Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1271
Name Francesc Prats (Prevere), clergue secular
Sex H
Milestones Naixement Mallorca (illa / illes)
Floruit 1450 [?] - 1500 [?]
Affiliation clergue secular
poeta
fe catòlica romana
Author of texid 3401 Francesc Prats, Ab alt so, en creu posat, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3394 Francesc Prats, Ab dolor, Senyor, contemple, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3399 Francesc Prats, Ab molt scarn, Rey dels Reys, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3402 Francesc Prats, Aquell qui s'adapta la carn de Christ pendre, escrit 1450 - 1500
texid 3403 Francesc Prats, Are confés / que so maraxedor, escrit 1450 - 1500
texid 3404 Francesc Prats, Callin aquells invidiosos cans, escrit 1450 - 1500
texid 3405 Francesc Prats, Charitat me forsa i ley me incita, escrit 1450 - 1500
texid 3400 Francesc Prats, Confirmada la sentència, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 1844 Francesc Prats, Contemplació dels misteris de la Passió, escrit 1450 - 1487
texid 3406 Francesc Prats, De stupor comprès, en lo novell temple, escrit 1450 - 1500
texid 3395 Francesc Prats, Fent oració en l'hort, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3397 Francesc Prats, Humil davant Cayfàs, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3407 Francesc Prats, L'hàbit de virtut honor exigex, escrit 1450 - 1500
texid 3408 Francesc Prats, L'home pec se troba en cosa novella, escrit 1450 - 1500
texid 3409 Francesc Prats, La vida sens terme excel·lent i cara, escrit 1450 - 1500
texid 3396 Francesc Prats, Pres en l'hort, ab mans ligades, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3398 Francesc Prats, Tu, príncep e Rey del món, escrit 1450 - 1487 ad quem
Other Associations with Works texid 1951 Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2007-07-02