Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1295
Authors Desconegut
Titles Biblia AT: Liber psalmorum
Saltiri arromançat
Salteri
Psalterium
Psalteri
Salms
Date / Place traduït 1450 - 1490-04-30
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Joan Roís de Corella (Mossèn), Cavaller
Revisor: Joan Ferrando de Guevara (Prevere), clergue secular
Associated Texts texid 3603 Desconegut, Biblia AT: Salms (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
References (most recent first) Tractat en: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Editat a: Roís de Corella et al. (2013), Psalteri: edició crítica
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.33.2
Editat a: Roís de Corella et al. (1985), Psalteri. Introducció, transcripció i actualització…
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 2 , n. 3
Note hi havia un exemplar d'aquesta obra a la biblioteca de la Reina Maria, anomenat lo Saltiri, que començava: “Benauyrat es lome” i acabava “ab gran benauenturança de gracies amen” i es cloia amb unes oracions
Subject BÍBLIA: V. T. SALMS
BÍBLIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 371
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Esp. 8-8º (BITECA manid 1262)
Imprint Venezia: Johan Hertzog, 1490-04-30
Location in witness ff. 1-15v prel. + 1-137v
Title(s) Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1450 - 1490-04-30
Incipit & Explicits ? TEXTI: [ 1 prel.] Lany ha .xij. mesos: lxxij. setmanes e vn dia … [ 15v prel.] … lo nombre vermell significa lo mes de juny: e lo negre significa lo mes de maig
rubr.: [ 1] Psalteri trelladat de lati en romanç per lo reuerent mestre corella.
tit.: Diumenge primera matinada. Beatus vir. Psalmus primus.
text: [B]4Enauenturat es lome qui no es anat en lo consell dels infels … [ 137v] … Loau aquell en cymbols be sonants loau aquell en cymbols de alegria tot sperit loe lo senyor [G]loria al pare e al fill e al sant sperit Axi com era en lo principi e ara e tostemps hi eternament amen.
colofó: Aci feneix lo psaltiri aromançat per lo Reuerent mestre Johan royç de corella mestre en sacra theologia. Corregit e feelment smenat per Johan Ferrando de guiuara preuere Empremptat en venecia per mestre Johan hertezog tudesch. A xxx dies de abril. Any dela natiuitat de nostre senyor deu Jesu crist. Mil e cccclxxxx. Laus deo
Associated Persons Revisor (var.): Johan Ferrando de Guiuara
References Roís de Corella et al. (1928), El Psalteri de Roiç de Corella. Edició gòtica imitada sobre l’incunable venecià de 1490
ID no. of Witness 2 cnum 2130
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 664 (BITECA manid 2152)
Copied Madrid: Antonio Perales, 1822-02-19
Location in witness pp. 1-354
Title(s) Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1450 - 1490-04-30
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Psalteri trelladat de lati en romans Per lo reverent Mestre Corella
tit.: [ 3] Diumenge primera matinada Psalm 1er Beatus Vir
text: Benaventurat es lome qui no es anat en lo … [ 353] … Axi com era enlo principi e ara e tostemps hi eternament amen
colofó: [ 353-354] Asi feneix lo psalteri aromansat per lo reverent mestre Johan roys de corella mestre en sacra theologia corregit e feelment smenat per Johan ferrando de Guivara prevere. Emprentat en Venecie per mestre Johan Hertezog tudesch. A xxx dies de abril Any dela natiuitat de nostre senyor deu Jesucrist Mil e cccclxxxx. Laus deo
Note als ff. 356-357 es transcriu el salm 104 que havia d'anar a la p. 249, tal com s'indica en nota
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-14