Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1297
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number II-475 | Antic 2-F-1 | Antic VII-E-2
Title of volume CRONICA | DEL R. | D. JAYME | I | M. S. ( al teixell)
Historia del Rey Don Jaume en Catatalan [sic.] ( a la primera guarda (lletra més moderna))
Copied 1491 - 1510 (Mundó)
1401 - 1410 (catàleg i Massó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 129
Collation volum format per quaderns de dimensions variables -de cinc, sis, vuit, deu bifolis, etc.-, sense reclams visibles però amb algunes signatures de quadern alfanumèriques visibles
Page Layout 2 columnes
41 línies (f. 4ra)
Size pàgina 410 × 275 mm (f. 4r) (Avenoza)
caixa 274 × 176 mm
columna 274 × 75 mm
Hand gòtica textual cursiva, dues mans (catàleg)
gòtica influïda per la humanística, de cancelleria i notarial catalana, bastant cursiva i variable (Mundó)
alguns folis semblen d'una altra mà gòtica librària rodona poc acurada (Mundó)
Watermark ocell àliga damunt d'una flor (al cos del volum)
cercle amb mitja lluna, en surt una creu (al f. 74)
Pictorial elements Caplletra inicial del pròleg il·luminada
Caplletres: amb decoració senzilla amb el color de contrast
Calderons alternen blau i vermell
Tocs de color algunes inicials safranades
State a punta seca, amb la primera línia escrita; són visibles restes de les perforacions que serviren per traçar les justificacions verticals, just al marge superior
Condition els ff. 1-2, 127v-129 són en blanc; manquen 1 o 2 ff. entre els ff. 19-20. Volum foliat modernament
Binding pasta, amb ferros daurats, florons i filets al llom (del s. XIX)
Previous owners (oldest first) València: Ciutat 1557 [?] ([?] Massó)
Felipe II, Rei d'Espanya [1527 - 1598] 1557 [?] - [?] ([?] Massó)
Diego Sarmiento de Acuña, 1r. Conde de Gondomar Sal. 2. est. 6, cax. 7 1623 a quo - 1626 ad quem (Data de l'inventari)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1984 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/66. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
References (most recent first) Facsímil: García Edo et al. (2009), Libre que féu lo gloriós rei En Jaume
Facsímil: Jaume I (2000), Microfilm del ms. II-475 de la BIblioteca de Palacio. Crònica de Jaume I
Catalogat a: López-Vidriero et al. (1994-97), Catálogo de la Real Biblioteca. 11. Manuscritos 1:167
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Jaume I et al. (1991), Llibre dels fets del rei en Jaume 1:11 , n. Ms. D
Tractat a: Asperti (1984), “La tradizione manoscritta del Libre dels feyts”, Romanica Vulgaria Quaderni, 7 = Studi Portoghesi e Catalani, 83 114-5 , n. Ms. R
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 62 , n. Ms. D
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 511 , n. Ms. B
Tractat a: Serrano y Sanz (1903), “Libros manuscritos o de mano de la biblioteca del conde de Gondomar”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 68
Tractat a: Massó Torrents (1888), Manuscritos catalanes de la Biblioteca de S. M. Noticias para un catálogo razonado 9-12 , n. I
Note Massó (1906) suggerí que podria ésser el còdex que els Jurats de València van trametre a Felip II després d'haver-se'n servit per a l'edició de 1557, “que alguns bibliògrafs han cercat a l'Escurial”. Al f. 117va, una nota del segle XVI diu: “Era de 72 anys quant morí segons mossen Tomich, cap. 38”. Soldevila parla d'aquest manuscrit com d'un còdex de primers del segle XIV.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 851
Location in volume ff. 3ra-117va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1605
Jaume I, Comte de Barcelona. Llibre dels feits del rei en Jacme
Language català
Date escrit 1244 - 1274
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3ra] Aquest es lo comensament del prolech sobre lo libre que feu lo glorios Rey en Jaume … De tots los fets e de les graties que nostre senyor li feu en la sua vida. Incipit prologus
prol.: R5Ecomta mon senyor sanct iacme que fe sens obres morta es … [ 3va] … de metre sa fe en aquest senyor qui ese tant poderos
text: Capitol primer. V3era cosa es e certa … [ 117va] … passa daquest segle. Cuius anima per misericordiam dei sine fine requiescat in pace amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo
epíleg: Visque lo Rey en Jaume apres que hac presa Valencia xxxvij anys
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 421
Location in volume ff. 118ra-127ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1332
Desconegut. Vida de sant Jordi
Language català
Date escrit 1351 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118ra] A3ci comença la vida del glorios Martir monsenyor Sant Jordi
text: Aquest nom Jordi es dit agios que es terra e orge que es habitar … [ 127ra] … e donali companyia fins que fo en alamanya per quen sien fetes glories a nostre senyor deu e a la verge maria e a monssenyer sent Jordj amen
Note el text de la vida inclou uns miracles de sant Jordi
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16