Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1285
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Còdexs Casa Reial, 8
Title of volume COLECCIO | DE CODIGOS | Tomo 8o | FRANQUES[ES] | De Mallorca [.] | version vulgar | dels Usatges d[e] | Barcelona ( al llom)
Copied Ciutat de Mallorca: Bernat Blanquer para Jaume III, Rei de Mallorca, 1339 - 1340

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 264 (= III + 7 + ii-cccxxiii + I = III + 260 + I)
Collation 11 26/t5 3-812 96/5 1010 111 11bis5/6 1212 135/2t2 146/3t2 15-1612 176/5 18-2012 215/6 22-2312 241; reclam horitzontal, cap a la dreta del peu del foli, restes de signatures alfanumèriques a l'angle, tallades per la guillotina del relligador
Page Layout 23 línies (f. II)
Size relligadura 350 × 240 mm
pàgina 333 × 237 mm (f. II)
caixa 201 × 141 mm
Hand gòtica librària
Pictorial elements Orles ricament ornamentat, amb orles il·luminades
Caplletra una gran miniatura encapçalava el volum (avui perduda), fou retallada així com la major part de les caplletres, llevat de les “s” que foren respectades i de les caplletres dels ff. xxxivv-xxxv, xlvi (de fons "escacat"), liv, liiv, lxxxviiiv, cviii, ccii, cciii, ccix, ccxiii-ccxx, ccxxviii, ccxxxiiv, ccxxxviv, ccxxxviii, ccxliv, ccxlv, ccilv-cclii, cclvi, cclviiiv, cclxv-cclxvi, cxlviiiv, cciiii, ccxv, ccxvi, ccxixv, ccxxxvii, cclxix, cclxxiv, ccxxiiv
Caplletres: ricament ornamentat, amb caplletres il·luminades
Caplletres: nombroses caplletres filigranades en vermell i blau (també als ff. cclxxxivv, ccxciv)
Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
Tocs de color tocs de vermell en algunes lletres
Other features Justificació: justificació a ploma
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Perforacions: restes de dos forats rectes al peu del foli
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia en blanc
Condition manuscrit mutilat al s. XVI, quan fou retornat a l'arxiu ja algú l'havia retallat; manquen el folis i, ciii-ciiii (darrer foli del quadern 9 i primer del 10), cvii-cxxxix (del quadern onze en queda el primer i manca tot el quadern 12), clxxii (novè foli del quadern 15), ccxxii (penúltim foli del quadern 16), cclxiii (darrer foli del quadern 19), ccxcvii-cccxxiii (manquen els quaderns 26 i 27 i els tres primers folis del quadern 28, del qual només resta un foli), a més dels quaderns finals del llibre. Entre els ff. 185 i 186 es va tallar un foli que no compta la numeració, perquè probablement era en blanc, com el recto del f. clviii, el verso del clxxxv i el recto del clxxxvi. Als quaderns 2, 15, 16 i 19 manca un foli que fou tallat com testimonia la presència del taló. El volum té una foliació en xifres romanes posterior a la còpia, feta a ploma. Els folis lxx i següents estan deteriorats per efecte de la tinta corrosiva; també als ff. cclxxxivv, ccxciv
Binding pergamí sobre cartó del 1817; substituí una molt deteriorada de pell vermella sobre fusta, que no era l'original, ja que a l'inventari fet el 1477 per Pere Miquel Carbonell consta que era “ab post de fust recobertes de vert”
History of volume Adquirit 1911
Previous owners (oldest first) Jaume III el Temerari, Rei de Mallorca [1324 - 1343] (GEM vii:349; es suggereix que fos del darrer rei de Mallorca o del seu lloctinent general)
Associated persons Il·luminador executà l'ornamentació Abraham Vidal, il·luminador
Altres fou retirat de l'Arxiu reial de Barcelona per Francesc Muntaner, Canceller de Barcelona
Altres fou retornat el 1630 per Pau Boquet, advocat
Anotacions de al f. 1v prel. anotació amb el títol del llibre feta per Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), notari
Altres probablement entrà a l'Arxiu de la Corona d'Aragó per ordre de Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Catalunya-Aragó [1336 - 1387]
Altres manà fer l'actual relligadura, segons consta en una certificació afegida al final del volum amb diverses precisions sobre el seu estat i història Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver
Altres a l'arxiver Rafael Domènech (Floruit 1630)
Associated Texts Conté als ff. clxxxvii-cccxxiii texid 2675 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230 llatí
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:348-9
Tractat a: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 34
Tractat a: Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 184-5
Note conté Carta de les Franqueses de Mallorca i altres privilegis atorgats per Jaume I i els seus successors. Còpia incompleta de la versió de Romeu des Poal o de qualsevol altra de les versions parcials; és molt a prop del Ms. 5 Còdexs Facticis de l'Arxiu del Regne de Mallorca. Als folis clxxxiiv-clxxxv es copia el Cronicó del rei Robert (en llatí, però amb algunes paraules en català). Al marge d'alguns folis es poden llegir indicacions cursives del copista per al rubricador
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2894
Location in volume ff. 2-7 prel. + ii-cxlviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS índex: [ 2 prel.] A2sso es la carta de les franchees de malorcha per lo molt alt senyor en .Jac. Rey darago donada e atorgada en compte de .ij. capitols … [ 7 prel.] … Dela carta de diffinicio dels fiyls e de les fiyles que fan als pares e a les mares
text: [ ii] […] e tota la yla que aqui poblets e habitets E dam uos cases e casals … [ cxlviiv] … per actoritat del senyor nostre Rey de maiorches molt alt en totes parts dela sua seyoria sotsmeses asso escriure fiu. Ab ras e ab esmenat. en la .ix.a linea. apud maio. e ab so breposat en la .xxij. linea .aut infra scriptorum. e ab ras eesmenat . en la .xxvj.a linya accep. et cum supraposito in .xxix.a linea ar. de turre canonico. et clausi notario publico. Signo
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 407
Location in volume ff. cxlviiiv-clxxxiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1322
Desconegut. Usatges de Barcelona
Language català
Date traduït 1250 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviiiv] Assi comencen los usatges de la cort de barcelona con solien jutiar
text: [A]5bans quels usatges fossen meses [s]olien los juties iutiar … [ clxxxiiv] … el colpable sia iutiat. E son esplegats los usatges de barcelona
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-07-17