Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1274
Format llibre. edició. imprés
Title Les quatre grans cròniques
Associated persons Ferran Soldevila (Ed.)
Series Biblioteca Perenne, 26
Place / Publisher Barcelona: Selecta
Date / Location 2a. ed. [1971] ed. 1983: pp. 1298
Held by Barcelona: Biblioteca de treball D-144/6/13 Biteca 12-12 fot. parcial
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) D-144/6/13 Biteca 12-12 fot. parcial
Source of Data for Works texid 1479 Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem
texid 2583 Desconegut… Mal haja qui se n'irà, escrit
texid 1605 Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
texid 5582 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, E qui no us rosegarà, escrit 1387 ad quem
texid 1825 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
texid 1776 Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328
texid 4511 Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
Source of Data for Witnesses cnum 637 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 241, 1391 - 1410
cnum 630 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 486, 1391 - 1410
cnum 642 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 487, 1401 - 1450
cnum 638 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 943, 1341 ca. - 1360 ca.
cnum 644 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 67, 1451 - 1492 ad quem
cnum 635 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 759, 1393 a quo - 1420
cnum 643 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 328, 1441 - 1460
cnum 639 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Saragossa: Seminario, 9513, 1341 - 1360
cnum 1229 MS: Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem. Madrid: CSIC, 11 (clasificación provisional), 1441 - 1460
cnum 1157 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 759, 1393 a quo - 1420
cnum 3089 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 759, 1393 a quo - 1420
cnum 3090 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 759, 1393 a quo - 1420
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1447 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscritos varia, 4. 1401 - 1425. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1978 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 41. per a P. Ribera, 1652 - 1758. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1987 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1562-4o (1). Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1443 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1. 1391 - 1410. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1767 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 4. 1353-07-20. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1113 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 152. 1301 - 1400. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1444 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 241. 1391 - 1410. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 2106 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 306. 1691 - 1700. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1156 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 486. 1391 - 1410. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1027 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 487. 1401 - 1450. Francesc de Barcelona, Llibre de les nobleses dels reis, escrit 1400 - 1410.
manid 1163 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 943. 1341 ca. - 1360 ca. Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283.
manid 2620 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 976. 1581 - 1600. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem.
manid 1985 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1621. Antoni Arbona, per a Jaume Ramon Vila, 1600-07-02 - 1600-08-23. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1606 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1734. Barcelona: Joan de Barbastre, per a Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó [?], 1380. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1982 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2251. 1701 - 1800. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1988 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-25. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 1983 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-23. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1115 MS: Barcelona: Seminari, 74 (primera part). 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 1442 MS: Barcelona: Seminari, 150. 1400 ca. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1605 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1. Santa Maria de Poblet: Celestí Destorrents, per a Ponç de Copons, Abat Santa Maria de Poblet, 1343-09-17. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1449 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 67. 1451 - 1492 ad quem. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1981 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 69. Barcelona[?]: Jaume Ferrer, per a Jaume Ramon Vila, 1619-04 - 1619-11. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1277 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 759. 1393 a quo - 1420. Desconegut, […] Quj fo ab ells, escrit 1393 ca.
manid 1136 MS: Catania: Universitaria (Biblioteca Ventimiliana), Vent. 6. València[?]:, 1401 - 1410. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1794 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/482. 1391 - 1410. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem.
manid 1795 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/483. Guillem Sant Martí, 1501 - 1550. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem.
manid 1796 MS: Madrid: CSIC, 11 (clasificación provisional). 1441 - 1460. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem.
manid 1440 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/647. 1376 - 1400. Desconegut, Annals de 1204 a 1334, compilat 1334 a quo.
manid 1980 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/893. 1601 - 1700. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1215 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1803. Barcelona[?]: Desconegut, 1342-09-03. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2108 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/5939-5940. 1701 - 1732. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1607 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10121. 1501 - 1550. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1815 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/16623. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1297 MS: Madrid: Palacio, II-475. 1491 - 1510. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1984 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/66. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2105 MS: Montserrat: Monestir, 1397. Madrid: Manuel Abella, 1796. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
copid 1630 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. OA.16. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 1448 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 328. 1441 - 1460. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1766 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, K.I.6. 1331 [?] - 1350 [?]. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1441 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.I.29. 1401 - 1450. Jaume I, Comte de Barcelona… Llibre de la saviesa, escrit 1295 ad quem.
manid 1608 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.III.5. 1491 - 1510. Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500.
manid 1445 MS: Saragossa: Seminario, 9513. 1341 - 1360. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1114 MS: València: Universitària, 212. 1441 - 1460. Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425?].
manid 2107 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Urb. lat. 894. 1501 - 1600. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
Record Status Created 1990-10-01
Updated 2002-08-21