Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1281
Authors Desconegut
Joan Rovira
Titles Relació d'un viatge a Terra Santa
Romiatge a la casa sancta de Jherusalem
Date / Place escrit 1323 a quo
escrit 1423 (Espadaler)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Espadaler (1988), “Notícies d'altres móns. Dos itineraris catalans medievals”, Lletra de Canvi
Editat a: Pijoan (1907), “Un nou Viatge a Terra Santa en català”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Subject Jerusalem
VIATGES
LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 355
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 167 (BITECA manid 1251)
Copied Cervera [?] (explicit): 1301 - 1400
Location in witness ff. 81rb--88rb
Title(s) Desconegut… Relació d'un viatge a Terra Santa, escrit 1323 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 81rb] Hic demonstrantur loca quae sunt iusta | iherusalem
intr.: En lan de nostre senyor que hom com|taua .M.ccc.xx.iij en G. de treps | natural de ceruera ena en vna nau | den G. Gray de terragona enalexan|dria per visita [sic] los sants romaratyes | doltra mar al sant loc de iherusalem | eper tal qan [?] era stat caytiu del | solda .xvj ans j viij meses … [ 81va] … eapres lidona tras|lat dels romanatges cercats [?] auja | axi ques segueyx els seus preycadors | [els dits preyca ratllat] ordonaren en escrit | tots los locs axi queles cercauen | els trobaren elsuegueren
text: ] L2a primera porta hon hom entra [..] en iherusalem es lo loc hon lo be|nuarat martir sant steua fo | alapidat … [ 88rb] … E totes les demunt dites coses los | dits preycadors ab los dits .G. trepm | yueromj. [?] sarte y en jacme riger | veeren y hoyren personalment | visrem j veen tots los dits locs | per quen poden fer mjls testi|monj de veritat
References Tractat a: Pijoan (1907), “Un nou Viatge a Terra Santa en català”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 374-84 (edició)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-07-31