Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1306
City and Library Stuttgart Württembergische Landesbibliothek Stuttgart
Collection: Call number Alte und wertvolle Drucke: Inc. qt. 8653 b
Title of volume La vida e transit del glorios sanct iheronim doctor: e illuminador de sancta mare sglesia ( f. 2)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 136 + I (Schröder)
Collation a-h8 k-s8
Page Layout 30 línies (f. 4)
Size pàgina 207 × 140 mm (f. 4)
caixa 150 × 94 mm (f. 4)
relligadura 214 × 153 mm (coberta anterior)
Font gòtica Text 3:102/3, epigr. 2:10 11.c 70
Pictorial elements Rúbriques en lletra de cos més gran, però en la mateixa tinta del text
Caplletres: espai en blanc per a caplletres, llevat de la primera decorada amb motius vegetals
Orla orla de quatre peces decorada amb motius renaixentistes, al centre del peu un escut amb el centre en blanc perquè el posseïdor afegís el seu (f. 2)
Il·lustració gravat representant Jesús camí del Calvari (f. 1v)
Condition exemplar complet, en bon estat; el quadern “s” té els folis i, ii, iiii signats amb essa llarga i el foli s iii amb essa curta; no es veuen errades de foliació
Binding moderna, en pergamí
Previous owners (oldest first) Stuttgart: Königliche Öffentliche Bibliothek 1864 - 1900
Associated persons Relligador Eugen Schempp, relligador (1966)
References (most recent first) Descrit per: Schröder (2013), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2 , n. 6151
Catalogat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. H-265
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1:134 , n. 79
Tractat a: Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 199
Catalogat a: Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (1928-81), Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Gesamtkatalog der Wiegendrucke , n. 9476
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 285
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 235
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 682
Catalogat a: Copinger (1890-1902), Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum: or, Collections towards a new edition of that work in two volumes , n. 2971
Note Al f. 2, exlibris esborrat “es de…”; i un segell de la “Königliche Öffentliche Bibliothek Stuttgart”. A la coberta hom anotà que la relligadura del 1966 substituí una del s. XVIII: “Neu gebunden 1966. Vorher in Umschlag des 18Jh. 12.5.1966 An.” (segell a l'interior de la coberta). Sense anotacions marginals. Al f. 1 es llegeix: “ ac .x. vj. S [?]”.
Internet http://digital.wlb-stuttgart.de/digitale-sammlungen/seitenansicht/?no_cache=1&tx_dlf[id]=526&tx_dlf[page]=1&tx_dlf[pointer]=0 reproducció de l'exemplar

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 432
Location in volume ff. 1-6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1342
Desconegut. Vida i trànsit de Sant Jeroni
Language català
Date traduït 1492 ad quem
Title(s) in witness La vida e transit del glorios sant iheronim doctor:e illuminador de sancta mare sglesia, f. 1
Incipits & explicits in MS rubr.: La vida e transit del glorios sant iheronim doctor:e illuminador de sancta mare sglesia
tit.: Jnterpretacio del nom iheronim. Capitol primer
text: I11Heronim es dit de ierar: que vol dir sanct e enemus quevol dir bosch quasi sanct bosch … [ 1v] … Sanct iheronim encara ha iutiat: o examinat los parlaments e les paraules axi les sues con les dels altres. ço es les paraulese veres dels altres confirmant: e condemnant lese falses: e exponent les duptoses.
tit.: Comensa la vida del glorios pare sanct iheronim. Ca. ij.
text: [l]5I noble baro sant iheronim fon fill de eusebi qui staua enlo castell de estrido: lo qual es enles affinitats de dalmacia e de pannonie e aqui ell nasque … [ 6] … Lo dit benauentura. sant iheronim trespassa gloriosament de aquesta vida en lany .cccc. apres la natiuitat de nostre senyor deu iesu crist al qual ab lo pare e sant spirit vn deu sia donada benedectio gloria e honor ara e per tostemps e enlos setgles dels setges sens si. Amen
colofó: [ 6] Acabada es la vida del glorios sant iheronim segons lo flos sanctorum
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2687
Location in volume ff. 1-72 (6-75)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2913
Pseudo-Eusebius Cremonensis. Epístola sobre la mort de sant Jeroni
Language català
Date traduït 1492 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6] Comença lo prolech de la rubrica sobre la epistola de sant eusebi dexeble seu
acc.: [e]4N nom dela sancta trinitat pare e fill e sant spirit en vna essencia e diuinia vnitat. Comença la epistola del benauenturat sanct eusebi tramesa al benauenturat sant damasi bisbe dela ciutat de portua e a theodoni senador de roma … [ 6v] … e glorios confessor e molt excellent doctor sant iheronim
tit.: Comensa la rubrica o sobrescrit dela epistola:o letra tramesa per sanct eusebi a sant damasi bisbe de portua:e a theodoni senador de roma deles magnificencies del glorios doctor sanct iheronim pare nostre
intr.: A4L molt reuerent pare damasi bisbe dela ciutat de portua: e al molt feel cristia theodoni senador de roma eusebi ça enrera dexeble del molt glorios sanct iheronim mas ara orphe e priuat de aquell resplandent lum tramet piadosa dolor e molt suau goig
text: N4Ostre senyor deu eternal ha parlat a nosaltres en moltes e diuerses maneres per los seus sancts patriarques e prophetes … [ 75] … pertal que perla tua molt piadosa intercessio o pregaria e supplicacio pugam esser guardats e en aquest mon present de tots perills e coses nohibles e aconseguir e possehir en lesdeuenidor los perpetuals goigs los quals tu posseheixs ja. Amen
colofó: Acabada es mitjantcant la gracia e aiuda de deu la epistola … Per la qual cosa sien fetes gracies e laors a nostre senyor deu per tostemps
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2688
Location in volume ff. 72-84 (75-87)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2914
Pseudo-Aurelius Augustinus Hipponensis. Epístola a Ciril sobre sant Jeroni
Language català
Date traduït 1492 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75] Comensa lo prolech de la rubrica sobre lo segon tractat daquest libre o epistola Capitol primer
acc.: [ 75] [e]5N nom dela sancta trinitat pare e fill e sant spirit en vna essencia e diuinal vnitat. Comença la epistola … [ 75v] … del molt glorios confessor e molt excellent doctor sant iheroni
text: [o]5 Molt reuerent pare cirill e cuydeste tu: que yo dega callar les laors … [ 87] … Car en alguna manera ell no es fallit o priuat de son desig
colofó: A deu sien fetes moltes gracies car migencant [sic] lo seu adiutori acabada es la epistola o letra del benauenturat sant agusti bisbe dela ciutat de yponia tramesa al benauenturat sant ciril bisbe segon de hierusalem
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2689
Location in volume ff. 84-132v (87-134)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2915
Pseudo-Cyrillus Alexandria. Epístola a Agustí sobre els miracles de sant Jeroni
Language català
Date traduït 1492 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87] Comensa lo prolech dela rubrica dela epistola de sant ciril
acc.: [e]4N nom de la sancta trinitat pare e fill e sant spirit en vna essencia e diuinal vnitat: comença comença la epistola del beneuenturat sant ciril bisbe segon dela ciutat de hierusalem / tramesa al benauenturat sant agusti … e fort excellent doctor sant iheronimr [sic]
tit.: Comensa la epistola ca. ix.
text: [a]4L molt reuerent baro agusti bisbe dela ciutat de yponia pus excellent de tots bisbes ciril bisbe de hierusalem e menor de tots los sacerdots … [ 134] … car sies remembrat de mi en les tues santes oracios. [sic]
tit.: Capitol de gracies .ca. xxxviii
epíleg: [m]Oltes gracies sien fetes per tostemps a deu tot poderos … sotsmetent aquelles ala determinacio de santa mare sglesia humilment e ab deguda reuerencia.
colofó: Disponent deu fon stampade aquesta obra en Barcelona lany mil.cccclxxxxiii per Pere miquel.
índex: Taula per trobar los capitols. Interpretacio del nom iheronim … [ 132v] … Capitol de gracies ca. xxxvii
Number of additional copies of edition 4
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1032
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1-III-24
Title(s) in copy Vida e | trànsit | de | Sant | Jeroni | Barcelona | 1493 ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 126 + II
Collation b2-b7 c-h8 k-r8 s1/7
Size pàgina 200 × 140 mm (b iiij)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres
Condition acèfal i incomplet: manquen els tres primers folis i el foli 6
Binding mitja pell-cartó
Previous owners (oldest first) Bernat de Pinós, Vescomte de Illa-Canet 1550
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 78 , n. 88
Tractat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 285
Note Al f. s7 verso, ex-libris manuscrit: “de Don Dernard [sic.] de Pinos”
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/29180 reproducció digital vist 2017-05-23
http://cataleg.bnc.cat/record=b2246234~S13*cat catàleg vist 2017-05-23

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1031
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number Inc. 584 | Antic CLXIX-61/882
Title(s) in copy Vida de San Geroni ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis III + 126 + III
Size pàgina 193 × 135 mm (f. b iiii)
Font gòtica
Watermark tisores
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres
Condition exemplar incomplet: falten el quadern a i els ff. bi i s viii; volum en bon estat, però amb forats de bibliòfags, que no solen afectar el text; també presenta taques d'humitat i brutícia; errades de signatures: “s” sigmàtica 3 per “s” llarga 3
Binding enquadernació de pergamí sobre cartó del s. XVI, amb restes de baguetes per tancar-lo
References (most recent first) Avenoza (2002), Inspecció personal
Marnierre (1998), Inspecció personal
Avenoza (1995), Inspecció personal
Torra et al. (1995), Catàleg dels incunables de la Universitat de Barcelona 254 , n. 746
Blázquez Fraile (1945), Incunables de la Biblioteca Universitaria 89 , n. 584
Note alguna postil·la manuscrita. Al primer foli de guardes s'anotà la paraula “Gandullo”

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1273
City and Library San Juan Casa del Libro
Collection: Call number sense signatura
Title(s) in copy Barcelona 1493 * Vida e transit de Sanct Jheronim ( al llarg del llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 29 + III
Collation p3-8 q-s8
Size pàgina 194 × 134 mm (f. p. iiij)
Font gòtica
Pictorial elements caplletres de quatre unitats de pauta amb decoració vegetal als ff. q5v (una “N” invertida), q7 (“A” que sembla invertida), s5v i espai en blanc per a la resta
Condition guardes modernes, exemplar incomplet, només es conserva la part final. Té una foliació posterior a mà als angles superiors externs, antiga, feta a tinta en xifres romanes, però amb errades esmenades per una foliació posterior al centre del marge superior (lxxxxvi-lxxxxviii, lxxxx esmenat en cvi-cviiii). Exemplar amb moltes taques d'humitat i de brutícia, però sense forats de bibliòfags. L'incipit del colofó presenta un tall a la part superior i un altre a la part inferior, com si hom hagués volgut tallar aquestes línies
Binding moderna, senzilla en pell i cartó, restaurada
References (most recent first) Mérida (2004), Inspecció personal
Arrarás (1994), Libros españoles (siglos XV-XVI) 13
Note donat que el “Gamaliel” que es conserva en aquesta mateixa biblioteca continua la numeració (cxxxv), sembla més que probable que totes dues obres havien estat relligat juntes (COPID 1176). Sense anotacions marginals de lectura. Una anotació a llapis, moderna, de la biblioteca, recull bibliografia actual sobre el volum

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1033
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number MEV:
External description
Writing surface Paper
Previous owners (oldest first) Josep Torras i Bages, Bisbe (adquirit pel bisbe)
References (most recent first) Avenoza (2007), Inspecció personal
Soriano (2006), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 82 , n. 194
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV II , n. 682
Note exemplar no localitzat en fer el catàleg; versemblablement relligat juntament amb el núm. 92 (cf. La Veu de Montserrat 21 (1901), p. 162); fou esmentat per Haebler. No localitzat encara al 2007. En altres ocasions, exemplars d'edicions que avui no es troben a Vic tenen una còpia a San Juan de Puerto Rico

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-01-09