XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1276
Name Consolat de Mar
Associated places Barcelona
Associated persons bioid 1658 Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol
Author of texid 5561 Consolat de Mar, Ordinació sobre lo calcular e hoyr los comptes del dret del periatge, promulgat 1463-04-21
texid 1229 Consolat de Mar… Ordinació sobre obligacions de patrons de naus, promulgat 1435
texid 11269 Consolat de Mar, Ordinacions de l'armada, promulgat 1248 - 1400
texid 5559 Consolat de Mar, Ordinacions del dret de periatge trectants dels col·lectors e guardes del dit dret, promulgat 1459-04-16
texid 11268 Consolat de Mar, Ordinacions dels fets marítims i mercantívols, promulgat 1248 - 1400
texid 5558 Consolat de Mar, Ordinacions per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge, promulgat 1459-04-03
texid 5557 Consolat de Mar, Ordinacions per per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge, promulgat 1443-07-27
texid 11445 Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12
texid 5564 Consolat de Mar, Ordinacions sobre el dret del periatge, promulgat 1454-02-19
texid 5562 Consolat de Mar, Ordinacions sobre el dret del periatge, promulgat 1465-04-24
texid 5563 Consolat de Mar, Ordinacions sobre el dret del periatge, promulgat 1466-04-28
texid 5565 Consolat de Mar, Ordinacions sobre el dret del periatge, promulgat 1480-04-29
texid 5566 Consolat de Mar, Ordinacions sobre el dret del periatge, promulgat 1481-04-30
texid 5567 Consolat de Mar, Ordinacions sobre el dret del periatge, promulgat 1499-06-18
texid 5568 Consolat de Mar, Ordinacions sobre el dret del periatge, promulgat 1500 ad quem
texid 1240 Consolat de Mar, Ordinacions sobre seguritat, canvis i prèstecs de naus de mar, promulgat 1435-11-21
texid 5560 Consolat de Mar, Proposició sobre lo calcular e hoyr los comptes dels defenadors e clavaris del dret del periatge, promulgat 1460-04-21
Record Status Created 1999-10-30