Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1292
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Bh CF/5 | Antic R/589 | Antic R/389 | Antic 92-2-42
Title of volume PEREZ | Vida dela | Verge Maria ( a ploma, al teixell)
Imprint València: Nicholas Spindeler, 1494-07-25

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 132 (= III + 1-126 + III) (numerats a ploma)
Collation a-p8 q1-7
Page Layout 28 línies (f. a iv)
Size pàgina 192 × 140 mm (f. a i)
caixa 158 × 106 mm
Font gòtica
Watermark mà amb estel (cos del volum;)
columna custòdia sobre les lletres “REZETTIT[?]” (segona guarda anterior)
Pictorial elements Caplletres: minúscules als espais deixats per a les caplletres
Altres: imprès sense gravats
Condition folis primer i darrer en blanc. Errades a les signatures de quadern: g iii (per g ij). Manca el f. [q viii] que era en blanc. En bon estat, restaurat el 1974 cobrint amb pasta de paper els túnels de bibliòfags que afectaven molt lleument el text. Disposa d'una antiga foliació en xifres romanes, només visible al començament, car ha desaparegut al relligar-lo. S'ha retallat el marge inferior del f. n j per fer desaparèixer una anotació que duia
Binding antiga, en pergamí sobre cartó
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (oldest first) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris imprès donant compte de la donació enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Tractat a: Peres et al. (2015), La vida de la sacratíssima Verge Maria de Miquel Peres (1494) 85-6
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2 , n. 4413
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 116-7 , n. 255
Catalogat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 73 , n. 75
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3 , n. 47
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 935
Tractat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 202
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 540
Note en una guarda posterior es veu una nota mecanografiada que diu: “1363 Restaurado en el Servicio N. de R.L.D. 22 Marzo 1974”. Hi ha també una nota manuscrita al f. 99v. Duu en diversos indrets els segells negre i vermell de la biblioteca. Té als marges algunes anotacions de lectura (per exemple, al f. d i) i proves de ploma (f. g i, g vv, etc.); de vegades els lectors han afegit rúbriques (per exemple, al f. i viii)

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 415
Location in volume ff. 1-126
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1329
Miquel Peres. Vida de la sacratíssima Verge Maria
Language català
Date escrit 1450 - 1494-07
Title(s) in witness vida dela sacratissima verge maria ordenada per en Miguel Pereç
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Escriu Miquel pereç ala senyora na monpalaua descriua muller de mossen Johan escriua mestreracional del Regne de Ualencia
prol.: [m]4olt magnifica y uirtuosa senyora tan plena tinch la casa dela memoria de les gran obligations que tinch al senyor mestre racional / que per satisfer a alguna de aquelles he deliberat … [ 2] … A vos donchs virtuosa senyora que adasquesta alta y humil reyna de paradis teniu deuocio grandissima tramet aquesta mia obra. per que so cert que sera hun delitos verger per hon vostra merce souint paseiara la sua deuota pensa
rubr.: Jnuocacio ala sacratissima uerge maria en lo principi dela obra
invoc.: [a]4 Uos font de pietat e clemencia / a vos tresorera deles diuinals gracies / a vos trihumphant reyna de gloria / humilment suplique … [ 2v] … fermant les anchores dela mia sperança en la vostra gran misericordia / quem donara per nolit de les mercaderies de vostres lahors glorioses los richs tresors dela eterna gloria
rubr.: [ 3] Comença la uida dela sacratissima uerge maria ordenada per en Miquel pereç. E primerament dela purissima e inmaculada concepcio. Capitol .i.
text: [p]4Er cobrar lo mon que lenemih [sic] de natura humana se hauia ocupat per occasio de la primera culpa / volgue letern rey deuallar del cel en la terra … [ 124v] … y per que lo marit ni los altres mes auant parlar no la sentiren / entraren dins la deuota capella / hon la trobaren agenollada que hauia donat lanima enles mans dela reyna de parahis en qui tan gran deuocio hauia tenguda | Deo gracias
rubr.: [ 125] Taula dels capitols dela obra dela vida dela gloriosa verge maria
índex: Dela purissima e inmaculada concepcio dela gloriosa verge maria. Capitol .i. … [ 126v] … Com la gloriosa verge maria munta als cels en cors y en anima. Capitol .xxx. | Deo gracias
colofó: A lahor y gloria de nostre senyor deu y dela sua mare sacratissima es esta acabada la present obra de empremtar en la insigne ciutat de Ualencia per Nicolau spindaler Alamany a xxv. del mes de ioliol any Mil .cccc. lxxxxiiij.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-02-19