Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1275
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Ripoll, 129 | Antic Est. 3r Caixa 4t núm. mod. 6 ant. 59
Title of volume 129 | FRACMENTOS | de varias materias | Escolasticas y la | Palma de Ss. Agustin | R. ( al llom)
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)
1391 - 1400 (Catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 222 (= II + 1-218 + II)
Page Layout 29 línies (f. 20r)
27 línies (f. 99)
20 línies (f. 187)
Size pàgina 225 × 155 mm (f. 2) (Avenoza)
caixa 180 × 120 mm (f. 2)
pàgina 225 × 158 mm (f. 20) (Beltran)
caixa 182 × 120 mm (f. 20)
pàgina 221 × 150 mm (f. 99) (Beltran)
caixa 210 × 130 mm (f. 99)
pàgina 162 × 140 mm (f. 186) (Beltran)
caixa 86 × 70 mm (f. 186)
pàgina 208 × 140 mm (f. 187) (Beltran)
caixa 119 × 91 mm (f. 187)
Hand diverses mans
gòtica cursiva amb les astes típiques de la bastarda (als ff. 19-30) (Beltran)
gòtica cursiva sense reminiscències de la bastarda (al f. 30v, esmenes a alguns poemes i dos escolis al peu dels ff. 26v i 28) (Beltran)
gòtica rodona i de mòdul més ample (al f. 30v, poema XVII del Capellà de Bolqueres)
gòtica cursiva (1400-1430) molt personal i desacurada, pròpia d'un quadern d'anotacions o d'exercicis escolars (als ff. 98-113)
gòtica cursiva de caràcter documental del s. XIV (als ff. 186-187)
Watermark fruita (ff. 10-30,) (Briquet 7349-7379 i Valls i Subirà 1567-1569, doc. entre 1303 i 1348 a Catalunya, usual a Itàlia fins al s. XV segons l'estudi de L. Badia;)
arc amb sageta tensat (poc visible) (ff. 98-113)
Pictorial elements Caplletres: incipit de cada vers en majúscula, de la mateixa mà i sense tocs de color. Al f. 187, espai en blanc per a caplletres
Rúbriques primera línia de la rúbrica escrita amb gòtica fracta (al f. 18)
Calderons de la mateixa mà i tinta del copista (als ff. 19-30)
Condition cantoneres molt deteriorades, paper trencat i afectat per la humitat; primers folis molt deteriorats, alguns reforçats per talons. Als ff. 19-30 està estripat l'angle superior dret de tots els folis, afectant l'escriptura. El verso del f. 30 està força brut i la té la tinta descolorida, com si hagués sofert l'exposició a la llum i a l'exterior; testimoni de què quan el quadern era sense relligadura, la pèrdua del bifoli exterior que conjectura Badia degué ésser, per tant, antiga. Folis de guardes anteriors i posteriors de paper modern. Sense foliació antiga de cap mena
Binding pell, en bon estat, del s. XIX
Associated Texts Conté també texid 2023 Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona, La palma, escrit 430 ad quem llatí
References (most recent first) Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Beltran i Pepió (1999), Inspecció personal
Tractat a: Alturo i Perucho (1988), “Els estudis sobre fragments i membra disiecta de còdexs a Catalunya. Breu estat de la qüestió”, Revista Catalana de Teologia 433
Tractat a: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:509-20
Tractat a: Badia (1983), Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll
Tractat a: Foixà et al. (1952), Regles de trobar 26-7
Tractat a: Pillet et al. (1933), Bibliographie der Troubadours xl
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. c
Descrit per: García Villada (1915), Bibliotheca patrum latinorum hispaniensis, 2 66-7
Tractat a: Rubió i Balaguer (1910), “Fragment d'un manuscrit lulià”, Estudis Universitaris Catalans 124-28
Descrit per: Beer (1909-10), “Los manuscrits del monastir de Santa Maria de Ripoll (trad. de l'alemany d'En Pere Barnils)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 516
Tractat a: Rubió i Balaguer (1905), “Del manuscrit 129 de Ripoll del segle XIVè”, Revista de Bibliografia Catalana 285-378
Tractat a: Thomas (1881), “Extraits des Archives du Vatican pour servir a l'histoire littéraire”, Romania 321-33
Tractat a: Meyer (1877-80), “Traités catalans de grammaire et de poétique”, Romania 9:51-70
Note manuscrit factici format per materials de diverses èpoques, lletres, llengües i temes. Els folis 19-30 formen actualment un senió; els ff. 98-113 un quadern de vuit bifolis. Els ff. 19-30 per conjectures derivades del contingut, dels topònims i antropònims, foren copiats a la franja nord-oriental de Catalunya, al si del cercle poètic de l'infant Pere, segons L. Badia. Al peu del f. 26v i al f. 28 hi ha anotacions d'una mà coetània o un xic posterior a la del copista, amb tinta més clara. El f. 186 és un full que prové d'algun manuscrit lul·lià, de les mateixes característiques que el f. 187 i entre els ff. 98-113v s'han transcrit uns exercicis de traducció català llatí, on primer es copia una expressió catalana (d'una a tres línies) i després es tradueix al llatí: inc. “vna vona mengadora farjna” (…) “lo foch cramat y [sic] la candela ancessa adeus sies marquesa”

Internal Description
Number of texts in volume: 32
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 793
Location in volume ff. 19-25
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1562
Jofré de Foixà. Regles de trobar
Language provençal
Date escrit 1289 - 1291
Incipits & explicits in MS text: [ 19] temps cove aguardar que l'us temps sia … [ 25] … ab aquesta doctrina que t'e donada. Espleguon les regles de trobar
Condition acèfal
Note hi ha notes marginals
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 393
Location in volume ff. 25v-26
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1316
Desconegut. Tractat poètic
Language català
Date escrit 1290 - 1310
Incipits & explicits in MS text: [ 25v] [Aqueste]s son les diferencias entre les cançons tençons siruentesch cobles uers dances [desda]nces e uiaderes … [ 26] … totes les altres maneres qui son axi biades o estribots o semblants no son de intencio de la art de trobar ço es gint parlar e cortesia
Associated Texts texid 5307 Arnau d'Erill i de Mur, Baró d'Erill, Estils e ordinacions del governador Arnau d'Erill, promulgat 1345-07-30
en aquest tractadet es cita un vers de diverses composicions en occità o català: al f. 25v texid 5304 Guillem de Cabestany, Er vey quem venguts als jorns lonchs
References (most recent first) Rubió i Balaguer (1905), “Del manuscrit 129 de Ripoll del segle XIVè”, Revista de Bibliografia Catalana 324-30 (ed.)
Note també hi ha altres cites, d'autors catalans, que hem individuat en els CNum. que segueixen a continuació
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7827
Location in volume f. 25v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3167
Capellà de Bolquera. Li fayt Dieu son escur
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 25v] Le fayt deu son escur
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 1
Note cita del primer vers de la composició
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7828
Location in volume f. 26
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3166
Capellà de Bolquera. Fis vos suy ayman ses engan
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 26] Ffis uos suy ayman ses enjan … uos queu mir e des[ir] en mon cor ser e mayti
Condition fragment
Poetic Stanza 2 x 4
Note vv. 1-8 de l'edició de Badia
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7829
Location in volume f. 26
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4610
Desconegut. Per vos suy en breu turment
Language català [?]
Date escrit 1275 [?] - 1300 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 26] Per uos suy en greu turment · Gentil dopnab cors plasent
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8114
Location in volume f. 26r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2225
Desconegut. Tractat sobre les maneres de les rimes
Language provençal [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 26] Aquestes son les maneras de les rimes
text: Rima es semblança du mot ab altra en la fi · cant ales letres eal accent … [ 26v] … tot se fa comunament per soptilesa o per alcuna altra necessitat per que aço basta complidament
Note se citen diverses composicions poètiques, de trobadors clàssics o d'alguns poetes catalans. Aquests darrers casos els hem individuat en els CNum. que segueixen a continuació
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7848
Location in volume f. 26v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4611
Desconegut. Merce prey vos vença
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 26v] Merce prey uos uença … del greu mal qujrença
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7830
Location in volume f. 26v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3166
Capellà de Bolquera. Fis vos suy ayman ses engan
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 26v] ffis uos suy ayman sens enjan · Ab ferm talan cors ben estan
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2
Note vv. 1-2 de l'edició de Badia
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7831
Location in volume f. 26v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3195
Dalmau de Castellnou. Dompna, de mi merce·us prenya
Language català
Date escrit 1320 [?] - 1340 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 26v] Dompna de me merceus prenya trop hay sofert mals damor | playaus calcun be men uenya
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 3
Note cita corresponent als vv. 1-3 de l'edició de Badia
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7832
Location in volume f. 26v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3167
Capellà de Bolquera. Li fayt Dieu son escur
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 26v] Li fayt dieu son escur
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 1
Note cita del primer vers de la composició
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 469
Location in volume ff. 27-30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1378
Col·lectiu. Cançoneret de Ripoll
Language català
Date compilat 1290 - 1310
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] dançia
text: amorosa mayhorquina mon cor tenits e mon sen … [ 30v] … quim donas tot montagut noych fora onrada
Language of witness provençal catalanitzat
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 1574
Location in volume f. 27
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4243
Desconegut. Amorosa mayhorquina
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] Dançia
text: amorosa mayhorquina … merce cridan xascun dia
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 7, 1 x 3
Note la composició està escrita a vers seguit
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7392
Location in volume f. 27
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4245
Desconegut. En frayre, en la divina
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] Reprobatur dupliciter prius sic
text: En frayre en la diuina … en mans lochs ses masestria
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 7, 1 x 3
Note la composició està escrita a vers seguit
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7393
Location in volume f. 27r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4244
Desconegut. Bels aymis, qui be·ndivina
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] Responsio siue defensio ad utrumque
text: Bels aymis qui ben diuina … [ 27v] … saluostramor e daymia
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 7, 1 x 3
Note la composició està escrita a vers seguit
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7394
Location in volume f. 27v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4241
Desconegut. Ayman suy Bel Joy e l'alba
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27v] Propter [?] hec due cuble. responsio et inuasio
text: Ayman suy bel joy e lalba … eras dyats sine colpa
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 4
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7395
Location in volume f. 27v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4242
Desconegut. Axi com çel qui be·s xalba
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27v] Responsio ad istos uersus
text: Axj com çel quj bes xalba … noy ual ni fors os nj polpa
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 4
Note composició escrita a vers seguit
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7396
Location in volume ff. 27v-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3170
Capellà de Bolquera. No·m pux d'aymar vos estrayre
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27v] Dançia retronxada
text: Nom pux daymar uos estrayre … [ 28] … auinent de bon ayre
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 7, 1 x 3
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 7397
Location in volume f. 28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3166
Capellà de Bolquera. Fis vos suy ayman ses engan
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] Alia dançia retronxada
text: Ffis uos suy ayman ses engan | ab ferm talan cors benestan | donchs prendaus merces pus tot bes dompnan uos es | que nom alçiats desiran … Mon bel liaman nuyl afan | no mes tan gran com uau lunyan | donchs
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 7, 1 x 3
Note el final de la primera cobla transcriu el refrany, que se sobreentèn en la resta de cobles, encara que no es torna a transcriure. A l'hora d'establir el nombre de versos, tan sols hem considerat el text escrit pel copista, però l'edició moderna, que restitueix el refrany al final de cada cobla, compta amb el següent nombre de versos: 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 7398
Location in volume f. 28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3195
Dalmau de Castellnou. Dompna, de mi merce·us prenya
Language català
Date escrit 1320 [?] - 1340 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] Dançia
text: Dompna demj merceus prenya … creurets ho quius enseya | Responsiua istius dancie que atribuitur Andalmau de castel nou est in quinto folio. et jncipit. Senyer ualor nom ensenya
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 7, 1 x 3
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 7399
Location in volume f. 28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4188
Desconegut. [Gen]til dompna sens erguyl
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28v] Dancia
text: […]til dompna sens erguyl | si uostramor nom acuyl | aylas quem faray morray … Dolç mirayl le uostrescuyl | e le uostre plasent huyl | me fan estar jay duymay
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 9, 1 x 3
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3298
Location in volume f. 28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3769
Desconegut. Xi con la flor ben olen
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28v] Dançia uirginis gloriose
text: Xi con la flor ben olen … uerge siats ne membran
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 7, 1 x 3
Language of witness català provençalitzat
References (most recent first) Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 290-2
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 7400
Location in volume f. 28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3112
Pere Alemany. Ay, senyer, saludar m'ets?
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1346
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28v] Dancia petri Alamayn
text: Ay senyer saludar mets … esun pauquet li diray
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 9, 1 x 3
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 7401
Location in volume f. 29
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3336
Hugó. Guays e jausents xanti per fin'amor
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 29] Guays e jausents xanti per finamor … merces a sobs de fray uguo prior
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 7402
Location in volume f. 29r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3256
Francesc. Le guay dolç cors a quuy s'es junct
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29] Cancio adiectivada
text: Le guay dolç cors a quuy ses junt … [ 29v] … tort ne fa gran a me francesch
Poetic Stanza 7 x 7, 1 x 5
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 7403
Location in volume f. 29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4201
Desconegut. N'archipestre, si Déus bona ventura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 29v] Narxipestre si deus bonauentura … a dyats me / si fas fol demoratge
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 7404
Location in volume f. 29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3168
Capellà de Bolquera. Los fylls Nohe les terres per mesura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29v] Responsio ad predictam
text: Los fylls nohe les terres per mesura … car tart o prim / uos en retra lo guatge
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 7405
Location in volume f. 30
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3167
Capellà de Bolquera. Li fayt Dieu son escur
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30] Li fayts dieus son escur … e crey que mort me uença
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 10, 12 x 3
Note manquen els vv. 43-44 i 61-64 de l'edició de Badia; a més, els versos conservats segueixen un ordre diferent: vv. 1-12, 37-42, 45-48, 25-36, 13-24, 61-64, 53-60 de l'edició de Badia
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 7406
Location in volume f. 30
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3169
Capellà de Bolquera. Midons qu'eu aym ses bausia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 30] Mi dons que us aym ses bausia … merce cridan nuyt e dia
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 7, 1 x 3
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 7407
Location in volume f. 30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3167
Capellà de Bolquera. Li fayt Dieu son escur
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30v] Capellanj de bolquera Cancio aiectiuada
text: Li fayt dieu son escur … e nols guardets falença
Poetic Stanza 5 x 12, 1 x 4
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 7408
Location in volume f. 30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4193
Desconegut. Lassa, mays m'agra valgut
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 30v] Lassa mays magra ualgut que fos maridada o cortes amich agut que com fuy mongada … quim donas tot montagut noych fora entrada
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 10
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 2084
Location in volume f. 186
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1668
Ramon Llull. Dictat de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 186] Audiuimus vocem
text: Aconexer deu en lomon | Comense lo dictat de Remon | A cels qui dien que prouar … E pux proue pluralitat | Quj en .j.u deu demostre trinjtat
Condition fragment
Poetic Stanza 15 x 2
Note vv. 1-13 i 16-32 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 2486
Location in volume f. 187r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1710
Ramon Llull. Coment del dictat
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 187] De exposicio dels comensaments dest dictat
text: [C]3om casqune proposicio daquest dictat sie posad en … [ 187v] … E com aital conueniensia es
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2
Note comentari fragmentari que tan sols copia dos versos del Dictat de Ramon, més concretament els vv. 41-42 de l'edició de Galmés. Els transcrivim tal com apareixen al manuscrit: “Mays ha en esser e compliment | Que anoser e deffeliment” (f. 187)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-06-15