Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1282
Authors Desconegut
Titles Relació d'una embaixada del capítol de València a Roma
Date / Place escrit 1400 - 1500
Language català
Text Type: Prosa
Subject València
Roma
HISTÒRIA
DIPLOMÀCIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 356
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 270 (BITECA manid 1252)
Copied València [?]: 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-20
Title(s) Desconegut, Relació d'una embaixada del capítol de València a Roma, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En Valencia
text: En Nom sia de nostre senyor deu omnjpotent he dela sua benaventurada mare nostra dona he Verge Santa maria he de tots los sancts he sanctes dela Cort celestial. Aci comencen les jnstruccions he embaxada fahedora per Aquell quj per lo Capital dela Seu de Valencia he per los .vij. Canonges … [ 20] … e quels puxen commitar les penitencies en sacrifficis o Almoynes et etc cum Ampla Abssolutione et etc et cum potestate eligendj conffessores et etc
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1993-12-11