Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1277
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call number 759 | Antic 21-2-17
Title of volume DESCLOT | MUNTANER ( al teixell)
Copied 1393 a quo - 1420
1601 - 1700 (f. 306)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 325 (= 8 + i-[cccxiii] + 3)
Collation 124 226 3-424 5-926 1024 11-1226 1314
Page Layout 2 columnes (ff. 1-8)
26/27 línies (f. 2)
26 línies (f. ii)
Size pàgina 295 × 225 mm
caixa 210 × 170 mm (ff. 2-8)
columna 210 × 65 mm (f. 2)
caixa 200 × 165 mm (obra en prosa)
Hand semigòtica amb trets de bastarda
Watermark destral (a gran part del volum;)
lleó rampant (als folis finals)
Pictorial elements Caplletres: manquen algunes caplletres marcades al marge amb lletres de guia; part de les de la primera meitat del volum són en vermell i d'altres en vermell i blau
Rúbriques en vermell
Tocs de color en algunes lletres -i les inicials de cada vers-, senyals de finals de capítols i decoració dels reclams en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Condition el volum té vuit folis a l'inici sense numerar; es veuen restes d'un foli arrencat després del f. 323 i es tanca amb dos folis en blanc; el darrer quadern està format per catorze folis amb els fons de quadern restaurats, sense que es pugui reconstruir la seva disposició original; els folis preliminars, es troben actualment desordenats; l'ordre de lectura és: 1, 5, 3-4, 2, 6-8 (de fet Massó edità el segon poema seguint aquesta disposició, però no ho assenyala en cap moment)
Binding moderna, en pell
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç P.373
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1978 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 41. per a P. Ribera, 1652 - 1758. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
References (most recent first) Tractat a: Aguilar (2003), “La conquesta de Sardenya i la tradició manuscrita de la Crònica de Muntaner”, Cultura Neolatina 286
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecció personal
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 60
Descrit per: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 85 i 100 , n. Ms. H per a Desclot i E per a Muntaner
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 2:301-4
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 34 , n. f2
Tractat a: Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats LIX
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 492, 528 i 538-39 , n. Mss. C‘ i E
Note notes marginals de mà posterior (s. XVII)

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2397
Location in volume ff. 1ra-vb + 5ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2711
Desconegut. […] Quj fo ab ells
Language català
Date escrit 1393 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] Qui fo ab ells | Tuyt sa tenjen afer crespels | Quen non an als … [ 5va] … Sarials lo calar uedat | per tos temps | E fas uos fi car molt me play
Poetic Stanza 178 vv.
Note en alguna ocasió dos versos ocupen una sola línia d'escriptura, més concretament aquells que es corresponen als vv. 33-34, 96-97 i 99-101 de l'edició d'Ors
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 396
Location in volume ff. 3ra-4 + 2 + 6-8ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1319
Desconegut. Car say que caminant
Language català
Date escrit 1393 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 3ra] Car say que camjnant | Per terra nauegant | Auets sercat lo mon | Viuent ab gran sejorn … Hon no age ujande | Ne forsar aygue grande | Ne dom pobre leyal | per que jo men cayl
Poetic Stanza 568 vv.
Note els folis estan mal ordenats
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2398
Location in volume f. 8rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2710
Desconegut. Per so com mariner
Language català
Date escrit 1393 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 8rb] Per so com marjner | Sots hoc e mercader | Segons com ueu dju | Cauets senyoriu … [ 8vb] … E puys per les finestres | De proe ho per lull | Que lansen be el capdull | Per sorgir be auant
Poetic Stanza 91 vv.
References (most recent first) Massó Torrents (1902), “Dos poemes catalans del XIVen segle sobre la vida de la gent de mar”, Revue Hispanique 350-1
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1480
Location in volume ff. ira-xra (fol. ant.)
ff. 9-18 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1160
Desconegut. Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó
Language català
Date traduït 1268 - 1283
Incipits & explicits in MS text: [ ira] A4quest libre mostra ueritat dell primer comte de barchinona … [ xra] … en la qual ell fo leyall \e/ catolich sens tot dupte tos temps
References (most recent first) Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats LIX , n. Ms. C
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 494 , n. Ms. C'
Note al f. i, amb lletra del s. XVI, es llegeix: “Chronica de cataluña que dictaua en Bnat desclot v. fol. x”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 635
Location in volume ff. 18v-130 (fol. mod.)
ff. xv-cxxi (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1479
Bernat Desclot. Crònica de Pere el Gran (caps. 1-134)
Language català
Date escrit 1283 a quo - 1295 ad quem
Title(s) in witness lo libre que en Bernat Descolt dicta y escrivi dell rey d Arago
Incipits & explicits in MS text: [ xv] A3ssi comensa lo libre que en Bernat Desclot dicta e escriui dell rey de arego … [ [cxxi]] … contre lo rey en .p. de arego
Condition incomplet
References (most recent first) Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques
Desclot et al. (1949-51), Crònica 1:187 , n. H
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 528 , n. Ms. E
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1157
Location in volume ff. 130-304 (fol. mod.)
ff. cxxi-cccviiiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica (caps. 119-final)
Language català
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS text: [ cxxi] [c]2on lo rey de ffrança ach hordonades de fer les gualeres e fetes e aparellar ujandes … [ cccviiiv] … tots ujurem alegres e pagats aytant com aquest mon ujscam. Amen
colofó: ffinito libro sit laus et gloria Christo. Amen. Quj scripsit scribat semper cum domino ujuat. Amen
Condition acèfal
References (most recent first) Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques
Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 72
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 494 i 538-539 , n. Ms. E
Note en produir-se el canvi de cronista, trobem una nota marginal del segle XVII que diu: “Assi muda de Historia y dexant indecisa la de Bernat Desclot prosegueix la de Ramon Muntaner comensant la apendre al capitol CXVIIIIo
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7931
Location in volume ff. cclxxiij-cclxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4511
Ramon Muntaner. Lo sermó
Language català [?]
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxiij] Con en ramon muntaner remes ja letra mjnjstracio al sen en fant nanfos per lo pasatge de sardenya com sadeguns capdellar
text: [ cclxxiijv] [E]2n Nom daycell uer deus qui feu lo cell eltro | El so de guinecull feray j bell sermo … [ cclxxvijv] … Bastir ne hordonar, sent jordi allats | Dell alt senyor en fant li sia acompanyats
Condition incomplet
Poetic Stanza 239 vv.
Note manca el v. 9 de l'edició
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3089
Location in volume ff. cccviiii-cccxiii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica
Language català
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS text: [ cccviiii] [a]2pres feta la demunt dita festa quells barons de catalunya e del regna de ualençia … [ cccxiii] … en cascun dels lochs los sera feta gran festa gran honor axi com se deu fer Deus los do conpliment de la sua gracie amen
References (most recent first) Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques
Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 539 , n. Ms. E
Note capítols sobre el matrimoni d'Alfons el Benigne amb Elionor de Castella. No figuren al text de la crònica publicat per Soldevila
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3090
Location in volume f. 306 (fol. mod.)
f. cccxv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica (cap. 297)
Language català
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS text: [ cccxv] El senyor infant en Pere anassen atretal a la capella sua … y apres seyen tots los Cauallers etc.
References (most recent first) Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 940-41
Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique
Note foli copiat al s. XVII
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-12