Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1304
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 29-V-2 (1)
Printed Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 357 (= I + 33 + 2 (en blanc) + i-ccxxxxvii + 2 (en blanc) + ccl-cccxlii)
Collation 12 A2-8 B-C8 D10 a2-8 b8 c-d10 e6 f-s-s-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G1-4 A-N8
Page Layout 2 columnes (i-ccxxxxviivb)
Size pàgina 280 × 207 mm (f. 1) caixa 205 × 134 mm (f. 1) caixa 187 × 136 mm (f. ii) columna 187 × 63 mm (f. iira)
Font gòtica
Pictorial elements espai en blanc per a les caplletres, marcades amb lletres de guia
Condition manca la portada i tampoc hi és el gravat. Inici desordenat, els ff. 1-2 corresponen als ff. 32-33 de l'exemplar de l'ACA Inc. 49 i la taula de les pragmàtiques que es troba en l'exemplar principal entre els ff. cxlviii i cl. És en blanc el f. D10 de la primera part, al qual segueix un foli en blanc que deu substituir la perduda portada. Errades a les signatures: c2-c5 per c3-c6, diiiii per diiii; diiii per dv; dv per d6; ui-uv per uii-u6
Binding en pell, del Monestir del s. XVI; talls daurats, amb la corona reial gravada en or i també el títol del volum, en tinta marró
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al f. 1 del volum: “Con este libro sirbio asu magestad el docgtor burg[os] de Paz. Vecino de Valladolid por principio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Reproducció parcial de l'ed. dels Usatges, ed. 1495, exemplar Esc. 29-V-2 (1) (2003)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal
Alonso (2000), Comunicació personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 24
Note volum factici on s'han aplegat diverses constitucions de Catalunya i actes de cort. Segons el Padre Teodoro Alonso el volum consta de 357 folis; l'arxiver ens ha cridat l'atenció sobre la signatura “K”, que en realitat és “Lr”, com si l'impressor no disposés d'aquesta lletra i hagués intentar substituir-la per una combinació de tipus semblant. La foliació, que té moltes errades, fou en part corregida a ploma. El bifoli amb el pròleg, que té la nota de posseïdor, està desplaçat al començament del volum i el bifoli amb la taula de les pragmàtiques, que a l'exemplar de la Corona d'Aragó les precedeixen és a dir, es troben entre els ff. [cc]cccvii i ccl) són en aquest exemplar al final de la taula de la primera part del volum
Record Status Created 1992-06-05
Updated 2018-02-15