Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1314
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. D. 9598
Title of volume La reuelacio del benauen | turat apostol sanct Pau ( f. a1)
RÉVÉLATI[…] | DE S. | [.]ONAVENT[…] | VALENCE | 1495 ( al teixell de l'antic llom de la relligadura, enganxat al verso del darrer foli de guardes, gravat en lletres daurades)
Imprint València: 1495-08-03

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 72 (= 2 + 68 + 2)
Collation a-i8
Page Layout 29 línies (f. a iii)
Size pàgina 215 × 145 mm (f. a iii)
caixa 151 × 97 mm
Font gòtica
Watermark mà (al f. a vii)
Pictorial elements caplletres impreses de tres, quatre i cinc unitats de pauta; dibuix al f. a i on es veuen dues “F” i una corona, i al verso del mateix foli gravat representant un àngel que dóna la mà a Sant Pau de 100 x 145 mm
Condition manquen els ff. e vii-viii i f i ja que es passa del capítol xvii al capítol XX. El primer i els dos darrers fulls de guardes són moderns, però el segon és antic. Exemplar amb moltes taques d'humitat
Binding moderna, pell de camussa, i cinc nervis
Previous owners (oldest first) E. F. (segell amb aquestes inicials)
Paris: Bibliothèque Royale (exlibris segell en tinta vermella als folis 2 prel., a2 i i7v)
References (most recent first) Soriano (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Marnierre (1998), Inspecció personal
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 2, 574 (5)
Note anotació a ploma al foli i8v: “Sis renteriis tenim de la sta tequina del temple | los dos del boer son dits ara se diu lo terçer”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 444
Location in volume ff. a2-i viiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1353
Desconegut. Revelació de Sant Pau
Language català
Date traduït 1494 - 1495-08-03
Title(s) in witness Revelacion del benaventurat Apostol sanct Pau
Incipits & explicits in MS tit.: [ a1] La reuelacio del benauenturat apostol sanct Pau
pream.: [ a iir] Aci comenca la reuelacio del benauenturat apostol sanct Pau : en la qual se reciten los grans secrets … lo guardo que seruint a deu atenyer speren y los que fan lo contrari: les penes quels stan aparellades Los quals secrets e marauelles son les que segueixen
text: E5N lo temps que Theodosio emperador limperi de roma senyorejant regia. Era constituhit per Senador de tan noble ciutat … [ i viiv] … desparegut dela vista mia qui no sens entrenyor de sa partida restaua. Deo gracias
colofó: A honor laor y gloria dela immensa trinitat fon traduhida aquesta sancta reuelacio del benauenturat apostol sanct Pau : de uulgar ydioma castella en valenciana prosa : y ab gran diligencia corregit y smenat. per lo honorable e discret Bernardi uallmanya. E apres ab molta industria empremptat en la famosa ciutat de Valencia a tres del mes de Agost Any .M.ccc.lxxxxv
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07