Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1312
Authors Desconegut
Titles De agricultura Paladi (manuscrit BnF Esp. 291)
Tractat d'agricultura
Pal·ladi arromançat
Pal·ladi arromançat III (Cifuentes)
Date / Place compilat Barcelona [?] 1301 [?] - 1375 [?] (Cifuentes)
Language català
llatí [?] (orig.)
català [?] (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Compilador: Desconegut
Associated Texts Relacionat amb texid 3619 Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, De re rustica, escrit 301 - 400
References (most recent first) Tractat en: Sebastian Torres (2014), “Ferrer Saiol, traductor de Pal·ladi”, 51-4
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2013-14), “Els sabers útils al món rural català medieval: agricultura, menescalia, medicina i conservació dels aliments”, Études Roussillonnaises. Revue d'Histoire et d'Archéologie Méditerranéennes = Savoirs des campagnes. Catalogne, Languedoc, Provence XIIe-XVIIIe siècles 34-9
Editat a: Martí Escayol et al. (2012), De re rvstica
Tractat en: Martí Escayol (2011), “Two Iberian versions of Gottfried of Franconia's Pelzbuch. Translations and copies in medieval and modern agricultural literature”, Sudhoffs Archiv. Zeitschrift fr Wissenschaftsgeschichte
Tractat en: Capuano (2009), “Early Catalan Agricultural Writing and the Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres…”, Biblioteca Digital de Sciència.cat
Tractat en: Martí Escayol (2008), “Les fonts del Llibre dels secrets d'agricultura de Miquel Agustí: el MS754 de la Biblioteca de Catalunya i el MS291 de la Bibliothèque nationale de France”, Afers: Fulls de Recerca i Pensament
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 290
Vist per: Cifuentes i Comamala (1997), Inspecció personal
Tractat en: García Sánchez (1995), “La traducción catalana medieval del Kitab al-Agdiya (Tratado de los alimentos) de Avenzoar”, Ir Col·loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó. Edat Mitjana (Lleida, 1990)
Tractat en: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 108
Subject AGRICULTURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1838
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 291 (BITECA manid 1271)
Copied 1476 - 1525 (García Sánchez, Carabaza, et alii)
1391 - 1410 (Mettmann)
Location in witness ff. 30v-62
Title(s) Desconegut, De agricultura Paladi, compilat 1301 [?] - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 30v] De agricultura paladj
text: Noe com fon scapat de jeneral diluuj … [ 62] … e tot arbre quj prodoyra fruyt que y sia aço aura sabor be marauellossa
Associated Texts Inclou ff. 56v-62r texid 3089 Desconegut, Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa, compilat 1475 ca. (Capuano)
References Tractat a: Capuano (2015), “La Memòria de les maneres de les laurons en el corpus medieval de los scriptores rei rusticae catalanohablantes”, Manuscrits. Revista d'Història Moderna
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-23