Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1306
Name Gil Sánchez Muñoz y Carbón, Antipapa Avignon [1423 - 1429]
Climent VIII
Sex H
Title Antipapa Avignon 1423 - 1429 (Wikidata)
Milestones Naixement Terol 1370 (Wikidata)
Mort Mallorca (illa / illes) 1446-12-28 (Wikidata)
Mort Mallorca (illa / illes) 1446-12-28 (Wikidata)
Affiliation fe catòlica romana
Owner of manid 1249 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 272. 1401 - 1410. Desconegut, Regla de la Companyia de Sant Miquel Archàngel de la perayria de Terol, escrit 1400 - 1500.
manid 1359 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 296. 1401 - 1500. Aristòtil, Ètiques d'Aristòtil (tr. Guillem de Copons…), traduït 1418 ca.
manid 1432 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 352. 1451 - 1500. Gaucher de Dénain… Compendi historial (versió 1) (tr. Desconegut), traduït 1410 - 1419.
manid 1520 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 299. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1583 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 864. Galceran Marquet, 1392-04-04. Desconegut, Recepta. Confecció de litarge, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1619 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 357. València:, 1418-05-01. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Guillem de Copons), traduït 1418.
manid 1905 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 269. 1401 - 1500. Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem.
manid 2230 MS: Carpentras: Inguimbertine, 126. 1301 - 1400. Desconegut, Sobre els cops que va rebre Jesucrist en lo temps de la sua Passió, escrit 1401 [?] - 1450 [?].
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q348629
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q348629 vist 2023-10-18
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-10-18