Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1319
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number B2280
Title of volume CANCIONERO | CASTELLANO | DEL | SIGLO XV ( al llom)
Cancionero | castellano del | siglo XV ( a la tercera guarda, maldestre, amb dibuix a colors imitant la lletra gòtica)
Copied 1466 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 161 (= III + 156 + II)
pp.: 312
Collation 16/4 23 312 48/6 56/5 68/7 78 82 91 1012 115/6 128 138/7 1414 154/ 1616
Size pàgina 274 × 217 mm (p. 5)
Hand dues mans, la primera “A”, correspondria a les mans “A” i “C” descrites per Faulhaber i és una semigòtica catalana de ca. 1470 (als)
la segona, “B” correspondria a les altres dues mans descrites per Faulhaber “C” i “D”, una humanística catalana de finals del segle XV (als ff. 21-50, 101-130, 237-312)
Watermark anell amb diamant (als quaderns 1, 4-5, 7 i 10-13,) (semblant a Briquet 689, Köln: 1457-58, Suze: 1461, Utrech: 1461-62, Catania i Bretanya: 1462, St. Gall: 1467, Verceil: 1473, Nürenberg: 1477, Piamonte: ca. 1470 i a Valls 1137, però més petita, doc. el 1447;)
animal gat (als quaderns 3, 6, 14 i 16,) (molt semblant a la del cançoner de March d'aquesta mateixa biblioteca;)
mà (als quaderns 4 i 9-10,) (semblant a la del cançoner de March, però no idèntica;)
cap cap d'home amb estel (al quadern 8 (un bifoli),) (és del tipus Briquet 15672-15698 molt estesa, doc. des del 1453 fins al 1538;)
columna amb antena i creu (al quadern 16,) (no es distingeix bé)
carro de dues rodes amb els radis en creu (al quadern 15, només visible en el f. 149)
ocell sortint d'un niu? (no es distingeix bé) (al quadern 2)
carro de dues rodes amb variacions a la part superior (Briquet tipus 3548 doc. 1475-1478; tipus Valls 1339 doc. 1471, però amb moltes diferències en el desenvolupament del motiu i les mides)
Pictorial elements Caplletres: la mà “A” fa les majúscules inicials de vers d'inspiració humanística, mentre que la mà “B” les fa de tipus gòtic
TÍtols una mà moderna reproduí el títol present al Cancionero general emprant el blau, el taronja i la tinta negra (al foli previ a l’inici del text)
Other features Justificació: pauta molt senzilla a punta de plom, sovint només la línia vertical a l'esquerra i una d'horitzontal superior, amb unes quatre estrofes per pàgina però sense respectar una distribució rígida d'estrofes (folis de la primera mà)
Justificació: s'adapta regularment a copiar tres estrofes per pàgina, llevat d'estrofes desigualment curtes o llargues i envaeix el marge superior quan li cal més espai per a la còpia de la Comedieta de Ponza que tanca el volum (folis de la segona mà)
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: gairebé tots retallats, veient-se un d'horitzontal a la p. 78, dins d'un requadre i situat cap a la part dreta, a la p. 152 se'n veu un altre en la mateixa posició però sense enquadrar
Condition no conserva cap foliació antiga, però disposa d'una paginació recent; exemplar en molt bon estat de conservació. Nombroses irregularitats en l'estructura dels quaderns: el primer s'obre amb dos folis que no tenen parella en la segona part del plec i el tercer, el quart i el cinquè amb un també desaparellat, el que hem anomenat quadern segon són tres folis sense solidaritat entre ells i tampoc són solidaris els folis dels quaderns setè, dotzè i catorzè, el quadern novè està format per un foli solt i el plec exterior del quadern tretzè no conserva traces de solidaritat
Binding del s. XIX, feta a imitació de les humanístiques, amb pell gofrada, a l'interior de la coberta hi ha una sanefa daurada signada per V. Airas
Previous owners (oldest first) Pedro Vindel, llibreter
Associated persons Relligador Victorio Arias, relligador
References (most recent first) Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. B2280 de la New York Hispanic Society. Cancionero de Vindel (2002)
Facsímil: Reproducció de la relligadura i d'un foli del Cançoner Vindel de la Hispanic Society (2005-01)
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Descrit per: Faulhaber (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Tractat a: Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 22 , n. T
Note vegeu BETA manid 1225
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067056.html filigrana carro remat particular vist 2014-02-27
http://www.biteca.net/filigrana/101anells/000008.html vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 18
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 449
Location in volume ff. 1-156
pp. 1-312
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1358
Col·lectiu. Cançoner de Vindel
Language català
Date compilat 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 1] O8 claro sol diuinal … [ 156v] … En dir los grans actes / dela de cardona
Note copia obres de Pere Torroella i Mossèn d'Avinyó
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8307
Location in volume pp. 275-276
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3135
Lluís d' Avinyó. Al cor homill, molt devot e contricte
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 275] Ab cor homill molt deuot e contricte … [ 276] … Ja son enpunt no troben quills soterra
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi ala obra”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8308
Location in volume pp. 277-279
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3140
Lluís d' Avinyó. Los mals cuberts no porten may playença
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 277] Mossen aujnyo
text: Los mals cuberts / no porten may planyença … [ 279] … Quant oyiren [sic] la noua dolorosa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8309
Location in volume pp. 309-310
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3146
Lluís d' Avinyó. Socors de les muses no'm par que fretura
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 309] Mossen aujnyo
text: Socors deles muses / nom par que fretura … [ 310] … Pus tant yom esforça / en fer vos mes richa
Poetic Stanza 5 x 10
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffjn”. Glosses marginals sobre els personatges mitològics esmentats en el poema (assenyalats al text amb una nota de crida) no es poden llegir completes en estar els marges tallats: p. 309r muses, [reina de] Saba, Venus, p. 309b Elicona, Minerva, Filomena, p. 310a Màrcia, Caleopea
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11299
Location in volume f. 309r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11006
Desconegut. Glossa sobre les muses
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 309a] muses djen los poetas alas sciencias quj tenen contjnua habitacio en lo munt de pernaso … e la obra es mes ornada amostras jstorjal quj jnuocha
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 11300
Location in volume p. 309r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11007
Desconegut. Glossa sobre la reina de Saba
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 309a] Sabba fon reyna molt aujsada … en tots los fets grans era molt vjrtuosa
Note text molt breu
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 11301
Location in volume p. 309r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11008
Desconegut. Glossa sobre Venus
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 309a] Venus fou stjmada mes bella delas tres behesses … e donalj lo pom ameng per esser mes bella
Note text molt breu
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 11302
Location in volume p. 309b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11009
Desconegut. Glossa sobre Elicona
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 309b] Elicona fingen los poetas esser font de dulçissima agua … y cauant en la ma […] sturant troba djta fon[t]
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 11303
Location in volume p. 309b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11010
Desconegut. Glossa sobre Minerva
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 309b] mjnerua dien lo[s] poetas esser dehes[sa] de saujesa … esser la noble mjn[erua]
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 11304
Location in volume p. 309b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11011
Desconegut. Glossa sobre Filomena
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 309b] philomena perd[e la] lengua daquesta manera … ab pastjs fent lj creure era altre vjanda
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 11305
Location in volume p. 310a
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11012
Desconegut. Glossa sobre Màrcia
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 310a] [m]arcia fon duquessa de [br]etanya … les quals leys [en]ncara sj seruen
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 11306
Location in volume p. 310a
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11013
Desconegut. Glossa sobre Caleopea
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 310a] caleopea es vn planet quj jnfluex … entre los altres johan de mena e johan nocaci e lo dant he molts altres
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8310
Location in volume pp. 311-312
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3145
Lluís d' Avinyó. S'invega fos morta, tornar'a reviure
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 311] Mossen aujnyo
text: Sjnuega fos morta / tornara reujure … [ 312] … En dir los grans actes / dela de cardona
Poetic Stanza 5 x 10
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”. Glosses marginals sobre els personatges mitològics esmentats en el poema (assenyalats al text amb una nota de crida) no es poden llegir completes en estar els marges tallats: p. 311r Diana, p. 311b Ambrogida, Dane (Dafne), p. 312a Camil·la, p. 312b Driana (Ariadna)
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 11307
Location in volume f. 311r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11014
Desconegut. Glossa sobre Diana
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 311r] djana dien los poetas era vna donzella … sj be no tenja colpa en lo delicte
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 11308
Location in volume p. 311b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11015
Desconegut. Glossa sobre Ambrogida
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 311b] Ambrogida dien los pohetas es vna herba molt frigidiss[…] … per lo dit sol
Note text mutilat al marge
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 11309
Location in volume f. 311b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11016
Desconegut. Glossa sobre Dane
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 311b] Dane djen los poetas q[ue] vn jorn … la feu mudar e[n] arbre qujs dju llor
Note text mutilat al marge
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 11310
Location in volume f. 312a
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11017
Desconegut. Glossa sobre Camil·la
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 312a] [ca]mjlla djen lo spoetas [er]a vna donzella molt [de]stre en les armas … segons diu lo […]nt vjrgilj
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 11311
Location in volume f. 312b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11018
Desconegut. Glossa sobre Driana
Language català
Date escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 312b] Driana djen los poetas trague a Taseu dela casa del laberjnto … en la casa perdut la jnuocha e fon fet deljure
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-20