Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1288
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1872
Jaume Roig. Spill
Language català
Date escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
City, library, collection, & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4806
Copied 1492 ca.
Location in witness ff. ira-cxviiiira
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ i] ihesus
rubr.: [ ira] consulta
dedic.: Magnifich mossen iohan | ffabra caualler ualent | per gentil atreuiment | quentre dones uos roman … [ 1rb] … Ço diu lo tema
tema: [ 2ra] Tema | Sicut Lilium inter spinas | Sic amica mea inter filias
rubr.: Perfaçi | Primera part del perfaçi
prol.: [D]4eu creador | hunich senyor … [ 7rb] … seguons ueureu
rubr.: Primer libre de sa iouentut. Primera part de la fadrinea ab sa mare
text: [D]3eu aiudant | yo entonant … [ 119ra] … homens he fembres | promens profembres | vixcam deça | Saluats della | Direm amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 16247 vv.
References (Most recent first) Roig et al. (1990), Spill
Roig et al. (1936-42), El Espejo de Jaime Roig. Poema valenciano del siglo XV traducido al castellano y precedido de una introducción al “Libro del Arcipreste de Talavera” y al “Espejo” de J. Roig por R. Miquel i Planas, seguido de la traducción inédita en verso de L. Matheu y Sanz (1665)
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori
Roig et al. (1928), Llibre de les dones, o Spill. Text, introducció i glossari per Francesc Almela i Vives
Roig et al. (1905), Spill o Libre de les dones per Mestre Jacme Roig. Edición crítica con las variantes de todas las publicadas y las del ms. de la Vaticana. Prólogo, estudios y comentarios por Roque Chabás
Note manquen els vv. 1655-1656, 2381-2382, 5363-5364 i 10786-10889 de l'edició de Miquel y Planas
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28