Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1309
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 810 | Antic 140 esta 33
Title of volume libre de la vida e de les collacions dels sants pares ( cartolina encartada)
libre deles vides e deles collacions dels sants pares ( rúbrica f. 1)
Copied 1376 - 1400 ca. (Batlle -per les filigranes, podria anar fins al 1407-)
1401 - 1410 (Olivar)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 306 (= 282 + 24)
Collation volum format per senions; reclams centrats, en posició horitzontal, al peu de foli
Page Layout 2 columnes
26 línies (1)
Size pàgina 286 × 212 mm (f. 1)
caixa 207 × 167 mm
columna 207 × 80/77 mm (les dues columnes tenen diferent amplada)
Hand gòtica cursiva molt regular, amb àstils de bastarda, ca. 1400
Watermark arc amb sageta (als ff. ii-cclxxxxiiii,) (semblant a Briquet 780, 783, 788, 789, 792, 795-6 doc. entre 1344-81; d'altres motius, Perpinyà: 1380 i 1406-07;)
fruita fruit amb dues fulles (als ff. ccciiii, cccv, cccvii,) (semblant a Briquet 7345-7, 7359, 7373-4 doc. entre 1336-95, també Perpinyà: 1359-95)
Pictorial elements Caplletres: caplletres en vermell, algunes decorades a ploma senzilla de color complementari, que no sempre s'ha realitzat (f. 1)
Rúbriques en vermell
Calderons vermells i blaus
Condition els 24 folis finals s'han perdut. Exemplar amb taques de brutícia per arreu i amb alguns folis estripats pels marges. Tal com avui el conservem, el ms. comença pels folis finals del ms. (ff. ccciiij-cviij més un foli en blanc), el primer foli del qual està mutilat i ha perdut part del text. S'ha perdut també l'últim foli del còdex, que era originàriament en blanc. El darrer foli es troba en molt mal estat
Binding de l'original només en resten tres nervis que mantenen unida la major part del volum, però s'han trencat pel centre i han deixat tres quaderns solts; tant les cobertes com la resta del llom s'han perdut
Previous owners (oldest first) Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís (segons Batlle, el manuscrit va arribar al monestir de Santa Clara des del de frares menors de Sant Francesc)
Barcelona: Monestir de Santa Clara (el catàleg parla d'un fragment adjunt amb una nota autògrafa de Dom Anselm Albareda segons la qual procediria del dit convent; avui dia es conserva aquesta informació en una cartolina mecanografiada)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2009-14)
Facsímil: Microfilm del ms. 810 de la Biblioteca del Monestir de Montserrat. Vides i col·lacions dels Sants Pares (1990)
Descrit per: Beltran i Pepió (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 199-201
Tractat a: Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1
Note manuscrit en curs d'edició pel P. C. M. Batlle. L'antiga signatura es repeteix a cadascun dels fragments en què es divideix avui el còdex, cosa que fa suposar que aquest és el seu estat -fragmentari i desenquadernat- almenys des del s. XIX o potser fins i tot des del s. XVIII. Batlle suggereix que el manuscrit fou copiat bé per un franciscà del convent de Barcelona bé en un monestir benedictí o cistercenc de Catalunya
Internet http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lo-libre-de-la-vida-e-de-les-collacions-dels-sants-pares-manuscrit--0/html/

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1863
Location in volume ff. ira-cvijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2342
Anastasius. Vita sancti Antonii
Language català
Date traduït 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira] libre deles vides e deles collacions dels sants pares
prol. tr.: En nom de nostre senyor deus ihesu christ comensa lo libre deles vides e de les collacions dels sants pares primerament comensa lo prolech de sent geronim sobre la vida de set [sic] paul … e tots aquells e aquelles qui en aquest libre legiran ho ab deuocio escoltaran amen
text: [ viijra] [E]ntre molts es estat gran dupte qual monge fo comensador dabitar e de fer penitencia en lermitatge … [ cviijrb] … e estes coses son dites del sant bisbe espiridion en axi termenem nostre libre queno fassam enuig al legidor
References (most recent first) Batlle (1976), “Dues versions medievals catalanes d'Apostegmes”, Studia Monastica 55-66
Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1 , n. inclou facs. dels ff. 1-61
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 435
Location in volume ff. cviijva-cccra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1346
Desconegut. Apotegmes de les Verba seniorum
Language català
Date escrit 1301 - 1330 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviijva] Comensa lo prolech dela seguent obra
prol. tr.: No es negun dupte lo mon esser sostengut per merits dels sants pares … [ cviijvb] … Mas encara aquells quj vendrien apes fos donada doctrina e eximplis perdurable salut
text: Un dels sants pares con lo demenasen los monges del ser e dela raho de abstinencia … [ cccra] … fer puritat de pregona humilitat e de simplicitat de ignocencia es acabada amen
colofó: ffinito libro sit laus et gloria christo amen laus tibi sit xriste quoniam liber explicit iste opere perfecto munj tradantur magistro Quj scripsit scribat semper cum domino viuat
Condition acèfal
References (most recent first) Batlle (1976), “Dues versions medievals catalanes d'Apostegmes”, Studia Monastica 55-66
Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1 , n. inclou facs. dels ff. 1-61
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3637
Location in volume ff. cccjra-vb + ccciiira-cccvijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4064
Hieronymus. Lletra tramesa al papa Damas per sant Jeroni
Language català
Date traduït 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccjra] letra tramesa al papa damasco [sic] per sent Geronim
text: L3espirit de profecia no es tots temps en les pensas dels prophetes … [ cccvijvb] … Pero es entes que tota persona qui volra demanar les gracies qui demunt son anomenades per dir los psalms del psaltiri es master que sia dret confessat e penjdent e que a bon dret deman les gracies a nostro senyor e ab dreta e bona consciencia en altra manera no sera hoyt per nostro senyor
Condition incomplet
Note manquen els ff. cccij-ccciij. El manuscrit acaba al f. ccci, s'han perdut els ff. cccii-ccciii i la resta del text (ff. ccciiii-cccviii) ara es troba relligat al començament del volum; el f. cccviii romangué en blanc i el segueix un altre foli sense numerar, darrer del quadern, on es pot llegir una prova de ploma: “comensa la vida de sent”. Segons el Pare Albareda Catàleg es tracta del pseudo-Alcuí, De psalmorum usu (PL 101, 465-468), encara que “la nostra versió catalana és augmentada” (p. 200).
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-15