Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1318
Format manuscrit. trans./imatge. facs. fotogr.
Title Fotocòpia del Ms. Paris, Bibliothèque Nationale, esp. 212
Date / Location 1990:
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) FR 12
Source of Data for Witnesses cnum 271 MS: Desconegut… Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte (tr. Desconegut…), traduït 1301 [?] - 1350 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 212, 1351 - 1400
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1086 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 212. 1351 - 1400. Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304.
Record Status Created 1990-10-05
Updated 2009-03-17