Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1304
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 717
Title of volume EVANGELIS | MIRACLES | DE | LA VERGE ( Llom, daurats moderns)
Copied 1351 - 1400 (ff. 1-25 i 33-74, part llatina)
1401 - 1500 (ff. 25v-32v, part catalana)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 74
Collation 1-310 42 5-610 712 810; reclams al peu, decorats en vermell
Page Layout 31 línies (f. 4)
29 línies (f. 26)
Size pàgina 191 × 139 mm (f. 1)
caixa 143 × 98 mm (f. 1)
caixa 143 × 102 mm (f. 4)
caixa 143 × 101 mm (f. 26, text català)
Hand diverses mans gòtiques de la segona meitat del s. XIV (ff. 1-25v i 33-77 (text llatí))
diverses mans gòtiques del s. XV (ff. 25v-32v (text català))
Pictorial elements calderons, tocs en algunes lletres, caplletres senzilles i rúbriques en vermell
State justificació a mina de plom, amb línies de guia per als renglons i amb la primera línia en blanc
Condition acèfal; duu una guarda moderna davant i una altra al darrera, que no es compten en la foliació. El darrer full del volum esquinçat. No tots els folis tenen la mateixa mida
Binding moderna, en pergamí
Associated Texts als ff. 1-25v i 33-74 texid 3650 Desconegut, Homilies sobre els Evangelis llatí
References (most recent first) Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Avenoza (2002), Inspecció personal
Sabaté (2002), Inspecció personal
Avenoza (1998), Inspecció personal
Izquierdo (1997), La Bíblia en valencià. De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar 112
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 83 i 132
Massó Torrents et al. (1920-22), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (núms. 100-146)”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 252
Note anotacions marginals de lectors. Originalment, en el manuscrit quedaren en blanc des del verso del f. 25 fins al f. 33 (darrer de la primera meitat del quadern i tota la segona part del quinió); mans posteriors, ja del s. XV, aprofitaren aquest espai en blanc per copiar els textos catalans i com que no disposaven de suficients fulls, van afegir un binió per tal de completar la còpia, cosa que es pot comprovar ja que els fulls d'aquest binió afegit tenen una pauta diferent

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 430
Location in volume ff. 25v-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1341
Desconegut. Vida i miracles de la Verge
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 25v] S2Ent geronjm recomte la istoria dela uerge .Maria. dient. Joachim fo de galilea dela ciutat de nazaret … [ 28] … e pres lo fiyl dela ymage e portalo a lesglea e retel ab honor a la ymage Dient gracies faz a uos dona car \m/auets retut lo meu fiyl per que us ret lo uostre
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1393
Location in volume ff. 28v-32v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1945
Mattheus. Passió de Jesucrist segons sant Mateu (26,1-27,66)
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28v] A2ra amichs hoyats lapassio de nostre senyor Ihesucrist. Segons que diu sent matheu
text: En aquel temps dix ihesucrist a sos dexebles. Sapiats que apres \de/ dos dies sera paschua … [ 32v] … e dixlos pilat anat e guardatslo axi con sabets e els arearense [sic] a guardar lo sepulcre e tant nol anguardat que Ihesucrist no sia ressucitat e en galilea senes anat
References (most recent first) Izquierdo (1997), La Bíblia en valencià. De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar 112 , n. Ms. C
Note Izquierdo ignora que aquest Ms. era ja esmentat al BOOCT (1984)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04