Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1284
Name Pseudo-Bonaventura (S.)
Sex H
Author of texid 1857 Pseudo-Bonaventura… Exposició del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina (tr. Antoni Canals), traduït 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem
texid 11222 Pseudo-Bonaventura… Meditationes Passionis Christi
texid 1859 Pseudo-Bonaventura… Stimum d'amor (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1450 [?]
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2000-05-01