Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1281
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 6
Title of volume FRANQUESAS | LLIBRE SEGON ( al llom, en daurat)
Copied 1331 ca. - 1360 ca. (GEM)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 156 (= I + 1-156 + I + 11 + [i]-xlvii + 3 + i-lxxii + 128-156
Collation 1010 26 310 48 5-1210 138 143/2 15-1610 178
Page Layout 26 línies (f. 12)
1 columnes
Size pàgina 338 × 235 mm (f. 12)
caixa 217 × 132 mm
Hand gòtica de forma
Pictorial elements Caplletres: en blau i vermell amb decoració filigranada vermella i morada
Calderons en vermell
Tocs de color en algunes inicials
Altres: antiga foliació en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia pels renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: obliqües, només es veuen les verticals inferiors
Reclams: reclam horitzontal centrat
Condition en blanc els folis 8v 9r, 11 i 55. Foliació antiga en xifres romanes en ploma parcial i moderna a llapis en xifres aràbigues. Després del f. 14 s'adverteix una llacuna d'almenys tres folis
Binding en pell marró sobre fusta, gofrada, del s. XIX; amb bollons i tanques de metall. A la contraportada s'ha enganxat part de l'antiga relligadura en pell
Associated Texts Conté als ff. 9v-10v es copia el primer capítol de texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100 llatí
Conté primer capítol de texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem llatí
Conté primer capítol de texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca. llatí
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:349
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Tractat a: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 34
Catalogat a: Quadrado (1887), “Códices del Archivo General de Mallorca”, Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes 162-3
Note al f. 156 es copien uns capítols -el primer de 1387- en català. Copià de la part catalana del còdex de Romeu des Poal. Inclou el Cronicó del rei Robert

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2864
Location in volume ff. 12-54v (fol. mod.)
ff. i-xlviiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] A2sso es carta deles franchees … en jacme Rey daragon donada e atorgada
índex: Deles possessions en .vj. cartes e .iii. capitols … [ 14v] … Dela ribera del moyl en .xl. cartes e .ciiij. capitols
text: [ 15] (…) pondre a alcu senyor ne a son lochtenent … [ 54v] … En layn de nostre senyor .Mcc.lxx quatre
Condition acèfal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2865
Location in volume ff. 56-128 (fol. mod.)
ff. 2 + i-lxvii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3044
Jaume II, Rei de Mallorca. Franqueses de Mallorca
Language català
Date escrit 1310
Incipits & explicits in MS índex: [ 56] C2omensen loc [sic] capitols deles franchees (…) imfant [sic] en jacme fil del molt (…) Rey darago … [ 57v] … Carta Que en phelip de Malorca comferma les franchees en .lxvij. cartes e .xlvij. capitols
rubr.: [ 58] En nom del omnjpotent … habitadors del Regne de malorches
text: E7N nom de nostre senyor Deu. Manifesta cosa sia … [ 127] … Nos En Phelip de malorcha (…) e ab la nostra propria ma sos escriuem e fermam
auten.: Jo R. porcel notari … [ 128] … ab meu acustumat senyal senyale
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 401
Location in volume ff. 129-155v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1322
Desconegut. Usatges de Barcelona
Language català
Date traduït 1250 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129] Assi comensen los usatges … jutgar
text: A6Bans quels usatges … [ 155v] … et ipso anno currebat littera docalis .6. et xix qujntus
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803
Note folis finals en llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-05-13