Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1300
City and Library Roma Academia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Biblioteca
Collection: Call number 44.A.3 | Antic Cors. 1362
Title of volume LULLI RAIMONDI | CODICE | MANOSCRITTO ( al teixell)
Opera Raymundi Lullii ( al f. 1 preliminar)
Copied Ciutat de Mallorca: 1481 - 1500 (Perarnau)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + i-xvi prel. + j-cclxxviiij + 280-286 + II
Collation 1-516 618 7-1216 1314 14-1816 197/5; aquesta col·lació inclou des del f. vi prel. fins al 286
Page Layout 2 columnes
35 línies (f. xij)
Size pàgina 300 × 225 mm (f. xij)
caixa 185 × 145 mm
columna 185 × 65 mm (f. xijra)
Hand cursiva humanística
Watermark mà amb flor de sis pètals
Pictorial elements Il·lustracions dibuixos, alguns en color, als ff. 1 i 286v un àngel amb un escut amb una serra al pit, i altres dos àngels que aguanten l'escut, motiu envoltat per una orla; hi ha altres dibuixos, p.e. al foli 39vb que representa una escola
Rúbriques en vermell,
Caplletres: caplletres en vermell i blau, amb decoració en blau i violeta, algunes en blau-verdós, manquen al darrer terç del llibre i també als ff. vi-xvi (la primera caplletra d'aquesta part és de mà posterior)
Other features Justificació: justificació a punta seca
Reclams: verticals a la dreta del marge inferior
Perforacions: no es veuen signatures de quadern
Condition després del f. ccxxxiiij en segueix un altre foliat 234a i després del cclvij un altre foliat 257a. Són numerats en vermell els ff. i-xvi prel. més els 234a, 257a i 280-286. Dels folis preliminars, romanen en blanc els ff. i-iv, xii i xvi. A més, el f. v prel. té escrit al revers “Codice ms. 1362 Carte 279”, però la resta no té res escrit. També són en blanc els ff. 234a, 257a, cclxxv i des del cclxxviiijv fins al recto del f. 286. Es veuen forats de bibliòfags
Binding pell verda amb daurats sobre cartó, i cinc nervis al llom
Previous owners (oldest first) Roma: Lynceum Bibliotheca (Segell als ff. 6r i 229v)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1996), Inspecció personal
Descrit per: Perarnau i Espelt (1990), “El Llibre contra Anticrist de Ramon Llull. Edició i estudi del text”, Arxiu de Textos Catalans Antics , n. Ms. C
Catalogat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 442-3
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 28 , n. d9
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 213-4

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 424
Location in volume ff. vira-xiva prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1335
Desconegut. Vida de Sant Silvestre Papa
Language català
Date escrit 1400 ? - 1450 ?
Incipits & explicits in MS text: [ vira prel.] [S]3ilvestre es dit de Sile qui es lud et trans ço es lud dela sgleya … [ xiva prel.] … e apres aquelles paraules en nostre senyor feselment sadormj : ffinis
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1030
Location in volume ff. xiiira-xvvb prel. + i-ccxxxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1695
Ramon Llull. Llibre de meravelles
Language català
Date escrit 1287 - 1289
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiiira (prel.)] Aci començan les rubriques del libre de marauelles lo qual libre feu en Ramon llull
índex: C2Omençe lo primer libre qui es de deu. | Dela primera part e primerament si es deu .j. … [ xvvb prel.] … Dela fi del llibre de marauelles. cl. | Del segon felix. clij.
rubr.: [ jra] Deu en virtut de ta granea eternitat poder sauiesa e volentat comença aquest libre de mareuelles : Del prolech
prol.: E7N tristicia E en languiment estaua un home En stranya terra … [ jva] … e en perills se metia per tal que adeu fos feta reuerencia e honor
rubr.: Dela primera part \si/ es deus
text: C2On felix fo partit de son pare e fo en hun gran boscatge … [ ccxxxiiijvb] … e lexa lesperital en qui esta compliment
epíleg: Aci es acabat e complit lo libre de felix per gracia de deu e de nostra dona sancta maria verge
References (most recent first) Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 122-4
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1054
Location in volume ff. ccxxxvra-cclviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1703
Ramon Llull. Llibre contra Anticrist
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ ccxxxvra] Deus quj en sobirana bellesa verificats ab perfeccio los actes de vostres excellents dignitats a donar llahor honrament e honor comesa [sic] lo vostre seruidor qui es home pobre peccador est libre qui es contra antichrist
tit.: Del prolech
prol.: [C]4om lo mon sia començat a conexer e a amar … [ ccxxxvvb] … que en est libell se conte contra antechrist
tit.: Comença la primera distinccio
text: [A]2questa distinccio es partida … [ cclviivb] … quj entenent contempla e adora deu
colofó: Finito libro sit laus gloria christo amen finis
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1066
Location in volume ff. cclviiira-cclxxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1706
Ramon Llull. Lògica del Gatzell
Language català
Date escrit 1265 - 1271-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclviiira] Aci comença la logica del gatzell
text: [D]2eus per fer a nos honrament | De logica tractant breument | La qual es dita del gatzell | Hon mon entendiment apell … [ cclxxra] … Que mon nom no aus dexelar | En est tractat lo qual vull dar | Ala verge quj al cor meu | Dela qual nasch home e deu
Condition incomplet
Poetic Stanza 1603 vv.
References (most recent first) Rubió Balaguer (1913-14), “La lògica del Gazzali, posada en rims per en Ramón Llull”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 329 , n. Ms. C
Note manquen els vv. 46, 99, 333, 460, 695, 937, 1348, 1408 i 1444 de l'edició de Galmés. Cada vers ocupa una línia d'escriptura, amb excepció d'algun cas puntual on una línia d'escriptura és ocupada per més d'un vers
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 908
Location in volume ff. cclxxira-cclxxvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1652
Ramon Llull. Arbre de filosofia desiderat
Language català
Date escrit 1289 - 1290
Incipits & explicits in MS text: [ cclxxira] [D]2EVS. ES. AQUELL ens enquj bonesa granesa eternitat poder sauiesa voluntat … [ cclxxvirb] … qui per corrupcio esdeue en priuacio e enaxi deles altres coses semblans a aquestes
Condition fragment
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1087
Location in volume ff. cclxxviva-cclxxviiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1719
Ramon Llull. Taula general
Language català
Date escrit 1293-09 - 1294-01
Incipits & explicits in MS text: [ cclxxviva] [Q]2VALS colors han los elamens simples La solucio es aquesta … [ cclxxviiiirb] … sants de gloria glorieiats en la gloria de Deu: | AMEN
Condition fragment Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-03-12