Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1313
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 297 | Antic Regius 79193
Title of volume MORESCHALERIE ( al llom)
MARESCHALIERIE | EN GASCON ( al f. 1)
Copied 1451 [?] - 1470 [?] (filigrana)

External description
Writing surface Paper gruixut
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 1-9 prel. + i-xlviiij + l-lv + II (els folis inicials i finals són les guardes de relligadura)
Collation 1-416; els tres primers amb reclams horitzontals centrats sense decorar; sense senyals de signatures de quadern
Page Layout 36 línies (f. 2, algunes en blanc)
40 línies (f. xxx)
Size pàgina 221 × 142 mm (f. ii)
caixa 156 × 96 mm (f. ii i f. xxx)
Hand semigòtica de mòdul menut
Watermark tisores (al llarg de tot el volum,) (semblant a Briquet 3668, Roma: 1454, 1456-60, Napoli: 1459, Salzbourg: 1462, Peruggia: 1458)
Pictorial elements Caplletres: senzilles, sense decoració
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color algunes majúscules safranades
Il·lustracions dibuixos a l'interior del text per il·lustrar-lo en tinta negra
Other features Justificació: a punta de carbó
Perforacions: vuit perforacions rodones assenyalant les línies de justificació, a prop del tall, a més de tres que se situen prop del plec, alineades verticalment i equidistants
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada
Condition són en blanc el f. 1 prel. amb una anotació posterior de la biblioteca i els ff. l-lv del final del volum i van numerats per una mà diferent, també són en blanc les guardes de relligadura. El volum disposa d'una foliació antiga en xifres romanes que comença amb el primer foli del text, els preliminars contenen la taula. En bon estat
Binding mitja relligadura en pasta amb aigües de color marró i llom de pell vermella amb daurats; guardes de paper d'aigües
History of volume Adquirit 1732
Previous owners (oldest first) François, Canonge de Église de Saint-Pierre de Montpellier (nota als f. 2 prel. i ex-libris al f. 9v prel.: “E[…] nomine […] de S. P. de Monpelier”; “Francoys de mom[paylier]”)
Bertran Stebe de Polastron (Floruit 1475 [?] - 1550 [?]) (firma capgirada maldestra al f. 55v)
Paris: Bibliothèque Colbertine 3979 1732
Paris: Bibliothèque Royale 7913 1732
Associated persons Altres al llom anagrama i armes reials daurades i escut als plans de Louis-Philippe I, Rei de France [1830 - 1848]
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. esp. 297 de la BNP. Tractat de menescalia (2007)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1996), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 106-7
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 110
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 96
Catalogat a: Ochoa (1844), Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca Real de París, seguido de un suplemento que contiene los de las otras tres bibliotecas públicas (Del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina) 259-60 , n. 169
Note segons Bohigas, l'original castellà és el manuscrit de la Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, b.IV.31. Al f. 2 prel. anotació en francès "le premier livre" a l'inc. de la taula. Al f. lvv una mà del s. XVI va anotar: "legere et non inteligetur"

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 442
Location in volume 1-9 prel. + i-xlviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2487
Theodoricus. Manescalia ([?])
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS tit.: [ 2 prel.] Asi comensa la taula da quest present libre lo qual es della art de manascalia
índex: Capitol primer delles faysons quells Caualls deuen auer per esser ben enfranats .i … [ 9v prel.] … Capitol .C.lxxxx abestia que sia ferjda daspasa/ o de coltell / o/ de lansa 202
rubr.: Comensa lo primer prehambol del sent [sic] present libra lo qual es a profit delles malalties / e madecines / e tot so que als caualls han necessaries / lo qual lo Rey don Alfonso Rey de castella mana fer en fet dels cauayls e de lurs faysons … lo qual lo Rey don Alfonso Rey de castella mana fer en fet dels cauayls e de lurs faysons
prol. tr.: [ i] A4Quest libre es estat transladat dun libre quel Rey don Alfonço de Castella mana fer … que en naguna delles altres coses tench per be da partir de elles
tit.: [ iv] Capitol primer delles faysons quels Caualls deuen aver per esser ben emfranats
text: [ n] P4Rjmerament deuen auer les bochas ben feses … [ xlviiiiv] … E sialj mes al coll vnes costelles per que no puxa gratar / nj escorxar tro sia guorjt
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 106-7 (ed. el pròleg)
Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 29-30
Note obra dividida en 4 llibres i 192 capítols. Segons Poulle-Drieux es tracta d'una obra anònima, compilada sota la influència d'Alfons el Savi. La numeració posada als capítols, al marge de la taula, és d'una mà posterior, del s.XVI, i no es correspon amb la foliació real del volum. A la rúbrica el mot “sent”, errat pel copista, s'ha intentat fer desaparèixer raspant, però encara és ben visible
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-15