Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1315
Authors Antoni Canals
Desconegut
Titles Tractat del molí espiritual
Incipit & Explicits rubr.: Capítol com l'àngel qui és donat en guarda a la persona, la promou a devoció
text: Per mils moure, la persona penident pot ymaginar … en lo Sperit Sant, serà e és honor e glòria, per secula seculorum. Amen
epíleg: Accaba lo sobrescrit Tractat del Moli Spiritual, ordenat per lo reverent mestre Anthoni Canals, del sant Orde de Predicadors, Mestre en Theologia molt famós, e Lector de la Seu de València
Date / Place escrit 1390 - 1410
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts Part de f. 61r-65r i 105v-109v del mss. texid 1429 Antoni Canals, Tractat de confessió, escrit 1413-11-11 a quo (Casanova)
References (most recent first) Tractat en: Casanova (1981), “El lèxic d’Antoni Canals: composició i estudi [tesi]”, 4:i
Tractat en: Hauf i Valls (1990), D'Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval 205-15
Editat a: Hauf i Valls (1981), “Tractat del Molí espiritual”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 2 = Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 2
Subject RELIGIÓ
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 392
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.IV.19 (BITECA manid 1095)
Copied 1491 - 1500 (J. Riera)
1401 - 1410 (Castañeda it. 40)
1491 - 1500 (Castañeda it. 66)
1391 - 1410 (Segons Pérez Mingorance, entre aquests anys es van copiar les Meditacions de la mort, l'Art de ben morir i el Tractat del molí espiritual)
Location in witness ff. 61-71
Title(s) Antoni Canals… Tractat del molí espiritual, escrit 1390 - 1410
Tractat del moli spiritual. Capitol com l'angel qui es donat en guarda a la persona, la promou a devocio
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] Capitol com langel qui es donat en guarda a la persona la promou a devocio
text: Per mils moure la persona penident pot ymaginar … [ 71] … en lo Sperit Sant sera e es honor e gloria per secula seculorum. Amen
epíleg: Acaba lo sobrescrit Tractat del moli spiritual ordenat per lo reverent mestre Anthoni Canals del sant Orde de predicadors mestre en theologia molt famos e lector de la seu de Valencia
References Hauf i Valls (1990), D'Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval 205-15
Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-05-01