Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1317
Format art. rev.. edició. imprés
Author Antoni Griera
Title Lo llibre dell nudriment he cura dells ocels los quals pertanyen ha cassa
Associated persons A. Griera (Ed.)
Source Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana
Date / Location 14 1913: pp. 321-27
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) 05/101 06(46.72)Bol. 4t
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 05/101 06(46.72)Bol. 4t
Source of Data for Witnesses cnum 271 MS: Desconegut… Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte (tr. Desconegut…), traduït 1301 [?] - 1350 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 212, 1351 - 1400
Record Status Created 1990-10-05
Updated 2008-11-11