Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1297
Authors Desconegut
Titles Biblia AT: Liber psalmorum
Saltiri
Llibre dels salms
Date / Place traduït 1401 - 1475 ad quem
Language català
hebreu
hebreu (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject BÍBLIA: V. T. SALMS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2419
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2275)
Copied 1475 ad quem
Location in witness ff. 1-6v
Title(s) Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1475 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aquests son los LXXII vessors del psaltiri los quals devets dir tots dies
text: E tu Deu enpara per mi ma honor e exalça mon cap … [ 6v] … De[u] ou o Deu piadau Deu scoltau i fes e no sia trigat . adonay sema'a adonay selaha adonya haqsiba wa-'ase al-teahar
Condition fragment
References Riera i Sans (1971-75), “Un recull d'oracions en català dels conversos jueus (segle XV)”, Estudis Romànics 70-76
Note 72 versets, l'últim en hebreu, i una breu oració de cloenda; el número 15 pertany als Proverbis i el 69, al Deuteronomi
ID no. of Witness 2 cnum 8871
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2275)
Copied 1475 ad quem
Location in witness ff. 6v-8v
Title(s) Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1475 ad quem 4 i 29
Incipit & Explicits text: [ f. 6v] Al salm en los lliris. Salm a David Eu mon cridar respon a mi … [ f. 8v-] … respon a nos en lo jorn quet cridarem. Amen. ya'anenu be.yom-qorenu
References Riera i Sans (1971-75), “Un recull d'oracions en català dels conversos jueus (segle XV)”, Estudis Romànics 77-79
Note últim verset en hebreu
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-31