XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1321
Name Convent de Sant Francesc (conventuals)
Milestones Fundado 1238 - 1567
Associated places València
Former owner of manid 1522 MS: Madrid: Palacio, II-552. 1391 - 1420. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
Note el 1567 els convents de franciscans conventuals foren suprimits i aquest passà als observants. A la ciutat de València hi havia un altre convent de franciscans descalços, el de Sant Joan de la Ribera (fins al 1574) i el de Sant Llorenç (1878-1908)
Record Status Created 2001-06-20