Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1281
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1865
Suero de Quin. Capítulos del Paso Honroso
ones. Capítulos del Paso Honroso
Language català
Date traduït 1434 a quo - 1500
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 | Antic 7811 | Antic V-205
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness ff. ccxvjv-ccxviiijv
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ccxvjv] Capitols de Fuero [sic] de quyiones del pas que hauja tenjr en castella
intr.: EN Lo nom de deu e dela benauenturada varge nostra senyora [f. ccxvij] e del Apostol senyor sent Jacme yo suero de qujyones caualler … los quals se mostren per orde enlos Capitols desus scrits los quals lo prjmer es lo que segueix
text: A tots Los Cauallers e gentils homens els quals sera notificat o present fet sia manifest … [ ccxviiijv] … en lo mon tant verdaderament los puxa fer
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28