Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1307
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/8267 | Antic 8267 | Antic X.49
Copied Vall d'Hebron: 1401 - 1450 (Beltran)
1431 - 1460 (Iglesias-Fonseca)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 184 (= III + i-clxxviij + III) (foliació antiga)
Collation [1]10 [2-24]12
Page Layout 27 línies (f. 4)
Size pàgina 214 × 129 mm (f. 4)
caixa 155 × 95 mm
Hand semigòtica semigòtica del s. XV
Watermark arc amb sageta difícil de distingir (al f. clxix)
Pictorial elements Caplletres: en vermell
Rúbriques i epílegs en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color de groc en algunes majúscules
Other features Justificació: caixes a punta seca, que de vegades sembla mina de plom, pel traç que ha deixat marcat, pautat de tipus senzill que es correspon amb Derolez 13
Perforacions: restes de quatre perforacions molt menudes, rodones, visibles als extrems de les línies matrius de la justificació, just tocant els extrems del full
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Reclams: centrats en posició horitzontal
Condition bon estat de conservació, malgrat algunes taques d'humitat; alguns folis restaurats
Binding moderna, en pell amb daurats, protegida per una camisa i per una caixa rígida; talls daurats i gravats fent rombs que tenen clavells al mig
Previous owners (oldest first) Barcelona: Sant Jeroni de la Vall d'Hebró (nota de posseïdor al f. 178v: “Aquest libre es del Monastir de sanct Jeronim dela vall de Ebron situat sobre barchinona”)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Microfilm del ms. 8267 de la BNM. Vida i trànsit de sant Jeroni (2000)
Tractat a: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:90-2
Descrit per: Beltran i Pepió (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 12:287-8
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 68
Note al llarg del volum hi ha algunes notes marginals en català i en llatí i mans dibuixades que assenyalen fragments importants del text
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000056694&page=1 vist 2014-06-24

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 433
Location in volume ff. i-cvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1342
Desconegut. Vida i trànsit de Sant Jeroni
Language català
Date traduït 1492 ad quem
Incipits & explicits in MS índex: [ i] Enterpretacio de sent Jeronjm .iiij … [ iiiv] … Capitols deles gracies fetes a deu dela fi del libre
rubr.: [ iiij] Enterpretacio de sent Jeronjm
text: I3eronjm es dit de jerar que vol dir sant … [ cvv] … E les coses mal espostes sien atribujdes ala sua ignorancia e groseria
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2684
Location in volume ff. cv-cvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2913
Pseudo-Eusebius Cremonensis. Epístola sobre la mort de sant Jeroni
Language català
Date traduït 1492 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cv] Piadosa exclamacio de Eusebi dela mort del benahuyrat jeronim an damasi bisbe de portua. e a Theodonj senador de Roma
text: O2n vos prech eus deman molt. Reuerents pares e senyors meus que no sia … [ cvii] … puscham esser guardats en aquest mon present de tots perylls e cosses noyibles. e aconseguir e possehir en lo esdeuenjdor los perpetuals goigs. los quals tu posseix yaAmen
epíleg: Acabada es Mijançant la gracia e ajuda de deu la Epistola del Benahuyrat sant Eusebi. La qual trames al molt Reuerent sant damasi … dela mort del molt glorios confessor e exçellent doctor sant Jeronim. Per la qual cosa sien fetes gracies e laors a nostre senyor deu per tots temps
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2685
Location in volume ff. cviiv-cxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2914
Pseudo-Aurelius Augustinus Hipponensis. Epístola a Ciril sobre sant Jeroni
Language català
Date traduït 1492 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiv] E2n nom dela sancta trinitat pare fill e sanct espirit .en .j. essencia e diujnal vnjtat comença la Epistola del molt Reuerent excellent doctor e benahuyrat bisbe dela Ciutat de yponja sanct augusti: tremessa al benahuyrat sanct Cirill bisbe segon dela Ciutat de iherusalem deles lahors e magnjficencies del molt glorios confessor e molt excellent doctor sanct Jeronjm
text: O2 molt Reuerent pare Cirill. E cuydes te tu que yo deia callar les lahors … [ cxxij] … Car en alguna manera ell no [-s ratllada] es fallat o priuat de son desig
epíleg: Adeu faç moltes gracies car migancant [sic] lo seu adjutori acabada es la Epistola o letra del benahuyrat sanct Augusti bisbe de Yponja tramesa al benahuyrat sant Ciril bisbe segon de Jherusalem
Note a l'explicit una lletra ratllada pel copista esmena una errada
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2686
Location in volume ff. cxxii-clxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2915
Pseudo-Cyrillus Alexandria. Epístola a Agustí sobre els miracles de sant Jeroni
Language català
Date traduït 1492 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxii] E2n nom dela sancta trinitat pare e fill. e sanct esperit en vna essencia. e diujnal vnitat. comença la Epistola del benahuyrat sanct Cirill bisbe segon dela ciutat de iherusalem: tramesa al benahuyrat sanct Augusti excellent doctor e bisbe dela ciutat de yponja: dels mjracles del glorios e fort excellent doctor sanct Jeronjm
text: A2l molt reuerent baro augusti bisbe dela … [ clxxviij] … sotsmetent aquelles a la determenacio de sancta Mare esglesia humjlment e ab deguda reuerencia. Ihesus christus dominus meus et deus meus
colofó: Ffinito ljbro sit laus et gloria Christo. Quj me scripsit semper cum domino prospere sit et cum matre eiusdem dominj
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-06-24