f. xxxxviiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3841
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui·n lo somni·s delita
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxviiij] mossen auzias march ma feta croada e capcaudada
text: A6xicom cell / quin lo sompnis delita … [ xxxxviiijv] … E creura poch / si lenueios consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 5761
Location in volume ff. xxxxviiijv-l
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3916
Ausiàs March, Cavaller. Pren m'enaxí com al patró qu'en platga
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxviiijv] Auzias march croada e capcaudada
text: P20Ren men axi / com el patro quin plaia … [ l] … Sino daquell / qui moltamor me costa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 5762
Location in volume f. lv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3847
Ausiàs March, Cavaller. Alt e amor, d'on gran desig s'engendra
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lv] Per moltamor / don gran desig sengrendre … Cella perque / amor es desagual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 5763
Location in volume ff. lv-ljv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3840
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui desija vianda
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lv] auzias march croada capcaudada
text: A6Xicom çell / qui desiga vianda … [ ljv] … Tot es dins vos / lo quem fa desiyar
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 5764
Location in volume ff. ljv-lij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3952
Ausiàs March, Cavaller. Tant he amat que mon grosser enginy
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ljv] Auzias march croada capcaudada
text: T6Ant he amat / que mon grosser enginy … [ lij] … Hoyu la vos pus veritat reporta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 5765
Location in volume ff. lijv-liij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3891
Ausiàs March, Cavaller. Molt he tardat en descobrir ma falta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lijv] Mossen Auzias march
text: M6Molt [sic] he tardat endescobrir ma falta … [ liij] … Ma voluntat / fahent damor seruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 5766
Location in volume ff. liij-liiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3941
Ausiàs March, Cavaller. Si com rictat no porta bens ab si
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liij] Mossen Auzias march
text: S6Si [sic] com rictat / no porta bens ab si … [ liiij] … laygua corrent / amunt se puguestendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 5767
Location in volume ff. liiijv-lvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3930
Ausiàs March, Cavaller. Qui ser'aquell del món superior
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiijv] Mossen Auzias march
text: Q6Ui sera quell / dal mon superior … [ lvv] … E tot es be / pus es obra dedeu | ffy
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 8
Note manquen els vv. 97-100 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 5768
Location in volume f. lvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4538
Pere de Torroella. Delit no'm ve per dir ma tristura
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvj] Complanta
text: D6Elit nom ve / per dir me gran tristura … Mes dan meresch / que mal no re presenta
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 5769
Location in volume f. lvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4550
Pere de Torroella. Per tres mitgans son poder abilita
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvj] Sparça de .P. torroella
text: P6Er tres migans / son poder abilita … Per amar donchs / la millor part demostre | ffy
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 5770
Location in volume f. lvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4551
Pere de Torroella. Preneu conort e no us doneu tristura
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvjv] Conort e notifficacio dela mort dela senyora
text: P20Reneu conort / e nous doneu tristura … Quj sostengue / totumana natura
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 5771
Location in volume f. lvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4541
Pere de Torroella. Ivó, car fill continuu per tu plor
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvij] Complanta dela mort
text: J22Vo car fill / continuu per tu plor … Que lenamjch / no li puixa fer guerra
Poetic Stanza 3 x 7, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 5772
Location in volume f. lvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4534
Pere de Torroella. Callen aquells abseguats per amor
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvijv] Lahors de .P. torroella
text: C6Allen aquells / abseguats per amor … Perque mjrant / nom reprengue de vici
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 7, 2 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 13 de l'edició de Bach y Rita. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 5773
Location in volume f. lviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3247
Figueres. Enteniment, saber ne fantesia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviij] Ffigueres lahors de sa senyora
text: E6Nteniment / saber ne fantesia … [ lviijv] … Ne larma cert / quamant vos se deporta
Poetic Stanza 6 x 11, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 5774
Location in volume f. lviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3249
Figueres. Temps ha que visch peccant sens penedir
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiij] Obra de figueras ab la sua oracio
text: T6Emps ha que visch / peccant sens penedir … Quela seguent / sen munt oracio | Segueix se la oracio
Poetic Stanza 4 x 8
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 5775
Location in volume ff. lviiijv-lxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3250
Figueres. O! subiran Déu creador
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiijv] La oracio
text: O8 Subiran deu creador | De quantes cosas son visibles … [ lxv] … Nos puixam tots veure | amen
colofó: Ffina la oracio
Poetic Stanza 22 x 5
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 5776
Location in volume f. lxjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4446
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus dau raho a mi, de mal perlar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxj] Maldits en cobles masdouelles
text: P6Us dau raho / ami de mal parlar … [ lxjv] … Queus ha lagent / molt per donabatuda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 5777
Location in volume ff. lxjv-lxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4344
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ara conech sso que no conexia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxjv] Lo dit masdouelles
text: A6Ara [sic] conech / ço que no conaxia … [ lxij] … De no tenir la fe per vos donada
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 5778
Location in volume ff. lxijv-lxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4380
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anuig mostrau aver que·us vulla bé
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxijv] Lo dit masdouelles
text: A6Nuig mostrau hauer / queus vulla be … [ lxiij] … Dare deuos / queus nauran alleuar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 5779
Location in volume ff. lxiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4435
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. ¨Per que·m digues que, sens vostre voler
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiij] Lo dit mas douelles
text: P20Er quem digues que sens vostre voler … [ lxiijv] … Car may nom fos / bona leyal ne pura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 5780
Location in volume f. lxiiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4493
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Un jorn, mirant, axi com ffer solia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiij] Complants per departiments -masdouelles-
text: U6N Jorn mirant / axi com fer solia … [ lxiiijv] … beu sabeu vos / hi persona cascuna
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 5781
Location in volume ff. lxiiijv-lxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4350
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Sert es a tots c'amor es cosa pura
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiijv] Lohament masdouelles
text: C6Ert es atots quamor es cosa pura … [ lxv] … Quem hagut be / ab voluentat [sic] honesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 5782
Location in volume ff. lxvv-lxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4471
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Si prest no·m val vostre gran gentilesa
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvv] Mas douelles
text: S6J prest nom val / vostra gran gentilesa … [ lxvj] … Vn poch vers ell / dant li dolça pestura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 5783
Location in volume f. lxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4451
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus per amar he de morir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvj] Masdouelles
text: P16Us / per amar he de morir … [ lxvjv] … Null ben vosen / porja dir
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 5784
Location in volume ff. lxvjv-lxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4398
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ja que lo temps no·s vuy tal com solia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvjv] Altra masdouelles
text: J16A que lo temps nos vuy tal com solia … [ lxvij] … Com axil vull / mas quem do de sa molta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 5785
Location in volume ff. lxvijv-lxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4374
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. En loch molt alt de terra plana mir
Language català [?]
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvijv] Masdouelles
text: E6N loch molt alt / de terra plana mjr … [ lxviij] … Ab tot men fas axi com ven ector
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 5786
Location in volume f. lxviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4396
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviij] Masdouelles
text: I16O vull hi am la pus bella ques mjr … [ lxviijr-v] … Donchs feu me be / per vostra cortesia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 5787
Location in volume f. lxviiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4383
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Eras, pus ssuy ssi fort anamorats
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiij] Masdouelles
text: A6Ra pus son / si fort enamorats … [ lxviiijv] … Null altre gens donar nol me poria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 5788
Location in volume ff. lxviiijv-lxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4426
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. No crech prengues ab major pacciença
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiijv] Masdouelles
text: N6O crech prengues / ab maior paciença … [ lxx] … Gracies grans / si be may me de scalda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 5789
Location in volume ff. lxxv-lxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4358
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. De vos, Amor, no pusch ges null be dir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxv] Masdouelles
text: D6E uos amor no pusch negun be dir … [ lxxj] … Raheu lon prim / per queu mils la llegischa
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça als mantenidors”
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 5790
Location in volume ff. lxxj-lxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4347
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Be saps, Amor, que volentat avia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxj] Debat de mossen masdouelles ab amor
rubr.: parla primer lo dit masdouelles
text: B6E sabs amor / que voluntat hauia … [ lxxv] … Jal darrer los port / atrabucança
Poetic Stanza 30 x 8, 2 x 4
Note a partir de la segona estrofa, a les octaves alternen les rúbriques “Parla amor” i “Parla masdouelles”, mentre que les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de “Tornada de mas douelles” i “Tornada damor”
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 5791
Location in volume f. lxxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4379
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anuig me te insesantment llunyat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxv] Johan berenguer de masdouelles
text: A6Mor me te jncessantment lunyat … [ lxxvv] … Mos vlls elcor / euos quim feu lesquiu
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 5792
Location in volume f. lxxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4449
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvj] masdouelles
text: P6Us nom feu be / ni fer nol me voleu … [ lxxvjv] … Passar nol pusch / mes nj fer nos porja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 5793
Location in volume ff. lxxvjv-lxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4352
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ço que no vol ma dispossissio
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvjv] masdouelles
text: S6O que no vol / ma disposicio … [ lxxvijv] … Dels enamichs / quim leuen tot solars
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 5794
Location in volume ff. lxxvijv-lxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3293
Francesc Martí Gralla. Mossen Johan: seguons hopenio
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvijv] Resposta feta ala prop dita obra per mossen Marti gralla
text: M6Ossen Johan / segons oppinio … [ lxxviijv] … Quellaus dira / senyor guanyada mas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 5795
Location in volume ff. lxxviijv-lxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4424
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mossen Francesch: lo nohibbl'egullo
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviijv] Resposta feta per lo dit mas douelles
text: M6Mossen [sic] ffrancesch / lo noyble gullo … [ lxxviiijv] … Com dolçament / amor nos mes son llas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 5796
Location in volume ff. lxxviiijv-lxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4363
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Despuyxs partim de la bona ciutat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviiijv] Altra masdouelles
text: D6Despuys [sic] partim / dela bona Ciutat … [ lxxxxv] … Lo dilluns sant / passat darrerament
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 5797
Location in volume ff. lxxxv-lxxxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4364
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Destretz d'amor, ab cuytat enament
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxv] Altra masdouelles
text: D10estret [sic] damor / ab cuytat anament … [ lxxxjv] … O aldemenys / fauorable cullir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 5798
Location in volume ff. lxxxjv-lxxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4452
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus que sebi qu'e vostra senyoria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxjv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: P16Us que sabi / que vostra senyoria … [ lxxxij] … James lagui / nel pogui menys hauer
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 5799
Location in volume f. lxxxijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4454
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus vey que·us plau per vos vaga rodan
Language català [?]
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxij] Altra feta per lo dit masdouelles
text: P16Us veig queus plau / per vos vaia rodan … [ lxxxijv] … Mas permetets vos prech damor com sull
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 5800
Location in volume f. lxxxiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4480
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiij] Altra feta per lo dit masdouelles
text: T6Ant he soffert / que pus auant soffrir … [ lxxxiijv] … Quexiu trob yo / en ma bonascriptura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 5801
Location in volume ff. lxxxiijv-lxxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4417
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Morir me cuyt de dol e gran faunia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiijv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: M6Oorir [sic] me cuyt / de dol e fallonja … [ lxxxiij] … Em donareu / per mon pler qualqua buscha
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 5802
Location in volume ff. lxxxiiijv-lxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4467
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Si james pusch del tot aconseguir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiiijv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: S6J James pusch / del tot acon seguir … [ lxxxv] … Car en lo mon / vuy tant no desig res
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 5803
Location in volume f. lxxxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4457
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Quan me ssove d'aquell jorn que parti
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: Q6Uant me soue / daquell iorn que parti … [ lxxxvv] … Sino com pens / men fareu prest anar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 5804
Location in volume f. lxxxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4381
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anuig trop gran en la festa que feu
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvj] Altra feta per lo dit masdouelles
text: E6Nuig trob gran / en la festa que feu … [ lxxxvjv] … Car si nou feu / per dona nous tindria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 5805
Location in volume ff. lxxxvjv-lxxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4438
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Perdut he pler, deport, solas he riure
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvjv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: P16Erdut he pler / deport solars e riure … [ lxxxvij] … E sens vos gens / de res no se contenta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 5806
Location in volume ff. lxxxvijv-lxxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4414
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Molt vos sou tart, dona, reguoneguda
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvijv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: M6olt vos son tard / dona regoneguda … [ lxxxviij] … Com fos amj / lo Jorn dela ujnença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 5807
Location in volume ff. lxxxviijv-lxxxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4498
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Vós no sentiu ço que sentir deuria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviijv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: U6Os no sentiu / ço que sentir deuria … [ lxxxviiij] … Ni vull per ço / James me fassan festa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 5808
Location in volume f. lxxxviiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4496
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Voler, desig e dura passió
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiijv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: U10Oler desig / edura passio … Vostre catiu / enomenat Johan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 5809
Location in volume ff. lxxxviiijv-lxxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4373
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Elienor, per tant com fos m·aymia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiijv] Altra feta per lo dit masdouelles Comjat
text: E12lienor / per tant com fos may mia … [ lxxxx] … E per qui fas deuos breu departença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 5810
Location in volume ff. lxxxxv-lxxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4184
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Jamés haguí d'Amor tal sentiment
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: J16Ames hagui / damor tal sentiment … [ lxxxxj] … Siau membrant / detot ço queus digui
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 5811
Location in volume f. lxxxxjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4427
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. No·m clam d'Emor, ab tot que molts turmens
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxj] Altra feta per lo dit masdouelles
text: N6Om clam damor / ab tot que molts turments … [ lxxxxjv] … Mi reseruant / de tota gran pressura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 5812
Location in volume f. lxxxxijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3604
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. A vós, qui sou de complida ballesa
Language català
Date escrit 1451-04-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxij] Altra obra feta per lo dit Johan berenguer de mas douelles en lehors dela marquesa doristany
text: A6 uos qui sou / de complida bellesa … [ lxxxxijv] … Lo Regne tot / portogal e castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 5813
Location in volume ff. lxxxxijv-lxxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4365
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dins un gran prat, a totes parts e cayre
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxijv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: D6Dins [sic] vn gran prat / a totes parts e cayre … [ lxxxxiijv] … Deu quant se mes / dins la vostra clausura
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 5814
Location in volume ff. lxxxxiijv-lxxxxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3346
Arnau March. Presumptuos Cors, ple de vanitats
Language català
Date escrit 1410 - 1430
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxiijv] Canço damor tençonada feta per mossen Arnau March / e hay sentencia donada per ell mateix la qual no es aci per manament dela senyora Reyna dona margarida a ell fet
rubr.: parle lo seny
text: P16resumptuos / cors ple de vanitats … [ lxxxxiiijv] … Perque mes bo / sofferjr tals affanys
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note a les octaves, s'alternen les rúbriques “parle lo seny” i “parle lo cor”, i a les dues darreres estrofes es llegeixen les rúbriques “Tornada del seny” i “Tornada del cor”
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 5815
Location in volume ff. lxxxxiiijv-lxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3571
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Per ben amar io pas lo derrer dan
Language català
Date escrit 1408 [?] - 1429 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxiiijv] Lluys de vilarasa
text: P6Er ben amar / Jo pas lo derrer dan … [ lxxxxv] … Diguats per mj / tot Jorn daci anan | Requiescat Jn pace
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note al còmput de versos s'inclou el refrany en llatí. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 5816
Location in volume ff. lxxxxvv-lxxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3460
Bernat Serra. Pus so destret no·m tenguats a follia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxvv] Mossen bernat serra
text: P16Us so destret / nom retenguats a follia … [ lxxxxvj] … Sius ho cossen / que tostemps vostres sia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 5817
Location in volume f. lxxxxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3456
Jordi de Sant Jordi. Deserts d'amichs, de bens e de senyor
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxvj] Mossen Jordi
text: D6Esert damichs / de bens e de senyor … [ lxxxxvjv] … May deffalli / al qui fos de sa banda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 5818
Location in volume f. lxxxxvijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3453
Jordi de Sant Jordi. Un cors gentil m'a tant enamorat
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxvij] Mossen Jordi
text: U6n cors gentil / ma tant enamorat … [ lxxxxvijv] … Quen breu de temps / me faran dur al vas
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Altra tornada”
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 5820
Location in volume ff. lxxxxvijv-lxxxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3445
Jordi de Sant Jordi. Ajustat vey d'amor tot lo poder
Language català
Date escrit 1420 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxvijv] Setge damor fet per mossen Jordi
text: A6iustat vey / damor tot lo poder … [ lxxxxviijv] … Ffins com es morts / quen algun temps se renda
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 5819
Location in volume ff. lxxxxviijv-lxxxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3454
Jordi de Sant Jordi. Enyorament, enuig, dol e desir
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxviijv] Mossen Jordi
text: E6Nyorament / enuig dol e despit … [ lxxxxviiijv] … Trous haia vist / nom haura ben volença
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Altra tornada”
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 5821
Location in volume f. lxxxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3572
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. L'enuig és meu e vostre·l dan
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxviiijv] vila rasa
text: L6Enuig es meu e vostrel dan … Daço quenats ara burlan
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 5822
Location in volume f. cr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3297
Francí Guerau. E qui porà, donzella virtuosa
Language català
Date escrit 1451-04-01 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c] Obra feta per ffranci guerau per lehor dela nobla dona Leonor de Cardona
text: E6 Qui pora / donzella virtuosa … [ cv] … Lum sou del mon / en tots fets graciosa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 5823
Location in volume ff. cv-cj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3301
Francí Guerau. Sí co·l malalt que la febre·l combat
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cv] Altra feta per lo dit ffranci guerau
text: S16J col malalt quant la frebrel combat … [ cj] … Haiau merce / de mj queus am sens mida
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 5824
Location in volume ff. cjv-cij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3302
Francí Guerau. Un gran enuig dins mon cor sent causar
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cjv] Altra obra feta per lo dit ffranci guerau
text: U6N gran enuig dins mon cor sent causar … [ cij] … Me fes tal Joch que noy gos gens pensar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 5825
Location in volume f. cijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3448
Jordi de Sant Jordi. Sovint sospir, dona, per vos, de luny
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cij] Comiat de mossen Jordi
text: S6Ouint sospir / dona per vos de luny … [ cijv] … Sien part lamor cay Jns mon cor asisa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 5826
Location in volume f. ciij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3298
Francí Guerau. Bellesa gran vostre cors il·lumina
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciij] Cobles Sparças
rubr.: ffranci guerau
text: B6Ellesa gran / vostre cors Jllumina … No consentau / fer me viure nugos
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 5827
Location in volume f. ciij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4444
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Poderos Déu ez hom incomprensible
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciij] Cobra sparça feta per mossen iohan berenguer de mas douelles
text: P6Oderos deu / ez hom Jncomprensible … E ço tot fel / ab veritat decora
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 5828
Location in volume f. ciijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4507
Pere Joan de Masdovelles. Tot ignorant se pense molt saber
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciijv] Altra cobla sparça feta per en .p. iohan de mas douelles
text: T6Ot ignorant / se pense molt saber … Si hou parlar / lo sentit lo repren
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 5829
Location in volume f. ciijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4503
Pere Joan de Masdovelles. L'ome d'onor qui trenque sa peraula
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciijv] Altra sparça feta per lo dit .p. iohan de mas douelles
text: L6Ome donor / qui trenqua se paraula … Mon car cosi queus par dest mercader
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 5830
Location in volume ff. ciijv-ciiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4294
Jaume March. Sus en lo mig de la costa
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciijv] Cobla equiuocada feta per mossen Jacme march a mossen .p. march
text: S6Us en lo mig duna costa … [ ciiij] … Ne quin senyal fay en costa
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 5831
Location in volume f. ciiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3803
Pere March. Blanxa y bella n'és la costa
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiij] Resposta feta per mossen .P. march a mossen Jacme march
text: B6Lanxay bella / nes la costa … Qui creix quant hom loy acosta
Poetic Stanza 1 x 10, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 5832
Location in volume f. ciiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3107
Vilagut. Certes dich, pus que la millor
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiijv] Altra sparça feta per fra Vilagut
text: C6Certes [sic] dich pus / quela millor … Pensan sies digne donor
Poetic Stanza 1 x 7, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 5833
Location in volume f. ciiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4349
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Car fort teniu, dona, virtut sens frau
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiijv] Altra Masdouelles
text: C6Ar fort tenju / dona virtut sens frau … E speny vos molt / tostemps dir be sens mal
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 5834
Location in volume f. ciiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4425
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mossen Guarau: pus lo temps es vengut
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiijv] Altra ffeta per lo dit mas douelles quant fou nouj mossen Guerau de seruello
text: M6ossen guerau / pus lo temps es vengut … Pensant lo dan / que seguir vos porja
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 5835
Location in volume f. cv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4462
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Qui pert lo temps detrás sso que no val
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cv] Altre sparça feta per ell mateix / e tramesa a son frare en .p. iohan de mas douelles
text: Q6Ui pert lo temps / detras ço que no val … Ab tot son cert / mengara menys de sal
Poetic Stanza 2 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Replicacio”
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 5836
Location in volume f. cv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4505
Pere Joan de Masdovelles. No penseu gens que metre hun jornal
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cv] Resposta
text: N6O penseu gens / que metre vn Jornal … Ans veure deu la fi de be o mal
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 5838
Location in volume f. cv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4461
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Qui de mi·us dix que ffos anamorat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cv] Altra
text: Q6Ui de mjus dix / que fos enamorat … Que tot ho fas ab engan e barat
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 5839
Location in volume f. cvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4403
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. L'enemorat qu'en temps antich amava
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvv] Altre sparça
text: L6E nemorat / quen temps antich amaue … E prest hoyr / lo mot ab ques deporta
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 5840
Location in volume f. cvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4377
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Encalssant fuig del c'atenyer volrria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvv] Altre
text: E6Ncalçant fuig / del quatenyer volria … Gran fusta moch / ab vn molt petit rem
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 5841
Location in volume f. cvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4488
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvv] Altre
text: T6Tres [sic] enuiyts tinch / quim fan pensiu star … Aopres [sic] daquell dos nj podeu mesclar
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 5842
Location in volume f. cvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4475
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Sostenir pot dona, secretament
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvj] Altre
text: S6O stenir pot dona sacretament … En amar un ab ferm cor e senser
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7
Note manca el v. 8 de l'edició
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 5843
Location in volume f. cvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4356
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. De ben servir no son llas ni cançat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvj] Altre
text: D6E ben seruir / no son las ni cançat … De son seruey / car pot men breu valer
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 5844
Location in volume f. cvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4362
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Despuixs parti de vos, ma bell'aymia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvj] Altre
text: D6Espuys perti / de vos ma bellaymja … Tostemps me te / ab passio sens mjda
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 5845
Location in volume f. cvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4400
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ja volgués Déu que posques abstenir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvj] Altre
text: I6A volgues deu / que pusques abstenir … Nem tornara / part de ma libertat
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 5846
Location in volume f. cvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4443
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pobre de joy e malestruch d'aymia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvjv] Altre
text: P6Obre de Joy / e mal volgut daymja … Jo veiauos per amor enprassura
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 5847
Location in volume f. cvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4322
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. A mi mateix cove que digua: “Ffora”
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvjv] Altre
text: A6 mi mateix / coue que digua fora … Torn a seruir / vos qui mon cor adora
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 5848
Location in volume f. cvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4330
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ay llas, catiu!, be fonch maleyt lo dia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvjv] Altre
text: E6 llas catiu / be fonch maleyt lo dia … Quj ma de be lunyat e tret en fora
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 5849
Location in volume f. cvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4368
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dona del món no·m pot jens enguenar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvij] Altre
text: D6Ona del mon / nom pot gens anganar … Ma tots iorns mes / si de mal me constreny
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 5850
Location in volume f. cvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4338
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anar-me'n vull. Per so prench comiat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvij] Altre
text: A6Nar men vull / per ço prench comiat … Era vengut / en estrema flaquesa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 5851
Location in volume f. cvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4490
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tu·m fas partir, per qui jo romendria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvij] Altre
text: T6Um fas pertir / per qui io romandria … E sere prest fer lo per tu manat
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 5852
Location in volume f. cvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3161
Bartomeu. En lo món trop molts hómens relladors
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvijv] Altre de berthomeu de mossen corella
text: E6N lo mon trop / molts homens relladors … Per que val mes / fer los affers callant
Poetic Stanza 1 x 7
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 5853
Location in volume f. cvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3162
Bartomeu. Enamorats de sentiment grosser
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvijv] Altre ell mateix
text: E4Namorats / de sentiment grosser … Perço cascus viu ab son sentiment
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 5854
Location in volume f. cvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3163
Bartomeu. No stà bon seny a home qui molt fia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvijv] Altre
text: N6Osta bon seny / a home qui molt fia … E diffamant / diu ço que no deuria
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 5855
Location in volume f. cvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3426
Lluís de Requesens. Retorn, retorn nostra bona mistat
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvijv] Altre
text: R4Etorn retorn / nostre bona mistat … Lo ques estat e sis stat que sia
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 126 BITECA cnum 5856
Location in volume f. cviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3425
Lluís de Requesens. Nunque dire qui es la que io ham
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviij] Altre
text: N6Unque dire / qui es la que io am … Que no digueu / certes axo vaxj
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 127 BITECA cnum 5857
Location in volume f. cviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3452
Jordi de Sant Jordi. En mal poders, enqueres en mal loch
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviij] Altre
text: I4A donal mon / fara del blanch groch … E çell vos pert / quius vol tots iorns serujr
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note vv. 33-44 de l'edició de Riquer et al. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 128 BITECA cnum 5858
Location in volume f. cviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4219
Desconegut. Pus que d'amar vós fets merxanderia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviij] Altre
text: P4Usque damar / vos fets merxanderja … los vostres fets vos jutgen per mjnyona
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 129 BITECA cnum 5859
Location in volume f. cviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4192
Desconegut. La mi'amor, pus no us puch dar entendre
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviijv] Altre
text: La mjamor / pus nous puch dar entendre … Al dessus dit / sens fer gran merauella
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 130 BITECA cnum 5860
Location in volume f. cviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3423
Lluís de Requesens. No vull anar en loch on dones sien
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviijv] Altre luys de requesens
text: No vull anar / en loch vn dones sien … Que nunqueus vers tostemps vos vull seruir
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 131 BITECA cnum 5861
Location in volume f. cviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3526
Antoni de Vallmanya. Pus que tots jorns no sessau fer gabella
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiij] Altra vallmanya
text: Pusque tots iorns / no çessats fer gabella … E may nous vers / no mj daria gayre
Poetic Stanza 1 x 8
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 132 BITECA cnum 5862
Location in volume f. cviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3533
Antoni de Vallmanya. Vostres viltats me foren manifestes
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiij] Altre vallmanya
text: Vostres viltats / me foren maniffestes … Car nous vull pus veureus vn petit dia
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 133 BITECA cnum 5863
Location in volume f. cviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3300
Francí Guerau. De mi·us record, senyora, mia vida
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiij] Altra ffraci [sic] guerau
text: De mius recort / senyora mia vida … Haiau merce de mj quem cuyt morjr
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 134 BITECA cnum 5864
Location in volume f. cviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3299
Francí Guerau. Cert, com no·us veig, senyora de mon cor
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiij] Altra ffranci guerau
text: Cert com nous veig / senyora de mon cor … Per tant amar / auos aqui ador
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 135 BITECA cnum 5865
Location in volume f. cviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3303
Francí Guerau. Un gran espant de tots espants major
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiijv] Altra ffranci guerau
text: Un gran espant / de tots espants maior … E feu de mj com dun germa menor
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 136 BITECA cnum 5866
Location in volume ff. cxr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3449
Jordi de Sant Jordi. D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cx] Mossen Jordi
text: DAuer lo nom / e lo dret tal daymia … Ay si per vos / Ley queu am sen malura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedies de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 137 BITECA cnum 5867
Location in volume ff. cxv-cxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3451
Jordi de Sant Jordi. Ara hojats, dompnas, que·us fau sauber
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxv] Mossen Jordi
text: Ara hoiats / dompnas queus fau saber … [ cxjv] … Perquey say poch / segona ne parella
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedies de les rúbriques “Tornada” i “Altra tornada”
Specific witness ID no. 138 BITECA cnum 5868
Location in volume ff. cxjv-cxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3393
Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt. Sens pus tardar me ve de vos partir
Language català
Date escrit 1407 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxjv] Mossen .P. de queralt caualler
text: SEns pus tardar / me ve deuos partir … [ cxij] … E no trobets / quius aport ben volença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 139 BITECA cnum 5869
Location in volume ff. cxijv-cxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3457
Jordi de Sant Jordi. Tots jorns aprench e desaprench ensemps
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxijv] Mossen Jordi de sant Jordi
text: TOts Jorns aprench / e desaprench ensemps … [ cxiij] … Traure porets / del auolt cas dretura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 140 BITECA cnum 5870
Location in volume f. cxiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3194
Ramon de Cardona. Lo vostr'esguart encès l'eutrir greu flama
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiij] Mossen Ramon de cardona preuere
text: LO vostresguart / ences leutrir greu flama … [ cxiijv] … Que mon serujr / auos torn en plaher
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 141 BITECA cnum 5871
Location in volume ff. cxiiij-cxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3193
Ramon de Cardona. Amant amor, d'amor suy ben amats
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiij] Mossen Ramon de cardona preuere
text: Amant amor / damor suy ben amats … [ cxv] … Com vos fech deus / resplandents mays que vori
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 7, 6 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 19 de l'edició de Torruella. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 142 BITECA cnum 5872
Location in volume ff. cxv-cxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3466
Blai Seselles. Per a tostemps hay cremat l'inventari
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxv] Desaximent e comiat damor fet per blay seselles
text: PEr atostemps / he cremat linuentari … [ cxvj] … Quen vos seruir / amar torn solitari
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 143 BITECA cnum 5873
Location in volume f. cxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3159
Pau de Bellviure. Dompna gentil, vos m'enculpats a tort
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvj] Pau de bellujure
text: D6Ompna gentil / vos mjnculpats a tort … [ cxvjv] … No mengant los / nel volen lexar roure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 144 BITECA cnum 5874
Location in volume ff. cxvij-cxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4554
Pere de Torroella. Qui volrà veur'un pobre'stat
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvij] Lay de pere torroella
text: Q6Ui volra veurun pobrestat | Dun pus leyal enamorat … [ cxviiij] … Si muyr dient deu li perdo | lans vn suspir
Condition incomplet
Poetic Stanza 190 vv.
Note manquen els vv. 94 i 103
Specific witness ID no. 145 BITECA cnum 5875
Location in volume ff. cxviiijv-cxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4540
Pere de Torroella. Enamorats, los qui per ben amar
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviiijv] Altre lay de pere torroella
text: E6namorats / los qui per ben amar … [ cxxv] … De mon voler / quonestat no reproua
Poetic Stanza 5 x 17, 1 x 9
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 146 BITECA cnum 5876
Location in volume ff. cxxj-cxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3458
Jordi de Sant Jordi. Enuig, enemich de jovent
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxj] Los enuigs de mossen Jordi
text: A6Nuig enamich de Jouent … [ cxxiij] … Sa voluntats lay on senclin
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 18, 1 x 19, 1 x 20, 1 x 18, 1 x 19, 1 x 17, 1 x 19, 1 x 18, 1 x 19
Note manquen els vv. 14, 62, 110 i 113 de l'edició de Riquer et al., i entre les línies corresponents als vv. 50 i 51 de l'esmentada edició s'interpola el vers “Com dela mort”
Specific witness ID no. 147 BITECA cnum 5877
Location in volume f. cxxiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3290
Martí Garcia. Temps es que suspir e que plor
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiij] Lay de marti garcia
text: T6Emps es que suspir e que plor … [ cxxiijv] … ffassam nostre trist pertiment
Poetic Stanza 2 x 9, 1 x 8, 1 x 9, 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 148 BITECA cnum 5878
Location in volume ff. cxxiiij-cxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3306
Denís Guiot. Reys magniffichs, trop me par causa folla
Language català
Date escrit 1453 d.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiij] Obra figuratiua ab rims estrams en lahor del Rey feta per en dionis guiot notarj de valencia
text: R6Eys magniffichs / trop me par causa folla … [ cxxv] … Queb sos scrits / tot fin saber penetra | Dionjs gujot
Poetic Stanza 7 x 9, 2 x 5
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada”, “Endreça al senyor Rey”
Specific witness ID no. 149 BITECA cnum 5879
Location in volume ff. cxxv-cxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3808
Pere March. Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxv] Mossen .P. march
text: JOm merauell com nos veu qui hulls ha … [ cxxvj] … Quen tot be far / me do gran fortalesa
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 150 BITECA cnum 5880
Location in volume ff. cxxvj-cxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3802
Pere March. Al punt c·om naix comensa de morir
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvj] Mossen .P. march
text: AL punt com naix / comense de morir … [ cxxvij] … E sens ergull lo be que breument passa
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 151 BITECA cnum 5881
Location in volume ff. cxxvijv-cxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3805
Pere March. Cest qui ço fay d'on li deu seguir dan
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvijv] Mossen .P. march
text: CEst qui so fay don li deu seguir dan … [ cxxviij] … Ffay mal trencar / aytal rey homenatge
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 152 BITECA cnum 5882
Location in volume f. cxxviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4293
Jaume March. Quan eu cossir en los fets mundanals
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviij] Mossen Jacme march cobles de fortuna
text: QUant heu cussir / en los fets mundenals … [ cxxviijv] … Ques guauig sens fi / e complida riquesa
Poetic Stanza 3 x 10, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides cadascuna de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 153 BITECA cnum 5883
Location in volume f. cxxviiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3465
Blai Seselles. Dona gentil e d'accellent natura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiij] blay çasselles obra encadenada
text: DOna gentil / e daccellent natura … [ cxxviiijv] … Yautra non port / dins mos senys figurada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 154 BITECA cnum 5884
Location in volume ff. cxxviiijv-cxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3452
Jordi de Sant Jordi. En mal poders, enqueres en mal loch
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiijv] Altra obra feta per mossen iordi de sant iordi vnjçonant aperiada la meytat
text: E6N mal podiers / enqueres en mal loch … [ cxxx] … E cell vos pert / quius vol tostemps serujr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 155 BITECA cnum 5885
Location in volume ff. cxxxv-cxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3212
Pere Despuig, Cavaller. Pus que bondats ne·ç abtesa
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxv] Mossen .P. dezpuig caualler siruentesch
text: Pusque bondats neç abtesa … [ cxxxj] … E pel mon cridar fauor
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8
Specific witness ID no. 156 BITECA cnum 5886
Location in volume ff. cxxxj-cxxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3391
Pastrana. A vós, mon cor, me cové descobrir
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxj] Debat del cor ab lo cors tot encadenat e vnjçonant fet per en pestrana
rubr.: Lo cors
text: A Vos mon cor / me coue descobrir … [ cxxxijv] … Dar mets lo Joy / que tots amants ha cura
Poetic Stanza 8 x 11, 1 x 4
Note abans de cadascuna de les octaves, s'alternen les rúbriques “Lo cors” i “Lo cor”, mentre que la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 157 BITECA cnum 5887
Location in volume ff. cxxxijv-cxxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3511
Pere Tresfort. Gran carech han huy tuyt l'om de paratge
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxijv] Trasfort notarj vnjçonant croada
text: GRan carrech han / vuy tuyt lom de peratge … [ cxxxiij] … Si tots li son / desobeden contrarj
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 158 BITECA cnum 5888
Location in volume ff. cxxxiijv-ciiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4502
Pere Joan de Masdovelles. Dona d'onor qui viure vol honesta
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiijv] .P. Johan de masdouelles / vnjçonant mjg croada / e mig encadenada
text: D6Ona donor / qui viure vol honesta … [ cxxxiiij] … Mare de deu / les vullats conseruar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada ab endreça”
Specific witness ID no. 159 BITECA cnum 5889
Location in volume f. cxxxiiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4506
Pere Joan de Masdovelles. Temps és stat que m'anàveu pastar
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiij] Maldit fet per lo dit .P. iohan de mas douelles ab pauzes tornades unjçonant mig croada / e mig encadenada
text: T6Emps es estat / quem anaueu pastar … [ cxxxiiijv] … Jnfern prech deu / sia vostre repos
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 160 BITECA cnum 5890
Location in volume f. cxxxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4504
Pere Joan de Masdovelles. Liurada·us sou a mi no per amor
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxv] Maldit fet per lo dit .P. iohan de mas douelles vnjçonant mig croat / e mig encadenat
text: LJuradaus sou / amj no per amor … [ cxxxvv] … Tan malay veu / nous podeu castigar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 161 BITECA cnum 5891
Location in volume ff. cxxxvv-cxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3431
Joan de Rocafort. Enamorat no fon més de Isolda
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvv] Johan roqua fort solta / e croada
text: ENamorat / no fou mes de Jsolda … [ cxxxvj] … Quel quius coneix / vos te per mes sentida
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 162 BITECA cnum 5892
Location in volume ff. cxxxvjv-cxxxvj bis
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3432
Joan de Rocafort. Tots mos delits e pensa ten joyosa
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvjv] Depertiment fet per solt / e encadenat
text: TOts mos delits / e pensa ten Joyosa … [ cxxxvj bis] … Quim fa restar / e partir com li plau
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 163 BITECA cnum 5893
Location in volume f. cxxxvj bis
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3521
Antoni de Vallmanya. Mort me donau Senyora vida mia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvj bis] Vallmanya esparça
text: MOrt me donau / senyora vida mja … No se quem fas / digau mob confiança
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 164 BITECA cnum 5894
Location in volume f. cxxxvjv bis
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3567
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Comens de cas m'aporta pensament
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvjv bis] Lujs de vilarasa les .v. balades la primera ab rims unjconants e crohats ab vn retronx
rubr.: La primera
text: COmens de cas / ma porta pensament … Perquem esforç / atots Jorns mils amar
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 165 BITECA cnum 5895
Location in volume f. cxxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3570
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Sobres d'amor m'a tret de libertat
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvij] La segona balada ab rjms tots uniçonants quatre bordons crohats dos estramps e dos derrers appariats e ab vn retronx
text: S16obres damor / ma tret de libertat … Mes qui pot dir que mon voler no creu
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 166 BITECA cnum 5896
Location in volume f. cxxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3568
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. No's pus amor sino ço que jo sent
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvijv] Terça balada unjçonant ab rims crohats dos biochs dos bordons estramps e vn retronx
text: NOs pus amor / sino ço que Jo sent … Pens en tot lals / deque no gos parlar
Poetic Stanza 3 x 9
Specific witness ID no. 167 BITECA cnum 5897
Location in volume f. cxxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3569
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviij] Quarta balada tota vnjçonant ab rims crohats e ab retronx
text: SJ com lo flach / quin bregua nos estat … li parle dals / e call me de mon cas
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 168 BITECA cnum 5898
Location in volume f. cxxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3566
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Com l'om posat en l'estrem de la mort
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviijv] Quinta balada ab cobles soltes e ab rims crohats ab vn retronx
text: C6Om lo posat / en lestrem dela mort … Pus so content / damar tan bellaymja
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 169 BITECA cnum 5899
Location in volume f. cxxxviiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3532
Antoni de Vallmanya. Tots los delits d'amor veig luny de mi
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviiij] Anthonj vallmanya notarj capcaudada ab rjms crohats
text: T6Ots los delits / damor veig luny de mj … [ cxxxviiijv] … E no siats / en amor veriant
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 170 BITECA cnum 5900
Location in volume ff. cxxxviiijv-cxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3242
Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega. Reyna de pretz, doctrina dels saubens
Language català
Date escrit 1410 ca. - 1440 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviiijv] Gabriel ferruix / requesta damor ab rims croats e encadenats ab ampelt / e bioch tot solt e capfinjt
text: REyna de prets / doctrina dels sabents … [ cxxxxv] … vostra sofferta
Poetic Stanza 5 x 11, 2 x 6
Note les rúbriques que, a partir de la segona cobla, precedeixen cadascuna de les estrofes, són “Resposta dela enamorada”, “Repliacio del enamorat”, “Resposta dela enamorada”, “Replica \cio/ del enamorat”, “Tornada” i “Resposta”
Specific witness ID no. 171 BITECA cnum 5901
Location in volume ff. cxxxxv-cxxxxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3260
Joan Fogassot. Rey virtuós, senyor d'insigne terra
Language català
Date escrit 1453
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxv] johan fogaçot notarj en lahors dela venguda del rey \alfonso/ solta ab rjms crohats / e vn perdut
text: R16Ey virtuos / senyor dinsigna terra … [ cxxxxjv] … Merce merce / pusque tenju lo ceptre
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 172 BITECA cnum 5902
Location in volume ff. cxxxxjv-cxxxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3523
Antoni de Vallmanya. Només que vós virtut havets estrema
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxjv] Anthonj vallma \ya/ notarj en lahor de vna monga qui seruaue leyaltat al seu enamorat / ab rims solts e croats
rubr.: Vallmanya
text: N6Omes en vos / virtut hauets estrema … [ cxxxxij] … E nol mudeu / pus ell de vos nos clama | Anthonj vallmanya
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 173 BITECA cnum 5903
Location in volume f. cxxxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3380
Navarrò, Cavaller. Veig ço que'm plau e pas dolor estrema
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxijv] Mossen nauarro Estrampa
text: V6Eig ço quem plau / e pas dolor estrema … A uos qui sou / donestat genitura
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 174 BITECA cnum 5904
Location in volume f. cxxxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4167
Pere de Torroella. No m'ajut Déu si vos no m'ajudau
Language català
Date escrit 1462 a quo - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxiij] Pere torroella
text: N6Om aiut deu / si vos nom aiudau … Que Jo vaig sech hon vostramor me guia
Poetic Stanza 4 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 175 BITECA cnum 5905
Location in volume f. cxxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4547
Pere de Torroella. No sent, ne veig, ne hoig, ne conech rès
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxiijv] Pere torroella
text: N16o sent ne veig / ne hoig ne conech res … Pus mon semblant / representa follia
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 176 BITECA cnum 5906
Location in volume f. cxxxxiiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4533
Pere de Torroella. Ara pots fer, amor, tes voluntats
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxiiij] Pere torroella
text: ARa pots fer / amor tes voluntats … [ cxxxxiiijv] … Eque sens vos / tot delit mes offensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 177 BITECA cnum 5907
Location in volume ff. cxxxxiiijv-cxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4549
Pere de Torroella. O passió que, sens poder, has força
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxiiijv] Pere torroella
text: O Passio / que sens poder has força … [ cxxxxv] … Tenjnt present ço que demj sabsenta
Poetic Stanza 3 x 9, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 178 BITECA cnum 5908
Location in volume f. cxxxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4287
Francesc Ferrer. Qui bé serveix lexau, que grat ne ten
Language català
Date escrit 1425 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxv] ffrancesch ferrer
text: QUi be serueix / lexau que grat ne ten … [ cxxxxvv] … Noure nom pot / batalla ne gran ost
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 179 BITECA cnum 5909
Location in volume ff. cxxxxvv-cxxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4283
Francesc Ferrer. De fi en fi, vos am tan finament
Language català
Date escrit 1425 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxvv] ffrancesch farrer
text: D6E fi en fi vos am tan finament … [ cxxxxvj] … E donchs no pus / sobreus gran pietats
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 180 BITECA cnum 5910
Location in volume f. cxxxxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4284
Francesc Ferrer. Enamorats, doleu-vos de ma vida
Language català
Date escrit 1425 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxvj] ffrancesch ferrer
text: E6Namorats / doleu vos de ma vida … [ cxxxxvjv] … Queytal haura / vn pago dels millors | ffy dela obra
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 9, 1 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Cobla diujnjtiua” i “Tornada” respectivament
Specific witness ID no. 181 BITECA cnum 5912
Location in volume f. cxxxxvijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3282
Martí Garcia. De ferm en ferm suy liguat ab la ferma
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxvij] Marti garcia
text: D6E ferm en ferm / son ligat ab la ferma … [ cxxxxvijv] … Pens en la mort / quant queb dos nos departe
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 7, 2 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 22 de l'edició de Baselga. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 182 BITECA cnum 5913
Location in volume ff. cxxxxvijv-cxxxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3284
Martí Garcia. Depuis que só presoner de fortuna
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxvijv] Marti garcia
text: DEspuys que so / presoner de fortuna … [ cxxxxviij] … Quals nom soste / mes de vostra ventura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 183 BITECA cnum 5914
Location in volume f. cxxxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5354
Ramon Boter. Si com Adam per dona fon vençut
Language català
Date escrit 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxviijv] Ramon boter
text: SJ com Adam / per dona fon vençut … Car quj be viu be costuma morjr
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 184 BITECA cnum 5915
Location in volume f. cxxxxviiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5370
Ramon Boter. Pus en lo mon sou feta singular
Language català
Date escrit 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxviiij] Ramon boter
text: PUs en lo mon / sou feta singular … [ cxxxxviiijv] … Hon seruidor / James passa fretura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 185 BITECA cnum 5916
Location in volume ff. cxxxxviiijv-clv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5365
Ramon Boter. Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa
Language català
Date escrit 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxviiijv] Ramon boter
text: DOs grans contrasts / son bolcats en ma pensa … [ clv] … En fets diujns / me veureu contemplar
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 186 BITECA cnum 5917
Location in volume f. clv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3937
Ausiàs March, Cavaller. Si col malalt qui lonch temps ha que jau
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clv] Sparça de mossen auzias march
text: Si col malalt / quj lonch temps ha que Jau … Vn mal estrem atractat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 187 BITECA cnum 5918
Location in volume f. cljr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5358
Ramon Boter. Tant com lo sel la terra environa
Language català
Date adaptat 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clj] Ramon boter
text: TAnt com lo sel / la terra enuirona … [ cljv] … Car vos mjrant / so cert nom rependran
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 188 BITECA cnum 5919
Location in volume ff. cljv-clij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5356
Ramon Boter. Prenent lo tot per la pus simpla part
Language català
Date escrit 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cljv] Ramon boter
text: PRenent lo tot / per la pus simpla part … [ clij] … Sius ne rjeu / no men Jutgeu per pech
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 189 BITECA cnum 5920
Location in volume f. clijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5357
Ramon Boter. Quina dolor sera·gual ab la mia
Language català
Date escrit 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clij] Ramon boter
text: QVina dolor / saragual ab la mia … [ clijv] … Car vos perdent / tanta dolor mespera
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 190 BITECA cnum 5921
Location in volume f. cliijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5360
Ramon Boter. O mort cruel, mostra ta gran potença
Language català
Date escrit 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliij] Ramon boter
text: O Mort cruel / mostra ta gran potença … [ cliijv] … Car Ja mon dan / fora Jrreperable
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 191 BITECA cnum 5922
Location in volume ff. cliijv-cliiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4543
Pere de Torroella. Jo so partit e partint me partia
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliijv] Pere torroella
text: J16O so partit / e partint me partia … [ cliiij] … Daço que pens / lo mantir me plauria
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 9, 1 x 10, 1 x 4
Note manca el v. 17 de l'edició de Bach y Rita. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 192 BITECA cnum 5923
Location in volume ff. cliiij-clvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3527
Antoni de Vallmanya. Qual mils de mi, en tal ira cayguda
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliiij] Altra obra de grat e de ingrat feta per Nanthonj vallmanya notari per amor de una senyora monga ala qual son enamorat era stat desconaxent ab rims solts / e encadenats
rubr.: Vallmanya
text: Q16ual mils de mj / ental Jra cayguda … [ clvj] … Jo suplich deu / ten do pagua mortal | Vallmanya
Poetic Stanza 17 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 193 BITECA cnum 5924
Location in volume f. clvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3524
Antoni de Vallmanya. Per lo que veig de vos tot me reprench
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvj] Sparça
text: PEr lo que veig / de vos tot me reprench … Pus vostre fat / vos fasser Varjabla | Vallmanya
Poetic Stanza 1 x 14
Specific witness ID no. 194 BITECA cnum 5925
Location in volume ff. clvjv-clvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3528
Antoni de Vallmanya. Qual un de tants dir porà qu'ell no senta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvjv] Altra obra feta contra fortuna aduersa per lo dit vallmanya
text: Q16ual vn de tants / dir pora quell no senta … [ cvlijv] … E de vos prop / tingam tots alagria | Vallmanya
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 195 BITECA cnum 5926
Location in volume f. clvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3921
Ausiàs March, Cavaller. Quant plau a Déu que la fusta peresqua
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvijv] Sparça
text: QUant plau adeu / que la fusta paresqua … Ffortune cas / los torben lur vsatge | mossen Auzias march
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 196 BITECA cnum 5927
Location in volume f. clviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1410
Ferran d' Ayerbe. Tal indispost qual so novell e tendre
Language català
Date escrit 1457
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviij] Altra obra contra fortuna aduersa feta per mestre ferrando metge
text: TAL Jndispost / qual so nouell e tendre … [ clviijv] … E no trigueu / en lo seu adiutorj | mestre ferrando
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 197 BITECA cnum 782
Location in volume ff. clviiijra-clxiiijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1555
Francesc Ferrer. O, bé·s despit e gran dolor
Language català
Date escrit 1425 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviiijra] Lo conort de francesch farrer
text: O Bes despit e gran dolor | Hoir parlar amolts damor | E no tenir que metren ioch … [ clxiiijra] … Ans que tostemps loarja | Esta vida esser bona | Dir tostemps mal de mala dona | finis
Poetic Stanza 730 vv.
Specific witness ID no. 198 BITECA cnum 9539
Location in volume f. clxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3565
Berenguer de Vilaregut. A Dieu prey me fira l'am
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxrb] Mossen berenguer de vilaragut
text: A dieu prey me fira lam … Axils ne pren verament
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 199 BITECA cnum 9540
Location in volume f. clxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3340
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Trasit m'avets, dona desconaxent
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxva] Mossen proxida
text: Trasit mauets / dona desconaxent … Queus ay portat / sens far uos nulla falla
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 200 BITECA cnum 9541
Location in volume f. clxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5371
Jaume Escrivà. Amor, Amor, quisvulla us don lausor
Language català
Date escrit 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvb] Mossen jacme scriua
text: Amor amor quis vullaus do lauzor … E per foll tinch / quius vol seruir
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 201 BITECA cnum 9542
Location in volume f. clxjra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1906
Jordi de Sant Jordi. Pus que tan be sabetz de cambiar
Language català
Date escrit 1401 - 1424
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxjra] Mossen jordj
text: Pus axi be / sabets de cambiar … Ab mes fflorjns / de pes ben conaguts
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 202 BITECA cnum 9543
Location in volume f. clxjrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3437
Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Concentaina. Gens no cregau que la vostr·onor
Language català
Date escrit 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxjrb] Mossen corella
text: Gens no creguau / que la uostronor … Quel pudent corp / feu çenar desparuer
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 203 BITECA cnum 9544
Location in volume f. clxjva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3393
Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt. Sens pus tardar me ve de vos partir
Language català
Date escrit 1407 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxjva] Mossen pere de quaralt
text: Sis pogues fer / que tot quant ne agut … Pus de tal drap / me feu semblant reba sta
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 204 BITECA cnum 9545
Location in volume f. clxjvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3031
Joan Basset. Per gran raysó, cruel dona malvada
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxjvb] Ffrare basset
text: Per gran rayso / cruel dona maluada … Vostre cos falç / al diables coman
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 205 BITECA cnum 9536
Location in volume f. clxijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4734
Bernat de Palaol. Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz
Language català [?]
Date escrit 1386 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxijra] Lo mercader mallorqui
text: Cercats duymay / ia siats bella e pros … E tindren car / samor quexis coue
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 10
Note aquest fragment es correspon als vv. 1-8 de l'edició d'Archer et al., però ocupa 10 línies d'escriptura; com que aquest testimoni forma part del Conhort, hem optat per respectar el número de versos tal com apareix en aquesta extensa obra, de Francesc Ferrer
Specific witness ID no. 206 BITECA cnum 9546
Location in volume f. clxijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4297
Guillem de Masdovelles. Diats, midoncs, cuydau-vos que·us servescha
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxijva] Masdouelles
text: Digats mi donchs / pençats uos queus seruesca … Fins per amor / vos ueia ab dol viurer
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 207 BITECA cnum 9547
Location in volume f. clxijvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3963
Ausiàs March, Cavaller. Vós qui sabeu de la tortra·l costum
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxijvb] Mossen auzias march
text: Quant hoireu / alcauota prouada … Sius ninformau / axi ho trobareu
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 208 BITECA cnum 9537
Location in volume f. clxiijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3201
Francesc Centelles. Donosa sou, bella, sens gens offana
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiijra] Mossen sentelles
text: Donossa sou / bella sens gens vffana … Ques liuratots / qui volen sa desferra
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 209 BITECA cnum 9538
Location in volume f. clxiijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3160
Pau de Bellviure. Per fembre fo Salamó enganat
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiijrb] Pau de belluiura
text: Per fembra fo / salamo enganat … No smaiar / tenir tal companyia
Poetic Stanza 1 x 9
Specific witness ID no. 210 BITECA cnum 5928
Location in volume f. clxiiijra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4397
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Increat Déu, sol creador
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiijra] Obra feta per mossen Johan berenguer de mas douelles sobre les morts
text: JNcreat deu / sol creador | Qui per amor | Del peccador … [ clxiiijvb] … Ney ha trebaill | Donchs saluador la mortaldat | Vulles lauar per pietat
Poetic Stanza 5 x 23
Specific witness ID no. 211 BITECA cnum 5929
Location in volume f. clxiiijvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9992
Desconegut. Preniu, donzella sagrada
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ clxiiijvb] [P]3reniu donzella sagrada | del poch do la voluntat | per vostra gran pietat | En lo temps de tan gran fret … Lo bon do e lo voler | Jo accepte filles mjes | Oferint vos de valer | Totes ores Jorns hi dies | Pusch maueu jnuocada | Ab amor y gran bondat| Ious ofir veramistat
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 7
Note la darrera estrofa va precedida e la rúbrica “Resposta de nostra dona”
Specific witness ID no. 212 BITECA cnum 2163
Location in volume ff. clxv-clxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1452
Alain Chartier. Requesta d'amor de Madama Sense Mercè
Language català
Date traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxv] Raquesta damor de madama sens merci feta per mestre
rubr.: treta de frances en Cathala per francesch Oliuer
text: N6O ha gran temps / caualcant io pençaua … [ clxxvij] … La bella cert dama sense merci | ffi
Poetic Stanza 100 x 8
Note la segona rúbrica que precedeix la cobla inicial està escrita per una lletra posterior a la del copista; la major part de les estrofes van precedides d'una de les següents rúbriques: “parle lactor”, “parle lamant”o “parle lamada”; altres rúbriques que apareixen al llarg de la composició són “Parle lamada donant lj comiat”, “Parle lamant lamor clamant”, “Parle lactor a totes les dames e done fi ala present obra”
Specific witness ID no. 213 BITECA cnum 5930
Location in volume ff. clxxvijv-clxxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3954
Ausiàs March, Cavaller. Tot entenent amador me entengua
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvijv] Mossen auzias march
text: T6Ot entenent / amoros mi entengua … [ clxxxiij] … Enuergonyit / io crech de son loch caia
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 10, 1 x 9, 21 x 8
Note manca el v. 127 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 214 BITECA cnum 5931
Location in volume f. clxxxiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3950
Ausiàs March, Cavaller. Tal so com cell qui penssa que morrà
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiij] Mossen auzias march
text: T6AL so com çell / qui pense que morra … [ clxxxiijv] … Ne tard la ma / com de vos vull escriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 215 BITECA cnum 5932
Location in volume f. clxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3937
Ausiàs March, Cavaller. Si col malalt qui lonch temps ha que jau
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiijv] Sparça
text: [S]J col malalt qui lonch temps ha que Jau … Vn mal strem atraçat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 216 BITECA cnum 5933
Location in volume ff. clxxxiiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3959
Ausiàs March, Cavaller. Veles e vents han mos desigs complir
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiiij] Mossen auzias march
text: [V]Eles e vents / han mos desigs complir … [ clxxxiiij8v] … A ioch de daus / vos acomparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 217 BITECA cnum 5934
Location in volume ff. clxxxiiijv-clxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3956
Ausiàs March, Cavaller. Tot metge pren carech de consciença
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiiijv] Mossen auzias march
text: [T]Ot metge pren / carrech de consciença … [ clxxxv] … E cor partit / negun fet no requer
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 218 BITECA cnum 5935
Location in volume f. clxxxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3873
Ausiàs March, Cavaller. La mia por d'alguna causa mou
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxv] Mossen auzias march
text: [L]A mia por / dalguna coses mou … [ clxxxvv] … E puys me dolch / tant com puch sofferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 219 BITECA cnum 5936
Location in volume ff. clxxxvv-clxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3906
Ausiàs March, Cavaller. O Mort, qui est de molts mals medecina
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvv] Mossen auzias march
text: [O] mort qui est / de molts mals medecina … [ clxxxvj] … E quant los call / aquella es lur mostra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 220 BITECA cnum 5937
Location in volume ff. clxxxvjv-clxxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3958
Ausiàs March, Cavaller. Tots los desigs escampats en lo mon
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvjv] Mossen auzias march
text: [T]Ots los desigs / escampats en lo mon … [ clxxxvij] … Perden lo seny / e les vistes exorben
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 221 BITECA cnum 5938
Location in volume f. clxxxvijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3934
Ausiàs March, Cavaller. Sens lo desig de cosa desonesta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvij] Mossen auzias march
text: [S]Ens lo desig / de cosa desonesta … [ clxxxvijv] … Mellor de tots / haure nom sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 222 BITECA cnum 5939
Location in volume f. clxxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3880
Ausiàs March, Cavaller. Lo jorn ha por de perdre sa claror
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvijv] Mossen auzias march
text: [L]O Jorn ha por / de perdre sa claror … Vaig a la fi / si merce nom deffensa
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 223 BITECA cnum 5940
Location in volume f. clxxxviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3949
Ausiàs March, Cavaller. Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviij] Mossen auzias march
text: [S]Obres dolor / ma tolt limaginar … [ clxxxviijv] … Pensant en vos / sius volrets penedjr
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note la darrera cobla és transcrita per Pagès en una nota a peu de pàgina. Les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 224 BITECA cnum 5941
Location in volume ff. clxxxviijv-clxxxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3951
Ausiàs March, Cavaller. Tant en amor ma pens'a consentit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviijv] Mossen auzias march
text: [T]Ant en amor / ma pensa consentit … [ clxxxviiij] … Que sonara / mentrel mon dels vius dur
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 225 BITECA cnum 5942
Location in volume f. clxxxviiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3909
Ausiàs March, Cavaller. Hohiu, hoiu, tots los qui be amats
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiij] Mossen auzias march
text: [H]Oyu hoyu / tots los qui be amats … [ clxxxviiijv] … Del atrauit / sia son temps perdut
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 226 BITECA cnum 5943
Location in volume f. clxxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3940
Ausiàs March, Cavaller. Si com lo taur s'en va fuyt pel desert
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiijv] Sparça mossen auzias march
text: [S]J com lo taur / se ua fuyt per desert … Los pensaments / quim porten les pahors
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 227 BITECA cnum 5944
Location in volume f. clxxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3955
Ausiàs March, Cavaller. Tot laurador es pagat del jornal
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiijv] Sparça mossen auzias march
text: [T]Ot laurador / es pagat del iornal … Encontraquell qui vostre no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 228 BITECA cnum 5945
Location in volume f. clxxxxr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3910
Ausiàs March, Cavaller. On es lo loch on ma penssa repose?
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxx] Mossen auzias march
text: On es lo loch / on ma pensa reposa … [ clxxxxv] … Car en raho / qual sera la quey vischa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 229 BITECA cnum 5946
Location in volume ff. clxxxxv-clxxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3896
Ausiàs March, Cavaller. No guart avant ne membre lo passat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxv] Mossen auzias march
text: [N]O guard auant / ne remembrel passat … [ clxxxxj] … Ya molt mesqui / nol fereu portar Jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 230 BITECA cnum 5947
Location in volume f. clxxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3843
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui·s veu prop de la mort
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxj] Sparça
text: [A]Xi com cell / quis veu prop dela mort … Jre pel mon vostregull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 231 BITECA cnum 5948
Location in volume ff. clxxxxjv-clxxxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3886
Ausiàs March, Cavaller. Malament viu qui delit pert de viure
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxjv] Mossen auzias march
text: [M]Alament viu / qui delit pert de viure … [ clxxxxijv] … Plora mon vll / ema bocha no canta
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 232 BITECA cnum 5949
Location in volume ff. clxxxxijv-clxxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3856
Ausiàs March, Cavaller. Cervo ferit no desija la font
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxijv] Mossen auzias march
text: [C]Eruo ferit / no desige la font … [ clxxxxiijv] … Res venidor / trobar nos pot en mj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tonada” [sic]
Specific witness ID no. 233 BITECA cnum 5950
Location in volume ff. clxxxxiijv-clxxxxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3902
Ausiàs March, Cavaller. No·s maravell algú perquè m'enyor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxiijv] Mossen auzias march
text: [N]Os marauell / algu per quem anyor … [ clxxxxiiijv] … De mal en be / dins vn punt son cayguts
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 234 BITECA cnum 5951
Location in volume ff. clxxxxiiijv-clxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3877
Ausiàs March, Cavaller. Lexant a part l'estil dels trobadors
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxiiijv] Mossen auzias march
text: [L]Exant apart / lestil dels trobadors … [ clxxxxv] … Nos deu posar / la hon miraclasta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 235 BITECA cnum 5952
Location in volume f. clxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3520
Antoni de Vallmanya. Los d'amar fals mereixen portar mal
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxv] Sparça
text: [L]Os damar fals / mereixen portar mal … Ab gran desalt / del mjllor be saparta | Vallmanya
Poetic Stanza 1 x 14
Specific witness ID no. 236 BITECA cnum 5953
Location in volume ff. clxxxxvv-clxxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3935
Ausiàs March, Cavaller. Si be mostrau que mi no avorriu
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxvv] Mossen auzias march
text: [S]J be mostrau / quamj no auorriu … [ clxxxxvj] … Tot açom pren / deu hores enlo iorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 237 BITECA cnum 5954
Location in volume f. clxxxxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3836
Ausiàs March, Cavaller. A mal estrany es la pena estranya
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxvj] Mossen auzias march
text: [A] Mal estrany / es la pensa estranya … [ clxxxxjv] … Mas dorm segur / de present en sos braces
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 238 BITECA cnum 5955
Location in volume f. clxxxxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3522
Antoni de Vallmanya. No·m plau lo tall que teniu, ne manera
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxvjv] Sparça
text: [N]Om plau lo tall / que tenju ne manera … Be comensas / contramjn gran jouent | Vallmanya
Poetic Stanza 1 x 14
Specific witness ID no. 239 BITECA cnum 5956
Location in volume f. clxxxxvijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3938
Ausiàs March, Cavaller. Si com aquell qui, per sa'nfinitat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxvij] Mossen auzias march
text: [S]J com aquell / quj per sinfinitat … [ clxxxxvijv] … E com de mj / nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 240 BITECA cnum 5957
Location in volume ff. clxxxxvijv-clxxxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3837
Ausiàs March, Cavaller. Ab tal dolor com l'esperit s'arranqua
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxvijv] Mossen auzias march
text: [A]b tal dolor / com lespirit sarrancha … [ clxxxxviij] … E plau maço / de que vinch tost en Jra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 241 BITECA cnum 5958
Location in volume ff. clxxxxviijv-clxxxxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3885
Ausiàs March, Cavaller. Ma voluntat, amant-vos, se contenta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxviijv] Mossen auzias march
text: MA voluntat / amant vos se contenta … [ clxxxxviiij] … Mas del durar / quant hi pens dol mafferra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 242 BITECA cnum 5959
Location in volume f. clxxxxviiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3939
Ausiàs March, Cavaller. Si com l'om rich qui per son fill treballa
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxviiij] Mossen auzias march
text: [S]J com lo rich / qui per son fill treballa … [ clxxxxviiijv] … Altre delit / perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 243 BITECA cnum 5960
Location in volume f. ccr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3858
Ausiàs March, Cavaller. Clar es e molt a tots los amadors
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cc] Mossen auzias march
text: [C]Lar es e molt / a tots los amadors … [ ccv] … Com guardara / lo quil serueix dangan
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 244 BITECA cnum 5961
Location in volume ff. ccj-ccijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3923
Ausiàs March, Cavaller. Què m'ha calgut contemplar en Amor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccj] Mossen auzias march
text: [Q]Uem ha calgut / contemplar en amor … [ ccijv] … E iom confes / que fuy lo foll aquell
Poetic Stanza 13 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 245 BITECA cnum 5962
Location in volume ff. ccijv-cciij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3881
Ausiàs March, Cavaller. Lo temps es tal que tot animal brut
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccijv] Mossen auzias march
text: [L]O temps es tal / que tot animal brut … [ cciij] … E mon pits flach / lo passi de rams canta
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 246 BITECA cnum 5963
Location in volume f. cciijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3901
Ausiàs March, Cavaller. No pot mostrar lo mon menys pietat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciij] Mossen auzias march
text: [N]O pot mostrar / lo mon menys pietat … [ cciijv] … E fort estret / quant sobra mjs estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 247 BITECA cnum 5964
Location in volume ff. cciijv-cciiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3860
Ausiàs March, Cavaller. Colguen les gents ab alegria festes
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciijv] Mossen auzias march
text: [C]Olguen les gents / ab alagria festes … [ cciiij] … No fareu molt / quey doneu plena fe
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 248 BITECA cnum 5965
Location in volume f. cciiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3473
Lleonard de Sos. Çell qui mal diu daltri ne sa delita
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciiij] Sparça
text: [C]Ell qui mal diu / daltri ni sabilita … Sos auols fets / clarament va mostrant | Mossen Sors
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 249 BITECA cnum 5966
Location in volume ff. cciiijv-ccv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3929
Ausiàs March, Cavaller. Qui no es trist de mos dictats no cur
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciiijv] Mossen auzias march
text: [Q]Ui no es trist / de mos dictats no cur … [ ccv] … E pres lo seu / dinfinj da potença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 250 BITECA cnum 5967
Location in volume ff. ccv-ccvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3866
Ausiàs March, Cavaller. Fantasiant, Amor a mi descobre
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccv] Mossen auzias march
text: [F]Entesiant / amor ami descobre … [ ccvj] … Sos grans tresors / sol amjls maniffesta
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 251 BITECA cnum 5968
Location in volume f. ccvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3963
Ausiàs March, Cavaller. Vós qui sabeu de la tortra·l costum
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccvj] Mossen auzias march
text: VOs qui sabeu dela tortral costum … [ ccvjv] … Nos pot saber / lendres quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa, que ha estat copiada en el marge, va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 252 BITECA cnum 5969
Location in volume ff. ccvjv-ccvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3875
Ausiàs March, Cavaller. L'ome pel mon no munta'n gran valer
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccvjv] Mossen auzias march
text: [P]Ugar no pot / algu en mes valer … [ ccvij] … Car maior dan / mereix ma gran vergonya
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”, i la quarta estrofa ha estat copiada en el marge
Specific witness ID no. 253 BITECA cnum 5970
Location in volume f. ccvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3109
Pere d' Abella. Pus axit plau ta bandera estendre
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccvij] Sparça
text: [P]Us axit plau / ta bandera estendre … Entenets be / la coble la tornada | .P. Dabella
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 254 BITECA cnum 5971
Location in volume f. ccvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3960
Ausiàs March, Cavaller. Vengut es temps que serà conegut
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccvijv] Mossen auzias march
text: JVnt es lo temps / que sera conegut … Pus prop de si / es les dones vaher
Condition fragment
Poetic Stanza 2 x 8
Note vv. 1-16 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 255 BITECA cnum 7504
Location in volume ff. ccvijv-ccviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3867
Ausiàs March, Cavaller. Yo crit lo be si·n algun loch lo se
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ ccvijv] Los homens morts / dactes bons no desombren … [ ccviij] … De quem content / e perço io men call
Condition fragment
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note vv. 25-60 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 256 BITECA cnum 5972
Location in volume f. ccviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3903
Ausiàs March, Cavaller. No sech lo temps mon pensament inmoble
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviij] Mossen auzias march
text: [N]O cerch lo temps / mon pensament Jnmoble … [ ccviijv] … Elos estremps / durada no han largua
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada d'aquest testimoni, divergent en relació a altres testimonis, és aquesta: “Lir entre carts / lo meu voler se trempa | En ço que null emador sap lo tempra | ffas ho perço / que y ma vida enprengua | Elos estremps durada no han largua”. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 257 BITECA cnum 5973
Location in volume ff. ccviijv-ccviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3942
Ausiàs March, Cavaller. Si com hun rey, senyor de tres ciutats
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviijv] Mossen auzias march
text: SJ com vn Rey / senyor de tres ciutats … [ ccviiij] … E mostreu yo / quin he perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 258 BITECA cnum 5974
Location in volume f. ccviiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3893
Ausiàs March, Cavaller. Molts homens hoig clamar-se de Fortuna
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviiij] Mossen auzias march
text: [M]Olt home veig / clamar de sa fortuna … [ ccviiijv] … Pus que mes prop / conte desesperat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 259 BITECA cnum 5975
Location in volume ff. ccx-ccxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2029
Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill, Baró de Maella. Conforms desigs, ab calitats diverses
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccx] ffra rocaberti comenador del fambra
rubr.: strampa
text: [C]Omforms desigs / ab calitats diuerses … [ ccxjv] … Car del que dich / sabeu la mes partida
Poetic Stanza 18 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 260 BITECA cnum 5976
Location in volume f. ccxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3424
Lluís de Requesens. No vull saber de res ne vull aprendre
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxjv] Sparça
text: [N]O vull saber / de res ne vull apendre … E guard vos be qui gordar pora | mossen luis de requesens
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 261 BITECA cnum 5977
Location in volume f. ccxijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3573
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Segons los fets axí· lo pensament
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxij] Luis de vila rasa
text: [S]Egons los fets / axis lo pensament … [ ccxijv] … Pus ab raho / me trop de tot confirs [sic]
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note als ff. ccxijv-ccxiij segueix una composició que ha estat ratllada íntegrament, de tal manera que ara per ara resulta inintel·ligible. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 262 BITECA cnum 5979
Location in volume ff. ccxiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3420
Lluís de Requesens. L'acaptador vesat de petitesa
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiij] Mossen luis de requesens
text: LA captador / vesat de petitesa … [ ccxiijv] … Si nom donau / tal cosa sostenir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 263 BITECA cnum 5980
Location in volume ff. ccxiijv-ccxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3546
Verd
. Moltes gents són en aquest món loades
Language català
Date escrit 1430 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiijv] Mossen verdu
text: [M]Oltes gents son / en aquest mon loades … [ ccxiiijv] … Loffert me fa / la ma ser cautelosa
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 264 BITECA cnum 5981
Location in volume f. ccxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3283
Martí Garcia. Desconcertat d'aquell saber
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxv] Marti garcia lay
text: [D]Esconcertat / daquell saber … [ ccxvv] … Tot lals podeu fer e desfer
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 3
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 265 BITECA cnum 5982
Location in volume ff. ccxvv-ccxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3136
Lluís d' Avinyó. [C]om a forçat m'auré de vos partir
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvv] Mossen auinyo
text: [C]Om a forçat / maure de vos partir … [ ccxvj] … Mes los affanys / lentendre meu desuja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 266 BITECA cnum 5983
Location in volume f. ccxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3139
Lluís d' Avinyó. Lo molt voler jo crech no·s pot compendre
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvj] Mossen auinyo
rubr.: strampa
text: [L]O molt voler / Jo crech nos pot compendre … [ ccxvjv] … Que nos dol gens / del mal quin trau darbitre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 267 BITECA cnum 5984
Location in volume f. ccxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3236
Estanya. Rich so denuyts e pobre de conort
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvjv] Mossen estanya canço
text: [R]Jch so denuiyts / e pobre de conort … Essent jo viu / vos dich que ja so mort
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Specific witness ID no. 268 BITECA cnum 8306
Location in volume f. ccxvijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3142
Lluís d' Avinyó. [N]o perqué cert a tot lo mon no sia
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvij] Mossen auinyo
text: [N]O per que cert / atot lo mon no sia … [ ccxvijv] … Sibe mos dans / nom vol ser piedosa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 269 BITECA cnum 5985
Location in volume ff. ccxvijv-ccxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3138
Lluís d' Avinyó. Lohar cascú segons lo seu meréxer
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvijv] Mossen auinyo
text: [L]ohar cascu / segons lo seu merexer … [ ccxviij] … Sera molt prest / Si donchs nom es deffesa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 270 BITECA cnum 5986
Location in volume ff. ccxviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3143
Lluís d' Avinyó. [P]us bona sort de mi tots jorns s'absenta
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviij] Mossen auinyo
rubr.: strampa
text: [P]Us bona sort / demj tots iorns sabsenta … [ ccxviijv] … Si donchs la mort / no prench per consellera
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 271 BITECA cnum 5987
Location in volume ff. ccxviijv-ccxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3137
Lluís d' Avinyó. D'amor me clam del interes que prench
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviijv] Mossen auinyo
text: DAmor me clam / del Jnteres que prench … [ ccxviiij] … Lo pobre cors / la mort te per esper
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 272 BITECA cnum 5988
Location in volume ff. ccxviiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3141
Lluís d' Avinyó. [N]ou pensament és present a la pensa
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviiij] Mossen auinyo
text: [N]Ou pensament / es present ala pensa … [ ccxviiijv] … Perdent tal gust / so fora de son loch
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 273 BITECA cnum 5989
Location in volume f. ccxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3427
Lluís de Requesens. Si us par, Amor, que hagués prou durat
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviiijv] Sparça
text: [S]Jus par amor / que hagues prou durat … Mespantara / si vostramor me ligua | Mossen lujs de requesens
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 274 BITECA cnum 5990
Location in volume f. ccxxr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3144
Lluís d' Avinyó. Segons comprench, prática cortesana
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxx] Mossen auinyo
text: [S]Egons comprench / pratica cortesana … [ ccxxv] … Que del delit / pus mon pler vos contenta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 275 BITECA cnum 5991
Location in volume ff. ccxxv-ccxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3134
Lluís d' Avinyó. [A] molts comprén que, prenen[t] entreneyor
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxv] Mossen auinyo
text: [A] Molts compren / que prenen entrenyor … [ ccxxj] … Ab plors sospirs / pendrel maior delit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 276 BITECA cnum 5992
Location in volume f. ccxxjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3147
Lluís d' Avinyó. Tots mos delits en un punt volguí perdre
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxj] Mossen auinyo
text: [T]Ots mos delits / en vn punt volguj perdre … [ ccxxjv] … Car viure mal / nol deu nengucceptar
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 277 BITECA cnum 5993
Location in volume f. ccxxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3478
Lleonard de Sos. Enemorats qui teniu prim sentit
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxjv] Sparça
text: [E]Namorats qui tenju prou sentit … E sere seu pus haia sa parja | Mossen sors
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 278 BITECA cnum 5994
Location in volume f. ccxxijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4445
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Prenguen espill los curials que son
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxij] Mossen berenguer de mas douelles
text: [P]Renguen espill / los curials que son … [ ccxxijv] … Em guarts daço / que mes no dech estim
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 279 BITECA cnum 5995
Location in volume ff. ccxxijv-ccxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4326
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ab los suptils llaços que par'Amor
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxijv] Mossen mas douelles
text: [A]b los sobtils laços qui per amor … [ ccxxiij] … Que mes amj / quant fuy auos donat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 280 BITECA cnum 5996
Location in volume f. ccxxiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4448
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus ma dolor ten fort tots jorns almenta
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxiij] Mossen masdouelles
text: [P]Vs ma dolor / tan fort tots iorns augmenta … [ ccxxiijv] … Veure que par / nous porasser trobada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 281 BITECA cnum 5997
Location in volume ff. ccxxiijv-ccxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4375
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. En temps d'enuig e mig desllibertat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxiijv] Mossen masdouelles
text: [E]N temps denuig / e mig deslibertat … [ ccxxiiij] … Car es ma cert / quen esperança viu
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 282 BITECA cnum 5998
Location in volume f. ccxxiiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4405
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. L'om qui del mon s'eparta, per servir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxiiij] Mossen masdouelles
text: [L]Om qui del mon / saparta per serujr … [ ccxxiiijv] … Matent amj / Jus vostra senyorja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 283 BITECA cnum 5999
Location in volume f. ccxxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4353
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Com pus pens, mes dificultos me par
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxv] Mossen masdouelles
text: [C]Om pus mes pens / difficultos ma par … [ ccxxvv] … Vos suplicant / nom lexeu adapart
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 284 BITECA cnum 6000
Location in volume ff. ccxxvv-ccxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4485
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tot mon treball fins al jorn d'uy passat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvv] Mossen masdouelles
text: [T]Ot mon treball / fins al iorn duy passat … [ ccxxvj] … Mostrau vers mj / algun tant de voler
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 285 BITECA cnum 6001
Location in volume f. ccxxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4340
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Apoderat d'Emor, per son poder
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvj] Mossen masdouelles
text: [A]Poderat / damor per son poder … [ ccxxvjv] … Quem aiudeu / nj per seruent maiau
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 286 BITECA cnum 6002
Location in volume ff. ccxxvjv-ccxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3474
Lleonard de Sos. Cert aramor me conuendra perlar
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvjv] Mossen lehonard des sors Caualler
text: [C]Ert aramor / me couendra parlar … [ ccxxvij] … Auos es dar tristor e alagrja
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 287 BITECA cnum 6003
Location in volume f. ccxxvijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3477
Lleonard de Sos. De uos me dolch qui perdeu temps en va
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvij] Mossen sors predit
text: [D]E vos me dolch / qui perdeu temps en va … [ ccxxvijv] … Dels estrems mals / que per vos io passaue
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 288 BITECA cnum 6004
Location in volume f. ccxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3480
Lleonard de Sos. Lo meu deport es poder vos mirar
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvijv] Mossen sors
text: [L]O meu deport / es poder vos mirar … Matau me tost / e nom façau penar
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 289 BITECA cnum 6005
Location in volume ff. ccxxviij-ccxxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3417
Ramis. Ohiu de mi quanta dolor
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxviij] Lay den Ramjs
text: [O]Hiu de mj quanta dolor | Soport tots iorns / serujnt amor … [ ccxxviiij] … Ab que sere per mort cubert | Dins en lo vas | ffj
Poetic Stanza 141 vv.
Specific witness ID no. 290 BITECA cnum 6006
Location in volume ff. ccxxviiijv-ccxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1964
Antoni de Vallmanya. Anciós tot de l'amagat engan
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxviiijv] Anthonj vallmanya notarj ma feta per lo posador dela Joya de desconaxenca dela enamorada
text: [A]Ncios tot / del amagat engan … [ ccxxxv] … Suplich quel do / al qui mils haura dit
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. Hi ha una nota marginal: “fon posade la Joya de desconaxença per en Marti bellat cirurgia ciuteda de Barchelona al monastir de framenors dela dita ciutat dilluns a xviij de Abril de festes de pascha any Mil cccclvij e la sobradita obra dix lo dit bellat per home dela dita Joya”
Specific witness ID no. 291 BITECA cnum 6007
Location in volume ff. ccxxxv-ccxxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3515
Antoni de Vallmanya. L'ignorat hom porta·b sí un greu dan
Language català
Date escrit 1457-04-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxv] Obra de desconaxença ab la qual Lo predit vallmanya gonya la Joya
text: L16Jgnorant hom / portab si vn greu dan … [ ccxxxijv] … Amor nos torn / los delits quamants senten
Poetic Stanza 10 x 14, 1 x 8
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. Hi ha una nota marginal: “fou donade la Joya de desconaxença al dit vallmanya per la present obra digmenga a xxiiij de abrjl any M cccclvij afframenos de Barchelona ”
Specific witness ID no. 292 BITECA cnum 6008
Location in volume ff. ccxxxijv-ccxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3516
Antoni de Vallmanya. Ingrat voler me fa d'amor complànyer
Language català
Date escrit 1457-04-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxijv] Vallmanya per honor dela Joya
text: J16Ngrat voler / me fa damor complanyer … [ ccxxxiijv] … Quem recobreu / pus amar vos mafflam
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 293 BITECA cnum 6009
Location in volume ff. ccxxxiijv-ccxxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3531
Antoni de Vallmanya. Si tardas veus he fallit en respondre
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiijv] Vallmanya ma feta per vna monga quim trames a un seu enamorat
text: [S]J tardas veus / he fallit en respondre … [ ccxxxiiij] … E quant ve puys al penedir allisa
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 294 BITECA cnum 6010
Location in volume ff. ccxxxiiijv-ccxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3530
Antoni de Vallmanya. Sentir no pot, un'amor tan encesa
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiijv] Vallmanya ma feta per vna monga quim trames a vn seu enamorat
text: S16Entir no pot / vnamor tan encesa … [ ccxxxiiij] … Que mort haura / romprel namorament
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 295 BITECA cnum 6011
Location in volume f. ccxxxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3390
Simó Pastor. Seguí, seguí aventures gentils!
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxv] Altra obra feta per en Simon pastor en Lehor dena ysabel suaris
text: S16Egui segui / auentures gentils … [ ccxxxvv] … Munta mjl tants / que te veu no confessa | Simon Pastor
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”. A aquesta composició segueix una altra del mateix autor, en castellà
Specific witness ID no. 296 BITECA cnum 6012
Location in volume ff. ccxxxvjv-ccxxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3389
Simó Pastor. Per divulgar la pratica dampnada
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxvjv] Altra obra ço es maldit fet per en Simon pastor
text: P6Er diulgar / la pratica dampnada … [ ccxxxvijv] … Seras translat / del hostal dena mengua
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 297 BITECA cnum 1760
Location in volume ff. ccxxxvijv-ccxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2245
Antoni de Vallmanya. Als desigants a·conseguir lo premi
Language català
Date escrit 1458-05-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxvijv] Obra jntitulada sort feta per Nanthonj uallmanya notarj en lahor deles monges de ualldonzella hon parle de una desconexença a ell feta
text: A10Ls desigants / aconseguir lo premj … [ ccxxxxv] … pus de samor / sens raho xim bandeia | Vallmanya
Poetic Stanza 18 x 12, 1 x 8
Note moltes anotacions marginals; la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 298 BITECA cnum 6025
Location in volume ff. ccxxxxj-ccxxxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3529
Antoni de Vallmanya. Quala vuy és que per amar lenguescha?
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxxj] Altra obra feta per lo dit vallmanya per vna senyora que repta son enamorat de desconaxença
text: Q6uala vuy es / que per amar lenguescha | Lengesch me yo / ne son cor tant sospira … [ ccxxxxijv] … Despull sel grat / daltra sino mastada | Noura durada | Vallmanya
Poetic Stanza 10 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 299 BITECA cnum 6026
Location in volume ff. ccxxxxijv-ccxxxxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3525
Antoni de Vallmanya. ¨Qual és aquell envejós qu'à bastat
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxxijv] Altra obra apellat escondit ab la qual obra lenamorat demunt dit colpat se escusa dela colpa a ell imposa \da/ per sanamorada
text: Q6ual es aquell / enueios qua bastat … [ ccxxxxiiijv] … Si nous content / del quamor vol esser | Vallmanya
Poetic Stanza 10 x 12, 1 x 8
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 300 BITECA cnum 6027
Location in volume ff. ccxxxxiiijv-ccxxxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3517
Antoni de Vallmanya. Novellament he sentida l'empresa
Language català
Date escrit 1459-06-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxxiiijv] Altra scondit maridat fet per lo dit vallmanya scusant se / e desancolpant se de vna colpa falçament imposada
text: N6ouellament / he sentida lempresa … [ ccxxxxvv] … E ia sercant / lo vaig tots iorns e tisch | Vallmanya
Poetic Stanza 10 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. Una nota marginal diu: “fon espandida la present scusacio digmenge a vj de Maig any Mil cccc vij [?] per mj anthonj vallmanya lo cor de valldonzella hon tenja concistorj dela tan[…] del sartre e del argenter qual offici merexia mes honor”
Specific witness ID no. 301 BITECA cnum 8025
Location in volume ff. ccxxxxvira-vb + ccxxxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3251
Joan Fogassot. volguer[a en] companyia
Language català
Date escrit 1450 ca. - 1480 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ ccxxxxvira] volguera [..] companyia | Per t[…] la milloria | Del pertit molt disputat … [ ccxxxxviii] … Visca tenint bona via | Quyl port al repos complit | Goig sens fi | be jnfinit
Poetic Stanza 136 vv.
Specific witness ID no. 302 BITECA cnum 8026
Location in volume f. ccxxxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3428
Joan Ramon Ferrer. De part dels reverends
Language català
Date escrit 1475 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ ccxxxvii] Depart dels Reverends | E magnifics senyors … Per la part o reguesca | De tots los litigants
Poetic Stanza 36 vv.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16