Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1279
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Cancelleria. Caixa “Legislación”, 1
Title of volume Legislación | Caja 1 | Usatjes y costumbres | de Cataluña ( al teixell)
Traducción catalana de los Usajes de Barcelona (fines del s. XIII) ( al foli de guarda)
Copied 1291 - 1300

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12 (Foliació moderna, a llapis)
Collation 13 22 3 7
Page Layout 24/27 línies
Size pàgina 232 × 153 mm (f. 2)
caixa 210 × 130 mm
pàgina 282 × 180 mm (f. 27)
caixa 240 × 160 mm
Hand diverses mans
gòtica cursiva (ff. 1r-10v)
gòtica que bastardeja (Usatges) (ff. 26r-37v)
Watermark diverses, encara que no s'aprecien bé
Pictorial elements sense cap tipus de decoració als Usatges; a la traducció catalana del Recognoverunt proceres les rúbriques i els calderons estan fets en vermell
Condition mal estat de conservació: fulls trencats als extrems (encara que tenen una capa protectora) i taques d'humitat
Binding moderna, en fusta. És una caixa que conté diversos plecs de paper, els dos darrers protegits amb pergamí flexible
References (most recent first) Sabaté (1999), Inspecció personal
Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Bastardas i Parera (1984), Els Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII
Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 34
Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 185

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 398
Location in volume ff. 26-37v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1322
Desconegut. Usatges de Barcelona
Language català
Date traduït 1250 - 1300
Incipits & explicits in MS text: [ 26] Ans que usatges fossen meses … [ 37v] … lurs senyors mas assats par esdavinent […]
Condition incomplet
Note incomplet per estar mutilat, el darrer usatge es “Stabliren los demunt dit princeps en pleit”. Text molt semblant al del manuscrit de Vic
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3255
Location in volume ff. 1r-10v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2928
Desconegut. Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres
Language català
Date promulgat 1494 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 1r] […] es obligat plorar ab altres … [ 10v] … tot remey rapid que encarera [sic] […] Barlecona [sic] xii dies entran abril en lany de M[…]
Condition incomplet Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04