Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1310
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/105 | Antic 105 | Antic A.113
Title of volume IULIANUS | LIBER PRONOSTICORU[M] | ET ALIA ( al teixell de pell vermella, en lletres daurades)
Copied 1351 - 1400 (Iglesias-Fonseca)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 125 (= I + 1-124) (Avenoza)
Collation 1-48 510 6-168 171
Page Layout 49 línies (f. 2)
Size pàgina 273 × 195 mm (f. 2) (Avenoza)
caixa 217 × 150 mm (f. 2)
pàgina 273 × 190 mm (f. 123)
caixa 225 × 135 mm (f. 2)
Hand gòtica
Watermark creu dins d'un òval amb corona, entre dos grifós, a sota dos cercles que contenen les lletres “C D” i “P” (al foli de paper enganxat a la relligadura)
Pictorial elements Rúbriques rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell i blau, a les Virtuts només en vermell
Tocs de color algunes lletres duen un traç vermell com a decoració
Altres: Els versos no tenen cap mena d'ornamentació
Other features Justificació: la justificació sembla feta a punta de plom i només és visible als cantons pell
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Perforacions: restes de quatre perforacions inclinades assenyalant els límits de les línies de guia verticals, a prop dels marges
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia en blanc (al f. 2, on es va mesurar, la primera línia és escrita)
Reclams: reclams horitzontals, centrats, al peu del foli, sovint tallats, manquen als quaderns 13è i 16è
Signatures: al quadern 7è es veuen signatures alfabètiques (a, b, c, d) a la primera part del plec
Music S
Condition en bon estat, malgrat que els marges han estat tallats; el foli preliminar de guarda antic, de pergamí, no pertany a cap quadern i duu la signatura “A=113”
Binding pasta espanyola del s. XIX, amb ferros daurats al llom
Previous owners (oldest first) Vicensi [?], Rector de Cubelles (al f. 124v, en tinta molt feble, hi ha el que sembla una nota de posseïdor on se l'esmenta)
Associated Texts Conté als ff. 1-20v es copia texid 2280 Julià, Bisbe de Toledo, Liber pronosticorum futuri seculi llatí
Conté , ff. 21-51v texid 2281 Smaragdus, De diversis virtutibus sive diadema monachorum llatí
Conté , ff. 52-117v texid 1941 Gregorius I, Papa, Diàlegs (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300 llatí
Conté i als ff. 117v-122 texid 2282 Heitton, Abat, Tremende visionis vera narratio llatí
References (most recent first) Tractat a: Iglesias-Fonseca (2013), Inspecció personal
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 69
Facsímil: Virtuts de l'aiguardent. Fotografies del Ms. BNM 105 (2000)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 12-3
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 49
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 53-8 , n. III
Note segons Massó, els versos del f. 123v foren copiats per una mà del s. XIV, però són anteriors. Als ff. 123v-124 hi ha pautat amb notació musical. Per a transcriure l'obra del final, les Virtuts, sembla que es va fer servir un pergamí “de rebuig”, procedent d'un cançoner, i en lloc de ratllar el text, el copista el va deixar intacte a l'interior de la peça que transcrivia; la disimilitut s'accentua car el text de les Virtuts duu un pautat diferent del dels versos, fets ambdós a punta de plom, però amb una unitat de justificació menor al text poètic. Les mides de la caixa del foli del cançoner serien 223 x 140 mm, 59 línies i probablement amb la primera en blanc, amb un espaiat més gran a la zona destinada a la música, on són gairebé indistinguibles algunes de les línies de justificacióAl verso de la guarda preliminar antiga, de pergamí, una anotació a ploma informa sobre l'autor i la data de la seva elecció com a arquebisbe de Toledo el 680
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000013254&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 436
Location in volume ff. 122-123 + 124r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1347
Desconegut. Virtuts de l'aiguardent
Language català
Date traduït 1450 ante quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 122] A2questes son les virtuts de laygua ardent
text: Primerament de conseruament de cabeyls que no tornen blancs ço es canuts. Sils cabeyls muylaras souen ablayga ardent … [ 124v] … per la uista a auer pus bela ela cara
colofó: Laus tibi sit christe quamlibet explicit iste
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1483
Location in volume ff. 123v-124
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2025
Desconegut. Quant ay lo mon consirat
Language català [?]
Date escrit 1201 - 1300
Incipits & explicits in MS text: [ 123v] Quant ay lo mon consirat … [ 124] … quens do samor ens gart de mal e derror
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 6, 4 x 4, 1 x 2
Note aquesta peça apareix al mig de les Virtuts de l'aiguardent; segons Massó (Repertori, p. 258, el copista de les Virtuts trobà el full escrit i el va saltar. Duu notació musical. “Quant ay lo mon … de ma e derror” apareix copiat dues vegades, al començament del f. 123v i a la fi del f. 124 (últim vers)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06