Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1318
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 229 | Antic Anc. fonds 7823
Title of volume LABORY | DE | FORTUN ( gravat en daurat al teixell)
Espagnol | Labyrinte de fortune de Jean du maine ( al verso del segon foli de guardes antigues)
Copied 1444-02-22 a quo - 1500 (BOOST4)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 + 2-81 + 26 + I + I (els folis inicial i final corresponen a guardes de la relligadura)
Collation 16tt 2-512 6-910 105/t5 119; és dificil establir la constitució dels tres darrers plecs per les característiques del cosit
Page Layout 18 línies (f. 2 amb dues línies en blanc que separen estrofes)
26 línies (f. 78 amb dues línies en blanc que separen estrofes)
35 línies (f. 81)
Size pàgina 296 × 210 mm (f. 2)
caixa 108 × 105 mm (f. 2) (amb molt espai per als marges)
caixa 156 × 105 mm (f. 78)
columna 216 × 155/160 mm (f. 81)
Hand semigòtica una primera mà copia els poemes castellans (ff. 3-76v)
humanística una segona mà copia els poemes en català (segona i tercera unitats codicològiques) (ff. 77-81v)
Watermark animal lleó coronat, de cos sencer (al folis de guardes;)
escut en forma de rombe amb dos pals i corona (a la primera part del volum) (és molt semblant al del ms. Girona, Catedral, 69, f. 25 (MANID 1076) tot i que aquí no es veu la creu)
mà amb flor de sis pètals i el dit gros flexionat (al cos del volum, a la segona part,) (s'acosta a Briquet 11093, però és diferent, Salins: 1486, var. França i Torino: 1477-93, especialment a la dècada dels anys 80)
Pictorial elements Rúbriques la rúbrica que precedeix a les estrofes és en vermell i està situada per damunt de la caixa d'escriptura (primera unitat codicològica)
Caplletres: en vermell (primera unitat codicològica)
Altres: mots subratllats en vermell (primera unitat codicològica)
Altres: sense cap mena de decoració (segona i tercera unitats codicològiques)
Other features Justificació: pauta a punta de plom o de carbó que de vegades no deixa senyal (primera unitat codicològica, fins al f. 76)
Pautat: línies de guia per als renglons i dues columnetes verticals per a encabir les inicials (primera unitat codicològica, fins al f. 76)
Perforacions: rodones assenyalant les línies de justificació situades a prop dels talls (primera unitat codicològica, fins al f. 76)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc (primera unitat codicològica, fins al f. 76)
Justificació: mateix tipus que a la primera unitat (segona unitat codicològica ff. 77-79v)
Pautat: mateix tipus que a la primera unitat, però aprofitada de forma diferent, amb molts més línies per pàgina (segona unitat codicològica ff. 77-79v)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (segona unitat codicològica ff. 77-79v)
Pautat: sense cap mena de pauta marcada visible, però amb l'escriptura respectant unes caixes regulars (tercera unitat codicològica)
Perforacions: sense senyals de perforacions (tercera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (tercera unitat codicològica)
Reclams: horitzontals centrats i sense decoració (als quaderns segon al quart)
Reclams: reclam vertical descendent arrenglerat amb el marge de la caixa (als quaderns cinquè i sisè)
Signatures: sense signatures de quadern
Condition foliació a tinta, de la biblioteca. Exemplar en bon estat, però amb alguns forats de corcs. Són en blanc els folis del primer quadern i els 26 que segueixen el text
Binding antiga, en pell vermella, amb les armes de Lluís XIV als plans, daurades; llom amb cinc nervis i els entrenervis decorats amb flors de lis daurades
Previous owners (oldest first) Miquel Estela, Comanador (coat of arms: ex-libris amb la llegenda “LE JOVR|SENVA” al f. 1v) (Torró 2001)
Napoli: Biblioteca dels reis d'Aragó
Charles VIII, Rei de France 1495
Jean Desmarets de Saint-Sorlin (Naixement Paris 1595 - 1676-10-28) (ex-libris al f. 1v: “Desmarieux SS”)
Librairie royale de Blois
Bibliothèque royale de Fontainebleau 1544 (Manuscrit registrat en l'"Inventaire du transfert de Blois à Fontainebleau")
Associated persons Altres a la relligadura les armes i l'anagrama de Lluís XIV, Rei de France [1643 - 1715]
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa filigrana manid 1076 MS: Girona: Catedral, Carbonell 69. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, et al., 1473 - 1507. Bernat Fenollar, Prevere… Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, escrit 1492.
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. esp. 229 de la BNP. Cançoner de Paris (2002)
Tractat a: Torró (2001), “Una cort a Barcelona per a la literatura del segle XV”, Revista de Catalunya 122-3
Tractat a: Simón Díaz (1950-94), Bibliografía de la literatura hispánica 328 , n. 2806
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 153
Tractat a: Dutton (1982), Catálogo-Indice de la poesía cancioneril del siglo XV , n. PN7
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 21 , n. Q
Tractat a: Bourland (1909), “The unprinted poems of the Spanish Cancioneros in the Bibliothèque Nationale, Paris”, Revue Hispanique 463-563
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 598
Note La taula del f. 2v és en italià.

Més que d'un cançoner biling#ue, hauríem de parlar d'un cançoner castellà que disposava d'una gran quantitat de folis en blanc al final, part dels quals es van aprofitar algun temps després per transcriure els textos catalans, procedents d'un projecte diferent al que va organitzar la primera unitat del manuscrit, tot i que van aprofitar la pauta que van trobar traçada al quadern vuitè.
Internet http://www.biteca.net/filigrana/109escuts/007009.html filigran escut vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 448
Location in volume ff. 2-81v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1357
Col·lectiu. Cançoner bilingüe català-castellà de París (Q)
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Las treçientas de juan de mena llamadas el Laborynto [sic] de fortuna
tit.: Supra scripçion
text: A6L muy prepotente don juan el segundo | A quel con quien Jupiter tuuo tal zelo … [ 81v] … no speres que jamas te vea nj veras
Note copia obres del Comenador Miquel Estela en castellà i català als ff. 77-80 i també una glossa, en català, a una obra de Juan Rodríguez del Padrón
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1683
Location in volume ff. 77-79v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2349
Miquel Estela, Comanador. Foch divinal cremant del mes alt polo
Language català
Date escrit 1475 - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 77] Glossa sobra los motius de Jesuchrist feta per lo comanador stela
text: F3och diuinal / cremant de lalta spera … [ 79v] … Nous oblideu quj vuy per vos cantaua
Poetic Stanza 14 x 8, 2 x 4
Note al marge de cada cobla hi ha una cita en llatí; la darrera cita, al costat de la cobla final, és aquesta: “Rubum quem viderat moises in combust[…] conseruatam acnouimus tuam laudabilem virginjtatem”. Les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “T” i “Endreça”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1684
Location in volume ff. 80-81v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2184
Miquel Estela, Comanador. Comenador Stela sobre “biue leda si podras”: El
Language català
Date escrit 1475 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 80] El Comenador Stela sobre biue leda si podras
text: L3importable turment dela trista forçada partida mia meresca vna sola smena de acabat triumpho de virtut … [ 81r-v] … que jamas te vea nj veras
References (most recent first) Martínez Romero (1990), “L'obra del comanador Miquel Estela”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 20 = Miscel·lània Joan Bastardas, 3 90-1 i 106-9 (edició)
Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 4:185
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-06