Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1306
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1883
Joan Roís de Corella, Cavaller. Parlament en casa de Berenguer Mercader
Language català
Date escrit 1471-03 ad quem
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 | Antic 49 | Antic 88-4-19
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 73-89
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 73] PARLAment ho collaçio que sesdeuench en casa de berenguer mercader entre alguns homens destat dela Ciutat de valençia los quals ordenaren les istorjals pohesies seguents ço es cascu la sua en son elegant estil
intr.: P6er la çelssitut transsendent de la senyora deles sçiençies sacra teulogia deuallant … [ 73v] … serja a la sua jnclita fama hauer enveja e a verdaders amistat girar les espatles
rubr.: PARLA beranguer mercader de la oujdjana poesia de Çefalo e procha
text: E4 manera de semblants paraules comença berenguer mercader nostre sçilenci rompre puix ab abundancia no superflua … [ 78] … de tant doloroses paraules
rubr.: L2OS nostres vlls ensemps ab los de berenguer mercader estauen no exuts de piadoses lagrjmes quant acabava la dolorosa fi de tant trista istorja mjrauen los vns als altres esperant qual prjmer parlarja pero no tarda gran espay johan escrjua donar fi a nostre sçilenci
? TEXTI: A2CI johan escrjua reçita la oujdiana dolorosa faula del gran musich fill de Caliope Orfeu Lo qual ab dolorosa lamentacio per la mort de Euridiçe muller sua ab acordada musicha deualla en los jnferns lanjma de aquella çercant … [ 81] … don pres loch la injqua ley que de tant exçes treball perdes lo premj
rubr.: A2XI hauja transportat johan escriua la ben rahonada faula en nostres entristides pensses que cascu de nosaltres semblaua euridiçe hauja perduda que lo oder de la atenta imaginatiua força a tots fer aquell gest que de orfeu se rahonaua girant nos ales espatles per veure si eurudiçe venja pero no tarda gujllem ramon de vilarrasa a nostra falssa ymaginacio donar terme en estil tal com açi felment reçite
text II: A2çi gujllem ramon de vilarrasa semblant ment reçita la vulgar oujdiana faula de Silla filla del rey Niso … [ 83] … lo terme de mes paraules solament era portar exemple dels leigs actes que en la femjnjl condiçio se troben
rubr.: O çelerada donzella respongueres tots ales darrers paraules de vilarrasa gran alegrja a nostra present vida que tals actes nos troben ab tot que algunes de nostres senyores lo desonest seruey de venus devotament çelebren pero de lega de tals delictes son delljures
text III: A3çi Lois de Castelluj reçita la fabulosa oujdiana istorja de paçife muller del Rey mjnos per lo desorde dela amor del toro conçebent … [ 84] … Minotauro de quj la fama en vorgonya dela femjnil condiçio eternament dura
rubr.: [ 84v] Pero a don johan de proxita de entonacio afectada tots pregaren no prengues a gran treball les nostres orelles la suaujtat deles sues elegants paraules sentissen que ençert estimauen als viujnts tots exçellja en çelssitut de alt gentil estil en vulgar de valençiana prosa ab humjlitat benigne lo noble baro de tan afectades pregarjes se defenja pero ala fi vençuda per nostres rahonables desigs la sua condiçio afable a tal parlau feu prinçipi … deles sues elegants orelles la suaujtat dels sues elegants paraules sentissen
text IV: A2çi lo noble baro don johan de proxita reçita la vulgar oujdjana poesia de progmes que filomena germanes e tereu cruel rey de tarçia … [ 89] … saltant per la mateixa finestra pres de oçell jnmunde pintada figura hi encara de present la cruel mort de son fill vlulant deplora que ale corrupte porta de miserable vianda
References (Most recent first) Roís de Corella et al. (1921), Parlament de casa Mercader i Tragèdia de Caldesa
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 233-75
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-02-15