Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1301
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 559 | Antic X-12-7; 21-3-4
Title of volume San | Pedro Pascua[l] | Opusculos | Varios ( al llom)
Copied Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 156 (= II + 152 + II)
Collation 14/2 21 35/4 512 66/5 7-1212 1310 141 1510 165/4; reclams horitzontals centrats
Page Layout 20 lÝnies (f. 2)
Size pÓgina 207 Î 135 mm (f. 2)
caixa 137 Î 93 mm
Hand g˛tica
Pictorial elements Caplletra inicial amb una senzilla decoraciˇ filigranada (f. 8)
Caplletres: en vermell
R˙briques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color tocs safranats a les maj˙scules
Other features Justificaciˇ: a punta seca
Pautat: amb lÝnies de guia per als renglons
Perforacions: sis perforacions, possiblement fetes amb compÓs
┌s de la primera lÝnia de la pauta: primera lÝnia en blanc, tot i que hi ha folis on l'escriptura la trepitja
Condition volum restaurat, amb alguns folis en mal estat al comenšament; manca un foli entre els actuals 48 i 49 i s'ha perdut el text corresponent; els ff. 7 i 133 sˇn de paper posterior
Binding pergamÝ flexible sobre cartˇ amb tires per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalš (Villanueva, nota prel.)
References (most recent first) Tractat a: Izquierdo (1997), “Sobre el context manuscrit del poema Barons, scoltats un patit sobre l'Anticrist: una reinterpretaciˇ d'alguns textos atribu´ts al fals sant Pere Pasqual”, Llengua & Literatura
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecciˇ personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecciˇ personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecciˇ personal
Tractat a: Riera i Sans (1986), “La invenciˇ literÓria de sant Pere Pasqual”, Caplletra 49-50
Tractat a: Batlle (1962), “L'antiga versiˇ catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = MiscelĚlÓnia Anselm M. Albareda, 1 297n
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 2:80-2
Descrit per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de Espa˝a 18:214-23
Note segons una nota -f. 7, de paper posterior-, una c˛pia de les Hist˛ries i contemplacions es trobava el 1804 a la Biblioteca de El Escorial
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 486
Location in volume ff. 1-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1390
Pelagius I, Papa. Verba seniorum (l. xxii)
Johannes. Verba seniorum (l. xxii)
Language catalÓ
Date tradu´t 1438-06-25 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Dotze sants paras Ermjtans foran ensemps aiustats en collacio … que deus li donaua a sanatir en sa contenplacio
text: L3o primer six yom sent crucificat al mon e a totes las obras corporals … [ 5v] … que no sostengua que jo sia jutjat nj condenpnat a sostanjr aquels orrjblas turmens quj duraran sens fi amen
escat.: Baneyt sia lo nom de ihesucrist e dala sua beneyta mara verge madona sancta maria Amen Beneyta sia tota la sancta cort celestia Amen
References (most recent first) Vives (1966), “La ColĚlaciˇ dels dotze ermitans en catalÓ”, Miscellanea Populetana
Molar (1979), “ColĚlaciˇ dels dotze ermitans”, Estudis Franciscans
Bohigas (1955), “Petita contribuciˇ a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 54
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1186
Location in volume ff. 8-132v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2394
Desconegut. Hist˛ries i contemplacions
Language catalÓ
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 8] Comenša la ystoria de sant Llatzer … [ 132v] … sia loat honrat e amat Amen
colofˇ: Ffon spleguat de ascriura per mj johan ferrandez scriuent de barchinona dimecres a xxv de juny en la dita ciutat de barchinona ay [sic] M.cccc.xxxviij
Note Recull de narracions piadoses que se solen aplegar sota aquest tÝtol (veg. els registres de cadascuna d'elles tot seguit)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2943
Location in volume ff. 8-23v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1801
Desconegut. Vida de LlÓtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena
Language catalÓ
Date escrit 1350 ca - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8] Comenša la ystoria de sant Latzer com visque ne com fo reconciliat ne apres la mort com fou resuscitat ne com visque e com mori bisba dela ăiutat de massella e hon mori e hon jau lo seu cors
text: S4Ent Latzer fou de linatge Reyal de part de son para … [ 23v] … e fou soterrat En la Ciutat de macella
colofˇ: Deo gracias Amen Amen
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3015
Location in volume ff. 24-40
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3055
Desconegut. Contemplaciˇ o comiat de la Verge el dimecres sant
Language catalÓ
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24] Contemplacio del dimecras sant com ihesucrist e la uerge maria parlaren molt famjliarment ensemps e de que parlaren
text: L3O dimars sants en la nit per prechs dela gloriosa uerge maria … [ 40] … laujen aparellat los jueus com ara oyrets
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3017
Location in volume ff. 40-81
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1271
Desconegut. Meditacions sobre la Passiˇ
Language catalÓ
Date escrit 1400 [?] - 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40] Aquesta es la pascio del nostro redemtor deu ihesucrist la qual cascun feel crestia deu deuotament e piadosa contemplar
text: P3Rimerament en quina manera fo venut e comprat lo saluador de tot lo mon … [ 81] … E puy desobra posaren hi vna gran pedra Amen
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2771
Location in volume ff. 81-90v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1816
Desconegut. Hist˛ria de la Corona d'Espines
Language catalÓ
Date escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81] La ystoria dela santa corona de ihesucrist que li fou posada lo diuendras sant sobra lo seu glorios cap
text: Q2vant ihesucrist fon pres en poder de pilat gran aualot de jueus fo ala porta … [ 90v] … li auja plagut comptar los afers de la sancta corona de ihesucrist
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3014
Location in volume ff. 90v-103
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1817
Desconegut. Hist˛ria del bon lladre
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90v] La ystoria del sant ladra apellat dimas lo qual lo jorn que mori entra en paradis e fo germa de ihesucrist de let
text: Q2vant la gloriosa verge maria e son glorios fill … [ 103] … que ell troba al ihesucrist que nons oblit. Amen
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3016
Location in volume ff. 103-114
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1818
Desconegut. Hist˛ria dels Sants Innocents
Language catalÓ
Date escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103] La ystoria dels sants ignocents los quals moriren martirs per ihesucrist e com ne en quina manera foren conseruats fins al dia de vuy e seran fins a la fi del mon
text: A2pres la natiujtat de ihesucrist vengueren los tres reys dorient … [ 114] … e tota la cort celestial de paradis amen
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3088
Location in volume ff. 114-132v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1805
Desconegut. Visions profŔtiques de sant Joan Baptista
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114] Prolech com nj per que dix sant johan baptista lo primer agnus dei e hon lo dix ne a quj o dix e com nos deuem per son dit mjllorar
prol.: P2Rimerament quant ihesucrist e la glorioa verge maria e lo prom en jusep venjen de la fuyta de egipta … [ 119] … E veus asi la visio del primer Agnus dei e axi stech fins al temps que preycaua publicament
tit.: Com sant iohan ach vist la visio … mjllorar sil contemplam
text: U2N jorn sant johan desijant la mjganja e la fi … [ 132v] … sia loat honrat e amat Amen
colofˇ: Ffon spleguat de ascriura per mj johan ferrandez scriuent en barchinona dimecres a xxv de juny en la dita ciutat de barchinona ay [sic] M.cccc.xxxviij
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 425
Location in volume ff. 134-152v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1563
Angela de Foligno. Visions i revelacions
Language catalÓ
Date tradu´t 1438 ad quem
Title(s) in witness la vida de sancta Angelina
Incipits & explicits in MS protoc.: [ 134] Loat e glorificat Magnjficat e exalsat sia lo sant pracios nom de nostra senyor deu ihesucrist. Amen
text: Comensa lo prolech dela vida de sancta angelina la qul scriuj lo seu confesor ensemps ab la sua vida
prol.: D3Ju la sancta scriptura en persona de ihesucrist jo manifestare mj mateix a cells quj amen mj … [ 136] … car elles no sabien perque yo parlaua e ascrjuja ab ella tan souen
tit.: La via de sancta angelina
text: A2quest libra es partit en dues parts principals … [ 152v] … e cridar que fiu en prasensia da uos e da molts daltres enla sgleya dasis
colofˇ: Loat e glorificat Magnjficat amat e hobait sia lo sant prasios nom de nostra senyor deus ihesucrist Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24