Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1286
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Còdexs de la Generalitat, 3 | Antic Col·lecció de codis, 2
Copied Barcelona: Joan de Bellmunt para Barcelona: Diputació, 1426 a quo ? - 1450 (Font i Rius)

External description
Writing surface Pergamí
Leaf Analysis ff.: 178 (= 2 + 1-174 + 2)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 386 × 272 mm
Hand gòtica librària
Pictorial elements portada amb caplletra il·luminada i historiada, el primer foli duu les armes reials de la Generalitat, altres caplletres acolorides
Condition els primers 2 ff. sense numerar i els 2 darrers en blanc
Previous owners (oldest first) Barcelona: Diputació
Associated persons notes marginals, provablemente de Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), notari
Associated Texts Conté, entre altres disposicions legals texid 1004 Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300 català
, texid 2074 Desconegut, Forma de jurament que deuen fer los veguers, promulgat 1424 ca català
, texid 2075 Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó, Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich, promulgat 1370 ca. català
References (most recent first) Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] xxxiii-xxxvi
Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 34
Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 185-6
Abadal i de Vinyals et al. (1913), Usatges de Barcelona
Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 409-35
Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 397 i ss. (2 ed.)
Coroleu i Inglada (1890), El código de los Usajes de Barcelona. Estudio histórico-jurídico 95-6
Note Rovira indica que aquest còdex és la versió catalana oficial dels Usatges compilada per encàrrec de Ferran I en 1412. Segons Brocá, es un text anterior a la traducció oficial, traducció de la recopilació metòdica (ACA, cod. 1); Font i Rius assenyala que es tracta d'un dels manuscrits fets copiar per la Diputació i, per tant, una de les còpies oficials (el sigla G-3) que es feren després de les corts de 1412

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 408
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort
Language català
Date traduït 1420 ca.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3187
Location in volume ff. cxii-
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2066
Pere Albert. Casos en què no procedeix de restituir potestat
Language català
Date traduït 1275 [?] - 1300 [?]
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3188
Location in volume ff. cxiii-
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1004
Pere Albert. Costums de Catalunya entre senyors i vassalls
Language català
Date traduït 1275 - 1300
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12603
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2074
Desconegut. Forma de jurament que deuen fer los veguers
Language català
Date promulgat 1424 ca
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12604
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2075
Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó. Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich
Language català
Date promulgat 1370 ca.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3189
Location in volume ff. cxxviii-
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1119
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitució de pau i treva
Language català
Date promulgat 1228-12-27
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-07-17