Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1284
Authors Isaach de Sujulmeza
Titles Epistola Rabbi samuelis
Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel
Date / Place traduït 1390 - 1400
escrit 1078 ca.
Language català
àrab (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa, Carta
Associated Persons Traductor: Desconegut
Corresponsal: Samuel Jahudi de Fes (Rabí) el Marroquí, fe jueva
Associated Texts resposta a texid 2062 Samuel Jahudi de Fes, Epístola a rabbi Ysaach, traduït 1340 - 1360
References (most recent first) Tractat en: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España II (Apéndices):216-24
Note la versió llatina fou impresa a Venezia en 1592
Subject DEBAT
JUEUS
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 360
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 271 (BITECA manid 1255)
Copied 1401 - 1410
Location in witness ff. 140v-144
Title(s) Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 140v] [s]3alut sia a tu germa mestre Samuel de fez e atota la tua companyia jo Rabi ysach de saguilmessa te fas saber que rehebi la tua letra e vn libre … [ 144] … axi com a amjch e senyor que tot aso sia entra mj e tu secret estro de any a xxx jorns que jo sere ab tu deo gracias amen
ID no. of Witness 2 cnum 358
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 593 (BITECA manid 1253)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 17vb-19vb
Title(s) Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 17vb] S2Alut sia atu Jerma Maestre Samuel de ffeç e a tota la tua companyia yo rabi jzach dezigi ualmera te fac saber que reebi la tua letra en vn libre quem enujest ab aquella el qual libre reebi tanquat e segellat … [ 19vb] … e prech te axi com a amjch e senyor que tot aco sia entre tu emj secret entro que huy en trenta jorns que yo sere ab tu. deo gracias
colofó: Ffinito libro sit laus virtus honor et gloria christo nunc et jnperpetuum Amen
Note el text llatí de l'epístola acaba al f. 17va; al marge superior del f. 26 posteriorment es va afegir una anotació: “Anno 1461.27 decembr. in loco d'alaquaç jncoauj hunc librum
ID no. of Witness 3 cnum 2638
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 75 (BITECA manid 1199)
Copied 1461 a quo - 1500 (la darrera obra es refereix a l'alliberament de Carles de Viana)
Location in witness ff. xcviiva-cra
Title(s) Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviiva] Letra que trames un jueu a un altre jueu en que aprouaue la sancta fe Catholica
text: S5alut sia a tu mestre. Samuel de Fes … [ cra] … que tot aso sia entre mj e tu secret entro a .xxx. Jorns que yo sere ab du deo gracias. AMEN
ID no. of Witness 4 cnum 359
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 100 (BITECA manid 1254)
Copied 1475
Location in witness ff. 114v-117v
Title(s) Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400
Resposta feta per Rabi isaach de subiulmeca a Rabi samuel israhelita
Incipit & Explicits rubr.: [ 114v] Assi comensa la resposta feta per Rabi isaach de subiulmeca a Rabbi samuel israhelita
text: Salut sia a tu frare maestre Samuel de fes … [ 117v] … de la terra hens vench salvar ab la sua preciosa sanch Amen. ffinida la resposta de raabi isach
colofó: Completa fuit libri huius scriptura die prima ffebroarii anno anatiuitate domini Millessimo ccccolxxo Quinto. deo gracias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02