Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 129
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, Códices. Libros varios Códice 2
Copied València: Jaume Gisbert para València: Jurats, 1409 ca.
Location in witness ff. 1-118ra
Incipits & Explicits in witness calendari: [ 1] Jlam prima dies mensis et septima siue timetur [ 6]
rubr.: [ 1ra] Aquestes son les rúbriques del present libre. Primerament de la eletio dels consols ques fa cascun any
índex: Com iuren los consols eletx en poder de iusticia ciuil a nadal .ij. … [ 14ra] … De la paga del scriua
pream.: [ 15ra] … [ 15v] … segons que per les dites letres e prouisions pot appater en lo present libre per treslats autentichs de aquelles
rubr.: [ 16ra] Dela electio dels consols ques fa cascun any en la uespra de Nadal
text: Cascun any la uespra de la festa de natiuitat de nostre senyor Jhesuchrist Los prohomens nauegants … [ 21ra] … Les quals costumes e capitols se seruen per tots los consolats del mon e los capitols dels quals per orde son los ques seguexen
rubr.: [ 22ra] Aci començen [sic] les bones costumes e dels bons usatges dela mar. Capitól/ primer.
text: AQuest\s/ son lós/ bons stabliments e les bones costumes qui son del fet de la mar … [ 94rb] … E perles rahons enlo dit capitol estengudes fon feyt lo dit capitol no contrastant algunes [f. 94va] rahons en alguns capitols contengudes
rubr.: [ 95ra] Costumes de mar de barchinona, Hoc est translatum sumptum fideliter … regali sigillata cuius tenor talis est. Ut sequitur
text: PEtrus dei gratia rex aragonum … [ 118ra] … Ço es de tots actes senars sia pagat .dos. sous. E de tots acte \s/ dobles sien pagats quatre sous
References (Most recent first) Libre del Consolat de Mar. Reproducción del manuscrito de Valencia [edició facsímil] (1956)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-02-15