Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1288
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 9-VII-33
Title of volume Usatges de Barcelona | Constitucions de Catalunya || Barcelona | 1495 ( al teixell vermell en daurats)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 38 + i-cccxlii + II
Collation A-C8 D4/6 [5]2 a-b8 c-d10 e6 f-s-s-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M6 N8
Size pàgina 301 × 215 mm (f. 3)
caixa 196 × 134 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Caplletres: sense fer, amb lletres de guia
Condition volum restaurat, en molt bon estat, tot i algunes taques d'humitat; en blanc els dos primers folis preliminars i els ff. 292-293 moderns, que separen les dues obres. Doble foliació: una d'antiga en xifres romanes i una de moderna, a llapis, que inclou els folis preliminars. Errades a les signatures de quadern: cij-cv (per c3-c6), diiiij (per d4), diiij (per d5), dv (per d6), ui-uv (per u2-u6) iij (per z3); errades a la foliació, totes esmenades a ploma: iii (per 2), rep. xvi, xii-xxiiii (per 17-25), rep. xxvi (per 27-28), xxvii-xxxxvii (per 29-49), xxxxiii (per 50), xxxxv-lxi (per 51-67), salta al lxiii (per 68) i d’aquí a lxv-lxiiii-lxvi (per 69-71), lxvii-lxviii (per 72-73), lxxiviiii (per 74), lxx (per 75), lxxi-xcv (per 76-100), xcviii (per 101), xcvii-xcviiii (per 102-104), c-cxv (per 105-120), cxv (per 121), cxvii-cxxxii (per 122-137), cxxxiiii-cxxxvi (per 138-140), cxxxvi (per 141), rep. cxxxvii (per 142-143), cxxxviii (per 144), cxxxxi (per 145), cxli-clvi (per 146-161), clxvi (per 162), cxxxxvii-cxxxxviii (per 163-164), lxi (per 165), lx-lxiii (166-169), clxiiii (per 170), clv (per 171), clxv-clxvi (per 172-173), clxviii-ccxxxxvi (per 174-252), xxxxvii (per 253), sense numeració els ff. 254 i 255 en blanc, ccl-cclx (per 256-266), ccxi (per 267), cclxii-cclxv (per 268-271), cclxvii-cclxviii (per 272-273), rep. cclxviii (per 274), cclxviiii-cclxxi (per 275-277), cclxxiii (per 278), rep. cclxxiiii (per 279-280), cclxxv-cclxxxviiii (per 281-295), cclxxxxii (per 296), cclxxxvi-cclxxxxi (per 297-302), cclxxxxvi (per 303), cclxxxxiii –cclxxxxv (per 304-306), ccci-cccii (per 307-308), cclxxxxviii-cclxxxxviiii (per 309-310), cclxxxx (per 311), ccci-ccciii (per 312-314), ccci-cccii (per 315-316), cccvi-cccxvi (per 317-327), cccxiiii-cccxviii (per 328-332), rep. cccxviii (per 333), cccxx-cccxxviiii (per 334-343), cccxxxiii-cccxxxiiii (per 344-345), rep. cccxxxiii-cccxxxiiii (per 346-347), cccxxxv-cccxxxvii (per 348-350), rep. cccxxxvii (per 351), cccxxxviii (per 352), cccxlvii (per 353), cccxl-cccxlii (per 354-356), rep. cccxlii (per 357)
Binding pergamí
Previous owners (oldest first) Pau Ignasi de Dalmases i Ros, Marquès de Vilallonga [1709]
Associated persons Altres al catàleg de la biblioteca s'atribueix l'edició també a Diego de Gumiel, impressor
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2009), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Facsímil: Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Catalogat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 78 , n. 86
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 277
Note moltes anotacions marginals i passatges subratllats. Exemplar amb colofó (no present a totes les còpies). Al f. 37r-v una mà del s. XVI ha transcrit una Pragmàtica sanció d'Alfons el Magnànim i als ff. 37bis-38r hi ha una taula. Al f. 1 prel., a llapis “Del reinado de Fernando el Católico”
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/27456 reproducció digital vist 2017-05-23
http://cataleg.bnc.cat/record=b2111229~S13*cat catàleg vist 2017-05-23
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/26669 reproducció digital vist 2017-05-23
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/23685 reproducció digital vist 2017-05-23
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/654 enquadernació vist 2017-05-23

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 411
Location in volume ff. 1-34 + I-CCCXLIII
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort
Language català
Date traduït 1420 ca.
Title(s) in witness los usatges de Barçalona e constitucions de Cathalunya, capitols de cort
Incipits & explicits in MS prol.: [ 3 prel.] [C]5Om per ordinacio deles Corts generals del principat de Cathalunya / celebrades enla Ciutat de Barçalona / per lo Serenissimo / Rey don Ferrando primer de gloriosa memoria a .xxxj. de agost any mil quatrecents tretze / fos ordonat : que los vsatges de Barçalona e constitucions de Cathalunya / fossen collocats en propris titols / e en lenga vulgar … [ 4v prel.] … Al qual ha succehit lo Serenissimo senyor Rey don Ferrando segon vuy gloriosament regnant fill seu
rubr.: [ 5 prel.] Taula e sumari molt vtil dels titols en general e en special de tots los vsatges de Barcelona … tot lo effecte deles coses contengudes en aquelles
índex: Libre primer. Dela sancta fe catholica … [ 34v prel.] … Con se deu procehir en proces de fauctorie car. ccxxxxvii.
rubr.: [ 35 prel.] Taula deles pracmatiques priuilegis concordies … per tots los poblats enlo principat de Cathalunya
índex: Del stament ecclesiastich comensen en cartes .ccl. … [ 36v prel.] … Deles malalties dels sclaus quis venen a vs e costum de Barçalona cartes cccxlii.
tit.: [ I] Dela sancta fe catholica:e priuilegis del sanct babtisma
rubr.: [ I] Jacme primer en la cort de leyda
text: [S]9Apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu rey de arago de mallorques: e de Valencia Comte de Barçalona … [ ccxxxxviiv] … segons trobaran esser punidors attesa la pensa deles dites constitucions de pau : e de treua la pratica : e vs de aquelles
colofó: Acaben los vsatges e Barçalona / constitucions / capitols de Cort / comemoracions de Pere Albert / e consuetuts scrites de Cathalunya / situades en sos propis titols
tit.: [ ccl] Pragmatica del Rey en Marti disposant dela forma e manera que sa seruar enla occupacio delas temporalitats
text: N7Os Martinus dei gratia Rex Aragonum valencie … [ cccxlii] … e del altre metge dels dits dos ab lo qual lo dit terçer concordara e axi sia procehit e seruat enla segona causa o instancia E si en altra manera hi sera procehit sia inualit cas e nulle
References (most recent first) Tractat a: García y García (1981), “La canonística Ibérica (1150-1250) en la investigación reciente”, Bulletin of Medieval Canon Law. New Series
Note no tots els exemplars porten colofó
Number of additional copies of edition 40
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1225
City and Library Agrigento Archivio di Stato di Agrigento
External description
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Guarnaschelli et al. (1943-81), Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia. A cura del Centro Nazionale d'Informazione Bibliografiche , n. 1248 (+ Supl.)
Note hem demanat la consulta d'aquest volum a l'Archivio di Stato di Agrigento, però aquesta institució no té cap catàleg d'impresos, i ens ha estat impossible localitzar-lo

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1222
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 51 (1)
Title(s) in copy Constitucions | de Catalunya ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 602 + III (volum)
Size pàgina 295 × 200 mm (f. II)
Watermark petita flor de lis (f. III)
Pictorial elements espai en blanc per a la caplletra de quatre unitats de pauta, assenyalada amb lletra de guia, sense portada
Condition en bon estat
Binding antiga, en cuir sobre cartó
History of volume Adquirit 1970 ca.
Previous owners (oldest first) Josep Bus i Domènech, argenter 1700 [?] - 1800 [?] (ex-libris mà del s. XVIII)
References (most recent first) Arxiu de la Corona d'Aragó (1993), Catálogo de incunables , n. 51
Marnierre (1999), Inspecció personal
Avenoza (1994), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxvii-lxix
González Hurtebise (1920), Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona , n. 51?
Note comprat a un llibreter de Barcelona. Volum amb notes marginals a ploma que aplega diverses obres

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1013
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 49
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATALUÑA ( al teixell)
External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 382 (= II + 1-34 + I-CCXXXXVII + 2 + 2 + CCL-CCXLII) (Exposició)
Collation A-D8 [5]2 a-b8 c-d10 e6 f-s-s-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M-N6
Page Layout 2 columnes (ff. I-CCXXXXVII)
38 línies (f. II)
Size pàgina 315 × 222 mm (f. II)
caixa 187 × 136 mm
columna 315 × 198 mm (segona part)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: de quatre unitats de pauta, de set (f. cclr) i de nou (f. Ir)
Xilografia duu un gravat intercalat entre els folis de la primera part (f. 34v) il·luminat a mà, que representa el rei i la cort
Orla (f. I)
Calderons vermells i blaus
Condition exemplar incomplet, sense portada; els dos folis que venen després del f. CCXXXXVII són en blanc i els dos següents, sense numerar, corresponen a la taula. Nombrosos errors a la foliació del volum: a la primera part es repeteixen dues vegades les signatures de quaderns “a” iiii i “c” ii; falta “a” iii i són en ordre invers el “d” iiiii i el “d” iiii tot i que després vingui un “d” v, també van mal col·locats “u” i “u” i; hi ha dos “v” iii i es repeteixen els ff. XVI, CXV i CXXXVII; tres cops trobem el XXVI seguits dels XXVII, VIII, XIX i XXX; falten els folis XXXXIV, CXXXIII, CXXXIX, CXXXX i CLXVII; són canviats d'ordre els ff. LXIV i LXV; van seguits els ff. XCV, CVIII, XCVII i XCVIII, així com els ff. CXXXXVII, CLXVI, CXXXXVIII i LIX. A la segona part manquen els folis CCLXVI, CCLXXI i CCCXVIIII; hi són dues vegades els ff. CCLXVIII, CCLXXIIII, CCCXVIII, CCCXXXIII, CCCXXXIIII, CCCXXXVII i CCCXLII; van seguits els ff. CCLXXXVIIII, CCLXXXXII, CCLXXXVI, CCLXXXVII, CCLXXXVIII, CCLXXXVIIII, CCLXXXXV, CCCI, CCCII, CCLXXXXVIII, CCLXXXXVIIII, CCLXXXXX i CCCI, mentre que el f. CCCII és en lloc del CCCV; van seguits els ff. CCCXVI, CCCXIIII, CCXV i CCXVI i finalment es passa del f. CCCXXVIIII al CCCXXXIII
Binding pergamí
Previous owners (oldest first) Sant Cugat del Vallès: Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès
Vicent Salvà i Pérez, llibreter
References (most recent first) Arxiu de la Corona d'Aragó (1993), Catálogo de incunables , n. 49
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 4:54
Marnierre (1999), Inspecció personal
Riera i Sans (1990), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 78 , n. 86
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. U-78
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 99
Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 98
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1289
González Hurtebise (1920), Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona , n. 49?
Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 409-35
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 652
Note al 1918 hi havia 25 còpies conegudes d'aquesta edició. Proves de ploma al foli CCLXII: “Patris 369”

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1018
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Collection: Call number Res. fol. 16
Title(s) in copy CONSTITUCIONS DE CATALUNYA Any 1413 ( al teixell)
External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 380 (= 36 + cccxliv)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 312 × 209 mm (f. IVr)
caixa 188 × 137 mm
Font gòtica
Pictorial elements inicials en color, un gravat
Condition els primers 36 ff. van sense numerar; exemplar incomplet
Binding moderna
References (most recent first) Marnierre (1999), Inspecció personal
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1017
City and Library Barcelona Ateneu Barcelonès
Collection: Call number Inc. 18
External description
Condition errades a la foliació
References (most recent first) Tractat a: Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/incunableAB/id/5203/rec/3

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1216
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 9-VII-32
Title(s) in copy Usatjes de Barcelona | Constitucions de Cathalunya || Barcelona | 1495 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + 1-35 + 36 i 37 (en blanc) + i-cccxlii + I + I (fol. antiga en xifres romanes)
ff.: 1-394 (fol. moderna a llapis)
Page Layout 2 columnes (ff. 38-290)
Size pàgina 297 × 205 mm
caixa 199 × 134 mm (f. 2)
columna 187 × 61 mm (f. 38rb)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: sense fer, assenyalades amb lletres de guia
Condition volum restaurat, en bon estat. Mateixes errades a les signatures de quadern que l'exemplar principal; errades a la foliació, totes esmenades a ploma: iii (per 2), rep. xvi, xvi-xxiiii (per 17-25), rep. xxvi (per 27-28), xxvii-xxxxvii (per 29-49), xxxxiii (per 50), xxxxv-lxi (per 51-67), salta al lxiii (per 68) i d’aquí a lxv-lxiiii-lxvi (per 69-71), lxvii-lxviii (per 72-73), lxxiviiii (per 74), lxx (per 75), lxxi-xcv (per 76-100), xcviii (per 101), xcvii-xcviiii (per 102-104), c-cxv (per 105-120), cxv (per 121), cxvii-cxxxii (per 122-137), cxxxiiii-cxxxvi (per 138-140), cxxxvi (per 141), rep. cxxxvii (per 142-143), cxxxviii (per 144), cxxxxi (per 145), cxli-clvi (per 146-161), clxvi (per 162), cxxxxvii-cxxxxviii (per 163-164), lxi (per 165), lx-lxiii (166-169), clxiiii (per 170), clv (per 171), clxv-clxvi (per 172-173), clxviii-ccxxxxvi (per 174-252), xxxxvii (per 253), sense numeració els ff. 254 i 255 en blanc, ccl-cclx (per 256-266), ccxi (per 267), cclxii-cclxv (per 268-271), cclxvii-cclxviii (per 272-273), rep. cclxviii (per 274), cclxviiii-cclxxi (per 275-277), cclxxiii (per 278), rep. cclxxiiii (per 279-280), cclxxv-cclxxxviiii (per 281-295), cclxxxxii (per 296), cclxxxvi-cclxxxxi (per 297-302), cclxxxxvi (per 303), cclxxxxiii –cclxxxxv (per 304-306), ccci-cccii (per 307-308), cclxxxxviii-cclxxxxviiii (per 309-310), cclxxxx (per 311), ccci-ccciii (per 312-314), ccci-cccii (per 315-316), cccvi-cccxvi (per 317-327), cccxiiii-cccxviii (per 328-332), rep. cccxviii (per 333), cccxx-cccxxviiii (per 334-343), cccxxxiii-cccxxxiiii (per 344-345), rep. cccxxxiii-cccxxxiiii (per 346-347), cccxxxv-cccxxxvii (per 348-350), rep. cccxxxvii (per 351), cccxxxviii (per 352), cccxxxviii (per 353), cccxl-cccxlii (per 354-356), rep. cccxlii (per 357)
Binding pergamí, moderna; guardes captives de paper d'aigües
Associated persons al catàleg s'atribueix la impressió també a Diego de Gumiel, impressor
References (most recent first) Rovira Cerdà (2009), Inspecció personal
Avenoza (1995), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans , n. 86
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 277
Note notes marginals manuscrites. Als dos folis preliminars hom ha transcrit una taula a ploma a dues columnes. Entre els ff. 353 (H v) i 354 (H vi) moderns, s’han afegit 4 folis: els tres primers a ploma, en català, la rúbrica: “De littibus abreuiandis Curiarum ordinariorum’’ i anotacions marginals en llatí; el quart en blanc. Podria tractar-se de l'exemplar que es trobava a Cervera, al Museu dels Pares Missioners
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/27456 reproducció digital vist 2017-05-24
http://cataleg.bnc.cat/record=b2111229~S13*cat catàleg vist 2017-05-24
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/26669 reproducció digital vist 2017-05-24
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/23685 reproducció digital vist 2017-05-24
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/654 enquadernació vist 2017-05-24

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1232
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Esp. 19 Fol (1)
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATHALUNYA ( al teixell en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 377 (= i + 34 + 2 + i-[cc]xxxxvii + 2 + ccli-cccxlii)
Size pàgina 282 × 200 mm (f. 1)
caixa 200 × 135 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Caplletres: sense fer, amb lletres de guia
Xilografies no hi ha el gravat que separaria les dues parts; al foli preliminar hi ha un gravat enganxat
Condition són en blanc els folis que separen les parts; mateixes errades a les signatures de quadern i a la foliació que l'exemplar principal, excepte que rep. lxxxi, cxli-clii (per 146-157), cxlviii (per 158), cliiii-clvi (per 159-161)
Binding de la Biblioteca de Salvà. Es guarda protegit per dos grans folis blancs; relligat amb d'altres impresos; guardes de paper d'aigües; tall daurat
Previous owners (oldest first) Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis
Jaume Espona i Brunet, bibliòfil
References (most recent first) Rovira Cerdà (2009), Inspecció personal
Reproducció parcial dels Usatges i Constitucions de Catalunya, exemplar BdC Esp 19 Fol. (1) (2006)
Avenoza (1998), Inspecció personal
Note nombroses anotacions als primers quaderns de l'obra. A la fitxa de la Biblioteca s'atribueix aquesta impresió a Pere Miquel i Diego de Gumiel (20-2-1495) tal com suggereix una anotació en francès que hi ha al primer foli del volum

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1014
City and Library Barcelona Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Collection: Call number R-257 | Antic Reg. A. 2296; Vitr. Exp.
Title(s) in copy Constitucions | y altres drets de | Catalunya | mccccxcv ( gravat al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 396 (= V + 285 + 2 + 100 + IV)
ff.: 396 (= V + 34 + i-ccxxxxvii + 2 + cci-cccxlii + IV)
Page Layout 2 columnes (ff. i-ccxxxxvii)
Size pàgina 271 × 192 mm (f. 1 prel.)
caixa 200 × 135 mm (f. 1 prel.)
caixa 190 × 135 mm (f. i)
columna 190 × 61 mm (f. irb)
caixa 200 × 130 mm (f. ccl)
Font gòtica
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres assenyalades amb lletra de guia
Condition incomplet, manquen folis; exemplar amb errors a la foliació, sovint corregits a ploma; els dos folis que separen les parts foliades són en blanc i els folis de guarda són moderns. Algunes taques d'humitat afecten el text, però no dificulten la lectura. Al relligar es van guillotinar els marges i en alguns folis la foliació quedà tallada. Algun foli trencat, com el clxxviiii, restaurat amb bocins de paper
Binding moderna, en pell repujada sobre fusta, decorada amb la creu de sant Jordi en pell vermella i daurats
Previous owners (oldest first) Joan Baptista Mulet, notari 1615 ca. (al f. I signa “Mulet” que pot ésser el Joan Baptista Mulet, notari, que signa el 1615 una certificació al ms. Vat. lat. 10036)
Associated persons Relligat per M. Estivill, relligador
References (most recent first) Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 60359
Avenoza (2000), Inspecció personal
Soriano (2000), Inspecció personal
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Note alguns passatges han estat subratllats pels lectors. El volum omet l'índex que precedeix a la pragmàtica del rei Martí i els folis de la taula preliminar s'han desplaçat de l'inici del volum i ara són entre el preàmbul i el text

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 3106
City and Library Barcelona Universitat Pompeu Fabra
Collection: Call number KKTC129 .C66 1495
External description
Leaf Analysis [32] + CCCXLII
Collation A-E8 a-r8 S8 s-z8 A-G8 A-N8
Pictorial elements manquen les caplletres
Condition exemplar restaurat, prèviament guillotinat, amb quatre pàgines facsímils intercalades, dos fulls manuscrits al final del llibre i una portada factícia que pertany a una edició posterior de les Constitucions de Cathalunya (amb escut de Rosenbach) també al final del document
Binding en pergamí
References (most recent first) Tractat a: Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 229-30 , n. 71
Note algunes anotacions manuscrites

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1015
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number Inc. 70
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 22
Font gòtica
Pictorial elements gravat en blanc i negre
Condition folis molt deteriorats
Binding sense relligar
Previous owners (oldest first) Barcelona: Col·legi o convent de la Companyia de Jesús no identificat (ex-libris)
Arxiu Diocesà de Barcelona (ex-libris)
References (most recent first) Seminari Diocesà de Barcelona Biblioteca (1998), Catàleg d'incunables del Seminari Episcopal de Barcelona , n. 70
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxvii-lxviii
Note aquest incunable no es troba avui a la Biblioteca

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1016
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number Inc. 688 | Antic clxxv-5-1 c.n.l.24
Title(s) in copy Usatges i actes de corts de Cataluña ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 5 + i-ccxlii
Page Layout 2 columnes (39)
Size pàgina 277 × 189 mm (f. vii)
caixa 194 × 131 mm (ff. i-ccxlvii)
columna 194 × 60 mm (ff. i-ccxlvii)
caixa 194 × 130 mm (ff. ccl-ccxlii)
Font gòtica
Watermark mà amb estel (no es troba cap d'igual a Briquet)
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres marcades amb lletres de guia
Condition incomplet, falten els quaderns [1-4], A-D i a, i els ff. b1-6 i N8; en blanc els ff. ccxlviii i ccxlix. Volum en bon estat, sense taques d'humitat, anotacions o proves de ploma
Binding enquadernació de pergamí sobre cartó, moderna
References (most recent first) Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 229-30 , n. 71
Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Torra et al. (1995), Catàleg dels incunables de la Universitat de Barcelona 248 , n. 729
Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 100
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Blázquez Fraile (1945), Incunables de la Biblioteca Universitaria 107 , n. 688
Note relligat amb Constitucions de Catalunya 1599 (Barcelona, 1635) i Constitucions de Catalunya 1701-1702 (Barcelona, 1702)

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1217
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number Inc. 689 | Antic 175-5-2
Title(s) in copy constitutions ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: VIII-CCCXVI
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 300 × 211 mm
Font gòtica
Watermark mà amb estel
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres assenyalades amb lletres de guia
Condition exemplar incomplet, falten els quaderns [1-4], A-D, a, o-q, L, M-N i els ff. n8, H2-6. Folis h5 i G3-4 mutilats; manca l'índex; la part que es conserva es troba en bon estat, sense taques d'humitat
Binding enquadernació de pergamí solta, del s. XVI, desgastada
References (most recent first) Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 229-30 , n. 71
Marnierre (1998), Inspecció personal
Torra et al. (1995), Catàleg dels incunables de la Universitat de Barcelona 248 , n. 729
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Blázquez Fraile (1945), Incunables de la Biblioteca Universitaria 107 , n. 689
Note alguna postil·la manuscrita i text subratllat

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1218
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number Inc. 690 | Antic CLXXV-5.3
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 329
Font gòtica
Watermark mà amb estel
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres
Condition exemplar incomplet, falten els quaderns [1-4], A-D, M-N i els ff. a1, G5-6 i L1-5; volum en bon estat
Binding sense enquadernació
References (most recent first) Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 229-30 , n. 71
Marnierre (1998), Inspecció personal
Torra et al. (1995), Catàleg dels incunables de la Universitat de Barcelona 248 , n. 729
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Blázquez Fraile (1945), Incunables de la Biblioteca Universitaria 107
Note alguna postil·la manuscrita

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 2227
City and Library Boston The Boston Public Library
Collection: Call number Q.403.4 | Antic XfQ.403.4; **G381.35
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 36 + [i]-cccxlii + I
Size pàgina 287 × 204 mm (f. x)
Font gòtica
Watermark columna (als ff. 248, 249, 342)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition el foli inicial i el final són de guardes; són en blanc els ff. 1r-v i 248-249v. En bon estat de conservació. Errades a la foliació: cclxiiii-cclxv, cclxvii (per cclxvi), cckxviii (per cclxvii) i el f. cclxviii en facsímil
Binding pergamí sobre cartó, del s. XVIII
Previous owners (oldest first) Charlotte Harris (Floruit 1902) 1902 [?] (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: “Bought with the Charlotte Harris Fund Chrleston Branch” i en el marge inf. del f. 3, a llapis: “Charlotte Harris Fd Nov. 11 1902”)
References (most recent first) Faulhaber (2007), Inspecció personal
Havens (2007), Inspecció personal
Haraszti (1934), “XVth-Century Books in the Library”, More Books. The Bulletin of the Boston Publica Library 5-6
Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes 98
Note segons Haraszti prové de la col·lecció de Ticknor, però l'ex-libris present al volum i les informacions proporcionades per la biblioteca ho posen seriament en dubte

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1224
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number Inc. 199
Title(s) in copy LOS | USATGES DE | BARCELONA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 357 (= I + 1-34 + i-CCXXXXVII + 2 + 2 + CCL-CCCXLII)
Collation A2-8 B-D8 a2-10 b8 c-d10 e6 f-t8 u9 v6 x-z8 A-F8 s8 G6 A-K8 M6 L8 N8
Size pàgina 315 × 222 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: impreses, de quatre unitats de pauta, de set i de nou, d'altres indicades només amb lletretes
State sense portada
Condition errades a les signatures i mancances de folis: manca Aj al primer plec, manca aj al primer plec així signat, al primer quadern signat d l'ordre és diij, diiiij diiij dv; Gij està substituït per una còpia manuscrita en haver-se perdut. Errades a la foliació: ii (per iii) i li segueix ii; repeteix xvi, cxv, cxxxviii, repeteix tres cops xxvi el primer en lloc del xxv; van seguits xxvii, xxviii, xix i xxx; al xxxxvii segueix el xxxiii i llavors segueix lxxxxiii al lxxxv; el cxv repetit i passa al cxvii, el cxxxvi i cxxxvii repetits; passa del cxxxix al cxlix; de clxvi va a cxxxxvii i del cxxxxviii al clix; passa de clxvi a clxviii; passa de ccxliii a cxli, de cxlviii torna a ccxliiii, de ccxxxxvii passa a clv i al lxxxiiii i torna a ccl; el cclvii al cclxxxii, del cclxxxviii al cclxiii al cclviiii; del cclxv al cclxvii; repeteix el cclxviii; passa del cclxxi al cclxxiii; rep. cclxxiiii; passa del cclxxxii al cclxxxvi; passa del cclxxxxv al cccci; del cccii al cclxxxxviii; passa del cclxxxx al ccci; passa del cccciiii al cccii i al cccvi; passa del cccxvi al cccxiiii; del cccxxi al cccxxxiii al cccxxxiii, del cccxxxvi al cccxxii, del cccxxviiii al cccxxxvii (repetit); del cccxxxviii al cccxlvii, del cccxlviii al cccxli i el cccxlii repetit
Binding pergamí sobre cartó amb teixell marró fosc i motius en daurat
Previous owners (oldest first) Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27) 1615 (“Ex libris Monserrati Rossellò”)
References (most recent first) Martí (2005), Inspecció personal
Cossu Pinna et al. (1997), “Di alcuni manoscritti spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari [Nota codicologica a cura di P.C.]”, XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990). La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Romero Frías et al. (1982), Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari, I. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche 30 , n. 35
Guarnaschelli et al. (1943-81), Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia. A cura del Centro Nazionale d'Informazione Bibliografiche , n. 1248 (+ Supl.)
Anguera de Sojo (1913), “El dret català a l'Illa de Sardenya”, Revista Jurídica de Cataluña 401 n

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 2211
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Inc 9550.5 vol. 1
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA || 1§ VOL. | BARCELONA - 1481 ( al teixell, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-34 + 1 + i-cccxlii + II (fol. romana impresa amb greus errades)
Collation [*]2 A7/8 B-C8 D2 a-b8 c-d10 e6 f-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M6 N8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 300 × 210 mm (f. v)
caixa 199 × 135 mm
caixa 201 × 132 mm (f. cclvi)
columna 199 × 62 mm
Font gòtica
Watermark mà amb estel de sis puntes
Pictorial elements espai en blanc per a les caplletres, assenyalades amb lletres de guia
Condition errades a les signatures de quadern: cij-cv (per c3-c6), diiiij (per d4); diiij (per d5); dv (per d6); ui-uv (per u2-u6), i ij (per z3); E.iii.i (per E3); nombrosos errors de foliació: iii (per 2), repetit xvi, xvi-xxiii (per 17-25), rep. xxvi (per 27-28), xxvii-xxxxvii (per 29-49), xxxxiii (per 50), xxxxv-xxxvi (per 51-52), lxi (per 67), salta a lxiii (per 68) i d'aquí a lxv-lxiiii-lxvi (per 69-71), lxviii (per 73), lxxiviiii (per 74), lxx (per 75), lxxi-xcv (per 76-100), xcviii (per 101), xcvii-xcviiii (per 102-105), c-cxv (per 106-121), cxv (per 122), cxvii-cxxxi (per 123-137), cxxxii (per 138), cxxxiiii-cxxxvi (per 139-141), cxxxvi (per 140), rep. cxxxvii (per 143-144), cxxxxi (per 145), cxli-cxliii (per 145-148), cxlvii (per 152), cxlvii (per 153), cxlix (per 154), cl-clii (per 155-157), cxlviii (per 158), cliiii-clvi (per 159-161), clxvi (per 162), cxxxxvi (per 163), cxxixviii (per 164), clix (per 165), lx-lxiii (per 166-169), clxiiii (per 170), clv (per 171), clxv-clxvi (per 172-173), clxviii-ccxxxxii (per 174-248), ccxliiii-ccxxxxvi (per 249-252), xxxxvii (per 253), sense numeració els fols. 254 i 255 (aquest en blanc), ccl-cclxv (per 256-271), cclxvii-cclxviii (per 272-273), rep. cclxviii (per 274), cclxviiii (per 275), cclxx-cclxxi (per 276-277), cclxxiii (per 278), rep. cclxxiiii (per 279-280), cclxxv-cclxxxviiii (per 281-295), cclxxxxii (per 296), cclxxxvi-cclxxxxi (per 297-302), cclxxxxvi (per 303), cclxxxxiii-cclxxxxv (per 304-306), ccci-cccii (per 307-308), cclxxxxviii-cclxxxxviiii (per 309-310), cclxxxx (per 311), ccci-ccciiii (per 312-315), cccii (per 316), cccvi-cccxvi (per 317-327), cccxiiii-cccxviii (per 328-332), rep. cccxviii (per 333), cccxx-cccxxviiii (per 334-343), cccxxxiii-cccxxxiiii (per 344-345), rep. cccxxxiii-cccxxxiiii (per 346-347), cccxxxv-cccxxxvii (per 348-350), rep. cccxxxvii (per 351), cccxxxviii (per 352), cccxlvii (per 353), cccxl-cccxlii (per 354-356), rep. cccxlii (per 357); folis 3, 34, 291-292 en blanc; una mà a ploma començà a corregir els errors sobre la mateixa numeració romana, però, adonant-se dels greus errors, afegí una segona foliació en àrabs, també errada a partir del fol. 294; exemplar en bon estat, amb algunes taques d'humitat
Binding del s. XIX, en pell negra, amb cinc nervis
History of volume Adquirit 1906
Previous owners (oldest first) Pau Renard, notari (ex-libris al f. p i: “Pauli Renard not[arii] Bar[cinoniae]”; deixà també nombroses anotacions al volum)
John Batterson Stetson Jr., diplomàtic 1952 ad quem (ex-libris a l'interior de la coberta anterior, en caràcters grecs, i nota a llapis de la biblioteca: “John B. Stetson, Jr., Elkins Park, Pa.”)
References (most recent first) Faulhaber (2007), Inspecció personal
Soriano (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004) , n. 000573154
Walsh (1996), A Catalogue of the Fifteenth-Century Printed Books in the Harvard University Library. 4. Books Printed in France, The Netherlands, the Iberian Peninsula, England, and Montenegro. Hebraica and Supplementary Entries , n. 3954
Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes 98-99 , n. inc. facs¡mil xilografia
Note segons el catàleg és una variant de l'edició conservada al British Museum, car el quadern “e” té 6 ff. A diferència de l'exemplar principal, aquest duu primer el pròleg i després la taula. Al verso del primer foli de guardes es llegeixen diverses anotacions escrites en francès a llapis sobre l'estat del volum, probablement contemporànies a la seva venda, amb núm. de registre “26256 2 voll. / esp. 20”; aquesta mateixa mà afegí al marge inferior del darrer foli del text la numeració “396”.

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 2208
City and Library Cambridge Harvard College Library. Law Library
Collection: Call number Rare Ac C357 495
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | de | CATALUNYA ( al teixell, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + I + i-ccxxxxvii + 2 ff. bl. + ccl-cccxlii + 1 f. bl. + 1-34 + I + IV
Collation a2-8 b8 c-d10 e6 f-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M5 N8 *2 A2-8 B-C8 D1-10
Size pàgina 293 × 220 mm (aij)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: sense gravar, igual que l'exemplar d'Houghton
Condition exemplar en bon estat de conservació, amb taques d'humitat; errades a les signatures de quadern: cij-cv (per c3-c6), diiiij (per d4); diiij (per d5); dv (per d6); ui-uv (per u2-u6), i ij (per z3); E.iii.i (per E3 del segon quadern); nombrosos errors de foliació: iii (per 2), repetit xvi, xvi-xxiii (per 17-25), rep. xxvi (per 27-28), xxvii-xxxxvii (per 29-49), xxxxiii (per 50), xxxxv-xxxviiii (per 53-55; seqüència igual a la de l'exemplar de Sevilla), l-lv (per 56-60), lxi (per 67), salta a lxiii (per 68) i d'aquí a lxv-lxiiii-lxvi (per 69-71), lxviii (per 73), lxxiviiii (per 74), lxx (per 75), lxxi-xcv (per 76-100), xcviii (per 101), xcvii-xcviiii (per 102-105), c-cxv (per 106-121), cxv (per 122), cxvii-cxxxi (per 123-137), cxxxii (per 138), cxxxiiii-cxxxvi (per 139-141), cxxxvi (per 140), rep. cxxxvii (per 143-144), cxxxxi (per 145), cxli-cxliii (per 145-148), cxlvii (per 152), cxlvii (per 153), cxlix (per 154), cl-clii (per 155-157), cxlviii (per 158), cliiii-clvi (per 159-161), clxvi (per 162), cxxxxvi (per 163), cxxixviii (per 164), clix (per 165), lx-lxiii (per 166-169), clxiiii (per 170), clv (per 171), clxv-clxvi (per 172-173), clxviii-ccxxxxii (per 174-248), ccxliiii-ccxxxxvi (per 249-252), xxxxvii (per 253), sense numeració els fols. 254 i 255 (aquest en blanc), ccl-cclxv (per 256-271), cclxvii-cclxviii (per 272-273), rep. cclxviii (per 274), cclxviiii (per 275), cclxx-cclxxi (per 276-277), cclxxiii (per 278), rep. cclxxiiii (per 279-280), cclxxv-cclxxxviiii (per 281-295), cclxxxxii (per 296), cclxxxvi-cclxxxxi (per 297-302), cclxxxxvi (per 303), cclxxxxiii-cclxxxxv (per 304-306), ccci-cccii (per 307-308), cclxxxxviii-cclxxxxviiii (per 309-310), cclxxxx (per 311), ccci-ccciiii (per 312-315), cccii (per 316), cccvi-cccxvi (per 317-327), cccxiiii-cccxviii (per 328-332), rep. cccxviii (per 333), cccxx-cccxxviiii (per 334-343), cccxxxiii-cccxxxiiii (per 344-345), rep. cccxxxiii-cccxxxiiii (per 346-347), cccxxxv-cccxxxvii (per 348-350), rep. cccxxxvii (per 351), cccxxxviii (per 352), cccxlvii (per 353), cccxl-cccxlii (per 354-356), rep. cccxlii (per 357); folis 3, 34, 291-292 en blanc; una mà a ploma començà a corregir els errors sobre la mateixa numeració romana, però, adonant-se dels greus errors, afegí una segona foliació en aràbs, també errada a partir del fol. 294; error d'enquadernació al segon quadern M: folis Miii i Miiii enquadernats al revés (M4-M3), coresponen als folis impresos cccxxxiiii-cccxxxiii
Binding moderna, en pergamí lleugerament decorada en ferros daurats; amb 5 nervis, decoració en ferros secs al llom. Tall daurat
Previous owners (oldest first) Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior (.Vollbehr. | .Inkunabel. Sammlung.))
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Note etiqueta amb la data d'entrada de l'exemplar a l'interior de la coberta posterior: “HARVARD LAW LIBRARY. Received DEC 16 1939”. Bocí de paper dins del volum mecanografiat amb dades relatives a l'exemplar, en alemany (possiblement de Vollbehr). Abundants notes marginals a ploma per diferents mans del s. XVI (una d'elles intenta corregir la foliació, també a la taula). Al primer foli de la taula, tampó de color violeta procedent d'una biblioteca de mal llegir. Al foli Iv de guardes, notes a llapis de l'edició. El “Pròleg” i la “Taula” estan enquadernats després dels “Usatges i constitucions”

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 1019
City and Library Cervera Museu dels Pares Missioners
External description
Note podria tractar-se de l'exemplar ara a la BdC signatura 9-VII-32

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 1020
City and Library Coimbra Biblioteca Universitaria
Collection: Call number R-37-9
Title(s) in copy Constit. Regni Cataloniae ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-34 + I + 1 + i-ccxxxxvii + II + ccl-cccxlii + I
Collation (4) A-D8 [5]2 a-b8 c-d10 e6 f-t8 u10 v6 x-z-A-F8 G6 A-B-D-E-F-G-H-J-K-L8 M5 N8 (en el quadern G6 s'inclouen dos folis en blanc)
Size pàgina 288 × 214 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition manquen alguns folis. Foliacions alternatives a llapis o a ploma: una ploma més antiga comença en el f. 17 i segueix amb intermitències fins al darrer, numerat 356. La numeració a llapis comença en el f. cxlviii (numerat a ploma com a f. 154, car salta del 152 al 154). La foliació a llapis numera els dos fulls no impresos com a ff. 254-255 i després salta al 257 (el f. ccl de la numeració impresa). La numeració a llapis arriba fins al foli 358
Binding antiga en pergamí sobre paper, amb forats d'antigues tanques. Està despresa del volum i té forats de corcs
Previous owners (oldest first) Coimbra: Livraria do Colégio dos Militares
References (most recent first) Dias (2001), Carta
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Catálogo dos Reservados da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (1970) 20 , n. 61
Note exemplar amb anotacions manuscrites

ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 1021
City and Library Girona Biblioteca desconeguda
External description
Note exemplar no localitzat

ID no. of additional copy of edition 21 BITECA copid 3225
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call number Fons de còdex: Lleida: LC-0033
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 + III s/n + 31-550 + 551-553 paper antic + 554 paper modern
ff.: 31-426
Collation cada imprès té la seva pròpia col·lació
Size relligadura 315 × 235 mm (coberta anterior)
pàgina 298 × 215 mm (f. 34)
Font gòtica
Watermark diverses
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Foliació moderna a llapis
Binding pergamí flexible, amb restes de tires per lligar-lo. Llom desprès
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Reproducció parcial del còdex LC-0033 de l'Arxiu Capitular de Lleida. Constitucions (2012)
Note forma part d'un volum miscel·lani. Davant del volum hi ha 29 folis de diverses mides amb anotacions

ID no. of additional copy of edition 22 BITECA copid 1023
City and Library Lleida Arxiu de l'Ajuntament
Collection: Call number Usatges
Title(s) in copy Cons[T]ITVTions ( al llom escrit a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + CCCXXXVIII + II (fol. impresa amb errors)
ff.: III + 1-34 + 2 en blanc + i-cccxxxviii + II
Collation [*]2 A2-8 B-C8 D10 a-b8 c-d10 e6 f-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M6 N4
Size pàgina 304 × 217 mm (f. A iiii)
caixa 187 × 112 mm
pàgina 198 × 134 mm (c iii)
caixa 198 × 61 mm
Font gòtica
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres, assenyalades amb lletres de guia
Condition restaurat, amb moltes taques d'humitat i forats de corcs; exemplar incomplet, manquen folis al quadern N (5-6) a més d'estar mal enquadernat (N1 N2 N4 N3). Errades a les signatures de quadern: cij-cv (per c3-c6), diiiij (per d4); diiij (per d5); dv (per d6); ui-uv (per u2-u6). No té l'error d'E.iii.i (per E3); nombrosos errors de foliació que en aquest exemplar no es poden controlar fins al f. 254 perquè hom va intentar corregir-los damunt de la mateixa foliació; a partir del foli ccl antic, corresponent a la Pragmàtica del rei Martí s'observen els mateixos errors que els de l'exemplar principal
Binding antiga, en pergamí, amb restes de tanques de pell; l'enquadernació està mig despresa i de la contratapa, trencada, només resta la meitat. Relligadura reforçada amb folis procedents d'un imprès llatí
References (most recent first) Soriano (2005), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Note exemplar molt anotat, en llatí i català, i amb alguns passatges subratllats. L'ordre d'enquadernació de les obres és el següent: pròleg, taula dels usatges i constitucions, taula de les pragmàtiques, usatges, de pau i treva, pragmàtica del rei Martí.

ID no. of additional copy of edition 23 BITECA copid 1022
City and Library London The British Library
Collection: Call number IB.52538
Title(s) in copy USATGES | DE BARCELONA | E | CONSTITUCIONS | DE | CATHALUYA [sic] || CATHALAN DE | 1479 | HERVÉ ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 384 (= II + ix + 1-32 + 2 + ii + i-cccxlii + iiii + I)
Collation [*]2 A2-8 B-D8 [*]2 a-b8 c-d10 e6 f-t8 u10 v10 x8 z10 A-B8 C1-3 i 6-8 G6 A8 B6 C-L8 M6 N8
Page Layout 2 columnes (ff. i-ccxxxvii)
Size pàgina 290 × 210 mm (f. a ii)
caixa 195 × 135 mm
columna 195 × 62 mm
Font gòtica de diverses mides
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres, senyalades amb lletres de guia
Condition molt bon estat de conservació, algunes taques d'humitat. Foliació antiga impresa en xifres romanes. Errades a les signatures de quadern: cij-cv (per c3-c6), diiiij (per d4), diiij-dv (per d5-d6), ui-uv (per u2-u6), i ij (per z3), en el darrer quadern “k”, aquesta lletra està formada per L+r, K.iji (per K3); nombroses errades a la foliació: iii (per 2), repeteix xvi, rep. xxvi (per 25-27), xxvii (per 29), del xxxxvii salta enrere al xxxxiii i continua a partir d'aquí (f. xxxxvi corregit a ploma), lxiii-lxv (per 62-63), es salta el lxv, lxxiviiii (per 69), lxxi (per 82), xcviii (per 96), cxv (per 116), cxix (per 129), es salta el cxxxiii, cxxxiiii-cxxxv-cxxxvi (per 133-135), rep. cxxxvii (per 138), de cxxxviiii salta a cxli, cxlvii (per 148), cxlviii (per 153), del clvi salta al clxvi (per 157) i després ve la seqüència: cxxxxvii-cxxxxviii-clix-lx-lxi-lxii-lxiii (clxiiii bé)-clv-clxv-clxvi, clx (per 170), cxxxvii (per 218), ccxxx[x]vi[i] (per 247), es salta cclxvi, rep. cclxviii, cclxxiii-cclxxiiii (per 272-273), cclxxxviiii-cclxxxxii-cclxxxvi (per 289-290-291) i continua a partir d'aquí, cclxxxxi-cclxxxxvi-cclxxxxiii, cclxxxxv-ccci-cccii-cclxxxxviii-cclxxxxviiii-cclxxxxx-ccci, cccii (per 305), cccxiiii (per 317), rep. cccxviii (per 319), cccxxxiii-cccxxxiiii (per 330-331), salta el cccxxxii i passa a cccxxxiii, rep. cccxxxvii, cccxlvii (per 339), acaba en cccxlii. Volum amb folis mal enquadernats: el bifoli [*]2 es troba entre D7 i D8; la seqüència: d1 d2 d3 d5 d4 d7 d6 d8 d9 d10; quadern “K” darrer (corresponent als folis cccxiiii-ccxxi): K3-K5: K1 K2 K3 K6 K4 K5 K7 K8
Binding moderna, d’Hervé (com figura escrit en daurat al marge inferior del llom) en cartó blau jaspiat amb el llom i cantoneres en pell també en blau. Llom decorat en daurats
History of volume Adquirit 1903-05-15 (segell de data al verso del darrer foli imprès)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Soriano (1997), Inspecció personal
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:9
Note sense anotacions marginals. Nota al f. viiiv a llapis: “The text on the recto of the folio numbered cxxxvii which follows fol. ccxvii repeats that on the verso of fol. cxxxv in a different setting-up. Sig. third B wants the inmost sheet (ff. cclxi, cclxii)”. A la guarda captiva anterior, les referències a Haebler i Copinger, i al marge inferior, en una etiqueta enganxada a la cantonada externa, hom pot llegir “Usatges de Barcelona | [Barcelona, Pedro Miguel, | c. 1493] | 1500 mark”

ID no. of additional copy of edition 24 BITECA copid 1223
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number I-31
Title(s) in copy CONSTITUCIONES | DE | CATALUÑA || BARCELONA | M. CD. XCIII. ( al teixell vermell, amb lletres d'or)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 + 34 + 2 + i-cccxlii + I
ff.: 395 (= I + 1 + 34 + 2 + 356 + I) (són realment 256 folis i no els cccxlii de la foliació antiga, per causa de les errades de foliació)
Page Layout 2 columnes (ff. i-cccxlii)
Size pàgina 293 × 202 mm (f. [i]ii)
caixa 188 × 112 mm (f. 4 prel., rúbriques, part del text amb caixes variables, que arriben fins als 204 mm de llargada)
caixa 194 × 137 mm
columna 194 × 63 mm (f. [i]iira)
caixa 197 × 132 mm (f. ccliii, segona part)
Font gòtica
Watermark cap d'home amb aspa a l'antena (f. C ij prel.)
columna amb creu (ff. [ccxxxxviii-ccxxxxviiii)])
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres; no duu el gravat
State exemplar sense portada
Condition el quadern de rúbriques està format per un foli en blanc, altres dos sense numerar, pels folis signats A ij - D v més quatre fulls sense numerar, dos amb la “Taula de pragmatiques” i dos en blanc; nombrosos errors a les signatures de quadern i a la foliació, alguns diferents dels de l'exemplar principal (i iguals al de Sevilla 118-6-33): repeteix a ii i omet a iij, repeteix c ii, presenta la seqüència d iiiij - d iiij - d v, al foli signat u segueix l'u i, el foli z iij va signat només .iij.; a la tercera secció, el f. A iiij va signat en realitat A ii (f. ccliii). Entre la segona i la tercera secció hi ha dos fulls en blanc que tot i no estar numerats compta la foliació; segueixen al quadern L de la tercera part dos fulls sense signatura de quadern, numerats cccxxviii-cccxxviiii. Els fulls de guarda inicials i final són de l'època de la relligadura
Binding moderna, amb daurats i els talls vermells
Associated persons al peu del primer full es veu la signatura de Martín […]
References (most recent first) Reproducció parcial de l'incunable I-31 de la RAE. Usatges (2000)
Avenoza (2001), Inspecció personal
Martí (2000), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Ureña y Smenjaud (1929), Los Incunables jurídicos de España. Discurso 44 i ss.
Note duu en segell de l'Academia a tinta al primer full i a d'altres indrets del volum. Algú ha ressegit a llapis el dibuix de la filigrana del f. C ij. L'ordre dels materials a l'imprès és: quaderns A-D amb la taula; més dos folis sense signar amb la “Taula deles pracmatiques…”; altres dos en blanc, també sense signar

ID no. of additional copy of edition 25 BITECA copid 1440
City and Library Madrid Congreso de los Diputados
Collection: Call number Archivo de la Biblioteca del Congreso, 42 | Antic 3532; 11
Title(s) in copy PRIVILEG[IOS] | DE | Cathaluña ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 389 (= 1-34 + 2 + i-ccxxxxvii + 2 + ccl-cccxlii)
Collation a2-8 b-s8 s-z8 A-G8 A-N8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 295 × 198 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark columna (f. A 5 prel., f. clxxiii, cccxxxiiii)
cap d'home amb creu (f. D 8 prel.)
mà amb flor (f. xxiii)
mà amb estel (f. cccvi)
flor de lis (al marge dret del foli) (f. clvi)
Pictorial elements Altres: sense decoració, caplletres sense imprimir, amb lletra de guia a l'espai corresponent
State exemplar sense portada
Condition exemplar en molt bon estat, malgrat algunes taques d'humitat; volum sense cap tipus de foliació moderna; manquen els ff. xxii, xxxi i lxiv i es detecten greus errors de foliació, com també succeeix en l'exemplar principal
Binding moderna, en pergamí, amb corretges
References (most recent first) Soriano (2000), Inspecció personal
Note canvia l'ordre del text respecte de l'exemplar principal, en primer lloc es troba el pròleg i després la taula, com a l'exemplar de l'Escorial

ID no. of additional copy of edition 26 BITECA copid 2192
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/2732 | Antic I-2732
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition li manca el f. A1, en blanc; restaurat i rentat
Binding moderna, en pergamí
History of volume Adquirit 1998-01
Previous owners (oldest first) Casa de Subhastes de Barcelona Lote núm. 347, cat. núm. 1 1998-01
References (most recent first) Catalogat a: Martín Abad et al. (2002), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional. Tercer apéndice 68-69 , n. 54
Note “Algunos ejemplares presentan en blanco la hoja signatura a1v. y otros presentan en ese lugar una estampa representando al rey y a sus consejeros (Broca pp. 4), con o sin el tit. xilografico. Existen ejemplares que por error de imposicion repiten el texto de la hoja signatgura salta 2v correspondiente al f. cxxxv en la hoja signatura 2C7 r con una composicion diferente. En otros ejemplares se ha corregido el error (como en este)”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000177080&page=1 vist 2016-05-20

ID no. of additional copy of edition 27 BITECA copid 3105
City and Library Montpellier Médiathèque Municipale Emile Zola
Collection: Call number Médiatheque E. Zola: V9933 (1)
Title(s) in copy ORDINACION[S] | GENERALS DE | CATHALV | nya | .1413. ( al teixell en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: VI + 34 s/n + 2b + i-cccxlii + 352-508
Size pàgina 300 × 215 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de sis puntes (al f. 1r, en blanc)
columna amb creu (als ff. de guardes inicials) (no s'ha trobat idèntica a Briquet)
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres, la primera omplerta amb el dibuix d'una mitja lluna
Condition en bon estat, malgrat taques d'humitat al marge dels primers folis i estrips als darrers folis del volum. Errades a les signatures de quadern: c ii-c v (per c 3-c 6), d iiiii (per d 4), d iiii-d v (per d 5-d 6), u i-u v (per u 2-u 6); errades a la foliació: iii (per 2), repeteix xvi, xxvi (per xxv), repeteix xxvi, xix (per 29), xxvxi (per xxxvi), del xxxvii salta al xxxiii, omet el xxxiiij i segueix així, lxiii-lxv-lxiiii-lxvi, lxxxi (per 82), xcviii (per 96 esborrat en tinta), cxv (per 116 esmenat a tinta), salta el cxxxiii, repeteix cxxxvi, repeteix cxxxvii, salta el cxl, cxlviii (per 153), clxvi (per 157), cxxxxvii (per 158), cxxxxviii (per 159), clix (per 160), lx-lxiii (per 161-164), segueix amb el clxiiii, clv (per 165), repeteix clxv, salta el clxvii, ccxxxvi (per 247), [248-249] en blanc, repeteix cclxviiii, cclxxiij-cclxxiiij (per 272-273), cclxxxii (per 290 esmenat), cclxxxvi-cclxxxxi (per 291-296), clxxxxvi (per 297), cclxxxxiii-cclxxxxv (per 298-300), cclxxxxviii-cclxxxxx (per 303-305), ccci-ciiii (per 306-309), cccii (per 310), cccvi-cccxvi (per 311-321), cccxiiii-cccxxviiii (per 322-327), cccxxxiii-cccxxxiiii (per 338-339), cccxxxiii-cccxxxviii (per 340-346), ccxl-ccxlii (per 348-350), cccxlii (repetit per 351)
Binding antiga (s. XVIII?) pergamí sobre cartó poc rígid, en bon estat tot i que bruta
Previous owners (oldest first) Charles Antonie Marie Vallat, diplomàtic
Hieronymy de Gomany (ex-libris ratllat al marge superior del f. 1 “Hieronymy de Gomany [?]”)
B. d[o]. ep[l]e Cabanyas Mago[t] (ex-libris ratllat al f. 1 “B. d[o]. ep[l]e Cabanyas Magot 1760”)
References (most recent first) Avenoza (2007), Inspecció personal
Note primera d'un conjunt important d'obres legals, els usatges arriben fins al f. cccxlii. Algunes anotacions marginals, una part en llatí, i senyals de lectura

ID no. of additional copy of edition 28 BITECA copid 1331
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 4o 49
Title(s) in copy Llibre de les Constitucions de Catalunya. Barcelona 1495 ( a la coberta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 400 (= 6-406) (foliació moderna a llapis, en el marge lateral dret; restes d'una d'antiga, ara mig esborrada (f. 38 actual, f. i antic; f. 406 actual, f. cccxlx antic))
Collation A8 B-D8 a7/8 b-d10 e6 f-t8 u6 v6 x8 y10 z8 A-F8 G6 A-L8 M6 N7/8
Page Layout 2 columnes (f. 38))
Size pàgina 321 × 231 mm (f. 34)
caixa 200 × 114 mm (f. 34)
caixa 189 × 132 mm (f. 38)
columna 189 × 61 mm (f. 38)
Font gòtica
Pictorial elements caplletres sense fer
Condition manquen cinc folis a l'inici i altres cinc al final; els ff. 6-28 estan cremats al seu marge exterior, per la qual cosa manca una tercera part del foli; el f. 37 és en blanc; alguns folis estan afectats per bibliòfags
Binding sense enquadernar
References (most recent first) Soriano (1999), Inspecció personal
Olivar (1990), Els incunables conservats a la Biblioteca de Montserrat 132 , n. 374
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Note al f. 36 hom va afegir un índex manuscrit en lletra cursiva petita i rodona. Hi ha notes marginals i glosses en llatí

ID no. of additional copy of edition 29 BITECA copid 1401
City and Library Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele III
Collection: Call number SQ XII.I.31
Title(s) in copy USATGES CONSTITUCIONS | DE BARCELONA || BARCELONA| 1495 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 34 prel. + I + i-ccxxxxv + I + ccl-cccxliii + III
Size pàgina 276 × 201 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition els errors i salts en la foliació han estat parcialment esmenats a ploma. Es veuen algunes taques d'humitat, i manquen els ff. 246-247
Binding moderna en pell, amb talls tintats de verd
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Armangué i Herrero (1999), “Els incunables de la Biblioteca Universitària de Càller: Joan Roís de Corella”, Estudis sobre Joan Roís de Corella 7

ID no. of additional copy of edition 30 BITECA copid 1492
City and Library Oñati Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Guipuzkoa - Gipuzkoako Protokoloen Artxibategi Historikoa
Collection: Call number Biblioteca de la Universidad de Oñate: Catálogo, núm. 48
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Page Layout 2 columnes
Font gòtica
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres
Condition amb nombroses errades a la foliació, que es detallen al catàleg
References (most recent first) Luzuriaga Sánchez (1991), Catálogo de Incunables e Impresos del siglo XVI de la Biblioteca de la Universidad de Oñat i= Oñatiko Unibertsitateko Liburutegiko XVI. Mendeko Inpreso eta Inkunableen Katalogoa 59-61 , n. 48
Note al catàleg es proposa com a data de publicació “29 febrero 1495”; a la p. 60 es reprodueix el f. i

ID no. of additional copy of edition 31 BITECA copid 1025
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. F. 680
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 34 prel. + I + i-ccxxxxvii + II + ccl-cccxlii + I
Size pàgina 313 × 214 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark columna (f. 7 prel.)
cap d'home amb creu (f. 2 prel.)
mà amb flor (f. 18 prel.)
Pictorial elements Altres: sense decoració, caplletres sense imprimir, amb lletra de guia a l'espai corresponent
Condition en bon estat de conservació. Errors en la numeració dels folis. Manca un foli amb gravat que hauria d'anar després del foli en blanc localitzat entre els 34 preliminars i els següents folis impresos
Binding moderna, en pasta
Previous owners (oldest first) Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona (al f. 1 prel.: “Es de la Bibliota Cath puba Episcopal de Barcelona”)
Barcelona: Col·legi o convent de la Companyia de Jesús no identificat (al f. 1 prel.: “del Colo de la Compa de Jesus de Bara”)
Molins (al f. 1 prel.: “del legado de […] Molins”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Note notes marginals en el f. 89v del primer cos

ID no. of additional copy of edition 32 BITECA copid 1758
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. F. 681 | Antic 82.bis | Antic F.1730.A
Title(s) in copy Cortes Gen. de Cataluña ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-34 + I + 1 + i-ccxxxxvii + II + ccl-cccxlii + I
Size pàgina 285 × 201 mm (f. 2)
caixa 192 × 135 mm
columna 192 × 63 mm (f. 2ra)
Font gòtica
Pictorial elements sense decoració, caplletres sense imprimir, amb lletra de guia a l'espai corresponent. Gravat al verso del foli localitzat just abans dels numerats i-ccxxxxvii
Condition taques d'humitat i de brutícia. Nombrosos errors i salts en la numeració dels folis i de les signatures de quadern. Els dos folis que van després del ccxxxxvii són en blanc, de manera que s'han perdut els dos que haurien de seguir, amb les taules. Del quadern signat “G” tan sols es conserven quatre folis, perquè els altres dos amb les taules s'han perdut
Binding en pergamí sobre paper amb forats d'antigues tanques
Previous owners (oldest first) Brodeau (a la primera guarda, escrit a ploma: “xxiiij 1561 Brodeau”)
Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil]
Note al f. 342r-v es llegeix una llarga nota manuscrita en llatí

ID no. of additional copy of edition 33 BITECA copid 1266
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 147 | Antic R. 198 | Antic A 6-VI-2
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE CATALUNYA ( al teixell, gravat en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + I + 1 portada + 34 taula + j-cccxlii + II
Collation A2-8 B-D8 12 a2-8 c-d10 e6 f-s8 s-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G4+2 blanc A-L8 M6 N8
Page Layout 2 columnes (ff. i-ccxxxxvii)
Size pàgina 300 × 210 mm (Bii)
caixa 203 × 110 mm
caixa 194 × 135 mm (f. i)
columna 190 × 62 mm (f. ira)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: portada despresa, d'una altra edició, representa el consell, duu al peu la paraula: “constitucions” i conserva una foliació antiga a ploma amb el núm. cvij; caplletres sense gravar amb lletres de guia
Condition exemplar incomplet, manquen folis, afectat per la humitat i amb forats de bibliòfags, amb alguns folis restaurats; ff. 248-249 sense foliar. Són en blanc els dos folis finals de la segona part del primer quadern signat “G”. Errades a les signatures de quadern: repeteix cii, diiiii-diiii (per d4-d5), dv (per d6), u-u1-uii, iii (per z3), * (A7): Ai-Aii-Aiij-Aij-Av
Binding en pergamí sobre cartó amb daurats al llom, moderna
History of volume Adquirit 1931
Previous owners (oldest first) Lambert Mata, bibliòfil 1931 ad quem
Ajuntament de Ripoll 1931 a quo (segells al f. [2] i [11])
References (most recent first) Facsímil: Reproducció de diversos manuscrits de Ripoll Lambert Mata. Flos sanctorum (2008)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 3 , n. 9
Note solt, entre els folis del davant, hi ha un foli en pergamí de la mateixa edició (vegeu COPID 2064). Exemplar amb anotacions manuscrites a ploma en llatí i català

ID no. of additional copy of edition 34 BITECA copid 2064
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 147
External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis f.: 1
f.: ccxv
Size pàgina 278 × 184 mm
Font gòtica
Condition fragment
Previous owners (oldest first) Lambert Mata, bibliòfil 1931 ad quem
Ajuntament de Ripoll 1931 a quo (segells al f. [2] i [11])
References (most recent first) Facsímil: Reproducció de diversos manuscrits de Ripoll Lambert Mata. Flos sanctorum (2008)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Note solt, entre els folis del davant del volum (COPID 1266), hi ha un foli en pergamí, imprès a dues columnes, fragmentari i retallat que sembla haver format part del reforç d'un llom de relligadura, correspon al f. ccxv d'aquest mateix imprès. Estrader esmenta que de l'edició se'n féu també una tirada en pergamí (citant Vindel), però no diu res d'aquest fragment

ID no. of additional copy of edition 35 BITECA copid 1400
City and Library Roma Biblioteca Casanatense Pubblica Statale
Collection: Call number Inc. 107 | Antic P.VI.17 G.V.18.inc.4oC O.I.72 I.I.28 (després corregit a I.I.18) Inc. 111
Title(s) in copy Vsatges | de | Barcellona Con | stitucions de Ca | thalunya Sec XV ( al teixell)
Statuta sub Titulis || Vsatges de Barcellona || e Constitucions de Cathalunya || = edita sec. XV = ( al foli primer de guardes, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 387 (= I + 4 + 2 + 2 + 1-34 + 1 + i-cccxlii + I)
Collation A-C8 D7 [5]2 a-b8 c-d10 e6 f-u8 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M6 N8; signatures de quadern alfanumèriques al marge inferior, amb els mateixos errors tipogràfics que presenta l'exemplar principal
Page Layout 1 columnes (f. 4)
2 columnes (f. I)
Size pàgina 303 × 208 mm
caixa 187 × 112 mm (f. 4)
caixa 195 × 136 mm (f. I)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
mà amb estrella
Pictorial elements Altres: sense decoració, caplletres sense imprimir, lletres de guia a l'espai en blanc
Condition excel·lent estat de conservació, malgrat algunes taques d'humitat. La foliació antiga fou parcialment corregida fins a mig volum per la mateixa mà que féu les notes marginals. A la foliació impresa es detecten els mateixos erros de foliació que els que té l'exemplar principal
Binding en pergamí sobre cartó amb cinc nervis
References (most recent first) Soriano (2001), Inspecció personal
Armangué i Herrero (1999), “Els incunables de la Biblioteca Universitària de Càller: Joan Roís de Corella”, Estudis sobre Joan Roís de Corella 7
Bibliothecae Casanatensis Ordinis Praedicatorum. Catalogus Librorum typis impressorum, 2. C-D. Pars prima C (1768) 417
Note abundants notes marginals a ploma i en llatí. S'han afegit al començament 3 folis amb una taula alfabètica manuscrita a ploma; la dels Usatges (ff. 1ra-2ra) va de la a a la u i la segona, la de les Constitucions (ff. 2ra-3va) arriba només a la e i s'ha marcat l'inici de la següent f. Respecte l'exemplar principal, canvia l'ordre del pròleg (en primer lloc en aquest exemplar) i seguidament les taules

ID no. of additional copy of edition 36 BITECA copid 1304
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 29-V-2 (1)
Title(s) in copy CONSTITVC. DE CATAL. ( gravat al tall)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 357 (= I + 33 + 2 (en blanc) + i-ccxxxxvii + 2 (en blanc) + ccl-cccxlii)
Collation 12 A2-8 B-C8 D10 a2-8 b8 c-d10 e6 f-s-s-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G1-4 A-N8
Page Layout 2 columnes (i-ccxxxxviivb)
Size pàgina 280 × 207 mm (f. 1)
caixa 205 × 134 mm (f. 1)
caixa 187 × 136 mm (f. ii)
columna 187 × 63 mm (f. iira)
Font gòtica
Pictorial elements espai en blanc per a les caplletres, marcades amb lletres de guia
Condition manca la portada i tampoc hi és el gravat. Inici desordenat, els ff. 1-2 corresponen als ff. 32-33 de l'exemplar de l'ACA Inc. 49 i la taula de les pragmàtiques que es troba en l'exemplar principal entre els ff. cxlviii i cl. És en blanc el f. D10 de la primera part, al qual segueix un foli en blanc que deu substituir la perduda portada. Errades a les signatures: c2-c5 per c3-c6, diiiii per diiii; diiii per dv; dv per d6; ui-uv per uii-u6
Binding en pell, del Monestir del s. XVI; talls daurats, amb la corona reial gravada en or i també el títol del volum, en tinta marró
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al f. 1 del volum: “Con este libro sirbio asu magestad el docgtor burg[os] de Paz. Vecino de Valladolid por principio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Reproducció parcial de l'ed. dels Usatges, ed. 1495, exemplar Esc. 29-V-2 (1) (2003)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal
Alonso (2000), Comunicació personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 24
Note volum factici on s'han aplegat diverses constitucions de Catalunya i actes de cort. Segons el Padre Teodoro Alonso el volum consta de 357 folis; l'arxiver ens ha cridat l'atenció sobre la signatura “K”, que en realitat és “Lr”, com si l'impressor no disposés d'aquesta lletra i hagués intentar substituir-la per una combinació de tipus semblant. La foliació, que té moltes errades, fou en part corregida a ploma. El bifoli amb el pròleg, que té la nota de posseïdor, està desplaçat al començament del volum i el bifoli amb la taula de les pragmàtiques, que a l'exemplar de la Corona d'Aragó les precedeixen és a dir, es troben entre els ff. [cc]cccvii i ccl) són en aquest exemplar al final de la taula de la primera part del volum

ID no. of additional copy of edition 37 BITECA copid 2228
City and Library San Marino Henry E. Huntington Library
Collection: Call number Antic PR 9550.3; 5144
External description
Writing surface Paper
Format Foli
History of volume Adquirit 1924-11-01
Previous owners (oldest first) Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil 1924-11-01
References (most recent first) Catalogat a: Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 234 , n. 5144

ID no. of additional copy of edition 38 BITECA copid 3260
City and Library Sankt Peterburg The National Library of Russia
Collection: Call number Rare Books: 8.6.7.20-20 | Núm. de registre INV 2127 | Antic 13559 / 97
Title(s) in copy Los Vsatges de Barcelona | 1495 ( a ploma, a la part superior de la coberta anterior, en el bocí on el pergamí es doblega cap a dins)
Consti[tucions] de Cathalunya… la present obra es de | […] la insigne ciutat de Barcelona & acabada | stada stampada enla […] ciutat […] | a xx del mes de febrer any mil.cccc.lxxxxv ( a l’índex del s. XVIII? afegit a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 29 s/n + [i-cccxlii] + 1 blanc s/n
Collation A6 B-C8 D4/3 a2-8 (manca el foli a i, però la foliació comença a l’actual a .ij.) b8 c-d10 e6 f-s-s-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M6 N8
Page Layout col (1)
Size relligadura 305 × 220 aprox. mm (pla anterior)
pàgina 305 × 218 mm (cxviii)
Condition El volum està molt deteriorat a causa de la deformació de la relligadura, la primera edició que conté (Usatges) és acèfala, però llevat d’això el paper està en molt bon estat de conservació, molt net; té algunes notes marginals. La primera obra és acèfala: manquen els folis Ai-Aii (del primer quadern signat “A”). Després el foli ccxxxvii hi ha uns folis arrencats que contenien les Commemoracions de Pere Albert, segueixen dos folis en blanc i la taula de les pragmàtiques i privilegis que en altres exemplars està desplaçada a l’inici del volum, per exemple. Nombroses errades a la foliació, sovint no coincidents amb les de l'exemplar principal. Errades a les signatures de quadern: cij-cv (per c3-c6), diiiij (per d4), diiij (per d5), dv (per d6), ui-uv (per u2-u6) iij (per z3).
Binding Pergamí flexible, en molt mal estat. L’interior del llom està protegit per un tros de pergamí amb escritura gòtica llatina de molt bona factura. Talls tintats de vermell.
Previous owners (oldest first) Sankt Peterburg: Biblioteca Nacional Russa 13559 1897 a quo - data del registre
Associated persons El va veure Gerard van Thienen, bibliotecari
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Note El volum probablement duia algun títol al llom, però en l’estat actual de la relligadura no és possible verificar-ho.

El núm. 13559 / 97 és la signatura de quan era a la Biblioteca Pública Imperial, i el núm. de sota correspon a l’any 1897. El núm. d'inventari 2127 es troba anotat al verso del darrer foli de l’edició, en posició vertical.

Gros volum relligat en pergamí que conté una compilació d’edicions de textos jurídics catalans, del tipus habitual entre els juristes. Cada obra té una lletra al final de la signatura per distingir-les.

Enganxat a l’interior de la coberta anterior hi ha un bocí de paper amb una relació del contingut del volum, escrit en lletra molt acurada del s. XVIII? Està una mica deteriorat.

1º Consti[tucions] de Cathalunya… la present obra es de | […] la insigne ciutat de Barcelona & acabada | stada stampada enla […] ciutat […] | a xx del mes de febrer any mil.cccc.lxxxxv (342 ff.)
2º Ferdinandus ij Rex (deux feuillets) 14963º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513
3º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513.
4º Constitucions fetes per lo… Rey e senyor don Ferrando rey de… | en lany mil cinch cents e deu … acta fuerunt… anno 1510 | 20 ff. plus 2 ff. blancs
5º Pragmatica sancio… Estampat en Barcelona any 1512 | 2 ff.
6º Constitucions fetes per la moltalta senyora Reyna dona | Germana… en lany 1512 12 ff. Signatures a et b
Constitucons fetes per la Sacra… magestat de | don Carles… en la primera cort de Barcelona | en lany 1520 8 ffts dont le 1er blanc signatures C
7º Carolus divina favente clementia Romanorum rex etc. 1520 | signatures a a f trente quatre feuillets dont 3 blans
[afegit a llapis (1521)]

Volum amb anotacions marginals en llatí que esmenten dates del s. XVI, p. e. de 1581, 1584 (al f. li), 1510 al f. cxxviirb. També hi ha anotacions molt breus als marges o a la part inferior dels folis (p. e. f. cviiirb, cccxxvii-cccxxvii), manícules assenyalant passatges de traçat senzill (f. cclxxxii) o més elaborat marcant les falanges dels dits (ff. cccvii-cccviii). Al marge superior del f. ccxvj trobem “Treua” ¿imprès?, text que no hem vist a l’exemplar de la BN.

Al darrer foli de les Constitucions es veu un text imprès sense tinta cap per avall.

ID no. of additional copy of edition 39 BITECA copid 1026
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 118-6-33 | Antic E. 13 Tab. 10 N. 23
Title(s) in copy CONSTITUTIONES | Civitatis | Barcinonensis ( al teixell a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 31 + I + i-cccxlii + I
Collation A2-8 B-C8 D8 a2-7 b-c8 d10 e6 f-s-s-t8 u10 x-y-z8 A-F8 G6 A-G8 H4 J-L8 M6 N8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 297 × 214 mm (f. a iij)
Font gòtica
Watermark animal bou de cos sencer (als folis de guardes)
mà amb lletra A i flor de sis pètals (cos del volum)
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres
Condition incomplet, sense portada, en bon estat, amb poques taques d'humitat i al final alguns forats de bibliòfags al marge que no afecten el text. Hi ha un foli en blanc entre la taula i el text, manca el pròleg i els ff. 32-33 de l'exemplar principal; al f. ccxxxxvii segueixen dos folis en blanc. Manquen els ff. vij, xxiij, xxv, clxvj-clxxj, ccciij-cccvj. El f. xxiiij no pertany al quadern “c” ni tampoc al quadern següent ‘ d‘”, aquest foli, que està en lloc de l'últim del quadern “c”, duu un text que no correspon. Errades a les signatures de quadern: quadern “c’' bé, diiiij (per d4), diiij (per d5), dv (per d6), ui-uv (per u2-u6), iij (per z3), segon quadern signat “E’’ bé, ff. G5-G6 del primer quadern signat “G’’ en blanc i sense numerar, els correspondria la foliació cxxxxviij-cxxxxviiij, Aij (per A4 al tercer plec signat “A’’), tercer quadern signat “E’’ bé, ff. Nv-Niiij relligats en ordre invertit; errades a la foliació: iii (per 2), xv (per xvii esmenat pel mateix impressor afegint tipus de mida menor), repetit xvi, salta el xxv, rep. dues vegades el xxvi, xix (per 29), salta del xxxxvii al xxxxiii i continua així a partir d’aquest punt, salta el xxxxiiii, lxiii (per 62), lxv (per 63), salta el lxv, lxxiviiii (per 69), xcviii (per 96), cxv (per 116), salta el cxxxiij, rep. cxxxvi, rep. cxxxvij, salta el cxl, salta de clvi (= t8) al clxvi (= u), seqüència errada: cxxxxvii-cxxxxviii-clix-lx-lxi-lxii-lxiii-clxiiii-clv, salta al clxxii, salta el cclxvj, rep. cclxviii, clxxiii-clxxiiij (per 172-173), salta del cclxxxviiii a cclxxxxii i d’aquest al cclxxxvi, seguint la foliació a partir d’aquí, clxxxxvi (per 192), salta del cclxxxxv al ccci, salta del cccii al cclxxxxviii, salta del cclxxxxviiii al cclxxxx, salta del cclxxxx al ccci, salta del cccii al cccvij, salta del cccxvi al cccxiiii, cccxviii (per 319), cccxxxiii (por 330), seqüència errònia cccxxxiii-cccxxxiiii-cccxxxiii-cccxxxiiii-cccxxxv i a partir d’aquí segueix bé, rep. cccxxxvii, tenim cccxl-cccxlvii (per la seqüència errònia cccxlvii-cccxl, folis relligats al revés) segueix el f. cccxli, rep. cccxlii
Binding pergamí flexible, amb un estrip en la part superior del llom que afecta al núm. superior i al títol. Restes de les tires de badana que servien per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil (ex-libris imprès enganxat al verso del foli de guarda inicial)
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Avenoza (2002), Inspecció personal
Segura Morera et al. (1999), Catálogo de incunables de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla (siendo director de la Biblioteca el Excmo. Dr. D. Juan Guillén Torralba) 119 , n. 157
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Note signatura correcta. Al capdamunt del primer foli del volum (numerat 7 a ploma per una mà del s. XVII, sense que això signifiqui la presència d'una foliació a ploma del volum, car no torna a aparèixer en tot el llibre) hom anotà la signatura: E 13 Tab. 10 No 23 (ratllat i substituït per “11” a tinta molt més clara). A l'interior de la coberta, a llapis R. 2204 i al verso de la primera guarda “R. 9351” a ploma. Al capdamunt del llom, a tinta, “N. 23” i al peu una enganxina amb el núm. 33. Alguna anotació marginal en llatí

ID no. of additional copy of edition 40 BITECA copid 1028
City and Library Tarragona Biblioteca Pública
Collection: Call number Foguet: Inc. 115
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA ( al lloc del teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 32 prel. + II + i-ccxxxxvii + I + ccl-cccxlii + II
Collation A9 B-D8 a-b8 c-d10 e6 f-s8 s-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G5 A-L8 M6 N8; el darrer foli de D, el següent i el darrer de G són en blanc
Size pàgina 276 × 195 mm (f. a iij)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements lletres de guida als espais per a les caplletres
Condition els dos primers folis impresos no estan signats. Errors a les signatures de quadern: A ij (en lloc de A iij); es repeteix la signatura c ij, d iiij, i a la signatura u [j] segueix un foli signat u j. Moltes errades en la foliació. Taques d'humitat i de brutícia
Binding mitja relligadura, moderna
Associated persons enquadernat per Josep Melet, relligador (a la segona guarda a llapis: “Enc. enero 1949 por José Melet, T a”)
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Domínguez Bordona (1961), “Incunables de la Biblioteca de Tarragona”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 84

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-23